Szatmári Nóra asztrológus, asztro-coach, life-coach

Szakértőnktől származnak a mindig megbízható horoszkópok, az ő tollából értesülhettek hetente, havonta, évente arról, mit üzennek a csillagok. Nóra személyre szabott horoszkópokat is örömmel készít, szívesen válaszol a Life.hu olvasóinak kérdéseire. 

Életöröm aktivista vagyok. Szeretek élni, létezni, felfedezni, adni – és alkalmanként persze elvenni is, mert a mérleg nyelvének ki kell egyensúlyozódnia.

1999 óta foglalkozom tanácsadással privát praxisban, céges rendezvényeken, különféle társadalmi eseményeken. Erős, megbízható, gyakorlatias és a kihívásokat kedvelő tanácsadó vagyok, és kizárólag hatékony, eredményes, megtérülő munkafolyamatokra törekszem.

Jelentős szakmai tapasztalattal bírok: egyéni és csoportos formában, magánszemélyek köréből és céges területről összegyűjtve.

Elsősorban az egyéni kibontakozást tartom kiemelten fontosnak. A stratégiai tervezést, a tudatos fejlődésre való ösztönzést minden esetben beépítem a tanácsadásaimba. Lendületem, lelkesedésem és egyedi, kreatív ötleteim juttattak el a célszalagig. Mindig van új kihívás az életemben, és erre ösztönzöm az ügyfeleimet is. Ma már a coaching stílusú tanácsadást részesítem előnyben, tudatosan építem a hozzám fordulók személyiségét és önbizalmát, biztatom őket a tanulásra, fejlődésre, okos konfliktuskezelésre, a motivációt tartom az eredményesség zálogának.

Asztro-coach nevű - saját kidolgozású – személyiségfejlesztő szisztémám a bátrak kapaszkodója, akik próbára teszik önmagukat, lerombolják a falakat, és megmutatják, hogy nem olvadnak bele a szürke tömegbe. Lesznek valakik, kilógnak a sorból, feltárják rejtett képességeiket. Az alapját az asztrológia, fejlődését a Life coach szisztéma adja. Az elküldött kérdéshez minden esetben mellékeld a születési év, hónap, nap, óra, perc és hely adatokat.

web: www.szatmarinora.hu

K?rdezd a szak?rt?t!
Figyelem! A k?rd?s ?s a v?lasz nyilv?nos lesz. Olyan becenevet adj meg, amely alapj?n nem lehet azonos?tani, mert a k?rd?sed mellett ez a n?v fog megjelenni.
Nem kapt?l v?laszt a k?rd?sedre? Ne keseredj el, ink?bb olvasd el a kor?bbi v?laszokat. Lehets?ges, hogy kor?bban m?r valaki ugyanazt megk?rdezte, amit te is. Sz?mtalan megkeres?s ?rkezik a Life.hu szak?rt?ihez, akik megadott szempontok alapj?n d?ntenek arr?l, mely k?rd?sekre v?laszolnak. Meg?rt?sedet k?sz?nj?k!
?rd be a mez?be a k?pen l?that? kifejez?st:
Anya 2017-04-21 13:15

Kedves N?ra!
1956 08 19 Duna?jv?ros itt sz?lettem.A pontos k?rd?sem l?t e valami nagy v?ltoz?st az anyagi helyzetemben,pozit?v vagy negat?v ir?nyba?
Az el?z? v?lasz?t nagyon sz?pen k?sz?n?m.
Tisztelettel Anya

2017-04-22 21:26

Kedves Anya,
ahogy el?z? levelemben is jeleztem, pontatlan sz?let?si adatokkal nem tudok dolgozni. K?rem, olvassa el a bevezet?t a tov?bbi f?lre?rt?sek elker?l?se v?gett.
K?sz?n?m.

ANYA 2017-04-20 16:37

Kedves N?ra
Lak?st kellene vennem.A k?r?lm?nyeket ?s okokat hossz? lenne le?rni.De az biztos hogy jelenleg valami csod?nak kellene t?rt?nni e hogy ez meg val?sulhasson.K?rem ?rja meg l?t e valami nagyon nagy javul?st lehet?s?get. K?sz?nettel ANYA
1956 08 19 Duna?jv?ros

2017-04-20 20:25

Kedves ANYA!
K?sz?n?m level?t, k?rd?s?t.
Nem foglalkozom j?sl?ssal, valamint pontatlan adatokkal sem tudok dolgozni.
Mi?rt "kell"? Mi?rt nem lehet pl. b?relni?
N?ra

Mag?nyos 2017-04-13 23:50

Kedves N?ra!
V?r m?g r?m szerelem, t?rskapcsolat ebben az ?letemben? Szentes, 1954.01.15. 5-7 k?z?tt hajnalban.
K?sz?n?m v?lasz?t. Mag?nyos

2017-04-14 06:51

Kedves Mag?nyos,
k?sz?n?m a levelet.
Nem foglalkozom j?sl?ssal.
A k?rd?s igen vagy nem v?lasz ut?n ki?lt, ?n pedig elvb?l nem v?llalom ezt fel. ?s nem az?rt, mert k?ptelen vagyok erre v?laszolni, hanem az?rt, mert 15 ?vnyi massz?v asztrol?gusi munka ut?n pontosan tudom, hogy azok, akik igen vagy nem v?laszt kapnak egy k?rd?s?kre, 90%-ban semmit nem tesznek a megval?s?t?s?rt, mert ugye "az asztrol?gus megmondta, h?t akkor ?gy lesz!".
?s nem.
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
Mit hajland? megtenni a v?ltoz?s?rt? Milyen ?ldozatot hajland? hozni?
A tendenci?kat figyelembe v?ve az ?sz/t?l fordul?ja hozhat fordulatot, ha tesz ?rte ?s kimozdul a komfort z?n?j?b?l! Ha tesz... - tesz?
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Cordula 2017-04-13 05:21

Kedves N?ra!
Id?n lesz 5. ?ve, hogy k?lf?ld?n v?llalok munk?t. Eddig nem tal?ltam olyan helyet, ahol sz?vesen hosszabb id?re maradtam volna (sem dolgozni, sem ott ?lni). Mostanra elegem lett az "ing?z?sb?l". R?videsen szeretn?k k?lf?ldre visszamenni dolgozni, de m?r nem vagyok biztos benne, hogy nekem ez a j? ir?ny...Az lenne a k?rd?sem, hogy a horoszk?pom alapj?n van-e j?v?m k?lf?ld?n (tart?san maradni) vagy jobb, ha itthon pr?b?lkozom? Persze az is lehet, ha m?sfajta munk?t v?gezn?k, akkor megsz?nne ez a "probl?ma". V?laszod nagy seg?ts?g lenne. (Szeged, 83.11.01. reggel 9.05p)
K?sz?nettel:
?gi

2017-04-13 09:15

Kedves ?gi!
Van es?ly, azonban nincs emellett konkr?t terv. Egy?rtelm? (ind)ok a k?lf?ldre ?s az ott l?tre. Ha lesz terv, ?s az kell?en k?r?l?rt, j?l megfogalmazott, akkor a tart?ss?g is megmarad.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csillag 2017-04-11 21:09

Kedves N?ra!
P?r ?ve lett v?ge egy hosszabb kapcsolatomnak, amelyet a mai napig sem siker?lt elengednem. A mai napig fogva tart, visszah?z, pedig szabaduln?k. Ez azt jelenti, hogy az?ta is mag?nyosan ?lek. Sajnos k?ptelen vagyok v?ltani. Teljesen belebetonoztam magam ebben a helyzetben, ?s egyre kev?sb? l?tom a kiutat. Vagyis l?tom. V?ltoznom kellene. Lez?rni, nyitni, m?gsem megy. Szeretn?m k?rdezni, hogy l?tsz-e a horoszk?pomban olyat, hogy valamilyen fordulat k?vetkezik? B?rmilyen fordulat j? lenne, ami kiragadna innen. A m?sik k?rd?sem, ?s ez el?g ?get?, hogy nem r?g hitelk?relmet adtam be, amivel le tudn?k z?rni egy probl?m?t, amit?l nagyon szeretn?k megszabadulni. Van-e es?ly arra, hogy siker?l? 1964.11.24-?n sz?lettem d?lel?tt 1/2 11-kor Egerben. K?sz?n?m, ha v?laszolsz, Sz?p napot, ?s Kellemes H?sv?tot! :)

2017-04-12 22:20

Kedves Csillag!
A Te egyetlen val?s ?s igazi probl?m?d a tot?lis motiv?latlans?g. Nincs c?l, c?l n?lk?l pedig nem csoda, hogy egy helyben toporogsz.
Ugyanakkor j? h?r, hogy legal?bb (m?r) beismered, hogy ez a helyzet nem j? sz?modra ?s nincs is ?gy rendj?n az ?leted.
A beismer?ssel eg?szen k?zel ker?lt?l ahhoz, hogy valami v?gre v?ltozzon.
Milyen ?ldozatot vagy hajland? meghozni a fejl?d?s?rt, a tov?bb l?p?s?rt? El vagy k?telezve a probl?m?d megold?sa ir?nt?
Mert ez itt jelenleg nem egy asztrol?giai k?rd?s, hanem egy d?nt?s, amikor fejbe kell verned a saj?t "rosszabbik" ?nedet, ?s teret kell engedni a jobbiknak.
?rd ?ssze a pillanatnyi feladataidat, ?ll?ts fel fontoss?gi sorrendet, ?s kezdj neki a felg?ngy?l?t?snek. Mindig CSAK EGY dologgal foglalkozz, ne szabdald fel magad sz?mtalan tennival? k?z?tt.
Egyszerre mindig csak egyet. (tal?lsz ezzel kapcsolatban egy let?lthet? anyagot a www.szantal.hu oldalon, olvasd el)
A hitelhez j? id?szakod van, l?gy k?r?ltekint?, ?m ?sszess?g?ben biztos, hogy j? d?nt?st hozol.
Sok sikert!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Placiduska 2017-04-01 11:43

Kedves N?ra!
Budapesten, 1962.04.16.-?n, 3 ?ra 3-10 perckor sz?lettem.
Azt szeretn?m tudni, hogy H?zzal, illetve az ahhoz kapcsol?d? hitellel hogyan, vagy mikor tudok megold?st tal?lni, azaz a hitelcsapd?mb?l tudok-e menek?lni? Igaz?b?l a h?z is t?l nagy. hat ?ve eladn?m, de nem j?n a vev?. BORZASZT?AN MEGTERHEL A HITEL. A p?rkapcsolatom is ingatag, s?t az eg?szs?gem sem a r?gi. Mikor ?s milyen lehet?s?geim vannak? K?sz?n?m sz?pen el?re is a v?laszt.
?dv?zletem!

2017-04-01 20:05

Kedves Placiduska!
Mennyire szeretne att?l az ingatlant?l megszabadulni? Hat ?v alatt mennyi p?nzt vesz?tett azzal, hogy nem adta oda olcs?bban, hanem ink?bb tov?bb fizette a hitelt. Ezt kisz?molta m?r?
Sajn?lom, ?m megsz?lalt bennem a k?zgazd?sz, - rossz szok?s, tudom.
Ez az ?v (is) alkalmas az ?rt?kes?t?sre, ?m az ?n ?ltal meghat?rozott (elv?rt) ?r aligha teljes?l. D?nts?n j?l ?s okosan.
Sok sikert!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Nina 2017-03-27 18:10

Kedves Nora!
Jelenleg Nemetorszagban elek, az utobbi idoben mobbingolnak a cegnel, az egyetlen dolog ami visszatart a m.valtastol a fizetesem. (Magamra szamithatok.)
Mit javasolnal meddig maradjak a jelenlegi munkahelyemen? Ha munkahely valtasrol lenne szo, maradjak Nemetorszagban (esetleg masik varosba koltozzek) vagy menjek haza Magyarorszagra?
Az ev masodik feleben varhato valtozas parkapcsolati teren? Jelenleg szingli vagyok! :(
Szul.hely, ido: Veszprem, 75.01.04 9:30h
Koszonom a segitsegedet elore is!
Udvozlettel,
Nina

2017-04-01 19:31

Kedves Nina!
Jelenleg alkalmas az id? nagyobb v?lt?sra, eg?szen j?nius v?g?ig. A ny?r kev?sb? seg?ti ezt az ir?nyvonalat, az ?szi szezonban ism?t adottak a k?r?lm?nyek a v?lt?shoz. ?gy v?lem, nem hazafele kellene t?rekedned.
"Az ev masodik feleben varhato valtozas parkapcsolati teren?" - tal?n. Ha v?ltoztatsz a lakhelyeden, akkor biztosan.
Sz?p est?t!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Micurka77 2017-03-25 14:18

Kedves N?ra,
1977.12.02-?n, d?lel?tt, kb. 10.40-kor sz?lettem Budapesten.
Amat?r m?don 8 ?ve tanulom az asztrol?gi?t, minden ezoterikus, vagy pszichol?gi?val kapcsolatos cikket, k?nyvet elolvasok, m?gsem tal?lom a helyem a vil?gban. Egyetemi b?lcs?sz diplom?val rendelkezem, ?s klasszikus git?r szakon v?geztem zenem?v?szeti szakk?z?piskol?ban, de nem igaz?n haszn?lom egyiket sem.
Kiemelten fontos sz?momra a p?rkapcsolat, m?gsem tal?lok magamnak senkit, imm?r 6 ?ve. Pedig dolgozom magamon! Egy kisfiam van, akit nagyon szeretek.
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy a k?pletem alapj?n mit kellene megval?s?tanom ebben az ?letben? M?v?szet vagy gy?gy?t?s a hivat?som, esetleg valami m?s?
Sz?vesen tanuln?k m?g, de sajnos nincsen r? p?nzem.
Van egy medi?tori v?gzetts?gem, de nem kezdtem mag?npraxisba.
K?sz?nettel: Micurka77

2017-04-01 19:22

Kedves Micurka77!
A tanul?s a legjobb dolog, amit ?nmagad?rt ?s ?nmagaddal tehetsz.
Att?l, hogy mindent elolvasol... m?g nem fogod megtal?lni a helyedet a vil?gban.
Nagyon sok olyan okos, ?rtelmes, magasan kvalifik?lt embert ismerek, akiknek t?bb sz?z vagy ?pp ezres ezoterikus t?m?j? k?nyvt?ruk van, elolvast?k, azt?n m?gsem tudj?k az olvasott tartalmat a maguk jav?ra ford?tani.
Bizony el?g gyakori k?rd?s a r?szemr?l, hogy "Ok, elolvastad, de mikor fogod v?gre alkalmazni?"
Nem akarlak elkeser?teni, de semelyik k?nyv sem fogja megmutatni, hol van a helyed a vil?gban. Ezen neked kell dolgoznod. Tudatos bels? munka. A k?nyvek j?k, azonban csup?n opci?kat sorolnak fel, megmutatj?k, milyen sokf?le ?t l?tezik, mely technik?kat ?rdemes alkalmazni. ?m, nem fognak helyetted semmit megcsin?lni.
Elj?hetsz hozz?m is. ?n is "csak" a tendenci?kat sorolom fel, a lehet?s?geket t?rom el?d, mikor ?s mit ?rdemes a legink?bb tenni. ?m, NEM FOGOM helyetted megcsin?lni.
Amig saj?t magadr?l sem tudod, hogy mi ?rdekel, mi a C?L, ami?rt ?ldozatot vagy hajland? hozni, amire id?t ?s energi?t vagy hajland? sz?nni, addig a p?rkapcsolat hi?ba fontos. El?sz?r ?nmagadat kell helyre tenni. Egyetlen kapcsolat sem fog t?ged motiv?lni. ?nmagadat tudod motiv?ltt? tenni.
Tanulni val?ban lehet autodidakta m?don a v?gtelens?gig, ?m szerintem egy id? ut?n m?r nem ?rdemes. 8 ?vet r?sz?nni az asztrol?gia "amat?r szint?" elsaj?t?t?s?ra "felesleges". 3-4 ?v egy j? suliban, remek tan?rokkal, ?szt?nz? k?zeggel, ut?na pedig folyamatos tov?bbk?pz?s ?s (b?tran kimondom) p?nzkereseti lehet?s?g. Ennyi id?t k?vet?en m?r a szakm?ban kellene dolgoznod. A lehet?s?g adott.
Term?szetesen meg?rtem, hogy "sajnos nincs r? p?nzed". Ehhez k?pest van a birtokodban egy olyan tud?s, amit nem kamatoztatsz. Mi?rt nem tan?tasz pl. git?r alapokat gyerekeknek? Sok sz?l? boldogan fizet ilyen jelleg? oktat?s?rt, igaz?n pr?b?ra tehetn?d magad.
Persze, nem, nem sz?ks?ges, gy?gy?thatsz is. Hogy szeretn?l ?s mit gy?gy?tani? Hogyan v?gzel el kurzusokat? Vagy csin?lt?l m?r ilyesmit?
Sz?p est?t!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuzs?nna 2017-03-19 19:54

Kedves N?ra szeretn?m tudni, hogy ingatlanokkal kapcsolatban milyen id?szak v?rhat?. ?rdemes-e eladni venni. A megl?v?t elvesz?thetem-e, ha nem figyelek el?gg? ?
K?sz?n?m el?re is a figyelmeztet?st az ?vatoss?gra, vagy l?p?sek lehet?s?g?t, ha van r? lehet?s?g.
Zsuzs?nna

2017-03-20 15:04

Kedves Gyagya!
Leveledb?l kimaradtak a l?nyeges adatok.
N?ra

gyagya 2017-03-18 14:01

Kedves N?ra ,augusztusban szakitottam a p?rommal az?ta csak janu?rban sz?lt hozz?m besz?lgett?nk p?r napig de sajnos nem b?k?l?s lett a v?ge,?n m?r elfogadtam ezt a t?nyt hogy mindennek v?ge,egy h?napja egy bar?tn?m bemutatott valakit ?s rajzol?dik k?zt?nk lassan valami,azt szeretn?m tudni hogy mivel hogy t?nyleg f?lek m?g egy ?j kapcsolatt?l csak annyit szeretn?k tudni hogy lehets?ges hogy ez a szem?ly aki lassan de biztosan pr?b?lja elrabolni a szivemet hogy lesz-e k?zt?nk valami? van benne sok olyan tulajdons?g amit ?n keresek egy f?rfiban ?s ?gy viselkedik ahogy ?n elv?rom egy f?rfit?l.El?re is k?sz?n?m sz?pen a v?laszodat.Tisztelettel GYAGYA.ez csak becen?v.

