Majsai László pszichopedagógus

Szakértőnk hivatása a kamaszok, szenvedélybetegek, kapcsolati problémákkal küzdők, iskolai nehézségektől szenvedő gyermekek megsegítése.

1982-85 között közalkalmazottként dolgoztam műtősként, szülészsegédként, műtéti másodasszisztensként és képesítés nélküli pedagógusként is. 1985-89 között a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali tagozatán végeztem oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon, kitüntetéses oklevéllel. Főiskolai éveim alatt képzettséget szereztem még a "Családgondozás mint szociális gondozói tevékenység", valamint a "Hivatásos pártfogói és utógondozói tevékenység" területein is.

Jelenleg a gödöllői Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa vagyok. Rendszeresen vezetek tréningeket és trénerképzéseket. Vállalok szülő-, család- és párterápiákat. Oktatási-nevelési intézményekben tartok ismeretterjesztő előadásokat, illetve tematikus beszélgetéseket pedagógusokkal és szülőkkel-nevelőkkel egyaránt.
Boldoggá tesz, ha együtt lehetek azokkal, akiket szeretek, a színház, az élő természet csodálása, az autóvezetés, találkozás és beszélgetés olyan emberekkel, akikkel jó ezeket csinálni, zenét hallgatni vagy a csöndet, enni-inni és mindemellett sokat nevetni és nevettetni.

E-mail címem: majsailaszlo@gmail.hu

K?rdezd a szak?rt?t!
Figyelem! A k?rd?s ?s a v?lasz nyilv?nos lesz. Olyan becenevet adj meg, amely alapj?n nem lehet azonos?tani, mert a k?rd?sed mellett ez a n?v fog megjelenni.
Nem kapt?l v?laszt a k?rd?sedre? Ne keseredj el, ink?bb olvasd el a kor?bbi v?laszokat. Lehets?ges, hogy kor?bban m?r valaki ugyanazt megk?rdezte, amit te is. Sz?mtalan megkeres?s ?rkezik a Life.hu szak?rt?ihez, akik megadott szempontok alapj?n d?ntenek arr?l, mely k?rd?sekre v?laszolnak. Meg?rt?sedet k?sz?nj?k!
?rd be a mez?be a k?pen l?that? kifejez?st:
PANNI 2015-03-15 18:27

Igaz- e az az ?ll?t?s, hogy mindaddig am?g maga a szenved?lybeteg el nem hat?rozza, hogy szak?t a szenved?ly?vel, b?rmit tehet a k?rnyezete a csal?dja, eredm?nyt nem ?r el ?

2015-03-15 20:56

Kedves Panni! K?zel 20 ?ve pr?b?lkozom a szenved?lybetegs?gek megel?z?s?vel, szenved?lybetegek megseg?t?s?vel ?s ez a tapasztalat arra tan?tott, hogy elfogadjak n?h?ny igaznak "t?n?" ?ll?t?st: 1. a szenved?lybetegek sikeresen, csak magukat tudj?k "gy?gy?tani", ez k?ls? seg?ts?ggel persze sokkal k?nnyebb!!!!, 2. csak annak lehet seg?teni, aki k?ri ?s elfogadja a seg?ts?get 3. a szenved?lybetegs?g alapvet?en rossz d?nt?sek sorozata, a szak?t?s melletti d?nt?st is a betegnek kell meghoznia, 4. a szenved?lybetegs?gek tulajdonk?ppen eg?szs?gk?ros?t? p?tcselekv?sek, amiket az eg?szs?gre ?rtalmas p?tcselekv?sekkel lehet "kiirtani". Egy dolgot biztosan tehet a csal?d: ott ?ll a beteg mellett, er?t ad neki a d?nt?s?hez/elhat?roz?s?hoz (?gy, hogy nem d?nt/hat?roz helyette, m?g ha szinte elviselhetetlennek ?rzi is a helyzetet. Figyelemmel, elfogad?ssal (ha meg?rt?ssel nem is?!), t?relemmel... n? az es?ly, DE bev?lt m?dszer, vagy tuti tipp nincsen!!!...m?g egy gondolat, keresni kell egy "csatorn?t", amivel megk?zel?thet?v? tehet? a beteg, vagy legal?bb egy embert, akivel egy?ltal?n sz?ba ?ll (sajnos sokszor nem csal?dtag!!).

h?zass?g 2015-03-13 14:18

Tisztelt Uram!
Az ?n feles?gem nem szereti a szexet, ami nekem gond. Azt mondja, hogy nem ?rti, hogy az Isten hogyan teremthetett ilyen undor?t? dolgot...ezzel mag?ra az aktusra, ?s a ond?ra is gondolt! 30 ?ves vagyok, ? 29, 10 ?ve vagyunk egy?tt, 6 ?ve h?zasok! Amikor szeretkez?nk, akkor sokszor nem is ?lvezem, mert ?gymond miattam csin?lja, ?s ez?rt nem lesz benne ?rzelem a r?sz?r?l! Esetleg van valami ?tlete? K?sz?n?m!

2015-03-15 21:08

T. Kovitami! Azzal kezdem, hogy szerintem a szak?rt?t?rsaim k?zt t?bben is vannak, akik ehhez a problematik?hoz jobban ?rtenek, ?rjon Nekik! DE v?lem?nyem az?rt van: el?sz?r is ez igen komoly probl?ma egy p?rkapcsolatban, semmi esetre sem olyan, ami felett "?t lehet l?pni"!, ugyanakkor, val?sz?n?leg nem most v?lt ilyenn? a feles?ge viszonya a testi szerelemhez(10 ?v alatt m?r r?g orvosolni, vagy elfogadni kellett/lehetett volna a helyzetet). Teh?t - ha m?r kiss? k?sve is! - , de egy kis "oknyomoz?s nem ?rtana!!!! A legfontosabb az lenne, ha ?n?k, egym?ssal besz?ln?nek ny?ltan ?s ?szint?n err?l a gondjukr?l, de szerintem elengedhetetlen egy k?ls? szakember bevon?sa, ha t?nyleg "gy?gyulni" akarnak. Az, hogy a feles?ge ?n miatt "csin?lja", az azt jelenti, hogy m?g fontosnak tartja a kapcsolatukat, ?gy val?sz?n?, hogy nem fog ellenkezni a k?ls? seg?ts?g bevon?sa vonatkoz?s?ban!

Valaki 2015-01-13 12:30

Term?szetesen elolvastam ?s meg is ?rtettem, hogy az ezen a f?rumon feltett k?rd?s ?s az arra adott v?lasz "nyilv?nos" lesz!
Ennek ellen?re megk?rdezem, van e lehet?s?g arra, hogy az ?nnek feltett k?rd?sem ?s az esetleges v?lasza csak kett?nk sz?m?ra legyen "nyilv?nos?".
Tisztelettel: Valaki

2015-01-14 07:34

Ha a majsailaszlo@gmail.hu - ra ?r, ?gy kett?nk k?zt marad!

Anti 2015-01-11 14:21

Tisztelettel k?rdem a Kedves szak?rt?t , tudna-e seg?teni?
Tan?r vagyok, fels? tagozaton tan?tok id. nyelvet. Mit lehet csin?lni azzal a gyerekkel, aki ?lland?an zavarja a tan?r?t.? M?R MINDENT MEGPR?B?LTAM! (J? sz?t, besz?lget?st, korrepet?l?st, d?cs?retet, , sz?l?ket, intelmet, oszt?ly el?tt, 4-szemk?zt, plussz-feladatot, differenci?l?st, stb. stb.)
K?rem ?rjon nekem. K?sz?nettel: Anti

2015-01-11 18:06

Kedves Anti! Nem val?sz?n?, hogy az ?n ?ltal pr?b?ltakon k?v?l lehet/ne b?rmi m?st tenni! Ki kellene der?teni, hogy nem szenved-e a gyermek, valami r?szk?pess?gzavarban, vagy nem ADHD-s e (akkor felment?s is sz?ba j?hetne), van-e m?sik koll?g?val, vagy m?s tant?rggyal szemben is ilyen ellen?ll?sa a gyereknek?! Ha nem, akkor pr?b?ljon meg T?LE - ak?rmilyen fur?n hangzik is!!! - seg?ts?get k?rni a probl?ma megold?s?ra (nekem ez m?r sokszor bej?tt!!!!!)...azt is ?rdemes lenne kider?teni, hogy nem ?n?k k?zti, szem?lyes konfliktusr?l, ellenszenvr?l van-e sz?, mert azt is m?sk?pp kell kezelni (de ezt biztosan ?n is tudja!). A kiss? kev?ske konkr?t inform?ci? alapj?n, ennyi jutott eszembe! ?dv?zlettel: M. L?szl?

T.I.L?szl? 2015-01-04 02:35

Tisztelt Uram!
Drogf?gg? vagyok. Marihuana. Nem r?g multam 21 ?ves. KB 17 ?ves korom ?ta nyomom a cuccost. A l?nyeg. Szeretn?m lerakni. Nagyon sok technik?val pr?b?lkoztam. Sokat olvastam ut?na. Sokat irtam r?la... t?k?r kedv??rt. ?s van amikor f?l ?vig nem gy?jtok r?. De visszat?r ?s mindig ?rj?t? ?rz?sen kell uralkodnom, hogy csak ?tmeneti legyen. ?gy ?rzem amikor nem sz?vok, folyamatosan telik a "v?d?r" ?s n?ha ki kell ?r?teni. Jelen pillanatban is ezt a v?dr?t ?r?tem, sz?vok ?s azon gondolkodom mit tehetn?k. Lehet hogy a v?d?r megold?s az egyetlen? Vagy szimbolikusan egy lefoly?t k?ne alkotnom, amiben nem gy?lik, hanem sz?pen folyamatosan lev?ltja ezt a menek?l?sem a sz?rke, unalmas ?s rettenetesen cinikus vil?g el?l. Bizom ?nben. Thank you!!!

2015-01-11 17:55

Kedves L?szl?!?gy gondolom a "lefoly?" a megold?s!!!! DE ne a technik?t keresse el?sz?r, hanem azt a tev?kenys?get, ami el?zi az unalm?t, ami kisz?nezi a sz?rke h?tk?znapjait! A vil?g mocskos, cinikus....egy nagy "v?d?r", de az ?rtelmes ?s ?rt?kes emberek olyan darabjai ennek a sz?rny? eg?sznek, akik el?re viszik, akik mozg?sban tartj?k, akik tov?bb-l?tre alkalmass? teszik. Szerintem ?nnek is ehhez a "csapathoz" kellene tartoznia! Ne menek?lj?n, ne "unatkozzon", hanem gy?rje le ezt a szenved?lyt az?rt (is!), hogy tudjon, akarjon :tervezni, alkotni, sikerhez jutni! A t?bbir?l m?r olvasott eleget!(?) M.L

lilike 2015-01-02 16:33

66 evesen elore hozott nyugdijjal /majd oregsegi nyudijatmenet utan erdeklodni szeretnek hogy bejuthatok e egy olyan otthonban? ahol ep-kez lab emberekkel egyetemben ,,,elek lakom toltom napjaimat. Egy lanyom van kulfoldon el sokat torodik velem de , leszeretnem venni a vallarol a terhet had elje a szabad eletet, ha talalok ilyen otthont kozosseget .Elore is koszonom a cimet vagy a tajekoztatast keves a nyugdijam de valamelyest csak tudnam finanszirozni az osszeget amibe kerulne a elhelyezkedesem Koszonettel egy allando olvasod! Tisztelettel bucsuzom jo egeszseget kivanok es Boldog Uj evet

2015-01-04 12:18

Kedves Lilike! Sajnos kev?s inform?ci?val rendelkezem ilyen jelleg? int?zm?nyekr?l, amiket ismerek azok ?ltal?ban ?pol?si otthonok, ahol ink?bb megromlott eg?szs?gi ?llapot?, vagy demens id?sek ?lnek. Az ?nell?t?sra k?pes, kiel?g?t? eg?szs?gi ?llapot? emberek r?sz?re ink?bb apartmanh?z-jelleg? otthonok m?k?dnek (ezek bel?p?si d?ja, v?teli d?ja milli?s nagys?grend? ?sszeg!), amennyiben ez sz?ba j?het, ?gy ilyenekkel tele van az internet, Budapesten ?s k?rny?k?n is sokf?le "?rfekv?sben" tal?lhat! Ha jelenlegi otthon?ban is k?pes fenntartani Mag?t, akkor viszont j? sz?vvel javaslom a nyugd?jas klubokat ?s egyes?leteket, nagyon sok sz?pet ?s j?t hallottam r?luk, ?gy k?z?ss?gben lehet,DE a nyugodt elvonul?s is biztos?tott maradna!!! ?n is Sz?p ?s Mosolyg?s ?j?vet k?v?nok ?nnek! M.L?szl?

Ramb? 2014-12-24 17:44

Tisztelt Dr. Majsai L?szl?!
26 ?ves fiatalember vagyok, 4 ?ve k?zd?k p?nikbetegs?gben.
F? probl?m?m, hogy ez a betegs?g megkeser?ti a szexu?lis ?letemet.
Erekci?s diszfunkci?t okoz. Valamint a szexu?lis izgalom, fokozza a betegs?g t?neteit.
Akaratlanul is r?g?rcs?l?k a szexre.
A f?bb t?neteim a szexu?lis egy?ttl?t alatt:
Haspuffad?s, fokozott verejt?kez?s, izomg?rcs f?leg a hasban, ?s a her?ben, sz?kel?si inger, h?nyinger.
Mit tegyek nem akarok ilyen fiatalon lemondani a szexr?l.
Nem akarom elvesz?teni e-miatt a 3. bar?tn?met is.
?dv?zlettel ?s k?sz?nettel: Rambo

2014-12-25 10:13

Kedves "Ramb?"! Levele sajnos "elt?vedt"!!!! Ezzel a probl?m?val - a szint?n a Csapatunkhoz tartoz? - Gy?ri Szilvi?t keresse meg! B?zom benne, hogy seg?ts?g?re lesz! ?dv ?s Sz?p ?nnepeket k?v?nok: M.L?szl?

Kitti 2014-12-14 17:30

Tisztelt Majsai ?r! Az ?n probl?m?m meglehet?sen ?sszetett. Egyetemre j?rok +dolgozom is. Sajnos az egyik a m?sik rov?s?ra ment ?s 3 h?napot adtak a munkahelyemen, hogy tal?ljak egy ?j ?ll?st.34 ?ves vagyok, ?vodapedag?gusnak tanulok, de egyre kevesebb kedvvel, mert f?lek, ha nem lesz gyerekem, akkor vajon sz?vvel-l?lekkel tudom-e ell?tni majd a feladataimat. Pedig a gyerekeket nagyon szeretem. A m?sik probl?m?m, hogy megismerkedtem egy nagyon rendes fi?val, mindenben passzolunk, de m?g ? szerelmes bel?m, ?n sajnos nem, ez?rt sokat okolom magamat ?s b?ntudatom van, mert nem tudom mit tegyek? Szeretek vele lenni, szeretem is, mint embert, de ez nem szerelem ?s ezt ? is tudja. A k?rnyezetem meg folyton a gyerekk?rd?st feszegeti. M?r ott tartok, hogy valahova elmenek?l?k, mert az elv?r?sokt?l egyre fesz?ltebb ?s szorong?bb vagyok. ?n szerint mit tegyek? V?lasz?t el?re is nagyon k?sz?n?m! Kitti

2014-12-14 17:34

Kedves Kitti! A probl?m?ja t?nyleg ?sszetett, a v?g?n megpr?b?lok ?n is „gener?lis” v?laszt adni?! De el?tte egy-egy gondolat „bajonk?nt:
1. A tanul?s ?s a munka ?sszeegyeztet?se nagyon neh?z manaps?g, legink?bb id? ?s logisztika k?rd?se. Pr?b?ltam …k?nl?dtam ?n is, volt, amit abbahagytam (1!), a t?bbit v?gigcsin?ltam! A l?nyeg: a saj?t v?laszt?sunkat/d?nt?s?nket, magunk miatt kell komolyan venni!!!
2. A munka: a mai vil?gban – sajnos! – a legfontosabb dolgok egyike az ?let?nkben! …ha nincs, sok minden nincs!!!!!...legink?bb – ?tmenetileg – ?nbecs?l?s (ezt pedig neh?z „t?l?lni”!)! teh?t fontos, hogy legyen!
3. Az ?v?n?s?g: h?t ebben – ha ?tt?tellel is! – el?g sok tapasztalatom van. 3 ?ve dolgozom 8 k?l?nb?z? ?vod?ban (cca.: 1500 gyermek, k?zel 200 leend? kollegin?ja!)…ezek alapj?n azt kell mondanom, hogy csod?latos hivat?st v?lasztott – azt felejtse el, hogy az?rt vesz?ti el a kedv?t, mert (M?G!) nincsen gyermeke, ez a „f?lelem” m?sr?l sz?l!!!! Legyen sz?ves megtal?lni a val?dit! Az igaz, hogy sok tekintetben m?sk?nt viselkednek, reag?lnak, kommunik?lnak…azok az ?v?n?k, akik gyermektelenek, DE ez nem min?s?t? jelleg? k?l?nbs?gt?tel, csak szituat?v! A sz?vvel-l?lekkel t?rt?n? pedag?giai munk?nak nem az anyas?g, hanem az elhivatotts?g, a meggy?z?d?s, a t?relem, a figyelem, az al?zat, a kitart?s…?s nem utols? sorban (b?r igaz?b?l „adal?kk?nt”!) a gyermekek szeretet az alapja!
4. A „fi?sdolog”: egy mondatba t?m?r?tve ?gy jellemezte ezt az embert, ahogyan sokan, sok ?v p?rkapcsolat (esetleg h?zass?g) ut?n sem: „nagyon rendes fi?”…”mindenben passzolunk”…”szerelmes bel?m”!!!!...akkor???? Azt gondolom, hogy a p?rkapcsolatok alapj?nak (nagyobb r?szt!) t?nyleg k?lcs?n?s szerelmen kell alapulnia, de azt is gondolom, hogy a hossz?, tart?s, boldog, kiegyens?lyozott, sikeres…p?rkapcsolathoz sokkal fontosabbak az „…”-ben foglaltak!!!! Lehet, hogy ?rdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy „jelen-id?ben” mit jelent ?nnek a fogalom, hogy szerelem…hogy a kamaszkorb?l (eml?kekb?l), k?nyv/film?lm?nyekb?l sz?rmaz? ide?kr?l besz?l-e, vagy az ?rett n? sz?m?ra megfogalmazhat? ?rzelmekr?l???!!!!...erre m?g kit?rek a v?g?n!
5. A „gyerekk?rd?st feszeget? k?rnyezetr?l”: nem gondolom, hogy ?nnek foglalkoznia kellene egy olyan „k?rnyezettel”, amelyik nem seg?t?-meg?rt?, hanem zaklat? ?s b?nt?!!! Arr?l tan?skodnak ugyanis, hogy vagy nem ismerik, vagy nem ?rtik a helyzet?t…esetleg ?nt?!
6. A szorong?sr?l, f?lelemr?l, menek?l?sr?l: a szorong?sa a f?lelmeit gener?lja, a f?lelmei meg a szorong?sait, mindkett?t pedig ?n, hiszen a szorong?sok bel?l?nk erednek, a f?lelmek meg val?s dolgok, amiket meg tudunk fogalmazni, hat?rozni!!!!....?n mit?l f?l????...elv?r?sokt?l???.... lesz sz?ves az elv?r?sokat saj?t Mag?nak meghat?rozni (34 ?vesen ez m?r „k?telez?”!!!!), akkor majd nem fog f?lni t?l?k!!!! A menek?l?s pedig…h?t t?nyleg megold?s?!...CSAK ROSSZ!!!...?s persze k?nnyebb (-nek t?nik, de NEM AZ!), mint szembe fordulni a probl?m?kkal, megold?st keresni, megoldani…?s viselni a kudarc, vagy a siker terheit!!!
A „gener?lis” v?laszom: el?sz?r is n?j?n fel gyorsan, vegye ?t a „hatalmat” ?nmaga ?s az ?lett?rt?n?sei felett! Tervezzen, d?nts?n, cselekedjen ?n?ll?an, a saj?t ?rdekei figyelembe v?tel?vel! Fogadja el, szeresse, mutassa meg mag?t! (?nismeret, eg?szs?ges ?n?rt?kel?s, magabiztoss?g…). A probl?m?k megold?s?hoz: s?lypontozzon, v?lassza ki a leg?get?bb probl?m?t (azt?n tov?bb, mindig 1-et!) tervezze meg a megold?st, „gy?rje le” a gondot, zsebelje be a siker?t (jutalmazza meg ?rte Mag?t!) ?s ut?na j?het a k?vetkez?….MINDIG CSAK 1-et, sorj?ban!!! Laz?tson, kapja ?ssze Mag?t, „szakadjon le” az „infatiliz?l? t?nyezkr?l”…fel a fejjel….mert csak akkor l?t el?re!!!! Sok sikert…szerintem k?pes lesz r?…ha legal?bb annyira hisz benne, mint ?n!!!! ?dv M. L?szl?