2017-03-20 15:00

Kedves Gyagya!
Leveledb?l kimaradtak a l?nyeges adatok.
"hogy lesz-e k?zt?nk valami?" - m?r most van, vagy nincs? :-)
"ahogy ?n elv?rom egy f?rfit?l" - az elv?r?said minden kapcsolatodat meg?lik. Felejtsd el az elv?r?sokat.
Sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Anik?88 2017-03-02 09:57

Kedves N?ra!
K?t ?ve vagyok egyed?l, komoly kapcsolatot szeretn?k. Pr?b?lkozom, j?rok k?z?ss?gbe is, de valami?rt nem tal?lom a p?romat. Mikor lesz erre a legnagyobb es?lyem id?n? Adatok:1988.05.24 9:15-kor sz?lettem Budapesten.
K?sz?n?m

2017-03-02 10:43

Kedves Anik?!
Mit sz?ln?l ahhoz, ha nem komoly kapcsolatot keresn?l, csak kapcsolatot. Tudod... a f?rfiak nem ?gy m?k?dnek, ahogy azt a n?k elk?pzelik ?s rem?lik.
?n ?letemben nem tal?lkoztam olyan f?rfival, aki alapb?l komoly kapcsolatot keresett volna. A f?rfi ismerkedni akar, s ha tetszik neki, amit l?t, ?rez, ?t?l x id? alatt, akkor komolyra fogja form?lni a kapcsolatot, - aminek lehetsz te az egyik r?sztvev?je.
T?l magas a m?rce, amit fel?ll?tasz? Bizony lehet...
Hogyan v?lasztasz? Mik a sz?r?si krit?riumaid? Mikor randizt?l ?gy (egy?ltal?n volt-e ilyen), hogy nem n?zted a k?lsej?t, a ruh?j?t, a kocsij?t, csak ?gy adt?l egy es?lyt a m?siknak.
Felejtsd el az elv?r?saidat, mert ezek akad?lyoznak meg a siker el?r?s?ben.
Sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

nkati17 2017-02-23 17:45

Kedves N?ra!
?rtam m?r Neked r?gebben, ?jra seg?ts?get k?rek. A f?rjem ?s ?n m?g mindig nem tudtunk ?sszek?lt?zni, ?gy ?gy d?nt?ttem, hogy ?n mindenk?ppen l?pek, mert a negyediken lakunk, ?s nehezen j?v?k m?r fel, lift nincs. Szeretek itt lakni, de azt rem?lem, hogy siker?l egy hasonl?an j? lak?st tal?lnunk, el?tte pedig j?l eladnom a mostanit. Term?szetesen f?lek is kicsit, hogy a lak?som elad?sa ut?n id?ben tal?lunk-e olyat ami megfelel?, ?rban is, helysz?nben is. Az sem kiz?rt, hogy k?zben olyan dolog t?rt?nik, amivel elh?rul az akad?ly az ?sszek?lt?z?s?nk el?tt, akkor pedig m?s sorrendben kellene l?pn?nk. L?tsz-e bonyodalmat a k?pletemben, bele merjek-e v?gni? Budapesten sz?lettem 1969.m?rcius 22-?n, 12.40-kor. F?rjem 1958. szeptember 27-?n sz?letett, sajnos az ?r?ra nem eml?kszem.
K?sz?nettel: Kati

2017-03-02 10:11

Kedves Kati!
Minden k?pletben van bonyodalom ?s minden k?pletben van megold?s.
A k?rd?s az, melyikre f?kusz?lsz?
Kit ?s mit tartasz els?dlegesnek? Magadat, a f?rjedet, vagy egy harmadik szem?lyt.
Ezt vedd v?gig ?s tudni fogod a v?laszt.
Olvasd vissza a leveledet, folyamatosan csapongsz az egyes sz?m els? szem?ly ?s a t?bbes sz?m els? szem?ly k?zt, - egy mondaton bel?l is. ?n / Mi. ?n / Mi.
Kin m?lik, hogy eladod vagy sem azt a lak?st. Rajtad, h?t tedd meg, mert a Te ?rdeked.
Sok sikert!
N?ra

lizeta 2017-02-14 07:32

Kedves N?ra!
A k?vetkez? a k?rd?sem: Lesz-e m?g p?rom. ?zvegy vagyok 5 ?ve.
1954 m?jus 8-?n este f?l 10 ?s f?l 11 k?z?tt sz?lettem a budapesti J?nos K?rh?zban.
K?sz?nettel:
Mart?nez Ildik?

2017-02-21 08:43

Kedves Ildik?!
Az asztrol?gia nem j?sl?s, nincsenek igen / nem v?laszok.
Akarat van.
?nbecs?l?s van.
?ldozathozatal van.
Tettek vannak.
Mozdul?s van.
Ir?nyv?lt?s van.
A v?ltoz?shoz mozdulni kellene, - valamerre.
Ez az esztend? kedvez az ismerked?snek, ?j alapok let?tel?nek. Ugyanakkor senki nem fog ?n helyett cselekedni. Ez m?r az ?n feladata.
Mozduljon ki a megszokott k?rnyezet?b?l, utazzon, kir?nduljon, ?ljen t?rsas?gi ?letet. J? es?lyei vannak olyan helyeken, melyek ismeretlenek az ?n sz?m?ra.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuzsi 2017-02-09 13:40

Kedves N?ra!
P?rkapcsolattal kapcsolatban ?rdekl?dn?k. Mikor k?sz?nt be az ?letembe ?j szerelem, amib?l tart?s ?s harmonikus kapcsolat tud kialakulni? Van-e m?g es?lyem saj?t gyermek v?llal?s?ra?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m, ?dv?zlettel Zsuzsi
adataim: Gy?ngy?s, 1969.07.05. 18.40

2017-02-12 00:17

Kedves Zsuzsi,
amennyiben 2017-ben is azt a tendenci?t k?veti, hogy nem mozdul ki a j?l ismert komfort-z?n?j?b?l, akkor k?nnyen lehet, hogy ez az ?lom akad?lyba ?tk?zik.
Ugyanakkor ?s ?sszess?g?ben az elm?lt ?vekn?l sokkal nyitottabb ?s befogad?bb lesz ?j impulzusokra, ?n drukkolok, hogy ez a v?gya megval?suljon.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

M?zli 2017-02-04 14:10

Kedves N?ra!
Van egy feln?tt fiam, szeretne v?gre valami neki tetsz?, nem lealacsony?t? munk?t v?gezni. OKJ-s v?gzetts?gei vannak, kicsit h?tr?nyos helyzet? besz?dhib?ja, nehezebb gyermekkora miatt. Van es?lye, hogy a k?zelj?v?ben egy hossz? t?v?, jobban fizet? munk?t tal?ljon? (1990.05.10-?n sz?letett, 15:35-kor.)
K?sz?nettel a v?lasz?t egy agg?d? ?desanya

2017-02-12 00:21

Kedves agg?d? ?desanya!
Gyermek?nek tanul?s ?s ?nfejleszt?s ter?n kell most nagy l?p?st tennie, a megl?v? tud?sb?l valamit magasabb szinten elsaj?t?tani.
A "sok mindenhez ?rt" hossz? t?von nem elegend?, ?rtsen egy dologhoz, de abban legyen kiemelked?en j?. Ez ?s a k?vetkez? esztend? teljen tanul?ssal, ennek hossz? t?von l?tv?nyos eredm?nyei lehetnek.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Filoszka57 2017-01-26 08:08

Kedves H?lgyem!
Mindig v?gytam egy unok?ra. 1 ?ve -h?la a J? Istennek, a fiam j?volt?b?l- megkaptam, csak egy a probl?ma, hogy ?k N?metorsz?gban ?lnek. R?ad?sul mos akarnak sz?tv?lni. Szeretn?m megk?rdezni, hogy van-e es?ly r?, hogy valaha is ujra egy?tt legyenek. Az unok?m anyuk?ja 1991-ben december 15-?n sz?letett Budapesten. Az ?r?t nem tudom. A fiam 1988. 12.27-?n reggel 9 ?ra 3 perckor Budapesten. Lenne m?g egy k?rd?sem, rem?nykedhetek-e m?g unok?ban? Van m?g k?t id?sebb l?nyom is. Az ?n sz?let?si d?tumom 1957. 05. 30. Budapest. Ap?m szerint d?li 12 ?ra k?r?l, a nagymam?m szerint d?lut?n 5 ?ra k?r?l.(?desany?m meghalt mikor ?n sz?lettem)
Tisztelettel ?s k?sz?nettel: Filoszka57

2017-01-29 11:52

Kedves Filoszka57!
K?rem, adja meg gyermek?nek ?s az ? t?rs?nak azt a lehet?s?get, hogy maguk d?nts?k el, mi a j? nekik, - egy?ttmaradni vagy sz?tv?lni. Ugye m?g v?letlen?l sem akar rosszat a fi?nak? Akkor hagyja, hogy maga d?nts?n a sors?r?l, t?bbek k?zt arr?l, hogy akar-e (valaha) ?jra egy?tt lenni a m?sikkal, vagy sem.
Az, hogy lesz-e unok?ja, ink?bb egy j?sn?nek feltehet? k?rd?s, ?n ezzel nem foglalkozom. A fia el?tt - asztrol?giailag - nyitott a kapu ?jabb bab?hoz, de ? d?ntse el, teret ad ennek, halogat, vagy nem v?llalja.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuzska 2017-01-24 08:35

Kedves N?ra!
Olvastam kor?bban egyik level?t miszerint azokra a h?zakra kell koncentr?lni ahol t?bb bolyg? is van. Tudom ez az oldal nem arra van, hogy elemz?seket adjon de p?r sz?ban tudna k?rem v?laszolni nekem melyek ezek a bolyg?k? Mit tudn?k fejleszteni?
Tudom furcs?n hangzik de annyira szeretn?k utazni, nyelveket tanulni, k?pz?seken, iskol?kban tanulni, bar?tkozni a nagy vil?gban, annyira szeretn?m ezt de lehet csak ?lom marad mert ehhez sok sok p?nz kellene mondjuk egy lott? ?t?s :) Lehet ez?rt sem vonz annyira, hogy gyermeken legyen, furcsa de r?kk?nt ezt ?rezem ?s ?vek ?ta egyed?l vagyok de ez sem zavar s?t j?l elvagyok.
K?sz?n?m v?lasz?t
?dv?zlettel
Zsuzska - Debrecen 1985 07 01 14.35

2017-01-26 09:04

Kedves Zsuzska!
?lmodni sz?p dolog, de az nem visz el?r?bb.
A cselekv?s visz el?r?bb, ami bizony sok ?ldozatot k?v?n.
2017-ben az ?nfejleszt?sen lesz a f?kusz. ?nfejleszteni, tanulni nem p?nz k?rd?se. Rengeteg dolgot lehet ?gy tanulni ?s elsaj?t?tani, hogy az nem k?v?n anyagi ?ldozatot,sokkal ink?bb id?t ?s elhivatotts?got.
Ebben az esztend?ben ?rdemes a tanul?sra, fejl?d?sre ?gy tekinteni, turb? fokozatra kapcsolni, ?s minden m?st csak takar?kon tartani.
Sz?p napot ?s sok sikert.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

igazs?gkeres? 2017-01-20 11:05

Kedves N?ra!
K?rd?sem arra vonatkozik, hogy siker?l e id?n egy nagy k?rd?sre pozit?v v?laszt kapnom? Nem csak engem ?rint, rajtam k?v?l m?g 250 csal?dot is. Ahol lakunk, valami "m?st" terveznek a magass?gos Olimpia miatt, ez?rt az eg?sz lak?telep?nket le akarj?k rombolni. L?tbizonytalans?gban ?l?nk, k?rt?r?t?st viszont senki sem akar adni.
?n k?ptelen vagyok elfogadni ezt a nagyhatalmi sz?val minket semmibe vev? d?nt?st. Keresem az igazs?gomat, eg?sz ?letem sor?n l?trehozott vagyonom ellen?rt?k?t akarom megkapni, amir?l szerz?d?sem van.
Mit tudsz err?l nekem mondani?
K?sz?nettel
az Igazs?gkeres?

2017-01-20 12:00

Kedves Igazs?gkeres?!
Dr. Kamar?s P?ter minden bizonnyal seg?ts?g?re lesz a k?rd?s megv?laszol?s?ban.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra

Mancika 2017-01-19 13:05

Kedves N?ra!
L?nyom ?lete nagyon neh?zz? v?lt nemr?gen. V?rhat?-e v?ltoz?s, hogyan lehetne seg?teni neki?
1998. m?jus 30., 11.15 perc, Budapest
K?sz?n?m!

2017-01-22 11:00

Kedves Mancika,
a l?nya mit tesz az?rt, hogy jobb legyen az ?lete?
Feln?tt ember, s ha nincs elk?telez?dve a saj?t probl?m?ja megold?sa ir?nt, ?n nem fog tudni seg?teni neki.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra

V?da 2017-01-17 16:29

Kedves N?ra!
Nagyon sz?pen k?sz?n?m a v?laszt! Ha szabad, m?g k?rdezni szeretn?k egyet: sz?letik-e m?g majd t?bb gyermekem, vagy egyke marad a kisl?nyom? Szeged, 1981.07.03. 12.55 ?ra K?sz?nettel: V?da

2017-01-22 10:57

Kedves V?da!
Igen / nem k?rd?sekre asztrol?giai szempontb?l nincsenek v?laszok. R?ad?sul a t?ma komoly, ?gy pedig alapos k?rbej?r?st, elemz?st ig?nyel.
L?tezik fogantat?si horoszk?p, ebb?l kb. eddig ?sszesen 2000 darabot k?sz?tettem. Megrendelhet? web?ruh?zamban: www.reggeli.hu
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Rika 2017-01-16 00:14

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy 2017-ben meg?rkezik-e tart?s p?rkapcsolatom ,vagy egy?ltal?n kapcsolatom? 1962.05.04.Budapest,17 ?ra 20 perc.
K?sz?n?m sz?ves v?lasz?t.

2017-01-20 12:04

Kedves Rika!
Erre j?k az es?lyek.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csipke 2017-01-14 14:39

Kedves N?ra!
Utols? lombikunk lesz (11.) k?r?lbel?l febru?r k?zep?n kezden?nk. Alkalmas a bolyg??ll?s r?? Esetleg sikeress?get is l?tni m?rcius k?rny?k?n?
1975.04.28. Budapest

2017-01-16 01:05

Kedves Csipke!
K?sz?n?m a levelet.
A t?ma komolys?ga nem engedi, hogy 1-2 mondatban v?laszoljak. Vettem m?r r?szt asztrol?gusk?nt ilyen folyamatban, - sok munka?r?t, figyelmet, ?sszpontos?t?st, egy?ttm?k?d?st, meg n?mi b?tors?got is ig?nyelt t?lem ez a fajta tan?csad?s.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Indus 2017-01-09 11:20

Kedves N?ra !
Hatvanban sz?lettem 1974.07.04.-?n, 05.50. ?rakor.
A f?rjem Hatvan, 1979.02.06. 13.45. ?ra.
V?l?per el?tt ?llok. ?n nem szeretn?k v?lni, szeretn?m ?sszetartani a csal?dot. Mire sz?m?thatok ? Visszatal?l hozz?nk a f?rjem ? Kib?k?l?nk ?
K?sz?nettel:
Indus

2017-01-16 01:20

Kedves Indus!
A f?rje mit szeretne? Tov?bb l?pni, ez tiszta sor.
A k?z?s (m?r feln?tt ?sszel gondolkod?) gyermek mit szeretne? B?k?t.
?n mit szeretne? A saj?t ?rdekeit szem el?tt tartani, ?s ragaszkodni olyasvalamihez, ami r?g?ta nem m?k?dik.
Mikor k?rdezte meg utolj?ra a f?rj?t arr?l, hogy ? mit szeretne? K?rdezze meg, ?s fogadja el a d?nt?s?t.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Jucus 2017-01-03 15:13

Kedves N?ra!
Boldog ?j ?vet k?v?nok.Elv?lt vagyok ?s szeretn?k egy komoly kapcsolatot.Eddig mindig mell? fogtam.Csak olyanok voltak akik kihaszn?lni akartak.Id?n lesz r? es?ly,hogy megtal?lom?A csillagok mikor lesznek a seg?ts?gemre?1965.11.16.Szentendre
K?sz?n?m v?lasz?t.

2017-01-05 08:37

Kedves Jucus!
K?plet?t 12:00-ra be?ll?tva az idei ?v meleg h?napjai meghozhatj?k a v?rt sikert.
Minden j?t, boldog ?j?vet!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Big 2016-12-20 13:37

Kedves N?ra,
1960.01.04. 02.20kor sz?lettem Szolnokon. Jelenlegi munkahelyemen ?gy ?rzem sem anyagilag sem erk?lcsileg nem becs?lnek meg, egy?bk?nt j? emberek k?z?tt vagyok. Most egy ismer?s ?ltal lehet?s?g ny?lik egy ?j munkahelyre, szeretn?m megk?rdezni, hogy a bolyg?k t?mogatj?k-e a v?ltoztat?st?
Seg?ts?gedet k?sz?n?m, ?dv?zlettel Big

2016-12-27 19:48

Kedves Big!
Erre j?k az es?lyek, - sok mindenbe bele kell tanulni, de meg?ri a kock?zatot.
Sok sikert 2017-re.
N?ra
www.szatmarinora.hu

Ancsa 2016-12-17 20:20

Kedves N?ra!
1983. ?prilis 15-?n sz?lettem, d?lut?n 4 ?rakor. P?rkapcsolati dolgaimat illet?en nagyon neh?z id?szak ?ll m?g?ttem. Arra k?rdezn?k r?, hogy mibe kapaszkodhatok, mit fejleszthetek, mire figyeljek oda ahhoz, hogy jobban alakuljon ez a ter?lete az ?letemnek?
K?sz?nettel:
Ancsa

2016-12-18 02:50

Kedves Ancsa!
?s hol sz?letett?
N?ra

Anna 2016-12-07 18:52

Kedves N?ra!

Jelenleg k?lf?ld?n dolgozom ?s r?videsen fel fogok mondani, mert vissza szeretn?k menni a kor?bbi munkahelyemre. Sajnos lebetegedtem id?k?zben ?s a felmond?s sem lesz egyszer?. Azt szeretn?m k?rdezni, hogy mindezek ellen?re siker?l-e a v?lt?s? 83.11.01, 9.05p Szeged
K?sz?nettel:
Anna

2016-12-12 13:38

Kedves Anna!
M?rcius, de legk?s?bb ?prilisra minden f?gg?ben l?v? ?gy, bonyolult helyzet rendez?dni l?tszik. Sok ?ldozatot k?v?n ?nt?l a sors, de meg?ri az id?t ?s energi?t a k?l?nf?le ?gyekbe belefektetni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mama 2016-11-28 13:11

Kedves N?ra l?t-e valami v?ltoz?st az anyagi helyzetem javul?s?ban k?sz?n?m v?lasz?t. ?dv?zlettel egy nagymama

2016-11-30 13:23

Kedves Mama!
Nem, nem l?tok. Nem vagyok l?t?.
Legal?bbis abban az ?rtelemben biztos nem, ahogy ?n gondolni v?li.
Sz?p napot!
N?ra

Gerbera 2016-11-26 13:13

Kedves N?ra!
A jelenlegi munkahelyem nagy szenved?s sz?momra. Viszont nem szeretn?k ?ssze-vissza csapongani, hogy m?s hasonl?b?l t?bbet is kipr?b?ljak. Konkr?t tervem van: egy r?gi ?lmomat szeretn?m megval?s?tani. Az ehhez vezet? utat ?p?tgetem jelenleg. Szerinted mikor lesz a legoptim?lisabb id?szak a v?lt?sra?
1967. 05. 27. 9.35 ?ra, Eger
K?sz?n?m!

2016-11-30 13:26

Kedves Gerbera!
Szerintem nem szenved?s a munka, hanem nem j? helyen csin?lja. A k?zeggel van gond, nem a szakmai oldallal.
V?ltani m?rciusig ?rdemes lenne.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Manocska 2016-11-13 22:37

Kedves Nora! szeretnem megtudni hogy a kozeljovoben (esetleg tavoliban) van e lehetosegem (igen tudom az mindig van..:) elorelepni vagy ha adodik masik lehetoseg (adodik e egyaltalan...) valtsak nyugalommal? probalok pontositani...lesz e lehetosegem elerni a vagyott poziciot ennel a cegnel ahol vagyok ( arra a poziciora vagyok kivancsi ami tenyleg boldogga tenne es nem csak a csontokat ragnam mint most...rutinosan) ? 1989.09.07en szulettem Szekesfehervaron 11:30-kor
megtisztelo valaszat elore is koszonom:)

2016-11-20 13:28

Kedves Manocska!
Igen, mindig van lehet?s?g, csak nem mindegy, hogy j? ir?nyba sodortatjuk magunkat az ?rral, vagy sz?llel szemben
:-)
Most neked az ut?bbival kell "k?zdened", ?s febru?rig nem is javul jelent?sen a helyzet, sokat teszel, de kev?s a dics?ret, ez pedig le fog lombozni.
Most ?n magam sem javasoln?m az elhamarkodott munkahelyv?lt?st, de tavasszal nagyon j?k az es?lyeid egy jelent?s v?lt?sra.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

butuskutyus 2016-11-13 13:29

Kedves N?ra,
1971.08.23-n sz?lettem este 20 ?rakor. Jelenleg rengeteg v?ltoz?son megyek kereszt?l, mint mag?n?letben, mint munkahelyen.
Szeretn?m tudni, hogy ez a sok negat?v folyamat kb. meddig tart m?g? illetve ?t v?lt e valaha pozit?vba?
K?sz?n?m

2016-11-20 11:35

Kedves butuskutyus!
?n mit szeretne, meddig tartson? Milyen ?ldozatot hajland? hozni a pozit?v eredm?nyek?rt? Am?g a r?gi dolgain r?g?dik, elmegy ?n mellett az ?let. Az ?let nem v?r ?s nem lesz t?relmes. ?nnek kell v?ltoztatnia, a vil?g nem fog m?dosulni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra

ilike 2016-11-13 09:23

Kedves Nora ,koszonom a gyors valaszat ,a per kozos valalkozas miatt voltak es azzal fenyegetozik ,hogy ujra lesznek,
Szuleinktol O orokolt telket ,amirol En lemondtam.
En es a csaladom jottunk a penzzel ,epitettunk es elosztoztunk , 2011-ben.Nekunk is maradt haz es Neki is ,egyforman.Most a fiverem azt allitja,hogy a telek tobbet ert mint a Mi befektetesunk ,munkank.
Koszonom Ili

2016-11-20 11:30

Kedves Ili!
Biztos, hogy lesz per, ?s ?n biztosan megnyeri ?jra. Ennek csak a fele ?r?mh,jr, de legal?bb a jobbik fele.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Melinda 2016-11-13 08:07

Kedves N?ra!
Bab?t szeretn?nk a f?rjemmel ?s azt szeretn?m megk?rdezni, hogy van e erre es?ly?nk ?s, ha van, k?r?lbel?l mikorra v?rhat? a baba?
1973.11.27.-?n sz?lettem, 2 ?ra 30 perckor, Debrecenben.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2016-11-20 11:27

Kedves Melinda!
Van k?t olyan t?mak?r, amit sosem t?rgyalok meg online, ny?ltan, - mert k?nyes t?m?k, ?s f?jdalmas felismer?sek is megb?jhatnak a h?tt?rben, s ha nem fogalmazom meg a mondand?mat ?gy, hogy az biztosan pont azt jelentse, amit ?tadni sz?nd?kozom, akkor azzal bajt okozhatok, ezt pedig nem v?llalom. Az egyik a "mikor lesz gyermekem?" k?rd?sk?rt illeti.
Az 5. h?z (?nn?l ?res ?s csak r?szben) jel?li a gyermeket, s ha ez a h?z ?res, nem a gyerek t?ma lesz az, ami ?lettel t?lti fel az egy?nt. ?ltal?nos szab?lyk?nt elmondhat?, hogy azokra az ?letter?letekre ?rdemes ?sszpontos?tani, amelyekben bolyg?k ?llnak, mert egyr?szt ezeken a ter?leteken kereszt?l juthatunk hozz? ?rt?kes megtapasztal?sokhoz, - fejl?d?s?nket ezzel el?seg?tve -, m?sr?szt itt tudunk energetiz?l?dni, kiteljesedni. Term?szetesen kiv?telek vannak, de ehhez r?szletes elemz?s sz?ks?ges.
Lombikot is lehet tervezni asztrol?giai seg?ts?ggel, fogantat?si napt?r k?sz?thet?, ?s a lombik id?pontjait ehhez lehet igaz?tani.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

ilike 2016-11-12 11:00

Kedves Nora ,
1947 junius 11, 13,00
Hogyan zarhatom le peres ugyemet a fiveremmel ?Fiverem mar vesztett pert amit ellenem inditott ,de valahogy mindig talal olyan ugyvedet aki uj pert indit ( szerintem csak kihasznaljak az ugyvedek) .Nem tudok vele beszelni ,ertekezni ,O azt mondta Nekem ,hogy evekig akar pereskedni,de En mar idegileg ki vagyok ,
Koszonom valaszat ,Ilike

2016-11-12 23:44

Kedves Ilike!
K?sz?n?m a levelet. A k?rd?s j?, de a pontos v?laszhoz kellene tudnom, mi a per t?rgya? P?nz? Ingatlan? ?r?ks?g? ?gy a v?lasz is pontos lesz.
V?rom ?jabb level?t.
N?ra

V?da 2016-11-06 22:36

Kedves N?ra!
Szegeden sz?lettem 1981.07.03-?n, 12 ?ra 55 perckor.
Teljesen beleszerettem egy r?gi kertes h?zba, de nincs r? p?nzem, ?s a p?rom is folyton le akar r?la besz?lni. Azt szeretn?m megtudni, hogy siker?l-e hozz?jutnom, vagy ha m?gsem "nekem rendelte a sors", siker?l-e m?sik kertes h?zat v?s?rolnom / v?s?rolnunk?
Illetve ha lehetne m?g egy k?rd?sem, szeretn?m megtudni, grafikusk?nt, rajzol?k?nt v?lhatok-e sikeress? a k?zelj?v?ben vagy a k?s?bbiekben? Mert b?r sokan mondj?k, hogy tehets?ges vagyok, ?s sokf?le m?don pr?b?ltam m?r ?rv?nyes?lni ezen a ter?leten, komolyabb anyagi bev?telre m?g nem siker?lt szert tennem, ez?rt elgondolkodtatott, egy?ltal?n ez-e az ?n sorsfeladatom munkat?ren?
V?laszodat el?re is k?sz?n?m: V?da

2016-11-07 09:53

Kedves V?da!
Anyagiakkal ?sszef?gg? d?nt?seit mostan?ban ne siesse el.
A m?v?szi vonal j? ir?ny, de nekem ?gy t?nik, sz?tforg?csolod magad, ide kapsz, oda kapsz, ezt is megpr?b?lod, azt is meg?zleled, de nincs egy egys?ges st?lus, nincs egy konkr?t ir?nyvonal. M?g. Am?g ezt nem tiszt?zod magadban, addig nem fogsz tudni kit?rni a "nagy sz?rke t?megb?l".
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Pink63 2016-11-06 13:52

Kedves N?ra!
1963.11.19-?n sz?lettem 9.30 perckor Kiskunf?legyh?z?n.
Nagyon rosszul alakul ?letem, nem tudom hogyan tov?bb... p?nz, szerelem, munka... mind rossz az ?letemben.. k?rem n?zze meg, van-e rem?ny, hogy helyrej?n az ?letem? nagyon el vagyok keseredve.
v?lasz?t el?re is k?sz?n?m.

2016-11-07 09:42

Kedves Pink63!
Ezen a f?rumon nem ?ll m?domban teljesk?r? elemz?seket k?sz?teni.
Persze, hogy van rem?ny. Milyen ?ldozatot hajland? hozni a v?ltoz?s?rt?
Ez a folyamat 4,5 ?ve tart. A v?ltoz?s bel?lr?l indul, senki nem fog ?n helyett cselekedni.
Sok sikert az els?, lend?letes l?p?s megt?tel?hez!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

?gi1983 2016-10-27 12:23

Kedves N?ra! 1983.04.23. -?n sz?lettem kb. 0:30 perckor Ny?regyh?z?n.
Azt szeretn?m megtudni mi v?rhat? szerelem ter?n a k?zelj?v?ben, mikor tal?lok v?gre valakit, az igazit? Egy t?rskeres? oldalon igaz "megismertem" egy f?rfit, aki nekem nagyon bej?n, de ? hol felbukkan, hol elt?nik ?s tal?lkozni viszont nem siker?lt vele, mert olyan mint aki azt sem tudja mit akar velem kapcsolatban.V?laszodat el?re is k?sz?n?m.?gi

2016-11-03 20:49

Kedves ?gi1983!
Megl?t?som szerint a t?rskeres?k zseni?lis tal?lm?nyok, ha azt fair m?don haszn?lja mindenki. Megv?ratni, f?gg?sben tartani egy m?sik szem?lyt nem tisztess?ges. Aki nem akar tal?lkozni, az vagy takargat valamit, vagy... nem akar tal?lkozni, ez pedig egy?rtelm? ?zenet, nincs ok a tov?bbi r?g?d?sra.
2017 ?sszess?g?ben is remek kil?t?sokkal kecsegtet, de ehhez picit saj?t mag?t is jobban kell szeretnie. Kezdje ezzel.
Sz?p est?t!
N?ra

Opal 2016-10-23 12:06

Kedves Nora!1969 jan. 28 -an szulettem Csikszeredaban, sajnos az idot nem tudom.Kerdesem gyermekaldas a kozeljovoben nem-e latszik.Valaszat nagyon varom es elore is koszonom!Opal

2016-10-26 23:19

K?sz?n?m az ?rdekl?d?st.
A sz?let?si k?plet fel?ll?t?s?hoz - ?s k?l?n?sen a gyermekv?llal?ssal ?sszef?gg? k?rd?sekhez - nagyon pontos horoszk?pra van sz?ks?g, ami ennyi adattal ez nem oldhat? meg.
Minden j?t!
N?ra

Petra 2016-10-22 22:14

Kedves N?ra!
Sz?let?si adataim 1960.10.26. reggel 8 ?ra , a f?rjem? 1963. 08. 04. hajnal 3 ?ra. Sajnos ?gy t?nik, a h?zass?gunknak v?ge, mert a f?rjemnek szeret?je van, akibe ?gy t?nik, szerelmes is. Tagadja ugyan, ?s nem akar v?lni, neki ez j? ?gy, de bennem m?r meg?rett a d?nt?s, ugyanis az utols? ?vekben teljesen kifordult ?nmag?b?l, ez?rt csak a megfelel? alkalomra v?rok. M?g mindig szeretem, de el kell engednem, ha vissza akarom kapni a lelki eg?szs?gem. Sajnos egy munkahelyen dolgozunk mind a h?rman. Azt szeretn?m k?rdezni, lehets?ges-e b?k?ben megegyezve sz?tk?lt?zni a gyerekek ?rdek?ben, ill. hogy most ?sszel ez aktu?lis-e.
El?re is k?sz?n?m v?lasz?t.
Petra

2016-10-26 23:24

Kedves Petra!
A f?rje egy?ltal?n nem fordult ki ?nmag?b?l, - csup?n fejl?dik a saj?t ritmus?ban, a saj?t ig?nyei szerint. Ez viszont nem az a ritmus ?s nem az az ig?ny, amit ?n t?maszt vele szemben.
"ez?rt csak a megfelel? alkalomra v?rok" - mit jelent a megfelel? alkalom?
Nagyon sok ?ldozatot kell hozni a lelki b?ke megteremt?s?hez, l?sson neki mihamarabb.
Sok sikert!
N?ra

Lina 2016-10-22 14:03

Kedves N?ra!
T?bb , mint 10 ?v ut?n munk?ltat?i felmond?ssal novembert?l megsz?nik a munkaviszonyom.
K?t komoly ?ll?saj?nlatot kaptam eddig. Ezek k?z?l az egyikben a munkaad? v?llalkoz?si jogviszony l?tes?t?s?t k?veteli meg t?lem, ahhoz , hogy dolgozhassak k?nyszerv?llalkoz?v? kellene v?lnom. Harmadik lehet?s?gk?nt felmer?lt, hogy k?lf?ld?n ?l? gyerekemhez k?lt?zzek ?s ott v?llaljak munk?t.
K?rd?sem az lenne, hogy ?n szerint melyik t?nik j? v?laszt?snak,?s a horoszk?pom szerint melyik id?szak a legalkalmasabb erre.
Nagyon ?rdekel a v?lem?nye, mert a jelenlegi helyzetben tan?cstalanul ?llok.
V?s?rosnam?nyban sz?lettem, 1969.12.14.-?n d?li 12 ?rakor.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
?dv?zlettel: Lina

2016-10-22 21:06

Kedves Lina!
Semmik?ppen sem fogom eld?nteni ?n helyett, hogy melyik j? v?laszt?s, viszont az biztos, hogy mindkett? j? lenne. A november ?s m?rcius k?z? es? id?szakban kifejezetten aj?nlott az ?j ter?letek felkutat?sa, k?lt?z?s, ak?r saj?t v?llalkoz?s ind?t?sa, - ez ut?bbi ak?r "k?nyszer" eset?n is. Most nincs vesztenival?, a legrosszabb, amit tehet, ha toporog egy helyben, ?s a megl?v? aj?nlatok mell? v?r valamire, ami nem biztos, hogy meg?rkezik, vagy ha igen, akkor sem fog t?bbet k?n?lni a jelenlegiekn?l.
Sok sikert a b?tor d?nt?shez!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Palma 2016-10-18 17:59

Kedves N?ra!
A k?zelj?v?ben v?rhat? -e , hogy r?m mosolyog a szerencse anyagiakban, p?rv?laszt?sban, szerelemben?
Sz?l. 1952.06.26.
K?sz?n?m kedves v?lasz?t!
Palma

2016-10-22 20:43

Kedves Palma!
Pontatlan adatokkal semmilyen k?rd?sre sem tudok v?laszolni.
Igen / nem k?rd?sekkel egy?ltal?n nem foglalkozom.
Mit jelent a szerencse az ?n sz?m?ra? K?nnyen lehet, hogy ?n ?s ?n a szerencse sz?t elt?r?en ?rtelmezz?k.
Sz?p est?t!
N?ra

Manka 2016-10-18 08:06

Kedves N?ra!
A ny?ron m?r v?lottunk egy levelet, amelyben arr?l besz?lt?nk,hogy hossz? t?von olyan munk?val lenn?k el?gedett, amelyben emberekkel kellene foglalkozni ?s szoci?lis ?rz?kenys?get is lehetne gyakorolni.
Mivel a diplom?m ezt lehet?v? teszi, el is kezdtem ilyen ter?leten p?ly?zni. Sajnos ek?zben megsz?nt a munkahelyem (r?szben saj?t hib?mb?l)
Kedves N?ra, l?t-e hossz? t?von munkan?lk?lis?get n?lam? V?lasz?t el?tt ?llok; vagy elhelyezkedem az eddigi t?bb ?ves szakmai tapasztalatommal vagy kiv?rom,hogy hum?n ter?leten helyezkedhessem el. (b?rt?nbe ?s munka?gyi k?zpontba p?ly?zatam)
A seg?ts?g?t el?re is k?sz?n?m!
Manka (78.04.20. de.10:55 Szeged)

2016-10-22 20:40

Kedves Manka!
K?lt?z?s is sz?ba j?het, - de ?gy v?lem, nem ez a "v?gya". Ett?l f?ggetlen?l, hossz? t?von hasznos ?s eredm?nyes lenne a 2017-ben megejtett lakhelym?dos?t?s, teh?t ak?r ebbe is belev?ghat. Ez az id?szak, - amiben most vagyunk - el?g hull?mvasutas az ?n sz?m?ra, viszont biztos, hogy j? eredm?nnyel z?rul 3-4 h?napon bel?l meg kell old?dnia a probl?m?j?nak. Tart?s, sok h?napot ?t?lel?, munkan?lk?li id?szakot ?n nem v?lek felfedezni az asztrol?giai tendenci?k k?zt.
Sok sikert a j? d?nt?shez.
N?ra
www.szatmarinora.hu

B?zsen?ni 2016-10-15 06:32

Kedves N?ra! Szertn?m tudni rendez?dik -e az anyagi helyzetem r?vid id?n bel?l, mert m?r r? megy az eg?szs?gem is. 1957 05 11-?n sz?lettem

2016-10-15 08:43

K?sz?n?m level?t!
Milyen ?ldozatot hajland? hozni a v?ltoz?s?rt?
Mag?t?l nem fog az anyagi helyzete rendez?dni. ?nnek kell ez?rt tenni.
Minden j?t!
N?ra

Mag?nyos 2016-10-11 08:33

Kedves N?ra!
K?t k?rd?sem lenne ?nh?z.
Az egyik, hogy lesz-e m?g boldog p?rkapcsolatom (m?r el?g r?gen mag?nyos vagyok).
A m?sik, hogy megold?dik-e az anyagi probl?m?m.
El?re is nagyon k?sz?n?m v?lasz?t! Sz?p napot ?nnek!
1960.10.20.17.45. Karcag

2016-10-12 07:07

Kedves Mag?nyos,
k?sz?n?m a levelet.
Nem foglalkozom j?sl?ssal.
Mindk?t k?rd?s durv?n igen vagy nem v?laszt k?vetel, ?n pedig elvb?l nem v?llalom ezt fel. ?s nem az?rt, mert k?ptelen vagyok erre v?laszolni, hanem az?rt, mert 15 ?vnyi massz?v asztrol?gusi munka ut?n pontosan tudom, hogy azok, akik igen vagy nem v?laszt kapnak egy k?rd?s?kre, 90%-ban semmit nem tesznek a megval?s?t?s?rt, mert ugye "az asztrol?gus megmondta, h?t akkor ?gy lesz!".
?s nem.
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
Mit hajland? megtenni a v?ltoz?s?rt? Milyen ?ldozatot hajland? hozni?
A tendenci?kat figyelembe v?ve a t?l/tavasz fordul?ja hozhat fordulatot, ha tesz ?rte ?s kimozdul a komfort z?n?j?b?l!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ilus 2016-10-08 15:08

Kedves N?ra!
A vejem agyi tromb?zist kapott sz?pen javul az ?llapota de hivat?sos jogos?tv?nyt nagy val?sz?n?s?g szerint m?r nem fog kapni. Ez volt a keny?r keresete.Mi lesz most vele ?s a csal?dj?val? 1983.07.17
Duna?jv?ros. K?sz?nettel Ilus

2016-10-12 06:59

Kedves Ilus,
k?sz?n?m level?t, k?rd?s?t.
Harmadik szem?lyr?l nem adok ki inform?ci?t.
Pontatlan adatokkal sem tudok dolgozni.
A fel?p?l?shez sok er?t k?v?nok.
N?ra

baba78 2016-10-05 21:25

Kedves N?ra!
Eg?szs?ggel ?s gyermekv?llal?ssal kapcsolatban szeretn?m k?rdezni mikor k?sz?nt be ?jra n?lunk?
1978.04.14
K?sz?n?m baba78

2016-10-06 08:13

Kedves baba78!
Nem ?rtem a k?rd?st. Mit jelent az, hogy "mikor k?sz?nt be a gyermekv?llal?s"?
Ha elolvassa a bevezet?t, akkor arra is f?ny der?l hogyan ?s miben tudok seg?teni.
Sz?p napot!
N?ra

Mag?nyos Farkas 2016-10-05 11:49

Kedves N?ra!
1963.06.14-?n sz?lettem V?m?nd nev? k?zs?gben. Nagy v?lt?s el?tt ?llok. ?n?ll?v? szeretn?k v?lni, nem p?rkapcsolat ter?n, hanem a munk?b?l szeretn?k kiugrani. K?nyvet ?rok a fiataloknak, ez id?ig?nyes, ?s ez?rt szeretn?k v?ltani. Mit l?tsz a nagy g?mb?dben? V?rom v?laszod m?ly tisztelettel:
Mag?nyos Farkas

2016-10-06 08:11

Kedves Mag?nyos Farkas!
Semmit nem l?tok a g?mb?mben, - nincs ilyenem.
Ha elolvassa a bevezet?t, akkor arra is f?ny der?l hogyan ?s miben tudok seg?teni.
Sz?p napot!
N?ra

K?v?ncsi 2016-10-04 14:07

Mikor ?ll vissza a j? viszony a f?rjem l?nya ?s k?ztem? (Mi okozza a rossz viszonyunkat?) Anyagiak ter?n mikor lesz k?zzel foghat? pozit?v v?ltoz?s ?let?nkben?
K?sz?nettel

2016-10-06 08:08

K?sz?n?m level?t.
Nem foglalkozom j?sl?ssal, s ha lenne is mire alapozni egy asztrol?giai k?plet fel?ll?t?s?t, abban sem lenn?nek d?tumok.
Kezeljen mindenkit ?nmag?val egy szinten, ?gy biztosan k?nnyebben megy majd a megb?k?l?s. (pl. megtiszteli-e ?t a k?sz?n?s?vel, mert a nekem ?rt lev?lb?l ez kimaradt.)
Tov?bbi sz?p napot, minden j?t!
N?ra

ELIS 2016-10-03 20:38

Kedves N?ra! Sz?lettem 1952.08.31.23 ? 55 p, B?csalm?s, k?rd?sem : mit tartogat sz?momra a k?vetkez? ?v, milyen ter?leten keressem a boldogul?som. ?dv?zlettel E

2016-10-06 08:05

K?sz?n?m level?t.
Teljes k?r? elemz?seket ezen a f?rumon nem k?sz?tek.
K?rd?se megv?laszol?sa egy m?sf?l ?r?s elemz?sbe f?r bele.
Sz?p napot!
N?ra

lizeta 2016-09-24 09:55

Kedves N?ra!
1954 m?jus 8-?n sz?lettem Budapesten a J?nos k?rh?zban.
Most lak?s keres?s el?tt ?llok, ?s kiv?ncsi lenn?nk, hogy mikor tal?lok megfelel? lak?st m?g ebben az ?vben? M?r eladtam egy lak?s ahonnan ki kell k?lt?zn?m november v?g?ig. M?g nem tal?ltam megold?st.
K?sz?nettel:
Mart?nez Ildik?