Betti 2014-12-08 13:52

Tisztelt Majsai L?szl?!
A kisfiam ?ppen 3 ?ves m?r 1 ?ve j?r b?lcsibe, igaz csak heti 3 napot.Janu?rt?l tervezt?k hogy minden nap menjen.A gondom az vele hogy m?r 1 h?napja minden reggel ha megy?nk a b?lcsibe j?n a csendes-hangosabb s?r?s ?s a "nem akarom" ?s a v?dl? tekintet.Minden alkalommal elmondom neki nyugodtan,hogy ez a dolga(hogy j?tszon ?s nevessen) ?s hogy mi is j?runk dolgozni ?s hogy ez a az ?let rendje, nap v?g?n ?jra tal?lkozunk ?s j?tszunk ?s ?r?l?nk egym?snak. Heti h?romszor 1 ?r?t k?l?n ?r?n is van k?z?ss?gbe.Hozz? teszem hogy nagyon szeretik ?s ha megyek ?rte boldogan j?tszik.
Mit tehetn?k,mondhatok neki, egy?ltal?n kell-e tennem valamit hogy z?kken? mentesebb legyen a minden napos b?lcsi?
Lehet csak ?n l?tom ezt probl?m?nak vagy ez egy id?szak ami elm?lik.
Tisztelettel:Betti

2014-12-08 21:03

Kedves Betti! Szerintem teljesen rendben van, amit ?s ahogyan mond ?s tesz! A gyermek akci?i ?s reakci?i is term?szetesek! Az ?n ?szinte javaslatom, hogy tegyen mindent ?gy ezent?l is! "Csak" t?relemre ?s "sz?n?szi k?pess?gekre" van sz?ks?ge (hogy a Kisfia ne l?ssa/?rezze ?n?n a "szorong?sait"!!!!!), ?s minden rendben lesz! A gyermekek - mint minden m?s helyzetben - itt is hat?rokat keresnek! ()-es megjegyz?sem: "Amelyik gyermeknek k?nnyen megy a beszok?s, az GYAN?S!!!! ?dv M. L?szl?

Ang?la 2014-11-29 09:58

J? napot!
Mit lehet tenni ha az ?vod?ban panaszkodnak hogy cs?nya dolgokat csin?l ?s mond alv?s id?ben amit itthon nem csin?l 5 ?ves a l?nyom ?s nagyon rossz az ?vod?ban ?s itthon is eleven de nem ?gy mint az oviban! Mondt?k nekem hogy elk?ldik sziol?gushoz mit lehetne tenni? ?n m?r f?lek bemenni az ?vod?ba hogy mit mondanak r?la! amugy is egy fius kisl?ny mindenen nevet STB ?v?n?k szerint!

2014-11-30 13:50

Kedves Ang?la! Az, hogy egy gyermek m?sk?nt viselkedik az ?vod?ban, mint otthon, az term?szetes, hiszen k?t k?l?nb?z? ?lethelyzetr?l, k?rnyezetr?l, ?rt?krendr?l, elv?r?sokr?l....van sz?! A legt?bbet azzal seg?thet a Kisl?ny?nak, ha ezeket a k?l?nb?z?s?geket igyekszik tomp?tani. Az ?v?n?kkel megbesz?li, hogy milyen, szab?lyok, "t?rv?nyek" vannak az oviban, amelyeket otthon is alkalmaznak. A gyermek sz?m?ra ?rthet?, ?ltala elfogadott szab?lyok, ?s azok k?vetkezetes betartat?sa a legnagyobb t?masz egy kisgyermek sz?m?ra!!!!! Fontos lenne a nyom?ra jutni, hogy t?rt?nt-e valami vele mostan?ban, vagy van-e valami olyan probl?m?ja, amit nem siker?lt meg/feloldani! Ebben viszont t?nyleg egy szakember tud leghat?konyabban seg?teni, ?gyhogy keress?k fel a helyi Nevel?si Tan?csad?t!!!!! ?dv?zlettel M.L.

anis 2014-09-26 15:15

Tisztelt Majsai ?r!
Az elm?lt id?ben olyan ?lmaim vannak, amelyek er?s ?rzelmi t?ltettel rendelkeznek. Nagyon d?h?s vagyok benn?k, az a d?h, amin?l az ember ?gy ?rzi, hogy a sz?ja, szemei , mozdulatai kevesek ennek kifejez?s?re. Ott van benn,nem tud kit?rni. Mindig olyan ?lomban j?n el? mikor a p?rom egy m?sik l?nyt v?laszt helyettem vagy megcsal. Ezeknek az ?lombeli f?lelmeknek van alapjuk, ugyanis a legels? „kapcsolatomban” az illet? megcsalt a lak?t?rsunkkal ?s mivel t?bben ?lt?nk egy?tt kezd? egyetemistak?nt, m?g egy f?l ?vig vel?k is kellett laknom. A p?nz miatt nem tehettem meg a k?lt?z?st. A mostani p?rommal k?t ?s f?l ?v ut?n ?sszek?lt?zt?nk. ? mikor kb. 1 ?vesek lehett?nk, lebukott, hogy chatelt egy l?nnyal ?s engem letagadott.
A legels? kapcsolatomban nem fejeztem ki amit ?reztem. Mintha t?l kicsi lettem volna egy ilyen nagy ?rzelem kiad?s?hoz. Mit gondol, ez a d?h/frusztr?lts?g innen j?het? Mit tehetek az?rt, hogy feldolgozzam, elm?ljon?
K?sz?n?m sz?pen a seg?ts?get!

2014-09-28 13:42

Kedves Anis! Az ?lmok - legink?bb! - azokat a fesz?lts?geket/probl?m?kat/szorong?sokat id?zik fel, vagy hozz?k felsz?nre, amik ?ber ?llapotunkben is komolyan foglalkoztatnak minket, de nem ker?lnek feldolgoz?sra, elvezet?sre, elenged?sre. A f?lelem-f?lt?s-f?lt?kenys?g probl?mak?r felt?n?en sokat "k?nozza" ?nt, ez?rt az ?lmok (meg persze a val?s t?rt?n?sek - megcsalat?s! - "elengedetlens?ge". Tudnia kell, hogy a "z?ld szem? sz?rny", a f?lt?kenys?g legink?bb ott szedi ?ldozatait, ahol bizonytalans?gra, bizalmatlans?gra tal?l!!! Lehet, hogy ?nben nibcs kell? bizalom egy p?rkapcsolathoz...vagy saj?t Mag?ban nem b?zik meg el?gg?! Ha jobban ismern? ?s felv?llaln? Mag?t ?s az ?rz?seit, s?t ez ut?bbiakat ?szint?n meg is mutatn?, kevesebb gondja ?s f?jdalma, de legink?bb d?he lenne ezen a t?ren!!!! Az ember nem "k?t?llel" (csak velem l?gy, tudnom kell mikor hol vagy , kivel ?s mit csin?lsz...), hanem bizalommal ?s a M?sik egy?nis?g?nek, szuverenit?s?nak ("r?szleges mag?n?let?nek") elfogad?s?val ?s tiszteletben tart?s?val "verheti l?ncra" a szerelm?t! A p?rkapcsolat hal?lokai: ha birtokolni, vagy uralni akarom a m?sikat!!!!...?s, hogy mit tehetne???...tal?n adjon es?lyt leend? partnereinek arra, hogy szorong?sok n?lk?l szerethess?k ?nt! Feldolgozni meg m?r nem kellene a m?ltb?lieket, "egyszer?en" engedje el!!! ?dv: M.L?szl?

Kriszta 2014-09-10 20:24

Tisztelt Majsai ?r!
V?lem?ny?re vagyok k?v?ncsi a k?vetkez?vel kapcsolatban. 27 ?ves n? vagyok, ?s egyre csak azon veszem ?szre magamat, hogy semmi nem motiv?l, minden mindegy. Munk?mat egyre hanyagabbul v?gzem, bemegyek v?rom hogy v?ge legyen a napnak, hazamegyek ?s nem csin?lok ?rdemben semmit. ?gy telnek a hetek/h?napok. Reggelente alig b?rok felkelni, iszonyatosan lusta vagyok mindenhez. R?gebben el?g sok olyan dolog foglalkoztatott/?rdekelt amik mostan?ban egy?ltal?n nem k?tnek le. Bar?ti k?r?mmel egyre ink?bb laz?tok a viszonyon mert nem nagyon tudom ?ket "elviselni". P?rkapcsolatom ?vek ?ta nem volt. Azt ?rzem hogy egyre k?z?mb?sebb vagyok mindennel szemben, ?rzem hogy nem j? ir?nyba haladok. ?n szerint ilyen helyzetben mi lenne a fejtiszt?t? pofon? V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.