2016-09-27 07:22

Kedves Ildik?!
K?sz?n?m k?rd?s?t.
Alapvet?en j?k a tendenci?k ad?s-v?telhez, szerz?d?sk?t?shez okt?ber ?s janu?r k?z?tt. Okt?berben k?l?n?s k?r?ltekint?ssel j?rjon el p?nz?gyekkel ?s szerz?d?s al??r?ssal ?sszef?gg?sben, ne sajn?lja az id?t ?s az energi?t r??ldozni arra, hogy mindennek ut?naj?r, - ?gy az esetlegesen felbukkan? probl?m?kat el tudja ker?lni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
r?lam t?bbet:
www.szatmarinora.hu

Mimi 2016-09-20 19:42

1957.08.03. hajnali 4. 30 perc Szombathely
A csal?domban sokan k?l?nleges k?pess?gekkel rendelkeznek, rendk?v?l okosak tan?rok, bank?rok. Szeretn?k k?nyvet ?rni r?luk ?rdemes lenne
belev?gnom ez a k?rd?sem. ?n nem vittem olyan sokra, mint ?k, de
mindig izgatott vajon nekik mi?rt siker?lt?
K?sz?n?m v?lasz?t Mimi

2016-09-20 19:57

Kedves Mimi!
?n semmivel sem kevesebb, mint akik ?n szerint "sokra vitt?k".
Hovatov?bb: megk?rdezte m?r ?ket arr?l, hogy csin?lt?k? :-)
?n is vihetn? sokra. P?ld?ul gy?gy?thatna, azt nagyon j?l tudn? csin?lni. Az ?r?s helyett ez t?bbsz?r?s sikert hozhatna. M?lyedjen el ebben a t?m?ban!
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

V?r?spanda 2016-09-19 12:58

Kedves N?ra!
Hossz? ideje k?zd?k, hogy rendbe tegyem az ?letem munka-karrier oldal?t, sajnos ezid?ig,kev?s sikerrel. H?rom ?ve m?g egy r?kbetegs?g is r?m tal?lt. ?gy ?rzem mindent megtettem a siker?rt, ?szint?n, sz?vvel l?lekkel dolgoztam, m?gis kudarcok, sikertelens?g a "jutalom". Gyermekem ?s f?rjem csod?latosak ?s mindenben seg?tenek, mellettem vannak. Mit tegyek, hogy a munk?ban is megtal?ljam a helyemet???
szi: 66.08.19. 9-9.30 k?z?tt
K?sz?nettel: V?r?spanda

2016-09-20 20:13

Kedves V?r?spanda!
Nekem az elm?lt ?vekb?l a tanul?s, szellemi fejl?d?s, ?nfejleszt?s hi?nyzik, - nagyon.
N?gy ?s f?l ?vr?l ?rok.
M?g b?ven k?pes arra, hogy t?g?tsa a szellemi horizontj?t ?s tanuljon.
Valami nagyon ?jat :-)
Nagyon, nagyon, nagyon ?jat.
K?rje meg a f?rj?t ?s a gyermek?t, hogy a k?vetkez? hetekben NE seg?tsenek. Hagyj?k ?nt b?k?ben a saj?t gondolataival. Nem lenne baj, ha kimozdulna a vil?g zajos k?rforg?s?b?l ?s visszavonulna p?r napra, hogy meghallja v?gre a saj?t gondolatait. Egyed?l. A szeretet j? dolog, de n?ha ?pp a l?nyegr?l tereli el a figyelmet. Nagyon kedvez? a k?vetkez? egy h?nap arra, hogy eld?ntse, merre menjen tov?bb. ?j, ismeretlen ?sv?nyt kell felfedeznie. Egyed?l. Ne seg?tsen senki a d?nt?sben. Ne seg?tsen senki, semmiben.
Egyed?l induljon ?tnak.
Minden j?t, sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

iglo 2016-09-19 01:17

Tisztelt N?ra
Nem v?letlen k?rdeztem a szem?lyes szaturnuszi hat?sokat-hi?ba.Csak emiatt fordultam ?nh?z.?n,kaptam ism?telt kib?j?st. A "semmit tev?sem "-?n szerint - sz?n tiszta el??t?let-szerintem. Tal?n ismeri a pontos ?letutamat ? Az az id? r?ford?t?ssal sem lenne teljes. Aprop?- nem az a hitvall?sa,hogy az asztrol?gi?ban nincs "soha", "lehetetlen," "v?g?rv?nyes",stb...
F? a figyelmess?g...
K?sz?nettel a mell? besz?l?st.

2016-09-20 19:59

K?sz?n?m ism?telt level?t.
V?laszoltam - hi?ba.
Minden j?t!

iglo 2016-09-15 08:43

Az?rt, Tisztelt N?ra
K?sz?n?m az ?NZETLEN v?lasz?t,melyben a "kem?nys?g " nem,ellenben a FEL?LETESS?G ,MEGGONDOLATLANS?G ink?bb zavar?. Azt hittem asztrol?gusnak ?rok--el?g pontos adatokkal.
A sokf?le asztrol?giai iskola komolys?g?nak megcs?fol?sa,--ha a SZATURNUSZ HAT?SA ?N szerint l?nyegtelen.
?dv?zlettel

2016-09-18 22:24

K?sz?n?m ism?telt level?t.
?gyesen kiforgatta a szavaimat, de higgye el, engem nem zavar, ha a probl?m?it tov?bbra is kiz?r?lag Szaturnuszra fogja, ahelyett, hogy elk?telez?dne a megold?sok ir?ny?ba. Mit hajland? megtenni az?rt, hogy jobb legyen az ?lete? Semmit. Mutogat m?sokra, s am?g egy ujj?val Szaturnuszt veszi c?lba, addig h?rom ujja ?nmag?ra mutat vissza.
?nnek ?s nekem drasztikusan m?s az ?letfelfog?sunk. A k?rd?seimre a v?laszt ?nmagamban keresem, ?n pedig k?v?l, szeg?ny Szaturnuszra mutogatva, ?t hib?ztatva, a gondjait rajta sz?monk?rve.
?n az, akinek nem sok fogalma van az asztrol?gi?r?l, ?s ?pp ez?rt nem fogja soha meg?rteni a v?laszomat.
Id?zet t?bb r?gi, nyilv?nos levelemb?l:
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
A tendenci?kat figyelembe v?ve tov?bbra is ki merem b?tran jelenteni: ha nem tesz semmit a sors??rt, nem fog v?ltozni semennyit sem az ?let.
Szatm?ri N?ra

Cimbi 2016-09-15 07:32

Kedves N?ra!
1946.11.08. (?r?t, percet nem tudok)
P?rom elveszt?se ut?n azt szeretn?m tudni, lesz-e ism?t m?sik felem, ami nagyon hi?nyzik?
M?sik k?rd?sem: rendez?dik-e v?gre a p?rom elveszt?se miatt felborult anyagi helyzetem?
K?sz?nettel v?rom v?lasz?t: Cimbi

2016-09-18 22:26

Kedves Cimbi!
K?sz?n?m level?t.
A plusz ?s m?nusz 12 ?ra t?l sok bizonytalans?gi t?nyez?t tartalmaz, ?gy k?rd?s?re nem tudok v?laszolni.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
N?ra

?vi 2016-09-14 15:46

Kedves N?ra,
1985.12.13. 15?ra 15perc
Arra lenn?k k?v?ncsi, hogy a k?zelj?v?ben megtal?lom-e a p?rom.
k?sz?nettel,
?vi

2016-09-14 22:15

K?sz?n?m level?t.
J?sl?ssal nem foglalkozom.
Minden j?t!

IGLO 2016-09-13 23:57

TISZTELT N?RA

A mostani pr?b?lkoz?som teljesen szakmai t?m?j?--szeretn?m pontosan meg?rteni a SZATURNUSZOM KONKR?T AKAD?LY ?LL?T?-TAN?T?S?T.
A horoszk?pom szerint RETROGR?D SZATURNUSZ A V?Z?NT?BEN a X h?zban-10fok 44' 05." Lesz?ll? R holdcsom?p.11FOK. R FELSZ?LL? holdcsom?p. 4 h?z oroszl?n 11FOK 05'37",V?NUSZ -OROSZL?N 03FOK 17' 00".
Szaturnusz-V?nusz SZEMBEN?LL?S .
SOK ?VE ITTHON VAGYOK,k?sz?lve ,hogy tiszt?ban leszek a hivat?som felfedez?s?vel...is.
1962.06.20. Debrecen, 01? ?jjel 14p 8mp
H?l?m ?s k?sz?netem.

2016-09-14 22:20

K?sz?n?m level?t.
Mib?l gondolja, hogy Szaturnusz akad?ly ?ll?t?? Meddig akar v?rni a hivat?s?nak felfedez?s?vel? 54 ?vesen m?g h?ny ?vet fog azzal t?lteni, hogy Szaturnuszra mutogat, ahelyett, hogy cselekedne? Minden bizonnyal szavaimat durv?nak fogja ?rezni, de csup?n ?breszt?t f?jnak.
Ideje a megold?st ?nmag?ban keresni, nem pedig a k?ls? k?r?lm?nyekben.
Sok sikert a "megtal?l?shoz"!

man? 2016-09-12 06:46

Kedves N?ra!
1968.04.03.0:30 a sz?let?si d?tumom arra a k?rd?sre szeretn?k v?laszt kapni, a j?v?ben lesz-e p?rkapcsolatom? Vagy esetleg akivel az elm?lt hetekben alakul?ban volt, az meggondolja-e mag?t, ?s ad-e lehet?s?get magunknak? K?sz?n?m sz?pen a v?lasz?t, ha tudd seg?teni.

2016-09-12 15:11

Kedves man?!
K?sz?n?m megtisztel? bizalm?t.
Egy kapcsolathoz k?t ember sz?ks?geltetik, - sz?let?si k?plet?ben most kev?sb? l?tok kiegyenl?t?d?st, egym?sra tal?l?st. A 2017-es esztend? els? fele viszont kifejezetten kedvez az elk?telez?d?snek.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra

morgoncka 2016-09-08 08:40

Kedves N?ra!
1978.06.26-Salg?tarj?n,Reggel 7 vagy 9 ?ra ( anyu sajnos nem eml?kszik)
Az lenne a k?rd?sem,hogy a jelenlegi csal?domban el?g ?rdekes a helyzet.Any?sommal j? viszonyban voltam,de egyik pillanatr?l a m?sikra megv?ltozott a helyzet.Ennek m?r t?bb mint 1 ?ve ?s ?rdekelne,hogy v?rhat? e pozit?v v?ltoz?s.El?g neh?z ?gy ?lni,hogy a csal?d egy r?sz?t siker?l a saj?t kital?ci?ival maga mell? ?ll?tani.A f?rjem kitart mellettem,mert tudja,hogy nem igazak,de j? lenne v?gre ha nem piszk?lna az ?desanyja.K?sz?n?m,ha tud seg?teni.Sz?p napot k?v?nok!

2016-09-10 01:38

Kedves morgoncka!
Pontatlan adatokkal a v?lasz is pontatlan lehet.
8 ?r?s sz?let?si k?plettel a probl?ma tavaly szeptemberben ?t?tte fel a fej?t, ?s azt kell mondjam, az ?remnek k?t oldala volt/van. Elcs?szott a kommunik?ci?, nem teljes?ltek az ?g?retek, ?n pedig semmi m?sra nem t?rekszik, mint megfelelni m?sok elv?r?sainak. ?nn?n mag?nak feleljen meg, ?s ne hagyja, hogy b?rki a l?bt?rl?j?nek haszn?lja. Legyen b?lcs ?s taktikus, "ne sz?lj sz?m, nem f?j fejem!".
Ha a "csal?d egy r?sze" egy k?vet f?j, akkor h?t hadd f?jj?k, az ? probl?m?juk, nem az ?n?. Csak ?lje az ?let?t.
Sok sikert!
N?ra

Holdacska 2016-09-06 10:44

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m tudni, hogy jelenlegi p?rkapcsolatomnak van- e pozit?v j?v?k?pe. F?leg az ?rdekelne, hogy a p?rom ?s a kisl?nyom / ?vod?s kor?/ ki tudnak- e j?nni egym?ssal a j?v?ben vagy nem ?rdemes v?rnom, mert nincs a k?z?s ?let?nkben pozit?v fejl?d?s?!
Tata, 199.07.22. 05:30

2016-09-10 01:29

Kedves Holdacska!
K?sz?n?m, hogy megtisztel bizalm?val.
Nem d?nthetem el senki helyett, hogy mire sz?n id?t, kibe vet bizalmat.
A pozit?v j?v?k?p is egy el?g t?g fogalom. Hisz, ha p?ld?ul egy kapcsolat nem m?k?dik, vagy nagyon d?c?g, remek pozit?v j?v?k?p lehet a szak?t?s, a tov?bbl?p?s.
Ki ?s mit hajland? megtenni az?rt, hogy a gyermek ?s a feln?tt kij?jjenek egym?ssal? Milyen ?ldozatot hoznak? Nyilv?nval?an a feln?tt oldalon t?bb bel?t?sra van sz?ks?g, - de megvan ez vajon?
Hib?s adatokkal csak a coaching eszk?zeit, struktur?lt k?rd?seit tudom feltenni. Az ?nt?l f?ggetlen k?t f?l kapcsolat?hoz az ? adataik sz?ks?gesek, azonban ezt itt nyilv?nosan k?rem ne fedje fel, csak, ha a f?rfi is beleegyezett ebbe.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Tov?bbi sok sikert, ?r?m?t!
N?ra

LEZLI 2016-09-05 05:40

?n 1955.09.24-?n sz?lettem Nagykanizs?n reggel 6?ra 50 perckor,m?rleg jegy?ben.Azt szeretn?m k?rdezni ?nt?l kedves N?ra hogy most szeptember els? napjaiban teh?t elej?be most szeptemberben,eladom e az olcs?n ?rult gy?ny?r? belv?rosi lak?somat?Azonkiv?l minden papirjaim,orvosi dolgaim rendben vannak ?s szerz?d?ses katona leszek,ez siker?l e szeptember 26.-?n? K?sz?nettel kedves N?ra.

2016-09-06 10:05

Kedves LEZLI!
Ahogy m?r sokszor elmondtam, le?rtam, az asztrol?gia nem j?sl?s.
A pozit?v v?ltoz?sokra szeptemberben kifejezetten j? es?lyek vannak, sok sikert mindk?t feladathoz.
N?ra

Csibe 2016-09-02 21:13

Kedves N?ra!
1981.11.14.01:20 K?rmend
Szeretn?m megk?rdezni, hogy a k?zelj?v?ben van e alkalmas id?szak p?rkapcsolat kialak?t?s?ra, ?sszek?lt?z?sre az ?letemben? R?g?ta egyed?l ?lek m?r. Illetve hogy mit kellene tennem ez?rt?
K?sz?n?m!

2016-09-05 20:58

Kedves Csibe!
A V?nusz ?s a Jupiter egy?tt?ll?sa kifejezetten kedvez az ?j lehet?s?gek felbukkan?s?nak.
Lehet, hogy ?n ?s ?n teljesen m?st ?rt?nk "egyed?l ?lek" kifejez?s alatt, mert ?n ?nt nem l?tom "egyed?l ?l?" szem?lynek. Gyermeke(i) sincs?
Minden j?t!
N?ra

Marika 2016-08-27 13:10

Kedves N?ra. Szeretn?k megk?rdezni egy sz?momra fontos dolgot. mik?r tudok lak?st v?s?rolni? Jelenleg k?lf?ld?n dolgozom, sajna volt egy lak?som de ?gy hozta a sors, hogy jelenleg az?rt vagyok kint k?lf?ld?n, hogy m?g egyszer otthont tudjak teremteni. meddig kel kint legyek , hogy nagy ?lmom teljes?lj?n. Nagyon sz?pen k?rlek n?zd m?r meg nekem. ?n 1958,03,04 sz?lettem Debrecenbe 10 ?ra 18 perckor. Nagy boldog lenn?k ha tudhatn?m, hogy az ?giek mikorra seg?tenek meg . K?rlek ha egy m?d van r? n?zd m?r meg nekem . V?rom megtisztel? v?laszod.

2016-09-01 02:16

Kedves Marika!
Ahogy oly sokszor elmondtam, ?s el is fogom: nem az ?giek seg?tenek, ?s semmit nem fognak megoldani helyetted. Nem indulnak el, nem dolgoznak, nem gondolkodnak helyetted.
Az ?giek tendenci?(ka)t biztos?tanak, amelyek figyelembe v?tel?vel bizonyos folyamatok k?nnyebb?, g?rd?l?kenyebb? tehet?ek, de persze meg lehet pr?b?lni ?rral szemben ?szni.
"mik?r tudok lak?st v?s?rolni?" - az asztrol?giai k?pletekben nincsenek d?tumok
"meddig kel kint legyek" - ameddig az a szabad akaratnak (m?g) megfelel.
"az ?giek mikorra seg?tenek meg" - jelenleg is seg?tenek, el?g sokat. Hisz van munk?d, ennival?d, eg?szen j? k?r?lm?nyeid, ?s ?gy v?lem, sokat j?ssz-m?sz, akt?v vagy. Az er?sen szoci?lis jelleg? munka, amit v?llalt?l, nemes feladat, de nem k?telez? csin?lni, csup?n lehet. Ezt m?r te d?nt?d el. Neked kell meghat?rozni, mekkora ?ldozatot v?llalsz a fejl?d?s?rt. Aki eddig eljutott, az menjen tov?bb b?tran.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Tina 2016-08-18 16:14

Kedves N?ra!
Szeptember 1.-?n kezdek egy ?j munkahelyen (k?lf?ld?n). A munka nem szezon?lis, hanem hosszabb t?vra sz?lna. Nagyon szeretn?k tart?san kint maradni, de m?r t?bbsz?r "siker?lt" rosszul v?lasztanom. ?gy a k?rd?sem az lenne, hogy siker?l-e hossz? t?von ezen a munkahelyen dolgozom? (83.11.01 reggel 9.05p Szeged)
K?sz?nettel:
Tina

2016-08-18 18:02

Kedves Tina!
?sszess?g?ben j?k az es?lyek tart?s elk?telez?d?sre szeptember hav?ban.
Sok sikert!
N?ra

nkati17 2016-08-18 07:06

Kedves N?ra!
A k?rd?s az, hogy el tud-e f?rni ez a k?t dolog egym?s mellett az ?letemben? A k?v?nt munk?t v?gezni tov?bb, ?s egy?tt dolgozni a f?rjemmel, ami sokszor nagyon j?l alakul. Tudunk-e fejl?dni mindketten a m?sik ir?ny?ba, hogy kevesebb, vagy kisebb konfliktusaink legyenek a a munk?nk, ?s a gyermeknevel?s ter?n is. Persze az is ?rdekel, hogy ?lethosszig tart? lehet-e ez a kapcsolat, megvan-e a lehet?s?ge ?n szerint a k?pleteinkben?
K?sz?n?m:
Kati