2014-09-11 11:41

Kedves Kriszta! Tetszik a "fejtiszt?t? pofon" kifejez?s, mert alapvet?en t?nyleg erre lenne sz?ks?ge!!!!!! Ugyanis minden fejben d?l el, mint a br?gi b?lcsess?g is mondja! Nem ?r semmi konkr?t negat?v ?lm?nyt, vagy t?rt?n?st az ?let?ben, ebb?l k?t dolog l?tszik biztosan: mag?nyos (mert azz? teszi Mag?t!) ?s elkeseredett (mert eljutott az ?nsajn?lat ?llapot?ba). Javaslatom: szedje ?ssze azokat a dolgokat, amiket m?g soha nem csin?lt, de nagyon szeretett volna, ha ez olyan is, ami el?rhetetlennek, megval?s?thatatlannak t?nik is!!!! V?lasszon ki egyet bel?l?k ?s t?zze ki c?lk?nt, rendeljen al? ennek a dolognak minden olyat, ami nem tartozik a "l?tfenntart?s?hoz", ?s minden energi?j?t, idej?t, ?rz?seit szentelje a sikernek! V?ltoztassa meg a k?lsej?t (v?gassa le ?s festesse z?ldre a haj?t, j?rjon olyan ruh?kban, amiket eddig sosem mert felvenni, pedig tetszett ?nnek...vagy a szabadidej?t haszn?lja m?sk?pp(fest?s, sport, tanul?s, kir?ndul?s/vil?gj?r?s, s?rk?nyrep?l?s, vagy kutyateny?szt?s, vir?gtermeszt?s, receptk?nyv-?r?s, csipkever?s...b?rmi - a p?ld?im csak "l?gb?l kapottak"! -. A l?nyeg az, hogy ismerkedjen ?ssze egy "?j Kriszt?val", akivel m?soknak is ?rdemes lesz megismerkedni!!! Teh?t laz?tson/lazuljon, ne v?rjon m?st?l seg?ts?get, seg?tsen Mag?n!!!!! A munk?j?ra meg vigy?zzon, mert at manaps?g nagy Kincs!!!!...h?t ennyi a v?lem?nyem, de legink?bb az, hogy ?rt?kelje t?bbre Mag?t, hogy a k?rnyezete is ?rt?kesebbnek l?ssa!!!!! ?dv M.L.

Szandra 2014-07-11 16:50

Tisztelt Majsai ?r!
V?lasz?t k?sz?n?m.
?gy gondolja hogy a gy?l?letb?l is van vissza?t?
Amikor m?r az ember a legcs?ny?bb szavakkal illeti a m?sikat ?s mind a ketten m?s utakon j?rnak?
Akkor is van m?g ?rtelme a p?rter?pi?nak? Szeretn?m ha a gyermekem harmonikus csal?dban n?ne fel, de egyre nagyobb k?ts?geim vannak a fel?l, hogy n?lunk m?g ebb?l az ?n ?s egym?st puszt?t? kapcsolatb?l valami.

2014-07-11 20:09

Kedves Szandra! NEM! Nem gondolom! Pont az?rt ?rtam ?nnek, hogy csak akkor van ?rtelme, HA MINDENKI UGYANAZT AKARJA! Szerintem az ?n?k eset?ben m?r NINCS vissza?t! Arra kellene id?t ?s energi?t ford?taniuk, hogy a lehet? legkevesebb tov?bbi s?r?l?ssel engedj?k el egym?st. A p?rter?pi?t olyan vonatkoz?sban eml?tettem, ha k?z?s sz?nd?kuk lenne a jobb?t?sra?!...mert v?lem?nyem szerint akkor is csak k?ls? seg?ts?ggel juthatn?nak sikerhez!!! M.L.

Hallo 9.11 2014-07-08 22:09

Kedves Majsai L?szl?!
Mostan?ban igen intenz?v d?h?t ?s frusztr?ci?t ?lek meg, amelyet nem tudok hogyan levezetni. Ennek kapcs?n k?rem a seg?ts?g?t.
Huszon?ves egyetemista l?ny vagyok, az iskola mellett munk?val tartom fenn magam. A kett? egy?tt viszont nagyon soknak bizonyul. Nyitott, optimista, extrovert?lt fiatalnak gondolom magam, nagy a szoci?lis ig?nyem, de az elm?lt egy ?vben sem id?m, sem energi?m nem volt ?polni a kapcsolatokat. Napi m?sf?l ?ra szabadid?m van, ilyenkor jut id?m kicsit olvasni, vagy napl?t vezetni, de arra, hogy kikapcsol?djam, ?s felt?lt?djem, sajnos m?r nincs kapacit?som. A legnagyobb neh?zs?g, hogy a k?rnyezetem radik?lis helyzeteket teremt sz?momra. Vagy minden siker?l egy adott id?szakban, vagy minden t?ren kudarc?lm?nyek ?rnek. ?gy azt ?rzem, folyamatosan er?snek kell lennem, k?l?nben elveszek. ?gy azt?n epekedve n?zem azokat a bar?taimat, akik fesztiv?lozni ?s nyaralni mennek. Azt?n gy?r?m magamba a frusztr?ci?t.
?n mit tan?csol?

2014-07-11 12:14

Kedves Veronika! A d?h ?s a frusztr?ci? egym?sb?l fakad? ?s egym?st gener?l? dolgok. Mindkett? elk?peszt? m?don „energiaig?nyes”, ?gy nem csod?lom, hogy fogyt?n az ereje! A kett?s terhel?s, amiben ?l (iskola+munka), a mai vil?gban sajnos kevesek sz?m?ra elker?lhet? ?letforma, ebb?l eredend?en sokszor kellett m?r elgondolkoznom a „betegs?g” hat?kony „gy?gyszer?n”…h?t nem sok a siker ezen a t?ren. Az id?faktorban erednek a gy?kerek! A 1,5 ?ra napi szabadid? t?nyleg roppant kev?s az „akkumul?torok felt?lt?s?hez”, de t?l?l?shez sz?ks?ges t?lt?smennyis?ghez elegend? lehet, ha tartalma ?s min?s?ge az ?n sz?m?ra a legmegfelel?bb! Csin?ljon egy ?tvil?g?t?st Mag?n, n?zze meg, hogy a legjobb dolgokkal ?s a legjobban t?lti-e el/ki ezt a r?vid id?t! (egy kis ?nismereti tr?ning sosem ?rt!). Ha val?ban „nyitott, optimista, extrovert?lt, szoci?lisan ?rz?keny”…, akkor ?n annyi pozit?v emberi er?vel b?r, hogy nem fogyhat el a „kapacit?sa” semmilyen t?ren! Szerintem a mag?ny az egyik legkegyetlenebb „energiazab?l? ?l?sk?d?”, ergo irtsa ki! Ez alatt azt ?rtem, hogy szabadidej?t a t?rsas kapcsolatok ?letben tart?s?ra/ki?p?t?s?re haszn?lja legink?bb (a t?bbire lesz m?g ideje!), de ha egyed?l marad huszon?vesen…??? Egy s?ta, egy k?v?, egy mozi, egy j? r?h?g?s…egy/t?bb Bar?ttal „energiabombak?nt” hathat! …?s nincs jobb seg?ts?g a f?radts?g ellen, mint a sport, a kir?ndul?s, a testi ?r?m?k…vagy csak „egy?tthallgatni a semmit” valakivel! V?g?l, ne epekedjen, ne d?h?ngj?n, hanem csin?ljon egy „?jratervez?st”, ne v?llalja t?l Mag?t, engedje el a kudarcot szemrebben?s n?lk?l ?s legyen b?szk?bb a sikereire (?s ezt m?sokt?l is k?vetelje meg!). Vigy?zzon, hogy ne essen sem az irigys?g sem az ?nsajn?lat hib?j?ba, mert az mag?nyoss? teheti az embert!!!! ?dv M.L.

Szandra 2014-07-08 13:43

Tisztelt Majsai ?r!
Van egy gyermekem ?s ?vekkel ezel?tt elvesz?tettem egy bab?mat. Betegen sz?letett, de soha nem gondoltam, hogy ennek a "szenved?snek" v?ge is tud lenni. Nagyon szerettem mert mindig is v?gytam sok gyermekre....csak nem ?gy.Akkor ?s az azt k?vet? ?vekben mondhatni j?l viseltem,Viszont a p?rommal annyira megromlott a kapcsolatunk, hogy ?n a v?l?s mellett d?nt?ttem. El?tte is sokat t?rtem neki, mert mindig az ? akarata ?rv?nyes?l A f?rjem hallani sem akar a v?l?sr?l, mert szerinte nekem komoly gondjaim vannak. Folyamatosan azzal ostromoz, hogy meg vagyok v?ltozva, teljesen m?s szem?lyis?g lettem, amit rajta k?v?l senki nem jegyzett m?g meg.
Viszont az ? t?rsas?g?t m?r egy?ltal?n nem tudom elviselni. Az ?rint?s?t?l rosszul vagyok ?s ?vek ?ta nem ?l?nk szexu?lis ?letet. Nem v?gyok r?, m?g a gondolat?t?l is kir?z a hideg.
Van m?g ?rtelme megpr?b?lni ?jra, ?gy hogy ?vek ?ta k?zd?nk?
Val?ban szak?rt? seg?ts?gre lenne sz?ks?gem annak ellen?re, hogy ?n ezt nem ?gy ?rzem?

2014-07-11 12:46

Kedves Szandra! A v?g?n kezden?m: ha ?gy ?rzi, hogy nincs sz?ks?ge szakember seg?ts?g?re, akkor ne k?rje, mert annak csak akkor van ?rtelme, ha egy?ttm?k?dik, ha hisz benne! Az „?jrapr?b?lkoz?s” is csak akkor vezethet sikerre, ha mindenki ugyanazt akarja, ?n, a p?rja, (?s ha ?ln?nek vele, a p?rterapeuta is…mert szerintem ahhoz, hogy jelent?s v?ltoz?sok jelenjenek meg a kapcsolatukban, sz?ks?g?k lenne egy p?rter?pi?ra!!!). a gondjai, amikr?l ?rt, komolyak ?s el?gg? m?lyen gy?kereznek. Egy p?rkapcsolat/h?zass?g akkor m?k?d?k?pes, ha mindk?t f?l egyar?nt ad ?s kap, ha mindk?t f?l sz?m?ra ?p?t? jelleg?, ha meg?rt?sen, elfogad?son, bizalmon ?s persze k?lcs?n?s szerelmen, majd szereteten alapul! ?n?kn?l – ezeken a ter?leteken – meginogni/?sszed?lni l?tszanak a dolgok?! Abban azonban biztos vagyok, hogy nem csak a „gyerekdolgok” j?tszanak k?zre, b?r a trag?di?k, amik ?rt?k ?n?ket, t?nyleg nehezen feldolgozhat?, s?lyos traum?k!!!! (ezek elenged?s?hez szint?n sz?ks?g lehetne k?ls? seg?ts?gre?!). Az is lehet, hogy ?n val?ban v?ltozott/megv?ltozott, de ennek k?vetkezm?nyek?ppen m?g nem kellene eljutni egy ilyen fok? elhideg?l?shez/elidegened?shez! Teh?t ?gy gondolom, hogy egy t?relmesen ?s kitart?an v?gigvitt, k?ls? seg?ts?ggel t?rt?n? „kapcsolatorvosl?s” n?lk?l, nem sok rem?ny van egy kiegyens?lyozott ?s boldogs?got ?g?r? egy?tt?l?sre! ?dv?zlettel: M.L.