2016-08-18 17:59

Kedves Kati!
Nem fejl?dni kell egym?s ir?ny?ba, hanem megbesz?lni a konfliktusok okait, a forr?st, mert az mindig egy ?s ugyanaz. Ha ez nem t?rt?nik meg, nem lesz fejl?d?s, mert egyik f?l sem fogja tudni, mit kellene tenni, miben kellene fejl?dni. A f?rje f?rfi szerepet pr?b?l j?tszani ebben a csal?dban, ?n pedig megpr?b?lja okosan ir?ny?tani, hogy a saj?t v?gyai teljes?ljenek. Mikor k?rdezte meg a f?rj?t arr?l utolj?ra vagy egy?ltal?n valaha, hogy ? mit is szeretne pontosan?
Az ?tjuk lehet k?z?s, de meg kell ?rteni, hogy hol az egyik, hol a m?sik halad gyorsabban, a temp? elt?r?, ?s ezt nem lehet er?szakkal megv?ltoztatni.
Nem foglalkozom j?sl?ssal. B?rmely kapcsolat tarthat ?lethosszig, ha kell? bel?t?s, ?s el?gs?ges bizalom van mindk?t f?lben.
N?ra

Pil?ta 2016-08-17 08:46

Kedves N?ra!
Arr?l szeretn?k tudni, hogy a h?zass?gom menthet?-e m?g?
Mennyire alakul szerencs?sen a csal?dom sorsa, gyermekeim ?lete?
?n 1972.10.26-?n sz?lettem Tatab?ny?n, ha igaz 14.00-kor.
A gyerekeim 1997.06.22. Tata 11,01-kor, ill. 2005.06.16. Tatab?nya 07.45-kor.
K?sz?n?m! :)

2016-08-17 10:09

Kedves Pil?ta!
Mi hajland? megtenni a h?zass?ga megment?s??rt? Hajland? ?ldozatot hozni?
Mit jelent a szerencse? K?nnyen lehet, hogy ?nnek ?s nekem teljesen m?st.
Teljes k?r? elemz?seket senkinek nem k?sz?tek itt ingyenesen (h?rmat v?gk?pp nem).
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot!
N?ra

nkati17 2016-08-14 11:51

Kedves N?ra!
?prilist?l megkaptam az ?j ?ll?st, amit szerettem volna. Most egy?tt dolgozunk a f?rjemmel, de t?bb konfliktusunk volt m?r ebb?l. Ezen k?v?l a kisl?nyom nevel?se m?g a szint?n t?bbedszerre kialakul? konfliktusok forr?sa. ?gy ?rzem ?n m?r eleget engedtem, persze nyilv?n ezt ? m?sk?pp l?tja. T?l kem?ny "pedag?gus", de a gyereknevel?s szerintem nem csak a nevel?si elvekr?l sz?l. Most ? v?gleges szak?t?sr?l besz?l (nem el?sz?r), nekem meg nagyon f?j. Bonyolult a helyzet, m?r azon is gondolkodom, hogy m?sik munk?t keresek.
Budapesten sz?lettem 1969. m?rcius 22-?n , 12.40-kor, ? 1958. 09. 27-?n, szint?n Budapesten.
K?sz?n?m, ha ?jra v?laszolsz.
?dv?zlettel:
Kati

2016-08-17 10:06

Kedves Kati!
Mi a k?rd?s?
N?ra

Wilbourt 2016-08-08 12:26

Kedves N?ra!
Sz?let?si d?tum alapj?n ?n is l?t most kialakul? karmikus szerelmi kapcsolatot, amely feld?lja az eddigi megszokott ?letemet?
(Sz?let?si d?tumom 1983.12.18. 09:30)
K?sz?n?m v?lasz?t,
W.

2016-08-08 22:39

Kedves Wilbourt!
F?ldi ?let?nkben sor?n minden egyes tal?lkoz?s karmikus t?rv?nyszer?s?g, azaz nincsenek v?letlenek a k?l?nf?le t?pus? tal?lkoz?sainkban.
Minden szerepl? okkal ?rkezik az ?lete sz?npad?ra, ?s marad ott mindaddig, m?g szerepe van, vagy k?z?s feladatuk akad.
Az, hogy ki ?s hol h?zza meg a saj?t hat?rait, m?r nem az asztrol?gi?n m?lik.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra

alorin 2016-08-02 18:43

Kedves N?ra!
A f?rjemmel 6 ?ve vagyunk egy?tt, voltak kisebb nagyobb neh?zs?gek, de siker?lt t?l l?pn?nk rajtuk.
A 2015-?s ?v?nk minden eddigit fel?lm?lt a neh?zs?geket illet?en. A f?rjem elvesztette az ?ll?s?t, ami erre az ?vre is r?tette a b?lyeg?t. Jelenleg dolgozik, ?s az elmond?sa szerint szereti a munk?j?t ?s a f?n?ks?g is szereti ?t. Bennem m?gis van f?lelem ezen a t?ren. Van okom agg?dni hogy elveszti az ?ll?s?t, vagy ez az ?rz?s teljesen alaptalan, csak a m?ltban t?rt?ntek miatt ?rzek ?gy?
A f?rjem 1991.06.13. d?lel?tt f?l 11 ?s f?l 12 k?z?tt sz?letett Mak?n, ?n pedig 1986.01.27. hajnal 3:25-kor szint?n Mak?n.
K?sz?n?m a v?laszt!
Tov?bbi sz?p napot k?v?nok!

2016-08-05 20:22

Kedves alorin!
?nnek alapvet?en nem a f?rje - esetleges - munkahelyi vagy szakm?val ?sszef?gg? gondjaival van probl?m?ja, hanem a bizalmatlans?ggal, amit folyamatosan t?pl?l ir?ny?ba. A gondolat teremt? erej?vel nem a f?rje, hanem ?n lesz az, aki ajt?t kit?rva invit?lja be a bajt az otthonukba.
Legyen kedves err?l leszokni, ?s hitelt adni a f?rje szavainak, - ?gy a mindennapjaik sokkal k?nnyebb? ?s felszabadultabb? fognak v?lni.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

M?nika 2016-07-29 21:34

Kedves N?ra!
Szeretn?m megtudni, hogy mikor lesz p?rkapcsolatom?
K?rmend, 1981.11.14.
K?sz?n?m!

2016-07-29 22:02

Kedves M?nika!
J?sl?ssal nem foglalkozom.
K?sz?n?m a meg?rt?st!
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra

Zsuzsi 2016-07-22 11:36

Kedves N?ra!
Budapest, XII.ker. 1969. janu?r 11-?n hajnali f?l 4-kor sz?lettem.
Azt szeretn?m megtudni, hogy merre haladjak az ?letben. Pontosabban milyen munk?t keressek, vagy maradjak meg a k?nyvel?sn?l. Nem ?rzem j?l magam ebben a munk?ban, de csak ehhez ?rtek. Pr?b?ltam m?st tanulni, de lustas?gb?l a neh?z tanul?si k?pess?gem miatt feladtam.
Ez a ?v sz?momra a v?ltoz?sok ?ve. (?j munk?ltat?, haza k?lt?z?s, ?j kapcsolat - b?r a r?git?l megszabadulni nem tudok). M?g mi fog v?ltozni?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
Zsuzsi

2016-07-26 06:56

Kedves Zsuzsi!
Mib?l gondolja, hogy "neh?z tanul?si k?pess?gei" vannak? Mit lenne hajland? megtenni a v?ltoz?s?rt ?s a fejl?d?s?rt? ?pp egy olyan id?szakban van, amikor el?g k?nny? tanulni, figyelmet ?sszpontos?tani. Olyan nincs, hogy valaki csak egy dologhoz ?rt. Mindenkiben van lehet?s?g ?s k?pess?g, csak akad, aki kihaszn?lja, s akad, aki nem. Sok minden v?ltozhat. Amit megtesz ez?rt, az fog v?ltozni. Tanuljon, mert nincsenek neh?z tanul?si k?pess?gei, ezt legink?bb bebesz?li mag?nak. B?rmire k?pes, de cselekedni ?nnek kell.
Minden j?t!

Zsuzsi 2016-07-13 12:05

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megk?rdezni, h. 2016-ban kialakul-e tart?s p?rkapcsolatom? Mit mutat a k?pletem?
Adataim: Gy?ngy?s, 1969.07.05. 18 ?ra 40 perc
El?re is k?sz?n?m ?s sz?p d?lut?nt k?v?nok!
?dv?zlettel, Zsuzsi

2016-07-13 13:09

Kedves Zsuzsi,
k?sz?n?m a levelet.
Nem foglalkozom j?sl?ssal.
A k?rd?s durv?n igen vagy nem v?laszt k?vetel, ?n pedig elvb?l nem v?llalom ezt fel. ?s nem az?rt, mert k?ptelen vagyok erre v?laszolni, hanem az?rt, mert 15 ?vnyi massz?v asztrol?gusi munka ut?n pontosan tudom, hogy azok, akik igen vagy nem v?laszt kapnak egy k?rd?s?kre, 90%-ban semmit nem tesznek a megval?s?t?s?rt, mert ugye "az asztrol?gus megmondta, h?t akkor ?gy lesz!".
?s nem.
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
A tendenci?kat figyelembe v?ve az ?sz hozhat kellemes fordulatot, ha tesz ?rte ?s kimozdul!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Manka 2016-07-02 11:59

Kedves N?ra!
?vek ?ta ipari ter?leten dolgozom, de tudom,hogy nagyon nem vagyok a helyemen. R?g?ta keresem azt a ter?letet karrier ter?n, amit sz?vb?l csin?ln?k. Hosszas gondolkod?s ut?n arra jutottam,hogy a feln?tt k?pz?sben tal?ln?m meg a helyemet.
Mit gondol err?l? ?rdemes foglalkoznom ezzel a ter?lettel? K?n?l majd lehet?s?get az ?let a k?zelj?v?ben,hogy kipr?b?ljam magam?
?rdemes maradnom a mostani ter?letemen?
K?sz?n?m sz?pen!
Szeged, 1978.04.20. 10:50.

2016-07-04 19:46

Kedves Manka!
A lehet?s?get nem az ?let k?n?lja, hanem ?n kutatja fel.
Az, hogy "feln?tt k?pz?s" nekem nem mond semmit. Azon bel?l mint mi k?pzeli el ?nmag?t? Adminisztrat?v munka? Oktat?? Szervez?? Vizsg?ztat?? Referens?
Az biztos, hogy az emberekkel ?sszef?gg? munka, ahol jelent?sebb szoci?lis ?rz?kenys?get tud mutatni, tan?csot adni, biztosan j? v?laszt?s lehet a kiteljesed?shez.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Cili 2016-06-17 10:36

1964.07.31. 23.40 Kiskunf?legyh?za
M?dos?tsak-e p?ly?t?
Menjek-e k?lf?ldre dolgozni?
Elhagyjam-e mostani p?rom egy m?sik?rt?
Felcser?ljem a biztosat a bizonytalan?rt a bennem l?v? v?gy miatt?

2016-06-17 12:15

?n nem d?nthetek ?s nem is fogok ?n helyett!
Minden j?t!

Liliom 2016-06-15 08:29

Kedves N?ra!
A munk?mban sok v?ltoz?s l?that?. lesz-e ez r?m hat?ssal ?s ha igen milyen m?lys?gben?
Egyed?l ?lek lassan 11 ?ve. V?rhat?-e v?ltoz?s e t?ren?
1963.11.11.
El?re is k?sz?n?m, ?dv?zlettel,
Liliom

2016-06-15 12:50

Kedves Liliom!
A v?ltoz?sok olyan hat?ssal lesznek a munk?j?ra, ahogyan azt beengedi az ?let?be. A v?ltoz?s elker?lhetetlen, alkalmazkodjon hozz?, ellenkez? esetben az ?n sz?m?ra lesz szor?t? a helyzet.
Nem k?ld?tt megfelel? adatokat, ?gy nem tudok seg?teni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

Rebi 2016-06-11 14:22

Kedves N?ra!
Az eg?szs?gi ?llapotomr?l ?s a h?zass?gom alakul?s?r?l szeretn?k ?rdekl?dni.
sz?l.id?: 1959.04.28.
K?sz?nettel: Rebeka!

2016-06-13 14:50

Kedves Rebi!
Orvosa minden bizonnyal seg?ts?g?re lesz az eg?szs?gi ?llapota felm?r?s?ben.
J?sn? sem vagyok, k?rd?st nem tett fel, ?s az el?sz?ban meg?rt / k?rt adatokat sem k?ldte el.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot!

Hugi60 2016-06-10 22:44

Kedves Nora !! Szeretn?m k?rdezni mikor tudjuk a sz?l?i h?zat eladni ?s mi v?rhat? r?nk ? Hugi 1960 06 03 J?nos 1958 08 28 K?sz?n?m

2016-06-13 14:53

Kedves Hugi60!
A bevezet?ben meg?rt / k?rt adatokat nem k?ldte el. ?gy nem lehet asztrol?giai k?pletet fel?ll?tani.
J?sl?ssal sem foglalkozom.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot!

Kata 2016-06-08 11:32

Kedves N?ra!
A h?nap k?zep?t?l k?lf?ldi utaz?sra megy?nk a csal?ddal, kisgyermek is j?n vel?nk. Szeretn?m megk?rdezni, ugye minden rendben lesz ?s j?l fogjuk ?rezni magunkat?
1963.08.24. 7.00 ? Gy?ngy?s
K?sz?nettel: Kata

2016-06-13 14:57

Kedves Kata!
Az, hogy mik?nt fogj?k ?rezni magukat, els?sorban ?n?k?n m?lik, nem pedig az asztrol?gi?n.
A legjobb ?s legt?bb, amit MOST ?nmag??rt tehet az, hogy meg?li a jelent, az utaz?s pillanatait, az apr? ?r?m?t, ami megadatik, ?s akkor nem lehet boldogtalan, vagy szomor?.
Minden esem?ny, feladat, gond, baj, kih?v?s, tennival? egy alkalom a n?veked?sre, a fejl?d?sre! Tekintsen ezekre ?gy, mint lehet?s?gekre a halad?shoz, a gyarapod?shoz. Minden, ami ?nnel t?rt?nik egy l?pcs?fok az ?letben. Mint ez az utaz?s.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Klau 2016-06-05 11:33

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni,hogy l?tni-e a horoszk?pomban t?rv?nyes p?rkapcsolatot az id?n?
Sz?l.id?: 1967.02.04..9.22.
K?sz?n?m: Lauretta

2016-06-09 16:07

Kedves Lauretta!
Nem foglalkozom j?sl?ssal.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot!

Emma 2016-05-31 19:11

Kedves N?ra,
3 ?ve szeretn?k p?rommal bab?t, de eddig m?g nem siker?lt. P?r h?nap m?lva lombikra megy?nk. Van es?lye id?n, hogy ?sszej?jj?n?
1976.06.27 Bp 15.10
K?sz?nettel,
Emma

2016-06-07 22:01

Kedves Emma!
Az 5. h?z (?nn?l ?res ?s csak r?szben) jel?li a gyermeket, s ha ez a h?z ?res, nem a gyerek t?ma lesz az, ami ?lettel t?lti fel az egy?nt. ?ltal?nos szab?lyk?nt elmondhat?, hogy azokra az ?letter?letekre ?rdemes ?sszpontos?tani, amelyekben bolyg?k ?llnak, mert egyr?szt ezeken a ter?leteken kereszt?l juthatunk hozz? ?rt?kes megtapasztal?sokhoz, - fejl?d?s?nket ezzel el?seg?tve -, m?sr?szt itt tudunk energetiz?l?dni, kiteljesedni. Term?szetesen kiv?telek vannak, de ehhez r?szletes elemz?s sz?ks?ges.
Lombikot is lehet tervezni asztrol?giai seg?ts?ggel, fogantat?si napt?r k?sz?thet?, ?s a lombik id?pontjait ehhez lehet igaz?tani.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Peti 2016-05-26 21:59

Kedves N?ra!
?rdekl?dn?k, hogy mikor k?sz?nt be az ?j szerelem es boldogsag az ?letembe?

2016-05-26 22:57

Kedves Peti!
K?sz?n?m level?t.
J?sl?ssal nem foglalkozom.
Sz?p est?t!
N?ra

Hercegn? 2016-05-21 22:22

Kedves N?ra!
Van egy ffi a k?rnyezetemben, aki nagyon tetszik. R?g?ta nincs p?rkapcsolatom. Tal?n ? lenne a nagy szerelem, amire r?g?ta v?gyom.
K?sz?n?m!
K?rmend, 1981.nov, 14 01.20

2016-05-24 11:21

Kedves Hercegn?!
J?sl?ssal nem foglalkozom.
K?sz?n?m a meg?rt?st!
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

?rpi 2016-05-19 23:30

Kedves N?ra! ?rpi vagyok Zalaegerszegr?l. Nagykanizs?n sz?lettem, 1993. 06. 14-?n. Eg?sz ?letemben k?lt?zk?dt?nk. Azt szeretn?m k?rdezni, hogy lehet valakinek ez a karm?ja, hogy folyton k?lt?znie kell? Mi v?rhat? a j?v?mben? P?rkapcsolatban. Van p?rom, bab?t szeretn?nk. L?tni a sz?let?si k?pletemben, hogy apa leszek? Eg?szs?gileg mi v?rhat?, mire sz?m?thatok, valamint az anyagiak ter?n. Szeretn?k spiritu?lisan fejl?dni, ?rdekel a reiki, energiagy?gy?szat, Ezen a t?ren k?pzem magam akkor sikereket ?rhetek el ezen a ter?leten? V?lasz?t el?re is k?sz?n?m! ?dv?zlettel: ?rpi

2016-05-24 11:18

Kedves ?rpi!
Teljes k?r? elemz?st, ilyen m?lys?gben ?s r?szletekbe men?en, minden ?letter?letre kiterjed?en itt nem k?sz?tek senkinek.
Weboldalamon megtal?lja el?rhet?s?geimet, ?s be tud jelentkezni teljesk?r? elemz?sre: http://szatmarinora.hu
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra

Cec?lia 2016-05-19 23:17

Kedves N?ra! B. Cili vagyok Zalaegerszegi vagyok, itt is sz?k?rd?slettem, 1986. 02. 20-?n. Azt hiszem kora f?l n?gykor sz?lettem. Halak vagyok? ?rdekelnek a m?v?szetek a zene, az asztrol?gia, ?s sok m?s dolog. Munkan?lk?li vagyok, ?s el?g gyakran megbetegedem. Torok gyullad?s ?s ?r?kletes betegs?gek (pco, agyalapi mirigy j?indulat? daganat) A k?rd?sem az, hogy a hormon?lis betegs?g ellen?re, lehet gyermekem? Vagy a bolyg?k megmutatj?k azt hogy lesz e vajon gyermekem? Illetve er?s f?l ?ve van egy p?rkapcsolatom, nagyon szeretj?k egym?st, bab?t tervez?nk, a p?rom h?t ?vvel fiatalabb n?lam, de nem zavar. Van es?ly?nk nagyobb ?sszeget nyerni a lott?n? A p?rom ?s a sz?leim eg?szs?gesek? Nem tudom kell e ehhez az ? sz?let?si d?tumuk. K?sz?n?m sz?pen az ?tmutat?st. Cili

2016-05-24 11:15

Kedves Cili!
Igen, a Napjegy a megadott id?h?z viszony?tva Halak.
"A k?rd?sem az, hogy a hormon?lis betegs?g ellen?re, lehet gyermekem?" - erre a k?rd?sre egy szakorvos minden bizonnyal v?laszolni fog, ?n nem vagyok az.
"Vagy a bolyg?k megmutatj?k azt hogy lesz e vajon gyermekem?" - Nem, nem mutatj?k meg. Az 5. h?z (ami ?nn?l ?res ?s csak r?szben) jel?li a gyermeket, s ha ez a h?z ?res, nem a gyerek t?ma lesz az, ami ?lettel t?lti fel az egy?nt. ?ltal?nos szab?lyk?nt elmondhat?, hogy azokra az ?letter?letekre ?rdemes ?sszpontos?tani, amelyekben bolyg?k ?llnak, mert egyr?szt ezeken a ter?leteken kereszt?l juthatunk hozz? ?rt?kes megtapasztal?sokhoz, - fejl?d?s?nket ezzel el?seg?tve -, m?sr?szt itt tudunk energetiz?l?dni, kiteljesedni. Term?szetesen kiv?telek vannak, de ehhez r?szletes elemz?s sz?ks?ges.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

R?zsa 2016-05-19 09:44

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, hogy mi v?r r?m a szerelem ter?let?n.
A k?zelm?ltban v?ltam el, van most egy p?rkapcsolatom, de nem ?rzem az igazinak.
Sz?let?si d?tumom: 1985.08.14. ?jjel 3 ?ra
El?re is k?sz?n?m.