Nikita 2014-07-07 15:32

Tisztelt Szak?rt?! Nagyon sz?pen k?sz?n?m a v?lasz?t, sokat seg?tett, az?ta siker?lt felfognom, hogy v?ge.term?szetesen n?ha visszaesek, de ez norm?lis m?g. Abban igazat adok, hogy bizalmatlan lettem. A k?rd?seim nagy r?sze, az?rt volt, mert m?r nem tudtunk m?r kommunik?lni illetve tavaly teherbe estem, ?s sajnos, ? nem akarta v?llalni a gyereket, de nem mondott konkr?t okot,hogy mi?rt nem, ett?l a pontt?l kezdtem el k?rd?sekkel bomb?zni, mert nem tudtam elfogadni, a " nem tudom" v?laszt.Minden j?t!

2014-07-07 15:36

?r?l?k, hogy seg?thettem! T?bb sikert a t?rsas kapcsolataiban ?s boldogs?got k?v?nok ?nnek!
M.L.

Ren?te 52 2014-07-06 16:44

Tisztelt Majsai Ùr. V?lem?ny?t szeretn?m k?rni,hogyan tudn?k segiteni a fiamnak abban,hogy megtal?lja a boldogs?got?! A fiam 29 ?ves,egyetemet v?gzett,nem alkoholiz?l,nem drogozik ?s van ?lland? munkahelye. A probl?ma az,hogy mindig olyan l?nyokkal sodorja ?ssze a sors,akik csak kihaszn?ln?k ?s szeretetet nem adnak. Az interneten is ismerkedett m?r p?rszor,de ott sajnos sok a kamu hirdet?s is. Sz?rakozni az?rt nem szeret menni,mert sok l?ny csak a p?nzes,gazdag pasikra hajt,?s mivel nincs 10 mill?s Audi aut?ja,igy sok l?ny ?szre sem veszi. Hozz?teszem egy j?k?p?,sportos gyerek ?s nem ?rtem mi a probl?ma,hogy nem siker?lnek a kapcsolatai?! Tudom,a mai vil?gban sajnos minden a p?nzr?l sz?l,kihalt az emberekb?l a szeretet ?s a j? ?rz?s. Lehet,hogy az is baj,nagyon v?gyna m?r egy szeret? t?rsra? Annyira szeretn?m m?r boldognak l?tni! ?n mit tan?csol,mit ?s hogyan tegyen? V?lasz?t el?re is megk?sz?n?m ?s tov?bbi j? eg?szs?get kiv?nok ?nnek ?s csal?dj?nak. Tisztelettel.

2014-07-07 11:18

Kedves Ren?te52!Az ?n ?ltal le?rtak - sajnos! - val?s k?pet ad a jelenr?l! A fia probl?m?ival, a kort?rsai legnagyobb r?sze k?zd!DE nyugodjon meg, nem csak olyan l?nyok vannak, akiket lefestett!!!!...viszont az is lehet, hogy nem j? helyen keresi a fia ezt a l?nyt...meg az is lehet, hogy nem is kellen annyira keresni?!!! A t?lzott v?gyakoz?s, a gyakori kudarc - vagy a kudarcker?l?s miatti szorong?s! -, a csal?d?sok, vagy a csal?d?sokt?l val? f?lelem, olyan "kisug?rz?st", viselked?sform?kat alak?t ki, amelyeket a k?v?l?ll?k (?gy az ismeretlen l?nyok is!) meg?reznek ?s ELKER?LNEK! A legjobb, amit tehetne, hogy ellezul, nem keres, hanem hagyja, hogy megtal?lj?k!...m?g valami, a Boldogs?gnak "csak" egy szelete a j?l m?k?d? p?rkapcsolat! Keressen ?r?m?ket ?s sikereket az ?lete m?s ter?letein is, ?gy kiegyens?lyozottabb, vid?mabb, vonz?bb lesz...10 mill?s Audi n?lk?l is!!!...a l?nyok sz?m?ra!!!! Hasonl? j?kat k?v?nok ?n is ?n?knek! M.L.

Nikita 2014-07-02 09:26

Szeretn?m nyugodtan lez?rni az eg?szet, nem szeretn?m, ha megut?lna, szeretn?m, meg?rizni a m?lt?s?gomat. Mi lehet az oka, hogy ennyire r?kattantam a k?rdez?sre?( Ban?lisnak hangzik, de egyszer?en ezt v?ltja ki bel?lem). A exem passz?v-agressz?ven viselkedett velem sokszor, nagyon sok f?jdalmat okozott a viselked?s?vel, lehets?ges ez?rt alakult ki ez bennem?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.

2014-07-07 11:02

Kedves Nikita! Azt hiszem a bizonytalans?ga, bizalmatlans?gba csapott ?t?! A t?vkapcsolatokban ez gyakran el?fordul (ez?rt kell - lehet?s?g szerint! - ker?lni a t?vkapcsolatokat!) Egy hossz? kapcsolat v?g?t sokszor az okozza, ha az egyik f?l "uralkodni felette", vagy "birtokolni" akarja a m?sikat. A "m?rt?ktelen sz?m?" k?rd?sek, k?l?n?sen, ha "v?laszk?nyszerrel" p?rosulnak, el?bb-ut?bb a m?sik f?lben is k?rd?seket gener?lnak (majd ?jabbat ?s ?jabbat...!)ez pedig kellemetlen...k?nos...v?g?l elviselhetetlen ?rz?seket v?lt ki! K?rd?sei j? r?sz?re a v?laszokat nem hallani kell, hanem ?rezni!!!! Engedje el az "ex?t", ford?tson erre annyi energi?t, mint amennyit a v?laszok keres?s?re sz?nt! Tanuljon ebb?l ?s nyisson egy ?j kapcsolatra...ahol t?relmesebb lesz...?s kiv?rja aztokat a pillanatokat, amikor el kezdhet "tervezni"!!!!...a passz?v-agresszivit?s sok f?jdalmat ?s "s?r?l?st" v?lthat ki (ak?r ezt is!)...ker?lje az ilyen f?rfiakat (vagy forduljon el t?l?k miel?bb!) ?dv?zlettel M.L.

Nikita 2014-07-02 09:26

Tisztelt Szak?rt?!
Nemr?g ?rt v?ge egy nagyon hossz? kapcsolatom, sajnos, t?bb okb?l is, azonban a volt bar?tom kiemelte, hogy m?r nem b?rja a sok k?rd?st, melyeket felrakok, lassan m?r gyomorg?rcse volt, ha telefon?ltam, ha ?rtam. ( T?vkapcsolatban ?lt?nk.) A k?rd?seim f?leg a k?z?s j?v?nkr?l, a hozz?m f?z?d? ?rzelmeir?l k?rdeztem.Sajnos, bel?lem ezt v?ltotta ki, ahogy viselkedett velem, hogy nem sz?m?thattam r?m, ?s hogy nehezen volt el?rhet?. Most a szak?t?s ut?n j?ttem r?, hogy az a t?pus? f?rfi, aki nem tud besz?lni az ?rzelmeir?l. Igyekszem belenyugodni, ?s elfogadni, hogy v?ge, de n?ha nehezen ?llom meg, hogy ne tegyek fel k?rd?seket. (A k?rd?seim f?leg eld?ntend? k?rd?sek voltak, sajnos,sugalltam v?laszokat, de ?n csak seg?teni akartam neki ezekkel a k?rd?sekkel, hogy jobban meg?rtse az ?rz?seit.

2014-07-07 10:48

v?lasz a lev?l v?ge ut?n!

mok 2014-06-26 13:50

Tisztelt Majsai ?r! Egy h?napja szak?tottunk p?rommal. Az volt az indok, hogy m?s tetszik neki,ut?bb az, hogy nem ill?nk ?ssze.K?zbe azt mondta tal?n lehetne ezt folytatni s j? volt,annak ellen?re, hogy szenvedt?nk s ?n elmentem pszichol?gushoz, nem l?tja az ?sszeill?s?get.Ilyet el?tte sose mondott.? egy ?ve rosszul ?rzi mag?t, a csal?dja sincs rendben, ami megviselte ?t.Beteg lett, mellette ?lltam, ahogy ? is mellettem.S most mindent feket?nek l?t, ami el?tte sz?p volt azt is.Bar?ts?got akar, ?n szerelmes vagyok. Megsz?ntettem a kapcsolatot. ? vonz?nak tal?l, elk?pzelte, lehetne ezt folytatni, de ?gy ?rzi nem tudja ?s hogy ? nekem felesleges,de ez nem igaz.Szerinte nem vagyunk ugyanolyanok, kor?bban pedig a m?sik vil?ga mindenn?l fontosabb volt.Hi?ba voltunk j?ban ut?bbi id?ben, ?gy is ?rtelmetlennek l?tja, holott j?l ?rezte mag?t velem.Azt mondta ha velem van minden j?, ha nem nem tudja.Egy hete nincs kommunik?ci?, mert k?rtem, hadd felejtsem el ?t, hogy szabad legyen. 25 ?ves l?ny

2014-06-26 16:51

Kedves "25 ?ves l?ny"! Mivel nem tett fel k?rd?st, ?gy v?laszolni nem tudok....mire! De azt gondolom, hogy ez egy "se veled, se n?lk?led" kapcsolat...teh?t ink?bb se veled!!!! Ha ilyen k?rd?sek, probl?m?k mer?lnek fel, akkor azt m?r csak egy p?rter?pi?s seg?ts?gny?jt?s tudn? "megmenteni"/rendezni...ha mindketten ?gy akarn?k?! Abb?l.amit ?rt, ?n ennek sem l?tn?m sok indok?t (b?r ehhez nagyon kev?s ez az inform?ci?!). Teh?t, ha ?g? gondolj?k, hogy m?g van menthet?, akkor ezzel pr?b?lj?k orvosolni,: Ha nem, akkor engedj?k el egym?st ?s nyissanak egy ?j kapcsolat fel?!...mert itt m?r valami "kih?nyt"!