2016-05-24 11:04

Kedves R?zsa!
Ha nem ?rzi az igazinak, akkor mi?rt rabolja a m?sik f?l idej?t? No, ?s persze mi?rt pazarolja a saj?tj?t is? Ha van b?tors?ga tov?bb l?pni, az ?v v?g?re mindenf?le ?rtelemben jobban ?rezheti mag?t a b?r?ben.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuzsanna 2016-05-17 20:03

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni,hogy tal?lok-e a k?zel j?v?ben munkahelyet?
Gy?ny?r? helyen lakom,de ?d?l?v?ros,ahol ny?ron ?jjel nappal munka van,t?len viszont nincs semmi lehet?s?g.Viszont ny?ron nem lehet annyit keresni,ami t?len is el?g lenne.Szeretn?k egy ?lland? munkahelyet,mert jelenleg egy ?lelmiszer boltban dolgozom,ahol 3 ember munk?j?t v?gzem,de m?r nem b?rom,gerinc s?rvem lett a rengeteg emelget?s miatt.
F?rjemnek 4 ?ve nincs munkahelye,60 ?vesen m?r sehova nem veszik fel.
Sz?let?si d?tumom:1964.05.23. ?jjel 3/4 2.v?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2016-05-17 23:42

Kedves Zsuzsanna!
R?d (is) er?s, egyben nyomaszt? hat?ssal volt az elm?lt id?szakban a Pl?t?-Ur?nusz kvadr?t. (olvass r?la b?vebben itt: http://biborcsillag.hu )
Ez al?l felszabadult?l, m?r most ?rezned kell, hogy ha lassan is, de a mindennapi dolgok k?nnyebb? v?lnak. Keress, mert az es?lyek megt?bbsz?r?z?dnek a k?zelj?v?ben, ?s a rem?nyeid k?nnyen megval?sulhatnak.
J? ?jt!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Lilla 2016-05-06 07:57

Kedves N?ra,
4 ?ve egy?tt ?lek az ?n lak?somban a p?rommal. Nagyon sok hitelem volt, aminek egy r?sz?t ketten m?r kifizett?k. A p?rom dolgos ember.
Szeretn?m tudni, hogy hossz? t?v? lesz-e a kapcsolatunk, mert a v?l?sa ?rzelmileg nagyon megviselte, tal?n m?g mindig sokat gondol az ex?re.
sz?let?si ?vem: 1963.12.08.
K?sz?nettel : Lilla

2016-05-09 11:22

Kedves Lilla,
Nem tudok seg?teni pontos sz?let?si adatok n?lk?l.
Mi?rt nem lehet elhinni, hogy egy f?rfi szeret egy n?t? Mi?rt kell ebben k?telkedni? P?romnak nevezi, de nem tartja annak, csak egy "dolgos embernek". Hozz?j?rul a hitelei rendez?s?hez, de k?telkedik az ?rzelmeiben. Mi?rt?
Ideje ?t megk?rdezni, vajon hossz? t?vra tervez-e n?gy akt?v ?v ut?n.
Sok siker ?s Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

Pudica 2016-05-04 12:11

Kedves N?ra!
Az?rt ?rok ?nnek, mert egy k?rd?s nagyon foglalkoztat. Jelenleg igen nagy energi?kat fektetek be szakmai munk?ba, ?s nagyon szeretn?k ezzel is foglalkozni, egy munkalehet?s?get kapn?k j?v? ?vben (m?jusban van felv?teli minden ?vben), amit nagyon szeretn?k, ha ?sszej?nne, ez az ?letem. Az ?rdekelne, hogy ?sszej?n-e? ?gy ?rzem, h sokat teszek az?rt h minden j?l menjen, de a lelkem m?ly?n azt is ?rzem, hogy nem fog ?sszej?nni... tan?cstalan vagyok :( k?sz?n?m a seg?ts?g?t.
1991. 07.01. este 21:20 , Szeged

2016-05-04 14:37

Kedves Pudica!
Nem akarom elkeser?teni, de a szabad akarat, a negat?v gondolatok minden esetben fel?l?rj?k az asztrol?giai ir?nymutat?sokat, tendenci?kat. Ha ?n nem hisz abban, hogy meg tudja csin?lni, akkor ki higgyen benne?
Sz?p napot ?s t?bb ?nbizalmat!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Neri 2016-04-28 20:10

Kedves N?ra! K?t k?rd?sem lenne. Az egyik, nemr?g 27 ?vi egy?tt?l?s ut?n hossz?, s?lyos betegs?gben elhunyt a p?rom. Gyermek?nk nem volt, ?s nekem testv?rem sincs. Az ?desany?m 77 ?ves, ?s egyed?l ?l, ez?rt azt tervezz?k, hogy ?sszek?lt?z?nk, mert ?gy mindkett?nknek jobb lenne anyagilag is, lelkileg is stb. Azt szeretn?m k?rdezni, hogy v?rhat?-e ebben az ?vben, hogy a lak?s elad?s-v?tel siker?lj?n? A m?sik k?rd?sem pedig, hogy ebben az ?vben van-e r? es?lyem, hogy rendez?djenek az anyagi dolgaim? (Sz?let?si adataim: 1968. 08. 07., 21.30, Kapuv?r, az ?desany?m?: 1939. 09. 29.) K?sz?n?m!

2016-05-04 14:26

Kedves Neri!
A ny?ri ?s kora ?szi id?szak kifejezetten kedvez a k?lt?z?snek, lak?s v?tel/elad?snak. Viszont gyors, meggondolatlan ?zletre ne b?lintsanak, mindent alaposan r?gjanak ?t t?bbsz?r. Anyagi ?gyeit december k?zep?ig j? es?llyel rendezni tudja, ?rdemes lenne megl?t?som szerint k?ls?s, szak?rt?i seg?ts?get k?rnie. (mert a bajt ?n nem l?tom ?ri?sinak, s?t, sokkalta ink?bb k?nnyen megoldhat?nak).
Sz?p napot ?s sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Viola 2016-04-21 15:46

Kedves N?ra!
K?rd?sem a szerelem,p?rkapcsolat. M?r nagyon r?g elv?ltam ?s az?ta,nem nagyon volt olyan kapcsolatom ami annyira tart?s lett volna,hogy ?sszek?lt?zz?nk:( Ebben az ?letemben lehets?ges ez,hogy m?g is megt?rt?nik?
Duna?jv?ros,1969.03.22 .5.54
El?re is k?sz?n?m!:)

2016-04-25 14:15

Kedves Viola!
Ha nem mozdul ki s?rg?sen a komfort-z?n?j?b?l, akkor semmi nem fog t?rt?nni. Jelenleg ?s a k?zelj?v?ben is kiz?r?lag ?n?n m?lik, tesz-e valamit az?rt, hogy v?ltoz?s t?rt?njen ezen az ?letter?leten.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

p?fr?ny 2016-04-20 21:25

Kedves N?ra!
A mostani p?rommal p?r h?napja vagyunk egy?tt,a kapcsolatunk ink?bb azon alapszik,hogy j?l meg?rtj?k egym?st,kellemesen elt?ltj?k a szabadid?nket egym?ssal de nem a szerelem domin?l.A k?rd?sem az,mennyire lehet tart?s ez a kapcsolat,vagy ?rdemes-e egy?ltal?n benne maradni?Lehet, n?lam az is probl?ma,hogy m?g nem tudtam teljesen elszakadni az el?z? kapcsolatomt?l.
Sz?l.id?:1973.11.05. 01:15

2016-04-25 14:13

Kedves p?fr?ny!
A 2016-04-19 20:33-kor kelt level?ben azt ?rja: "2 ?vig voltunk egy?tt a p?rommal,ki eddigi ?letem nagy szerelme.Szeretn?m tudni,hogy visszaj?n-e hozz?m?"
A 2016-04-20 21:25:15 kelt level?ben azt ?rja: "A mostani p?rommal p?r h?napja vagyunk egy?tt"
J? lenne eld?nteni, hogy most van-e p?rja vagy sincs.
Ki kell mondanom (vagyok ennyire b?tor), hogy nem az?rt vagyok itt, hogy ellentmond?sos levelekkel sz?rakoztassanak. Az ?nzetlen seg?ts?gre val? sz?nd?kot egy?bk?nt pont ?gy lehet remek?l megt?rni, hogy rabolja az id?met, - ?s val?j?ban a saj?tj?t is, hisz mire meg?rja a leveleit, nem kev?s ideje megy el, mik?zben rengeteg hasznos dolgot tudna megcselekedni. Mint ?n.
K?rem, hogy a fentiek tudat?ban ?s az id?m, energi?m ?s j? sz?nd?kom tiszteletben tart?s?val ?rja meg a k?vetkez? leveleit, - VAL?S adatokkal ?s t?nyekkel.
Minden j?t!

Izsil 2016-04-19 20:33

Kedves N?ra!
K?rd?sem a szerelemmel kapcsolatos.2 ?vig voltunk egy?tt a p?rommal,ki eddigi ?letem nagy szerelme.Szeretn?m tudni,hogy visszaj?n-e hozz?m??n ?gy ?rzem,hogy a k?zt?nk l?v? ?rzelmi k?tel?k m?g meg van.?s ha visszaj?n,mikor?
Sz?l.id?:1969.02.11.du.14:11

2016-04-20 08:11

Kedves Izsil!
Val?ban van m?g ?rzelmi k?tel?k, - amit ?n tart fenn / ?letben.
Ez a kapcsolat val?j?ban m?r tavaly szeptemberben komoly lend?letet vesztett, a f?rfi visszafordul?s?t az ?n k?plet?ben nem v?lem felfedezni.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

soul 2016-04-17 22:55

Kedves N?ra! R?g?ta halogatom, hogy k?lf?ldre megyek dolgozni. Most ?gy t?nik van realit?sa, seg?ts?g r?v?n. Ehhez azonban itt szinte mindent fel kell sz?molni ?s ott null?r?l ?j ?letet kezdeni. Lez?rhatok ezzel egy r?g?ta tart? sikertelen szakaszt az ?letemben ?s ?j lehet?s?gek ny?lnak el?ttem? Van r? es?lyem hogy id?n siker koron?zza pr?b?lkoz?somat ?s hosszabb t?von j? d?nt?st hozok ha belev?gok? Veszpr?m 19680223 04?ra 30 perc. K?sz?nettel: Solul

2016-04-20 08:07

Kedves Solul!
Ha m?jus v?g?ig megteszi a sz?ks?ges l?p?seket, akkor minden adott a sikerhez. ?rdemes kicsit "kapkodnia a l?bait".
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

sziszi 2016-04-16 20:52

Kedves N?ra!Jelenleg folyik a v?l?per?nk,mivel nek?nk kell elk?lt?zni a kisl?nnyommal mert nem tudunk meglenni egyfed?l alatt az ?desapj?val akinek m?r van egy ?lett?rsa .K?rd?sem siker?l-e elk?lt?zn?nk . ? .Az id?n r?m tal?l-e az ?j szerelem.?1967 09 29 7? 10p Miskolc k?sz?n?m!

2016-04-20 08:00

Kedves sziszi!
Nyilv?nval?, hogy a jelenlegi helyzet mindenki sz?m?ra kellemetlen ?s m?ltatlan. Tegyen meg mindent a k?lt?z?s mihamarabbi lebonyol?t?s??rt.
Az ?j szerelem?rt ?nnek kell tennie, a siettet?s ink?bb ?rt, mint haszn?l.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

?va 2016-04-16 18:45

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megk?rdezni, hogy 2016-ban kialakul-e v?gre tart?s p?rkapcsolatom?
Szegeden, 1964. augusztus 4. este f?l 8 ?s 3/4 8 k?z?tt (sajnos anyuk?m nem eml?kszik pontosan) sz?lettem.
K?sz?nettel: ?va

2016-04-20 07:52

Kedves ?va!
Ebben az ?vben a tart?s kapcsolat kialakul?s?nak kev?s az es?lye, ?nismeretre ?s ?nbizalomra nagy sz?ks?ge lenne. Ez ut?bbi k?zelebb vihetn? a c?lhoz.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Locspocs 2016-04-16 01:50

Kedves N?ra!
Szeretn?k ism?t k?rdezni ?nt?l. A k?rd?sem arra vonatkozik, hogy mostan?ban, id?n tavasszal ?s ny?ron milyen kil?t?saim vannak szerelem, p?rkapcsolat ter?n? Van valaki, aki nagyon ?rdekel, nem tudom, erre mennyire lehet ilyen r?vid k?rd?s erej?ig adat hi?ny?ban r?l?tni. Soha nem volt igazi p?rkapcsolatom ?s ?gy ?rzem, most v?ltozni fog ez, meg tud ebben er?s?teni?
Sz?let?si id? ?s hely: 1976 augusztus 1. reggel 6 ut?n n?h?ny perccel, Budapest.
K?sz?nettel Veronika.

2016-04-20 07:50

Kedves Veronika!
Adat hi?ny?ban konkr?t szem?lyre sehogy.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Man? 2016-04-15 11:51

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy alkalmas-e a 2016-os ?v sz?momra munkahelyv?lt?sra.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
1984.08.19. 00:10 Debrecen

2016-04-20 07:49

Kedves Man?!
Alkalmas.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Bianka 2016-04-13 16:09

Kedves N?ra .Szeretn?m k?rdezni r?m tal?l-e az igaz szerelem van most egy bar?tom de nem tudom hogy ? meddig marad velem ?s val?ban ? -e az igazi 1955.07.05pontosan nem tudom az id?t vagy is az ?r?t H?l?san k?sz?n?m

2016-04-14 11:14

Kedves Bianka!
K?sz?n?m a k?rd?st. Pontos adatok n?lk?l nem tudok seg?teni.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot!
N?ra

Tatjana 2016-04-11 15:43

Kedves N?ra!El?sz?r munkahely-v?lt?sr?l szeretn?m k?rdezni. Mikor alkalmas az id? teljesen ?n?ll?-saj?t v?llakoz?s beind?t?s?ra? Jelenleg f??ll?sban alkalmazott vagyok ?s r?sz?ll?sban v?llakoz?. Merjek-e ?rdemes-e v?ltani,"ugrani" nagyon leterhelt vagyok, kiss? ki?gett. Hogyan val?s?tsam meg az ?t?s h?zban jelzett f?nysz?geimet-gyermekem m?r nagy val?sz?n?s?ggel nem lesz ?s nem is voltam sosem v?rand?s? Elk?pzelhet?-e j?v?ben ?j kapcsolat-a jelenlegi nagy biztons?got ad, de hi?nyzik bel?le a szenved?ly, igaz?b?l nem k?telez?dtem el, b?r ? szeretn?.k?sz?nettel
sz id?:1973.05.18 9:17 Kalocsa

2016-04-12 14:54

Kedves Tatjana!
Ha m?jus v?g?ig nem m?dos?tasz, k?nnyen lehet, hogy 2017. december?ig beragadsz a jelenlegi helyzetedbe.
Az 5. h?z (csak r?szben) jel?li a gyermeket, ?s nem b?r k?telez? er?vel. Nem KELL, hanem lehet v?llalni gyermeket. Ez egy?ni d?nt?s.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

MaN? 2016-04-07 11:25

Kedves N?ra!
1980.04.21-?n, 22.23-kor sz?lettem. A k?rd?sem a munk?mmal kapcsolatos: v?rhat?-e valami v?ltoz?s bek?vetkez?se a j?v?ben?
K?sz?nettel
Man?

2016-04-12 14:48

Kedves Man?!
A "j?v?" n?lad mennyi id?t ?lel fel?
Egy h?nap?
Egy ?v?
20 ?v?
Seg?ten?l pontos?tani?
K?sz?n?m, sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Babi 2016-04-06 07:07

Kedves N?ra!
Fiamr?l szeretn?k k?rdezni.Az ?lete egyenl?re egy nagy k?osz.Nem tudja mit kezdjen mag?val. Ha valami is lek?ti nem csin?lja v?gig.K?rd?sem mikor fog kil?balni ebb?l az ?llapotb?l?1996.03.03.Bp.22.40
K?sz?n?m.

2016-04-06 14:03

Kedves Babi!
A gyermeke ?lete ? r? tartozik, k?l?n?s tekintettel arra, hogy m?r feln?tt.
Nem adok ki inform?ci?t harmadik szem?lyr?l, keressen meg a fia, az asztro-coaching sziszt?m?m 4 alkalom alatt hozz?seg?ti ?t a tudatosabb? v?l?shoz, a d?nt?sk?pess?ghez, ?s ?nmaga meg?rt?s?hez. Aj?nlja gyermeke figyelm?be weboldalamat.
Sz?p napot!
N?ra

Carlos 2016-04-04 21:07

Kedves N?ra!
V?l?f?lben vagyok.Arra lenn?k k?v?ncsi m?g id?n r?m tal?lhat az ?j szerelem vagy csak k?s?bb?Tudom ez?rt nekem is tennem kell .1965.11.16 este18.30.Szentendre.
K?sz?n?m.

2016-04-06 14:00

Kedves Carlos!
A lehet?s?g adva van, de el?bb tal?n a jelenlegir?l kellene sz?pen, tudatosan le- illetve elszakadni.
Sok sikert!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuli 2016-04-02 07:00

2014. szeptember 23-?n ismerkedtem meg p?rommal. El?tte volt egy 3 ?ves kapcsolatom. ? szak?tott velem. ?gy ?rzem, hogy nem tudom elengedni. ?letem legnagyobb kudarca, hogy hi?ba v?gytam egy biztos, igazi kapcsolatra, nem teljes?lt. Bennem van a hiba? ?gy gondolom, hogy vid?m, energikus, fiatalos vagyok. ?n 1955. 08. 19. 0h 30 perc T?r?kszentmikl?s.

2016-04-02 21:01

Kedves Zsuli!
A k?rd?s?re m?r v?laszoltam 2016.01.05-?n.
A r?gi kapcsolat?val ?sszef?gg?sben egy ?lomk?pet kerget, ez?rt nem tudja elengedni. Olyan tulajdons?gokkal ruh?zza fel azt a f?rfit ?s a kapcsolatot, amelyek nem val?sak.
Igen, alapvet?en a hib?k benn?nk vannak, ?let?nket, sorsunk alakul?s?t magunk form?ljuk. Pr?b?lja meg a k?ts?gek ?s be nem teljes?lt v?gy?lmok helyett a HIT?t er?s?teni, ?gy pedig elHINNI, hogy ez a f?rfi ak?r szeretheti is ?nt.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Locspocs 2016-03-29 22:27

Kedves N?ra! Az a k?rd?sem, hogy mi az a ter?let, hivat?s, ami nekem val?, ami bel?lem fakadhatna ?s amiben sikeres lehetn?k?
Sz?let?si id? ?s hely: 1976 augusztus 1. reggel 6 ut?n n?h?ny perccel, Budapest.

2016-03-29 22:56

Kedves Locspocs!
Mi az, amibe hajland? id?t ?s energi?t fektetni?
Mi az, amire teljes figyelmet szentelne?
Mi az, aminek hajland? lenne megfizetni az ?r?t?
A legt?bb, amit erre a k?rd?sre v?laszolhatok:
A sikernek nem titka van, hanem ?ra.
Amig nem hajland? ?rat fizetni a siker?rt, addig azt nem is fogja el?rni.
Hozzon t?bb ?ldozatot, mert a v?laszt pontosan tudja.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csuti 2016-03-29 20:16

Kedves N?ra!
Szentendr?n sz?lettem 1965.11.16.-?n 18.30-kor.F?rjemmel huszonh?rom ?ve ?l?nk egy?tt.Sok hib?t k?vett?nk el mint midenki.Nem ?poltuk a kapcsolatunkat sem.Bele s?ppedt?nk a sz?rke h?tk?znapokba.M?r a v?l?s is felvet?d?tt.?n k?rtem m?g egy es?lyt de hi?ba.K?rd?sem meggondolja-e mag?t a f?rjem?Meg tudjuk besz?lni a dolgokat vagy a v?l?s mellett d?nt.