K?ts?gbeesett Le?ny 2014-06-25 21:18

Tisztelt Majsai ?r!
20 ?ves, fels?oktat?sban tanul? l?ny vagyok. A t?li vizsgaid?szakban egyik ?jjel sok?ig fent voltam, ?s egy alakot l?ttam az ?gyam mellett. Akkor a stressznek ?s a kialvatlans?gnak tudtam be a dolgot. Sajnos ?jra visszat?rt, de most m?r nem m?lik. Mindenhol ?rnyakat l?tok, f?lek egyed?l maradni, sokszor t?rsas?gban is nagyon f?lek ezekt?l a csak sz?momra l?that? alakokt?l. ?jjel sem tudok aludni, mert arcokat l?tok, akik vigyorognak rajtam. Folyamatos retteg?sben ?lek. A csal?di h?tterem rendezett, szeret?, t?mogat? csal?dom van, ?s a bar?tommal is t?k?letes a viszonyom, sokszor marad fent velem ezeken az ?jjeleken, amikor remegve fekszem, ?s wc-re sem merek elmenni, mert mindenhol l?tom ?ket. K?rem seg?tsen, mert m?r nem b?rom ezt. El?re is k?sz?n?m!

2014-06-25 23:20

Kedves "K?ts?gbeesett L?ny!" V?lem?nyem szerint val?ban a f?radts?gt?l, kimer?lts?gt?l, tart?s stresszt?l jelentkezett a "l?tom?sa" el?sz?r. ?n sajnos "tart?s?totta azzal, hogy akkor nem "kezelte" a helyzetet. Ezt a r?gz?lt ?llapotot els?sorban pihen?ssel, laz?t?ssal, relax?ci?val, pozit?v ?lm?nyekkel tudja oldani, m?sodsorban viszont - ha nem m?lik, csitul a probl?ma - csak egy szakemberrel t?rt?n?, szem?lyes kapcsolatfelv?tel ?s egy?ttm?k?d?s ?tj?n kezelheti!!! Pr?b?ljon arra koncentr?lni, hogy biztons?gban, szeret? t?rsakkal van k?r?lv?ve, k?s?relje meg "elengedni" a negat?v ?lm?nyeket, legf?k?pp azzal, hogy nem verbaliz?lja a r?m?lmokat, elalv?s el?tt besz?lgessen pozit?v dolgokr?l, n?zzen, olvasson kedves, vid?m dolgokr?l!!! Tal?ljon a ny?rra olyan elfoglalts?got, ami vadonat ?j, amiben ?r?m?t leli, ami siker?lm?nyt hoz!!!....?s felejtse el a k?ts?gbees?st, mert ezzel csak er?s?ti mag?ban a f?lelmeket!

?gi 2014-06-24 12:50

Levente 8 ?ves lesz augusztusban, kb. 2-3 hete az egyik haverj?n?l aludt, ahol tv van a gyerekszob?ban, ?s ahol olyan filmet n?ztek ?jjel, amit az?ta sem tudott feldolgozni: folyamatos r?m?lmai vannak.
Itthon csak a M2-?t n?zik, nincs is m?s csatorna (M1, M2, Duna tv-k), este 8-kor tv kikapcs, sz?val v?letlen?l sem futott eddig er?szakba. Hogy lehet ezt a f?lelmet/retteg?st feloldani n?la?

2014-06-25 23:08

Meg kell vele ?rtetni, hogy amit l?tott, az nem a val?s?g. Kezelje ?gy, mint egy mes?t. N?zzenek, olvassanak mostan?ban sok olyan filmet, mes?t, ami kedves, humoros, ?rzelmes. A l?nyeg, hogy valami hasonl?an intenz?v, DE pozit?v tartalm? ?lm?ny legyen, amennyire rossz/negat?v volt az! Semmik?pp ne besz?ljenek arr?l a filmr?l, ne id?zz?k fel ?jra ?s ?jra a f?lelmet kelt? dolgot! Sok m?st nem tudnak tenni, ?gy r?videsen ki kell "aludnia" a r?ms?geknek! Ha lehet, pr?b?lj?k kontroll?lni a gyermek vizu?lis ?lm?nyeit! Ha nem m?lnak a r?m?lmok, keressenek fel egy szakembert szem?lyesen!

picike08 2014-06-22 22:36

Tisztelt Majsai ?r!
Nekem a 6 ?ves l?nyom f?lelmeivel van "probl?m?m" !Hozz? kell tennem hogy l?nyom 4 ?ves kora ?ta tikk-el, hol folyamatosan h?napokig hol pedig 1-2 h?napra teljesen elmarad de ahogy valami olyan t?rt?nik vele ami fesz?lts?get okoz benne ?jra kezdi.A l?nyeg most ?ppen egy ronda hajl?ktalan f?rfit?l f?l a faluba, akibe sajnos ?ton ?tf?l?n bele botlunk.?s l?tom rajta a f?lelmet ,nem lehet ilyenkor megsz?lalni szinte m?r sokkos ?llapotba ker?l t?le !Pr?b?ltam ?n m?r mindent ,hogy meg?rtessem vele hogy csak szeg?nyke ronda de m?g nem b?ntott senkit ,mindenki j?n megy mellette ,irtam m?r neki mes?t is r?la.
M?r az is eszembe jutott hogy nem kellene annyira megv?logatnom a mes?ket amit nagy ritk?n n?zhetnek ,de a m?sik l?nyomba nincs f?lelem/4 ?ves/ ?gy nem gondolom, hogy azzal lenne a gond hogy a nem engedem meg nekik ,hogy agressz?v mes?t n?zzenek .
Tudna nekem valami tan?csot adni ,hogy seg?tsek neki a f?lelmeit lek?zdeni?
El?re is k?sz?n?m!!

2014-06-24 08:44

Kedves Picike08! El?sz?r is a tic egy m?g igaz?b?l "fel nem fejtett" probl?ma, a h?tter?ben idegrendszeri ?s lelki okok is lehetnek. Kezel?s?re legjobb m?dszerek a laz?t?-, ill. mozg?str?ningek, figyelem/koncentr?ci? gyakorlatok. Azt ?rja, hogy hosszabb ideig is "sz?netel". ?gy felt?telezhet?, hogy v?laszk?nt jelentkezik Kisl?ny?n?l, valamilyen intenz?vebb lelki t?rt?n?s, vagy esem?ny hat?s?ra. Ebben a korban gyakran el?fordul, ?ltal?ban "kin?vik" a gyermekek! Jelen esetben egy konkr?t f?lelemr?l van sz?, ami - mint l?tv?ny-?lm?ny - elker?lhet?! Szerintem nem besz?lgetni kellene r?la, hanem - lehet?s?g szerint! - t?nylegesen elker?lni a f?rfit. Minn?l t?bbet besz?lnek r?la, ann?l jobban m?ly?l a szorong?s, hiszen olyan helyzetben is felid?zik a rossz ?lm?nyt, amikor val?j?ban nem is l?tja a gyermek. A mes?k megv?logat?sa - egy ideig! - sz?l?i d?nt?s k?rd?se,hiszen a gyermekk?z?ss?gek "m?dos?tani k?pesek" sz?nd?kainkat! ugyanakkor a soksz?n?s?g?k sokszor lehet?s?get ad arra is, hogy olyan ?let- ?s konfliktushelyzeteket dolgozzon fel a gyermek, amiket a val?s?gban ink?bb elker?lne. Term?szetesen ?n ismeri a legjobban a Gyermek?t, ?gy azt is ??n tudja, hogy mi okozna esetleges "s?r?l?st" neki, azt persze ker?lj?k! Teh?t: ker?lj?k a "l?tv?nyt" ?s a "t?lbesz?l?st" egyar?nt!
?dv?zlettel: Majsai L.

Internet F?gg?s?g 2014-05-30 11:09

Arr?l szeretn?k ?rdekl?dni, hogy ?n szerint egy fiatal gyermek eset?ben mit tart norm?lisnak internet ?s tablet - telefon haszn?lat eset?ben? Egy 5. fi? h?tv?gente eg?sz nap (?rtse: reggeli ut?nt?l eg?szen lefekv?sig) szeretne tabletezni, chatel-ni, j?tszani.
Nem az ?n gyermekem, csak k?t hetente l?tom k?t napra (p?rom kisfia) de ez a net-tablet-chat f?gg?s?ge aggaszt, ?s az ?rdekelne, egy szakember mit tart norm?lisnak, mennyi lehetne engedni? Teljesen elz?rni nem akarn?m, de l?tom m?r a f?gg?s?g komoly jeleit, (haragos ?s s?rt?d?tt, ha megk?rj?k, hogy eb?dre hagyja abba) ?s mivel nem vel?nk ?l, nem nagyon tudunk mit csin?lni vele m?g nem vel?nk van.
Pr?b?ltam vele besz?lni, de nem hallgat r?m, lepereg minden ?sz ?rv.