2016-03-29 22:50

Kedves Csuti!
A f?rje d?nt?se a f?rje k?plet?ben van, nem az ?n?ben. Ez a kapcsolat a megk?ld?tt adatok alapj?n m?r 3-4 ?vvel ezel?tt v?get ?rt, a jelenlegi helyzet legink?bb "id?h?z?snak" nevezhet?.
A lehet? legjobb d?nt?st k?v?nom!
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

p?tyi77 2016-03-07 09:55

Kedves N?ra! ?n 1977.01 15-?n 6.45 kor sz?lettem. P?rom 1973.06.22-?n. Se veled se n?lk?led kapcsolat a mienk. A csillagok szerint mi ?sszetartozunk ak?r ?let?nk v?g?ig? K?sz?nettel

2016-03-11 12:23

Kedves p?tyi77!
Olyan, hogy "mi ?sszetartozunk ak?r ?let?nk v?g?ig" asztrol?gilag nem l?tezik. K?t ember egy?ttes akarata, k?z?s j?v?k?pe ?s a cselekv?s kell. Ez ut?bbival van egy kis probl?ma.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Fl?ra 2016-03-06 16:53

Kedves N?ra!
P?rkapcsolati t?m?ban szeretn?lek T?ged k?rdezni.
T?bbnyire egyed?l vagyok, nehezen alak?tok ki kapcsolatot, ?s azok nagyon r?vid ideig tartanak. ?ltal?ban a m?sik f?l l?p ki bel?le.
L?that? lehet a k?pletemb?l mi az, ami miatt nem megy?
Hozhat v?ltoz?st ez az ?v?
1984. 07. 27. 12:00 Budapest
K?sz?n?m,
Fl?ra

2016-03-11 12:19

Kedves Fl?ra!
V?ltoz?st NEM az ?v hoz, ?s nem is valamilyen k?ls? k?r?lm?ny, hanem neked kell tenned ez?rt.
"Hib?nak" azt l?tom, hogy azonnal m?ly ?s elk?telezett kapcsolatot akarsz. Nem adsz es?lyt a kiteljesed?sre, az apr? l?p?sek megt?tel?re a m?sik f?l sz?m?ra. Ha ezen nem v?ltoztatsz, ?s az egyes l?pcs?fokokat nem j?rod v?gig egy indul? kapcsolatban, akkor nem fogsz tudni eljutni a v?gyott c?lig. AZ idei ?v is ad lehet?s?get erre, de a cselekv?s ?tj?t, ir?ny?t te alak?tod.
Sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

hedone 2016-03-06 15:41

Kedves N?ra,
?rdeklodni szeretn?k, hogy mit tartogat sz?momra a 2016-os ?v szerelem ter?n? 1984.7.20. 13:50 Rozsny?, Szlov?kia. Koszonom sz?pen

2016-03-11 12:39

Kedves hedone!
Teljes k?r? elemz?seket ezen a f?rumon senkinek nem k?sz?tek.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Mi a konkr?t, pontos k?rd?sed a "szerelem ter?vel" kapcsolatban?
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

Claude 2016-03-01 07:31

Kedves Szak?rt?!
Nagyon rosszul indult az idei ?vem.Gy?keres fordulatot vett az ?letem teljesen v?ratlanul.V?rhat?-e javul?s a tov?bbiakban vagy m?g rosszabb lesz? 1966.05.19. 17:25.
K?sz?n?m rem?lhet?leg biztat? v?lasz?t!

2016-03-02 20:22

Kedves Claude!
Ami ?nnel ?s ?n k?r?l t?rt?nik az asztrol?giailag indokolt. ?m az, hogy hagyja-e mag?t sodortatni az ?rral, vagy szemben?z a helyzettel, m?r szabad akarat k?rd?se.
Ha hajland? analiz?lni, ?s a saj?t hib?it is bel?tni, akkor meglep? fordulattal j?hetnek pozit?v v?ltoz?sok a sz?let?snapja ut?ni id?szakban.
J? ?s sikeres munkakeres?st ?s mihamarabbi megnyugv?st k?v?nok!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Kifli 2016-02-29 19:33

Kedves N?ra!
Folyt. k?v. :-) Sajnos lemaradt, hogy 1980.12.13.-?n sz?lettem Kerepestarcs?n, reggel 8 ?ra 10 perckor. ?t nem tudom sajnos, csak azt, hogy 1984.05.19.-?n sz?letett V?cott.
Nagyon k?sz?n?m!

2016-03-07 14:04

Kedves Kifli!
Nem ?n fog r?tal?lni "Nagy ?"-re, hanem Nagy ? ?nre. A folyamatban biztos vagyok. Ez az ?v ?s f?leg a ny?ri szezon nagy kedvez?. (?rdekes, mert a mostani t?l sem volt teljesen rem?nytelen, de nem ezzel a fi?val)
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarino

lewis75 2016-02-27 11:12

Kedves Nora !!szul 1983. 12.29 marosvasarhelyen 17 ora 30 perc korul
A szerelmemnek meg szeretnem kerni a kezet akit nagyon szeretek !!!!! Milyen jovore szamithatunk kozosen ??
Koszonom szepen elore is a valaszt !!

2016-03-02 19:53

Sok sikert! K?v?nom, hogy minden ?lma teljes?lj?n!
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Kiralyl?ny 2016-02-25 14:24

Kedves Szak?rt?!
Tavaly ny?ron feltettem ?nnek egy k?rd?st, hogy mikor j?n el a nagy szerelem az ?letembe.?n akkor azt mondta, h sok gyerekkel kapcsolatos elfoglalts?got l?t, ?s tal?n 2016-ban. 2016 van, m?g mindig egyed?l...mikor is j?n a herceg?
1981.11.14. 01:20
K?sz?n?m v?lasz?t!

2016-02-28 19:48

Kedves Kir?lyl?ny!
Id?zem magam sz? szerint:
"Tal?n 2016 hozhat fordulatot.
Er?teljesen jelen van k?plet?ben gyermek vagy gyermekekkel kapcsolatos folyamatos elfoglalts?g, amely biztos, hogy ideje java r?sz?t lek?ti."
Mit tett a v?ltoz?s?rt az elm?lt id?szakban?
Ezt v?laszolja meg ?nmag?nak, s tudni fogja ?rtelmezni helyesen az eredeti ?zenetemet.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra

?va 2016-02-24 22:00

Kedves N?ra!
Van kil?t?sba egy internetes munka MLM szer? amit alapj?raton nem szeretek,de ez most sokkal jobban tetszik,mint amiket eddig megismertem.?rdemes belev?gnom, sikeres lehetek benne?
Budapesten 1955.12.25. 15 ?ra 30 perckor sz?lettem.
K?sz?nettel:?

2016-02-28 19:44

Kedves ?va!
Tov?bbra sem foglalkozom j?sl?ssal. Egy asztrol?giai k?pletben nincsen benne az, hogy utcasepr?, tan?r vagy miniszter lesz-e.
?nnek kell tudnia, mit hajland? megtenni a v?ltoz?s?rt, fejl?d?s?rt, gyarapod?s?rt. T?bb lehet?s?g ?ll ?n el?tt, valaminek kezdjen neki.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

m?kus 2016-02-22 20:28

Kedves N?ra! l952.05.13. 9 ?rakor sz?lettem Bp-en.Szeretn?m megtudni, vajon elj?ne hamarosan, hogy b?kess?g, nyugalom, f?lelem ?s anyagi/csal?di gondok n?lk?li, ?j ?let kezd?dhet-e sz?momra, ?j helyen....egyed?l? Nagyon sz?pen k?sz?n?m, minden j?t k?v?nok Neked!

2016-02-28 19:42

Kedves m?kus!
K?rd?sei teljes k?r? elemz?st ig?nyelnek, itt erre nincs id?, sem hely.
Egy "igen" hiteget?s, egy "nem" r?miszt? lenne. A t?ma enn?l komolyabb.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mandula 2016-02-22 16:17

Kedves N?ra!
Elkezdtem m?r tanulni egy szakm?t ami nagyon sz?p hivat?s de nem ez az ?lmom,arra lenn?k k?v?ncsi,hogy milyen ir?nyba kell haladnom?F?lek att?l is hogy nem vagyok tehets?ges,illetve nem tudok d?nteni 2 dolog k?z?l,hogy melyikbe fektessek 110%-ot.Lehet egy?ltal?n t?bb dologban ugyan olyan j?nak lenni?F?lek hogy irre?lisak az elk?pzel?seim ?s nagyot fogok csal?dni. 1996.11.02.-ben sz?lettem.
El?re is k?sz?n?m a v?lasz?t!

2016-02-28 19:34

Kedves Mandula!
Az ember tanul?kony, ?s b?rmiben lehet j?, ha hajland? abba id?t ?s energi?t fektetni. Semmilyen elk?pzel?s nem lehet irre?lis. Az az irre?lis, amit meg sem pr?b?l teljes?teni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Andras79 2016-02-21 19:35

?dv?zl?m!
Hollandi?ban ?lek, jelenleg rakt?ri munk?t v?gzek. Szeretn?k visszaker?lni a szakm?mba - kiadv?nyszerkeszt? grafikus vagyok. Tal?lok-e a szakm?mban munkalehet?s?get bel?that? id?n bel?l?
1979. 03. 13. 06.00 Budapest

2016-02-28 19:29

Kedves Andras79!
Az ?prilisi ?s m?jusi h?napok ennek nagyon kedveznek, tess?k akt?van keresni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

aprocska 2016-02-20 11:16

Kedves Nora, szul. 19.3.1960 Kom?rno
mit mutatnak a utjelzok a mostani bar?tomal,aki idosebb n?lam. koszonom a v?lasz

2016-02-20 18:06

Kedves aprocska!
M?r k?rtem augusztusban, hogy k?ldje el k?rd?seihez a pontos sz?let?si adatokat. Ez nem pontos.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p est?t!
N?ra

Csiga Biga 2016-02-18 10:42

Kedves N?ra!!
Szeretn?m megk?rdezni mi?rt van az ,hogy az ?letben csak vissza fel? haladok mint p?r kapcsolat, karrier, mint anyagilag, mint eg?szs?gileg......
Budapest 1970 03 25 sz?lettem 13,30 k?r?l cs?sz?ros voltam .....t
V?ltoz?st hozhat ez az ?v vagy m?g szenvednem kell ????
K?sz?n?m v?lasz?t

2016-02-20 18:03

Kedves Csiga Biga!
Ha val?j?ban ?r?kk? csak visszafel? haladna, akkor nem jutott volna el oda, ahol most van.
Mi az, amit hajland? megtenni a v?ltoz?s?rt? Azt k?rdi: "V?ltoz?st hozhat ez az ?v"?
?n pedig azt, mi?rt az ?vnek kell v?ltoz?st hoznia, mi?rt nem tesz ?n a v?ltoz?s?rt?
Tavaly megfutamodott egy munkalehet?s?g el?l, tavaly el?tt egy kapcsolati fordulat lehet?s?ge el?l. Cselekedni senki ?s semmi nem fog ?n helyett.
Sz?p est?t!
N?ra

Nitta 2016-02-17 15:48

Kedves N?ra !
Tat?n sz?lettem 1983.08.16-?n 6.45 perckor . ?rdekl?dni szeretn?k mit tartogat sz?momra 2016. munka ?s p?rkapcsolat szempontj?b?l.
K?sz?n?m: Nitta

2016-02-20 17:56

Kedves Nitta!
J?sl?ssal nem foglalkozom. Mi a pontos k?rd?sed az adott t?m?kkal ?sszef?gg?sben?
Sz?p est?t!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Bubuka 2016-02-15 07:41

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni a k?vetkez?ket:
Budapesten 1954 m?jus 8-?n sz?lettem 21 ?ra 30-22 ?ra k?z?tt.
A k?rd?seim: K?lt?z?s el?tt ?llok ?s szeretn?m tudni, hogy j?k-e a kil?t?sok siker?l-e azt a lak?st megvenni amit szeretn?k annyi p?nz?rt amennyit kitudok fizetni.
A m?sik k?rd?sem ?zvegy vagyok 4 ?ve ?s ?rdekelne lesz-e t?rsam m?g
ebben az ?letben.
K?sz?nettel:
Mart?nez Ildik?

2016-02-17 12:08

Kedves Ildik?!
Az asztrol?gia nem j?sl?s, ?s nem k?pes arra, hogy el?re jelezze, k?pes-e megv?s?rolni egy konkr?t lak?st, ?s azt sem, mekkora ?sszeg?rt teheti ezt meg.
Tendenci?lisan viszont biztos, hogy mihamarabb tesz l?p?st a v?s?rl?s ir?ny?ba (?ltal?ban, b?rmely ingatlannal kapcsolatban, nem egy konkr?t lak?ssal kapcsolatban), ann?l jobbak a lehet?s?gek. (ez ut?bbi NEM azt jelenti, hogy a v?laszom igen lenne, hanem azt, hogy a v?rakoz?s okozhat k?s?bb el?gedetlens?get, t?bblet kiad?st)
Mivel p?rkapcsolati t?ren a gondolatokat ?s v?gyakat nem k?vetik tettek, ?gy neh?z lesz partnerre lelni. A v?ltoz?st ?nnek kell kezdem?nyeznie.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Pocok 2016-02-12 06:34

Kedves N?ra!
Egy ?ve ?lek a kedvesemmel titkolt kapcsolatban, b?r mindketten h?zass?gban ?l?nk. Feln?tt, egyetemista gyerekeink vannak. K?t napja, amikor a kedvesnek a sz?linapja volt, megjelent a nagy csal?d, ?lelgett?k, vid?mkodtak, ?t meg ezerrel gy?t?rte a lelkiismeret furdal?s, hogy ezeknek az embereknek hazudik, akik szeretik ?t. Nem tud ebben a kett?ss?gben ?lni, de miel?tt els? felindul?sb?l d?ntene, besz?lj?k meg a dolgokat. Ma este tal?lkozunk ?s fogalmam sincs, hogy mi v?r r?m. Nyilv?n, ha menni akar el kell engednem ?t, m?g a kab?tot is fel kell seg?tenem r?. Ha ?gy d?nt, azt hiszem kegyetlen?l neh?z napok, hetek j?nnek. ?n nem tudtam, hogy ennyire f?jhatok. Vajon mi v?r r?m ma este?
Kedves: 1970.02.09.
?n: 1966.12.12. 04 ?ra35perc

2016-02-15 23:58

Kedves Pocok!
J?sl?ssal (ebben a form?ban) nem foglalkozom.
Rem?lem, minden az adott lehet?s?geknek megfelel?en alakult. ?pp ?gy, ahogy annak lennie kellett.
N?ra

provance 2016-02-11 15:37

Kedves N?ra!
Mostan?ban ismerkedtem meg egy f?rfival, elv?lt,mint ?n is, k?t kis gyermeke van, ami nekem nem lenne gond! Van k?z?s j?v?nk??sszeill?nk? Sz?let?si d?tumom:1983.02.19. 05:00 k?rny?k?n.
K?sz?n?m v?lasz?t!

2016-02-17 12:01

Kedves provance!
Szinasztri?hoz mindk?t f?l pontos adatai sz?ks?gesek. A feladat pedig nagy. Az, hogy k?t ember ?sszeillik-e, megmondhat?, de nem jelenti azt, hogy t?nylegesen ki is tartanak egym?s mellett.
Sz?p napot!
N?ra

Dina 2016-02-11 13:01

Kedves N?ra!
Jelenlegi kapcsolatom a v?g?t j?rja... V?r-e r?m 2016-ban a nagy ??
1962.06.13. 23/10 Budapest.
?dv?zl?m: Dina

2016-02-17 11:27

Kedves Dina!
Le kell z?rni a jelenlegit, addig nincs es?ly az ?jra.
Sz?p napot!
N?ra

Marietta 2016-02-11 08:11

Kedves Nora!
Egy evvel ezelott ismerkedtem meg a munkahelyemen egy kollegammal, akivel kb. 10 honapig folytattam titkos viszonyt. Azt tudni kell, hogy mindketten hazassagban elunk, neki ket gyereke is van (nekem nincs), es eleg nagy koztunk a korkulonbseg (majdnem 19 ev). Csodalatos idot toltottunk egyutt, en soha nem voltam meg ilyen szerelmes, es o is azt mondta, hogy en vagyok almai asszonya. En ereztem, hogy elhagynam a ferjemet miatta, de o hatarozott maradt vegig, hogy nem hagyja el a csaladjat ertem. Emiatt - hogy ne fajjon - folyamatosan tavolitottam el ot magamtol, amire viszont sertodotten reagalt. Most ott tartunk, hogy egyaltalan nem beszelunk egymassal, de ha osszefutunk a folyoson, meg mindig latom a szemeben, hogy nem vagyok kozombos a szamara.
Az a kerdesem, hogy leszunk-e mi valaha "igazabol" egy par?
Szuletesi adataim: 1984.02.23, hajnali 3/4 1
A ferfi szuletesi datuma: 1965.09.04, orat sajnos nem tudok
Koszonom!
Udvozlettel: Marietta

2016-02-15 23:55

Kedves Marietta!
Mit jelent az, hogy "igaz?b?l"?
Ha szeretne a j?v?ben is m?sodheged?s lenni ?s j?l viseli, hogy a m?lt?s?g?n taposnak, akkor persze, v?llalja fel b?tran ezt a kapcsolatot ism?t.
N?ra

Alma 2016-02-10 17:37

Kedves N?ra!
Anyuk?m el?gg? le?p?lt, r?g?ta beteg ment?lisan is.
A k?rh?zban azt mondt?k, gondnoks?g al? kell helyezni.
Tal?ltam neki egy kedves kis helyet egy ?regek Otthon?ban, ahol ?gy ?rzem j? helye lenne, saj?t kis szob?ja, mivel otthon nem hajland? bevenni a gy?gyszereit, ?gy folyton visszaker?lne a k?rh?zba.
K?rd?sem az lenne, elfogadn?-e ? is ezt a helyzetet ?s tal?n m?g j?l is ?rezn? itt mag?t?
Seg?ts?gem nincs, dolgozom, nem tudom fel?gyelni.
Nem k?nny? d?nteni.
Anyu: S?mj?nmih?lyfa 1944.03.11
?n: Gy?r, 1969.01.31 d?lut?n /oroszl?n aszcendens/
V?lasz?t k?sz?n?m!
Alma
Alma

2016-02-11 17:38

Kedves Alma!
Te m?r meghoztad a d?nt?st.
V?LLALD FEL!
...?s ne sz?gyelld magad emiatt!
...?n nem d?nthetek helyetted, DE T?MOGATLAK, hisz a d?nt?st m?r meghoztad.
Sok er?t ?s kitart?st k?v?nok!
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Loletta 2016-02-09 13:24

Kedves N?ra,
azt szeretn?m k?rdezni, hogy siker?l- e a k?zelj?v?ben b?k?ben elv?lni a p?romt?l, ?s a mostani kezd?d?, bimb?z? kapcsolatom megmarad- e?
Veszpr?mben sz?lettem, 1983. 11. 18. ?jjel f?l kett?kor.
V?laszod k?sz?n?m,
Loletta

2016-02-15 23:52

Kedves Loletta!
Ha megegyeznek mihamarabb az anyagiakban, akkor minden bizonnyal igen.
SOk sikert!
N?ra

Helen 2016-02-09 11:39

Kedves N?ra!
Tizenn?gy ?ve szeretek egy f?rfit,sz?ls?s?ges a kapcsolatunk,nekem sok lemond?ssal,elfojt?ssal j?r.Voltak sz?netek(most is),de ?n nehezen viseltem.?r?ln?k,ha tudn?l v?laszolni arra a k?rd?sre,hogy vajon folytat?dik- e m?g.
Sz?let?si id?:1966.04.28 6 ?ra 30 perc

2016-02-11 17:34

Kedves Helena!
Amennyiben megel?gszel a m?sodheged?s szerep?vel, ?gy a v?gtelens?gig folytat?dhat ebben a st?lusban a kapcsolatotok. Neked kell arr?l d?ntened, hogy visszaszerzed-e magadnak v?gre a m?lt?s?godat, vagy megal?zkodsz tov?bbra is.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Annamari 2016-02-09 11:32

Kedves Nora!
Azzal riogatnak, hogy ez az ?v rendk?v?li v?ltoz?sokat hoz sz?momra...1960.01.15. 6h.00. Seg?ten?l?