2014-06-01 17:45

A f?gg?s?g, az egy komoly diagn?zis, ?gyhogy b?njunk vele ?vatosan! Borzaszt? nagy probl?ma manaps?g az, amir?l ?r! Sajnos egyre kisebb gyermekek (4-5 ?vesek) kezdenek az elfogadhat?n?l t?bb id?t szentelni a kor ezen "v?vm?nyainak"! A "norm?lis" kifejez?st nem szeretem, mert az szinte mindenkin?l m?st jelent. Az biztos, hogy ha ?sszef?gg?en szinte egy teljes napot t?lt ezzel a gyermek, az k?ros lehet az eg?szs?g?re ?s pszich?s m?k?d?s?re!/fejl?d?s?re is! Az szint?n komoly gond, ha a l?that?sok idej?t is ezzel t?lti, de ezen ?n?knek, legf?k?pp az apuk?nak is el kellene gondolkodni! Olyan k?z?s programokat kellene kital?lni ?s v?gigcsin?lni (szerencs?s lenne a kisfi?val egy?tt tervezni ezeket!), amelyek mellett/k?zben "esz?be sem jutnak a "k?ty?i"! A mai gyermek ?let?hez hozz?tartoznak ezek az eszk?z?k, eltiltani ?ket t?l?k nem ?rdemes, ?s NEM IS KELL!!!!,DE k?vetkezetesen betartott/betartatott szab?lyok k?z? kell szor?tani! (ez nem kis harc tudom - nekem is 2 fiam van, akiket szint?n nem ker?l el a "k?rs?g" vesz?lye! - de nek?nk kell "er?sebbnek" ?s kitart?bbnak lenn?nk a "korl?toz?sban"! Azt szoktam mondani, ha a szabadid?s tev?kenys?gek "palett?j?n" egy-egy sz?nk?nt ott vannak a "k?ty?k", az rendj?n van! A baj, ha m?s sz?nek NINCSENEK RAJTA? teh?t rakjunk fel m?g n?h?ny m?s "lehet?s?g-sz?nt" arra a "sk?l?ra", tegy?k azokat is vonz?v?, de LEGF?K?PP CSIN?LJUK VEL?K EGY?TT!...higgye el erre is "r? b?rnak szokni"!!!!!!!! M?g valami, "az ?sz ?rvekkel" nem sokra megy, mert azokra k?sz v?laszaik vannak (sokszor "?sz ?rvek" azok is!!!..?s az ?rzelmi ?rveket/r?hat?st javasoln?m! "El?g" csak olyan egy?ttl?teket felaj?nlani ?s V?GHEZ VINNI", ami val?di ?r?met, sikert hoz a k?lyk?knek! EZ PERSZE NEM K?NNY?!!!....de sz?l?nek lenni sem az!!!!! Utols? tapasztalat: a "k?ty?k": P?TSZREREK (sajna olyanok, mint a drogok!), de els?sorban a sz?l?k figyelm?t - t?r?d?s?t - "idej?t" - szeretet?t "p?tl? szerek!!!!!!
?dv M.L.....egy apa

Mary 2014-05-24 12:46

Kedves Majsai ?r!
Ahogy olvasom a v?laszait, nagyon szimpatikus ez a szoci?lis ?rz?kenys?g egy f?rfit?l. Tov?bbi sok sikert k?v?nok! ?dv?zlettel: Mary

2014-05-24 18:43

Kedves Mary!
K?sz?n?m sz?pen...egyr?szt, hogy olvassa v?laszaimat (megtisztel?!), m?sr?szt, hogy n?i "szemmel" teszi ezt! Igyekszem - b?r nemt?l f?ggetlen?l! - figyelemmel ?s - minden bennem "leledz?" - ?rz?kenys?ggel meg?rni azokat! Tisztelettel: M.L.

Pocok 35 2014-05-14 21:55

Tisztelt Doktor ?r!
Lehet hogy furcsa k?r?ssel fordulok ?nh?z:
Fiatal 35 ?ves eg?szs?ges n? vagyok, azonban ?vek ?ta van egy dolog amivel sehogy sem jutok d?l?re.
Elk?pzelhet? hogy lelki okok ill. ment?lis bizalmatlans?g miatt vannak a p?rommal egy?ttl?tkor probl?m?im?
?lvezem az egy?ttl?teket de a v?gkifejleti "?r?m" r?szemr?l elmarad.
Nem szeretn?m ha a kapcsolat erre r?menne.
?s semmi m?s fizikai vagy v?gybeli probl?m?t nem ?rzek.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.

2014-05-15 21:12

Kedves "Pocok 35"! IGEN, elk?pzelhet?, hogy lelki okai vannak az "?r?m" elmarad?s?nak! A "ment?lis bizalmatlans?g" kifejez?st sajnos nem igaz?n tudom ?rtelmezni! DE az orgazmusk?szs?g - az esetek legnagyobb r?sz?ben! - ink?bb az egy?ttl?t "technikai" probl?m?ja, ill. anat?miai eredet?! ?m mindezeket a "h?tr?nyokat" lek?zdhetik n?h?ny dologgal: Fokozattabb (k?lcs?n?s) figyelem egym?sra, "ir?ny?t? seg?ts?g,(erog?nz?na-GPS)" az ?n r?sz?r?l a p?rj?nak, v?ltozatoss?g a p?zokban, sz?nesebb k?r?lm?nyek az egy?ttl?t helysz?n?t tekintve... A bizalom pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a fentieket egy?tt megval?s?ts?k. Ha nem akarja, hogy "r?menjen a kapcsolatuk", els?sorban ?szint?n ?s ny?ltan kellen besz?lni?k err?l a t?nyleg komoly probl?m?r?l!!!!! Teh?t kezdje egy alapos ?nvizsg?lattal, azt?n ny?lt besz?lget?s, majd a "tan?t?si-tanul?si" folyamat....azt?n - rem?lhet?leg! - k?z?s "v?gkifejleti ?r?m"!!!! Sok sikert k?v?nok ?n?knek!

Hegyi Katalin 2014-02-24 17:38

Elv?lt sz?l?k gyermekek?nt adott egy 4. oszt?lyos kisl?ny. Nem k?l?n?sebben j? tanul?. K?nl?dva, megcsin?lja a feladatait, sok hib?val dolgozik, ?s nem hajland? egy?tt m?k?dni, ha felaj?nljuk, hogy oldjuk meg egy?tt a feladatot. Mindent jobban tud felki?lt?ssal elvonul, hogy nem vagyok h?lye, ezt m?r tudom. M?gsem tudja.
Nagyon szeret feleselni, okoskodni, feln?tteket kioktatni. Mindenhez k?r?s n?lk?l hozz?sz?l, ha r?sz?lunk, nincs sz?gyen?rzete, v?llat von ?s nem ?rti, hogy mi a probl?m?nk. Nem ad a feln?tteknek tiszteletet, nem ?rti, hogy neki mi?rt nem "j?r" az, ami pl. feln?ttn?nk nek?nk. Mindenkin?l mindent jobban tud. Ha r?sz?lunk, nem , hogy abbahagyn? ?s mag?ba sz?llna, de m?g b?szke is, hogy az ?v? az utols? sz?.
Ha valaki nem ?gy csin?l valamit, amit ? akar, megs?rt?dik ?s elviharzik.
Tehetetlen vagyok vele, nem tudom mit csin?ljak. A tisztelet ?s az illem egyszer?en nem l?tezik a sz?t?r?ban. Nem is ?rti, hogy mit k?rek t?le ezen szavak alatt.

2014-02-25 22:30

Ne haragudjon r?m Katalin, de miut?n t?bbsz?r v?gigolvastam a level?t, a legels? ?rz?seim alapj?n csak 4 sz?t ?ratm volna v?laszk?nt: "Szeresse jobban, vagy m?sk?nt!"...azt?n meg, hogy a Kisl?nya viselked?se REAKCI? ?S NEM AKCI?, magyarul: vagy valami s?relem, vagy bizonytalans?g, vagy csal?d?s...miatt "felel" ?gy ?n?knek, a vil?gnak...meg itt van a kamaszkor, ?s val?sz?n?leg egy feldolgozatlan v?l?si-trauma is!? Nem "felmenteni" akarom a gyermek?t (hiszen nem is tartom b?n?snek!), de szerintem ? legal?bb annyira szenved - m?g ?nmag?t?l is! - mint ?n?k, t?le! Segts?get kellen k?rni?k, az ? r?sz?re, egy koll?g?t?l! V?lem?nyem szerint egy gyermek sz?t?r?ban azok a szavak tal?lhat?k meg, amit az ?t k?r?lvev? feln?tt-vil?g "bele?r", amit meg?rt ?s elfogad!!!! A tisztelet ?s az illem nem MEGtanulhat?, hanem ELtanulhat?, seg?ts?k meg ebben! Magyar?zz?k el pontosan, hogy mit v?rnak t?le, adjanak neki id?t a "tanul?sra", ?s er?s?tsenek meg benne minden apr? sikert....persze, jelezz?k azt is, ha "t?v?ton j?r", vagy nem "dolgozik el?gg? az ?gy?n"!!!!...?s "Szeresse jobban, vagy m?sk?nt!", akkor is, ha n?ha nem k?nny?!?

Anyucika 2014-02-19 16:05

Tisztelt Majsai L?szl?!
Teljes elkesered?semben ?rok ?nnek. Nagy fiam 11 ?ves ?s azt tapasztaltuk, hogy az elm?lt id?szakban nagyon sokat hazudik. Nem ?rtem mi?rt, hiszen mindent meg tudtunk eddig is besz?lni. A hazugs?g most od?ig fajult, hogy nemr?g olyan dolgokhoz ny?l hozz?, vesz el ami nem az ?v?, hanem a mi?nk feln?ttek?, vagy a testv?rei?. K?t kisebb testv?re van ?k szint?n fi?k. Pr?b?ltam m?r t?bbsz?r is le?lni vele, "elbesz?lgetni" a dologr?l, de szinte meg sem hallja amit mondok. Pr?b?lta a f?rjem is mint f?rfi a f?rfival...nem sok sikerrel. K?rem adjon tan?csot mit tehetn?k, hogy vissza?lljon a bizalom, mert ?gy m?r nem tudom mikor hihetek ?s mikor nem a gyereknek.

2014-02-21 19:48

Kedves "Anyucika"! A hazudoz?s, ebben a korban, egy olyan p?tcselekv?s aminek h?tter?ben t?bb minden lehet: pl.: f?lelem egy s?lyosabb b?ntet?st?l, er?s sz?gyen?rzet, valami "titok", amit a hazugs?g "fedez"...de lehet t?nyleges bizalomveszt?s ?n?kkel szemben?!Ha az "elbesz?lget?s" nem seg?t,akkor pr?b?lja meg azt, hogy "csak" reag?l a hazugs?gra, csak azt fogalmazza meg, hogy tudja, hogy a gyermek nem mond igazat ?s ez b?ntja/s?rti ?nt. Lehet, hogy figyelemfelkelt?s miatt csin?lja, vagy valami testv?rkonfliktus van a h?tt?rben? Az igazi okot kellen megtal?lniuk/kinyomozniuk, azt kell kezelni, vagy megsz?ntetni, akkor megkezd?dhet a "vissza?ll?t?s"!...azt gondolom, hogy ?nnek, mint ?desany?nak tudnia/?reznie kell, hogy Kisfia mikor mond igazat ?s mikor nem, erre nincsenek "technik?k"!
"Nyomozzanak", tal?lj?k meg a val?di okot, ha megvan ?rjanak ?jra, majd "?ttanakodjuk"! ?dv?zlettel: M.L.

kata 2014-02-01 15:27

Tisztelt Szak?rt?, kedves Majsai L?szl? !
Nagy ?r?mmel fedeztem fel v?letlen?l az arck?pedet.
?letrajzodban eml?ted a k?pes?t?s n?lk?li pedag?gus id?szakodat . ?n is a Pet?fiben tan?tottam nyugd?jaztat?somig. S?t, Veled egy?tt t?boroztattuk a gyerekeket.
Sokat emlegetem az?ta is az "in Ungarn FAH?J " meg a "nir?zdm?" kifejez?seket.
Rem?lem, j?l vagy, j?l vagy-tok.
?desany?dat n?ha szoktam l?tni, de nem besz?lget?nk, szerintem t?n azt sem tudn?, ki vagyok.
Minden sz?pet ?s j?t k?v?nok sok szeretettel:
Duboczky Katalin
(akkoriban t?n Bittera Lajosn? ? )

2014-02-11 20:47

Szia Kata!
Persze, hogy eml?kszem R?d....a t?borra nem kev?sb?! Legend?kat mes?lek r?la ?n is!!! A "Na ja bitte!"- mondatra is, amit mindenre mondtam....am?g fak?pn?l nem hagytak! N?ha - ha el?ker?l - r?h?gve n?zegetem a fot?kat, amiken a jelmezb?lon vagyunk l?that?ak (P?ter, mint pasa, ?s, mint p?rizsi ?r?ml?ny?!)
Neked is minden Sz?pet ?s J?t!!!!!! Puszi "Lacib?" P.s.: ?s K?rcsik?ra eml?kszel, na ? is legenda a Csal?domnak

Eug?niax 2014-01-31 09:03

Tisztelt Szak?rt?!
Az ?n kisl?nyom hamarosan bet?lti a 10. ?let?v?t, de probl?m?nk van a bevizel?ssel. Pontosabban, kor?bban m?r voltunk pszihol?gusn?l az ?gybavizel?s miatt, kapott gy?gyszert. Egy ideig j? volt, de ez m?r ?vekkel ezel?tt t?rt?nt. Ki lett z?rva a szervi probl?ma, ott minden rendben volt. M?r nem pisil be gyakran, de m?g mindig el?fordul, f?leg az iskolai h?napok alatt. Nagyon ?rz?keny kisl?ny. A csal?di h?ttere is biztos, nyugalom van itthon, ?gy hogy nem ?rtem mi lehet a probl?ma. Gyakran besz?lget?nk, figyel?nk egym?sra. Viszont most ott tartok, hogy nem tudom, hogy hogyan seg?thetn?k neki. Szivesen aludna oszt?lyt?rs?n?l, de ?gy nem mer. K?rem mihamarabbi v?lasz?t. Egy agg?d? anyuka

2014-02-11 20:59

Kedves Anyuka!
A bepisil?s - ha a szervi probl?m?kat kiz?rt?k a vizsg?latok! -, egy?rtelm?en lelki eredet? probl?m?k jele. Valami olyan gondja lehet a Gyermek?nek, amir?l nem besz?l, nem dolgozott fel, nem "engedett el", de az is lehet, hogy nem is ?rtelmezett...?gy L?TSZ?LAG "ok n?lk?l" is el?fordulhat. Az, hogy ? maga is probl?m?nak ?li meg, a "gy?gyul?s" szempontj?b?l kifejezetten seg?t? szempont! Viszont k?ls? szakember bevon?sa n?lk?l nem hiszem, hogy tov?bb tudn?nak l?pni! ?gy azt javaslom, hogy halad?ktalanul keressenek fel egy Koll?g?t, a val?di ok/okok felt?rk?pez?se ?rdek?ben!!! Ehhez szem?lyes tal?lkoz?sok sz?ks?gesek, lev?lben sajnos nem tudok seg?teni!

Mariann 2014-01-30 13:11

Tisztelt Szak?rt?!
Az?rt fordulok ?nh?z, mert kezdek agg?dni a kisl?nyom miatt. M?rcius k?zep?n bet?lt?tte a k?t?ves kort, azonban m?g nem sz?lalt meg. Van hangja, g?gy?g ?s olyan, mintha kitart?an magyar?zna, ?rtelmes szavakat azonban m?g nem hallottunk t?le. A v?d?n? szerint tal?n nem hall j?l, ez?rt hall?svizsg?latra k?ld?tt minket. A kicsi azonban szerint?nk j?l hall, a nev?re is hallgat, t?ncol, telefonr?l zen?ket v?logat mag?nak. T?v?t is n?z, hallgat.
Minden m?sban teljesen eg?szs?ges, ez?rt kezdt?nk el agg?dni. A fiam sokkal hamarabb kezdett el besz?lni, ?s mindent ugyan?gy csin?ltunk akkor is, mint most. Mi lehet az oka, hogy nem sz?lalt m?g meg? Sz?l?k?nt mit tehet?nk, hogy valahogy seg?ts?k a fejl?d?si folyamatot? Milyen j?t?kokkal, k?pz?ssel, m?dszerekkel lehetne seg?teni neki?
V?rom a v?lasz?t!
Mariann, egy agg?d? anyuka

2014-01-30 13:19

Kedves Anyuka!
Az ?ltalad le?rt jelens?g oka t?bb minden lehet. Elengedhetetlen els?k?nt a szervi illetve eg?szs?g?gyi probl?m?k kiz?r?sa (hall?s, besz?dszervek fejletts?ge, ?llapota, esetleges agyi, idegrendszeri s?r?l?sek), hogy ezut?n - term?szetesen szakember bevon?s?val (logop?dus, pszichol?gus, fejleszt?pedag?gus) - megkezd?dhessen a kisl?ny besz?dfejleszt?se.
Az j? kiindul?s, hogy a gyermek ?rti a besz?det, k?r?seket, utas?t?sokat v?grehajt, feladata szerint "haszn?lja" a hall?s?t, amikor zen?t hallgat ?s l?that?an ?lvezi azt. Az is pozit?vum, hogy pr?b?lja meg?rtetni mag?t, hogy saj?ts?gos "babanyelven" kommunik?l a k?rnyezet?vel. Ezekkel a t?nyekkel kiz?rhat? j? n?h?ny felt?telezhet? diagn?zis, olyan is, amely a s?lyosabbak k?z?l val?.
N?zz?nk k?t lehets?ges okot - term?szetesen a teljess?g ig?nye n?lk?l:
1. Lassabb ?tem? besz?dfejl?d?s
Vannak gyermekek, akik fejl?d?si ?teme a kort?rsaihoz k?pest lassabb, de az is el?fordul, hogy a k?l?nb?z? r?szter?letek tekintet?ben (mozg?sfejl?d?s, ?rtelmi fejl?d?s, szoci?lis ?retts?g, szobatisztas?g) saj?t ?r?si folyamatait tekintve sem egyenletes. "Az ?n okos gyermekem, m?r ?p?t, egyed?l eszik, de m?g mindig nem besz?l!" - hallhatjuk egy-k?t sz?l?t?l. ?s igen, ez lehets?ges, s?t h?tk?znapi jelens?g.
2. Megk?sett besz?dfejl?d?s, illetve af?zia
Ennek h?tter?ben a besz?dszervek m?k?d?si el?gtelens?gei (orrmandula, len?tt nyelvf?k, "nyelvb?nul?s"), ill. l?lektani gondok is lehetnek (traum?k, kev?, vagy szeg?nyes kommunik?ci? a k?rnyezet?ben, megfelel? ?rzelmi biztons?g?rzet hi?nya stb.).
Hogyan seg?thetj?k gyermek?nket?
Besz?lj?nk hozz? sokat. El?sz?r vonjuk magunkra biztosan a figyelm?t, ?s alak?tsuk ki a szemkontaktust! Mes?lj?nk neki, de ne csak est?nk?nt! Mondjunk neki ritmikus sz?vegeket (versik?k, mond?k?k), besz?lgess?nk vele a napi teend?k k?zben is (f?z?s, v?s?rl?s, h?zi munk?k)! Pr?b?ljuk meg?rteni a "babanyelvi kifejez?seit", de mi sohase haszn?ljuk. Jelezz?k, hogy ?rtj?k, amit mond, de r?gt?n mondjuk ki annak k?z?rthet? alakj?t is! K?vess?k a szakemberek tan?csait, v?gezz?k az ?ltaluk el??rt, otthoni gyakorlatokat "rend?letlen?l", de sohasem kier?szakolva azt a gyerekt?l, mert az ellen?ll?st v?lthat ki bel?le! ?s nem csak a fejleszt? gyakorlatokkal szemben.
Ami a legfontosabb, hogy igyekezz?nk t?relemmel, elfogad?ssal, szeretettel fordulni hozz?. Foglalkozni vele, hiszen a kommunik?ci?s zavarok miatt feltehet?en sok benne a szorong?s, elkesered?s,vagy d?h, ami am?gy is nagy teher a sz?m?ra.
?dv?zlettel,
Majsai L?szl?

Majsai Lászlópszichológiapedagógiaszakértőpszichopedagógia