2016-02-11 17:30

Kedves Annamari!
Ki ?s mivel riogat?
Mi a baj a v?ltoz?ssal?
Val?sz?n?leg nem tudok neked seg?teni, hisz a vil?g k?rforg?s?t nem tudom meg?ll?tani.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Monika 2016-02-08 23:58

Kedves N?ra!
K?rd?sem az, hogy 2016-ban kialakul-e p?rkapcsolat az ?letemben, nem csak gyorsan m?l? tal?lkoz?sok. Debrecenben sz?lettem 1979.08.18-?n.
Nagyon k?sz?n?m v?lasz?t!
Monika

2016-02-11 17:27

Kedves Monika!
Mit hajland? ez?rt megtenni? Hajland? p?ld?ul lemondani a f?lelmeir?l ?s elengedni a m?ltat? Am?g kapaszkodik a r?gibe - m?g akkor is, ha ez fel sem t?nik -, addig aligha tud kialakulni egy stabil kapcsolat.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ancsa 2016-02-06 16:43

Kedves N?ra!
A kisebbik fiam miatt agg?dom, nem tal?lja a hely?t ?s el?g s?t?t gondolatok foglalkoztatj?k, k?l?n?sen ett?l az ?vt?l "tart". 1995.09.14. 21.00 ?ra Debrecen
K?sz?nettel : Ancsa

2016-02-11 17:23

Kedves Ancsa!
K?sz?n?m level?t ?s meg?rtem agg?d?s?t.
Miben seg?thetek? Sajnos a fia helyett nem tudok c?lokat kit?zni el?. neki nincsenek. Ha lesznek, akkor a s?t?t gondolatok is megsz?nnek.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Zoltan14 2016-02-05 19:54

Kedves Nora!
Milyen valtozas varhato a szerelmi eletembe a paromal??1983.12.29. 18 ora 30 kor. marosvasarhely
Koszonettel

2016-02-06 10:14

Kedves Zoltan14!
M?r csak az a k?rd?s, hogy vajon van-e t?nylegesen m?k?d? p?rkapcsolata?
?n egy lez?r?st ?szlelek a k?plet?ben, nem pedig j?l m?k?d? folyamatokat.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Barna 2016-02-01 14:16

Kedves N?ra!
2 h?napja indult egy ?j kapcsolatom, de kicsit t?vol lakunk egym?st?l.
Szeretn?k egy kiegyens?lyozott kapcsolatot. ? az "igazi"?
?n: Szeksz?rd, 1952.04.16. 11-12 ? k?z?tt
?: Budapest, 1950.10.29.
K?sz?nettel: Katalin

2016-02-06 10:12

Kedves Katalin!
Ha mindketten hajlanak a kompromisszumra, akkor a kapcsolat ak?r hossz? t?von is m?k?d?k?pes lehet.
Sok sikert, minden j?t 2016-ra.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ancsa 2016-01-31 08:23

Kedves N?ra!
M?r ?vek ?ta nem ?rzem j?l magam a jelenlegi munkahelyemen, ?s most m?r a tettek mezej?re kell l?pnem. Az a k?rd?sem, hogy a 2016-os ?vben sikerrel j?rhatok-e? Bp. 1968.03.20. 16?. 03.
K?sz?nettel
Andi

2016-01-31 09:01

Kedves Andi!
Ha t?bbet tesz a siker?rt, mint az elm?lt 3,5 ?vben, akkor az eredm?ny is l?tv?nyos lesz.
Sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

lkata 2016-01-29 22:02

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megk?rdezni, hogy 2016-ban hogy alakul a szerelmi ?letem 83.06.15 hajnali 3 ?rakor sz?lettem Budapesten
K?sz?nettel:
Kata

2016-01-30 15:02

Kedves Kata!
Mit vagy hajland? megtenni a pozit?v fejlem?nyek?rt?
Mivel nem mozdulsz ki a komfort z?n?db?l ?s meglehet?sen magasra tetted a m?rc?t, nem vagy k?nny? helyzetben.
Sz?p napot!
N?ra

Andy 2016-01-27 11:33

Kedves N?ra,
lej?r a munkahelyen a pr?baid?m, s a munkaviszonyt sem ?n sem a munk?ltat?m nem k?v?nja v?gleges?teni.
K?rd?s: v?rhat?-e id?n j?vedelmez? ?ll?s vagy esetleg mint v?llalkoz? ki tudok -e teljesedni mind anyagilag, mind a munk?ban? 2008. ?ta el?g kaotikus ez a ter?let az ?letemben.
Lehet-e v?g?llom?s, akivel most janu?rban ismerkedtem meg?
Sz?let?si adataim: Budapest, 1957.12.09. du. 15 ?ra 40 perc 37 mp.
Andr?s adatai: Budapest, 1957. 01. 27.
El?re is k?sz?nettel:
Andy

2016-01-30 14:57

Kedves Andy!
M?r r?gen lehetne v?llalkoz?, ?n?n m?lik, haszn?lja-e a megszerzett tud?st ?s tapasztalatot.
Sok sikert!
N?ra

nkati17 2016-01-26 08:33

Kedves N?ra!
Az idei ?vt?l sokat v?rok a k?lt?z?s ter?n, amir?l m?r ?rtam Neked. Azt szeretn?m tudni, hogy benne van-e a lehet?s?ge a horoszk?pomban, ?s ha igen, az ?vben mikor? 1969. m?rcius 22-?n, 12.40-kor sz?lettem Budapesten. El?re is k?sz?n?m, ha v?laszolsz:
Kati

2016-01-29 20:38

Kedves Kati!
A lehet?s?g adott, - b?rmikor. Sok sikert a d?nt?shez.
N?ra

Marcsi 2016-01-20 11:15

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, v?rhat?-e az idei ?vben velem ?s a csal?dommal v?ltoz?s (k?lt?z?s, betegs?g).
V?rom sz?ves v?lasz?t.
?dv?zlettel:
Marcsi

2016-01-26 23:44

Kedves Marcsi!
Teljes k?r? elemz?seket ezen a f?rumon nem k?sz?tek.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
N?ra

Tina 2016-01-17 19:26

Kedves N?ra! Azt szeretn?m k?rdezni, hogy 2016-ban kialakul-e v?gre tart?s p?rkapcsolatom (vagy egy?ltal?n kapcsolatom)? 83.11.01 reggel 9.05p Szeged
K?sz?nettel:
Tina

2016-01-17 23:31

Kedves Tina!
M?jusban ?s augusztusban j?k az es?lyek egy tart?s kapcsolat alapjainak let?tel?hez.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Andrea 2016-01-10 20:23

Kedves N?ra szeretn?m tudni mi v?r r?m 2016 -ba nagyon sok rossz volt 2015-ben. 1975 04 18-?n 10 05 perckor sz?letem . K?sz?n?m v?lasz?t.

2016-01-16 20:34

Kedves Andrea!
Ezen a f?rumon senkinek k?sz?tek teljes k?r? elemz?seket.
K?sz?n?m a meg?rt?st!
Minden j?t!
N?ra

CarpeDiem 2016-01-05 10:49

Kedves N?ra!
Szeretn?m megtudni, hogy volt p?rommal lesz-e m?g lehet?s?g?nk, hogy kib?k?lj?nk?
?n: 1970. 11. 21., Debrecen
A v?lasz?t el?re is k?sz?n?m

2016-01-10 21:58

Kedves CarpeDiem!
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
P?rkapcsolati szinasztri?hoz mindk?t f?l pontos adataira van sz?ks?g.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gitta 2016-01-04 23:36

Kedves N?ra!
1969. 06.07.-?n reggel 7 ?rakor sz?lettem. Szeretn?m megk?rdezni , hogy mit ?zen sz?momra a 2016-os ?v. V?rhat?-e v?ltoz?s a szerelemi ?letemben? Tervezem a munkak?r?m b?v?t?s?t , s alkalmas id?szak-e erre?
V?rom v?lasz?t! K?sz?nettel!

2016-01-10 21:54

Kedves Gitta!
Teljes k?r? elemz?st senkinek nem k?sz?tek.
Mit hajland? megtenni a szerelemi ?lete v?ltoz?s??rt? Hajland? elengedni a r?gi f?jdalmakat? Mert a n?lk?l nem fog m?k?dni...
M?rciust?l eg?szen szeptemberig j?k a lehet?s?gek szakmai t?ren, mihamarabb vesse el a magokat.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ibi 2016-01-03 14:31

Kedves Nora!En kulfoldon elek es sajnos ellege megromlot a kapcsolatom a ferjeme! Ebben az evbe nyugdijba megy es atkoltozik egy masik allamba, kerdesem menjek vele vagy inkabb maradjak a megszokott helyemen?Koszonetem!Ibi Szuletesi ev;1959 08 08

2016-01-05 23:22

Kedves Ibi!
Senki nem d?ntheti el ?n helyett, hogy menjen vagy maradjon.
?n v?gk?pp nem v?llalom fel ennek a terh?t.
Ha nem m?k?dik, h?t z?rja le. ?pp itt az ideje, meg?rkezett a lez?r?s ?ve, olvasson r?la az ?n tollamb?l itt: http://www.life.hu/horoszkop/20150922-2016-a-lezaras-eve-lesz-a-szammisztika-szerint.html
Minden j?t, sikeres d?nt?st!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuli 2016-01-02 19:37

Kedves N?ra?
?sszeill?nk? Megb?zhat?? Tart?s kapcsolatra sz?m?thatunk? 2014. 09. 23-?n ismerkedt?nk meg.
?n: 1955. 08. 19. 0h 30 perc T?r?kszentmikl?s
?: 1952. 11. 09. Cegl?d
K?sz?n?m v?lasz?t.

2016-01-05 23:17

Kedves Zsuli!
?gy v?lem, ?nt ?s d?nt?seit jelen pillanatban is befoly?solja egy r?gen v?get ?rt kapcsolat (nagyon r?gr?l besz?lek, ?gy 23-25 ?vvel ezel?ttr?l).
Az tal?n m?g enn?l is neh?zkesebb teher, hogy volt alkalma "megismerkedni" az er?szak, az agresszi? k?l?nf?le form?ival.
K?rem, pr?b?lja meg elhinni, hogy l?tezik j? ?s tartalmas kapcsolat. Ez az lehet, ha a f?lelmeit kiiktatja mindennapjaib?l.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Judit 2015-12-31 08:57

Kedves N?ra
Szeretn?m tudni, hogy a kapcsolatom egy ?letre sz?l-e G?borral, vagy m?s lesz ?letem p?rja.
Judit: 1986. 05. 19.
G?bor: 1975. 10. 02.
K?sz?n?m a v?lasz?t!

2016-01-05 23:09

Kedves Judit!
Lehet m?s az ?lete p?rja, - szabad akarat k?rd?se.
Sok sikert, sz?p est?t!
N?ra

nkati17 2015-12-30 07:57

Kedves N?ra!
A f?rjem a majd 80 ?ves anyj?ra "vigy?z" a Budapestt?l 40-50 km-re l?v? vid?ki h?z?ban, ?s a kertet, h?z k?r?li munk?kat l?tja el. Az any?sommal j?lius ?ta megromlott a kapcsolatom, addig b?rtam v?lasz n?lk?l elviselni a "besz?logat?sait". Az?ta ink?bb nem megy?nk (a 9 ?ves kisl?nyommal, akit szint?n kritiz?lgatott). Mindketten Budapesten dolgozunk, a f?rjem napi 4 ?r?t utazik emiatt. Mi Pesten egy panelben lakunk, amit az otthonunknak tekint?nk, de a f?rjem szeret kert?szkedni, hossz? t?von nem tudna itt ?lni, r?ad?sul a negyediken van, nekem sem megfelel? m?r a l?baim miatt. A v?gleges megold?s eladni mindent ?s egy k?z?s h?zat venni. De hogyan, any?som megm?rgezi a k?r?l?tte ?l?k ?let?t.(Nem Budapesten, G?d?ll?n sz?letett)
K?sz?n?m az id?t, amit r?nk sz?nsz:
Kati

2016-01-05 23:03

Kedves Kati!
Val?ban jobb a b?kess?g, ne k?lt?zz?n ?ssze vele.
Sz?p dolog, ha a gyermek gondozza a sz?l?t, de ha t?l nagy ennek az ?ra, akkor m?rlegelni kell. Erre h?vja fel a f?rje figyelm?t mihamarabb.
Arr?l a bizonyos t?m?r?l pedig etikai okokb?l nem besz?lek / ?rok.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Kitart?s!
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Annamaria 2015-12-29 17:29

Kedves N?ra!
Lehet, hogy el?z? levelemben nem volt ?rthet? a k?r?sem, ez?rt ?jra pr?b?lkozok ?nn?l.
A gyermekem sors??rt agg?dok, mert ?gy ?rzem, t?ls?gosan al?rendeli mag?t a kapcsolat?ban ?s az ?lete hull?mv?lgybe ker?lt. V?rhat? v?ltoz?s ?? Sz?l: Eger, 1986. 10. 04
K?sz?nettel: Annamaria

2015-12-29 20:53

Kedves Annamaria!
A gyermeke a saj?t sors??rt felel?s.
Hagyja ?t ?lni, tal?n neki ?pp ?gy j?, ahogy van.
Sok sikert a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

nkati17 2015-12-28 07:48

Kedves N?ra!
B?tors?got gy?jt?ttem, hogy megint keresselek, ha nem mond ellent a szab?lyoknak. M?g egy k?rd?s foglalkoztat napi szinten: any?som meddig lehet m?g ?ltalam v?lt akad?lya annak, hogy f?rjemmel ?sszek?lt?zhess?nk. Rem?lem nem t?l gyal?zatos k?rd?s. ?n 1969. m?rcius 22-?n sz?lettem, 12.40-kor Budapesten, ? 1936. j?nius 30-?n, tal?n Budapesten, de t?bbet nem tudok.
Megk?sz?n?m, ha v?laszolsz.

2015-12-29 20:51

Kedves nkati17!
Mi?rt nem vagytok most egy?tt?
N?ra

?vicic 2015-12-27 20:20

Kedves N?ra!
5 ?ve egy m?ly g?d?rbe estem, csupa rossz t?rt?nt velem, folyamatos megpr?b?ltat?s volt az ?letem. N?h?ny hete v?gre tal?ltam ?j ?ll?st ?s most nagyon bizakod? vagyok. Szeretn?m megk?rdezni ?nt?l, hogy 2016. elhozza-e a javul?st az ?letembe ?s elindulok v?gre felfel?? Budapesten sz?lettem 1963.01.21-?n hajnali 4 ?rakor.
K?sz?nettel, ?va

2015-12-29 20:35

Kedves ?va,
elindult felfel?.
M?r csak a kitart?sa sz?ks?ges a j? eredm?nyekhez.
Sok sikert a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Magdolna 2015-12-26 15:54

Kedves N?ra.. 1961.02.05 f?l 2-kor sz?lettem Veszpr?mbe.. Sok ?vig ?ltem egy nagyon rossz p?r kapcsolatba a poklot megj?rtam benne, volt olyan id?szak amikor k?l?n ?ltem a p?romt?l ?s megismerkedtem egy n?s f?rfivel nagyon sz?p h?napokat ?lt?nk ?s ? fel tette nekem a k?rd?st hogy ?ssze k?lt?z?nk-e de ?n nem mertem l?pni, az?ta is siratom, a p?rommal, nem tudunk folyamatosan egy?tt ?lni most is csak kar?csonyt t?ltj?k egy?tt ?s megy tov?bb, azt szeretn?m k?rdezni ?nt l?t e es?lyt arra hogy vissza kaphatom -e a r?gi boldogs?gomat. ?s lenne m?g egy k?rd?sem nov -ben megsz?nt a munkahelyem nagyon szeretn?k dolgozni ,tal?lok e a k?zel j?v?ben ?ll?st. K?sz?n?m v?lasz?t.

2015-12-29 20:32

Kedves Magdolna!
Munka ter?n mindenk?ppen biztatom, a lehet?s?g adott, csak ki kell l?pnie a komfort z?n?b?l.
Mit jelent az, hogy "r?gi boldogs?g"?
Sok sikert neked a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Rozsasz?l 2015-12-24 13:00

Kedves N?ra!
K?lf?ldr?l irom e sorokat hozz?d!K?rd?sem a k?vetkez? lenne!Nagyon kem?ny munka ?r?n jutottam el id?ig ahol tartok!A m?v?szeten kereszt?l szeretem megmutatni a vil?gnak amit nem lehet figyelmen n?lk?l hagyni....A j?v?mr?l szeretn?k egy kicsit ?rdekl?dni.....A m?v?szet es a csal?d szerep?r?l az ?letemben.
?szinte Tisztelettel:Rozsasz?l
Adataim:1976.m?jus.07.Budapesten sz?lettem du:14:30 kor

2015-12-29 20:25

Kedves Rozsasz?l!
K?rlek, konkretiz?ld, mit szeretn?l tudni. Amit k?rsz, ahhoz teljes k?r?, r?szletes elemz?s kell, erre itt nincs m?d.
Sok sikert neked a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

nkati17 2015-12-22 20:53

Kedves N?ra!
K?sz?n?m a gyors v?laszod, meglepett, hamar j?tt. Igen, m?r olvastam a 2016-os ?v jelent?s?g?r?l, ?s k?v?ncsian v?rom :) A v?laszod is ?rtem, igazad van, felad?ssal is j?rna mindk?t munka amit igaz?n szeretn?k, de h?t k?nyelemb?l nem lehet nagyot alkotni :)
Minden j?t k?v?nok, ?dv?zlettel:
Kati

2015-12-29 20:19

Kedves Kati!
"k?nyelemb?l nem lehet nagyot alkotni "
Ezzel teljesen egyet?rtek!
Id?z?tsd a v?lt?st a legjobb id?szakra, ezt meg?rtam :-)
Sok sikert neked a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

nkati17 2015-12-22 12:35

Kedves N?ra!
Sok v?laszodat elolvastam, ?s nagyon meg?rintett a hozz??ll?sod, ?gy felb?torodtam, hogy k?rdezzek ?n is. Nem ?rzem j?l magam a munkahelyemen, pedig a munk?m nagy r?sz?t szeretem. Arra v?gyom, hogy t?bb hozz?m hasonl? felfog?s? emberrel dolgozhassak, hogy egym?st seg?tve ?rj?nk el j? dolgokat. 2016-ban mikor lesz erre es?ly szerinted? 1969.03.22-?n sz?lettem, 12.40-kor, Budapesten.
K?sz?n?m, ha v?laszolsz, ?s ?ldott ?nnepeket k?v?nok; Kati

2015-12-22 20:30

Kedves Kati!
A k?rd?s az, vajon le tudsz-e mondani, le akarsz-e mondani a jelenlegi, alapvet?en ?ltalam (is) j?nak v?lt k?r?lm?nyekr?l.
Van-e benned kell? kock?zat v?llal?si hajlam?
2016 a lez?r?s ?ve, err?l m?r sokszor ?rtam, s?t, egy eg?sz k?nyvem megjelent a t?m?ban.
A life.hu-n is olvashatsz a t?m?r?l: http://www.life.hu/horoszkop/20150922-2016-a-lezaras-eve-lesz-a-szammisztika-szerint.html
Ha v?ltoztatn?l, arra az ?prilist?l j?liusig tart? id?szak kifejezetten kedvez?.
Sok sikert neked a 2016-os esztend?re!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Abacs 2015-12-15 12:43

Kedves N?ra! Feles?gemmel megegyezt?nk a v?l?sban, mert m?r ?vek ?ta nem m?k?d?tt a kapcsolatunk. Jelenleg van bar?tn?m, de ez sem probl?ma mentes. Van-e rem?ny arra, hogy most j?l v?lasztok ?s vele hossz?t?v? lesz a kapcsolat? (72.6.19.-?n 08.20.-kor sz?lettem B?k?scsab?n)
K?sz?n?m v?lasz?t!

2015-12-22 13:05

Kedves Abacs!
Egy k?vetkez?, b?k?vel, figyelemmel ?s odaad?ssal k?rbe?lelt kapcsolat jobb lehet?s?geket tartogat.
A jelenlegi harc sz?llel szemben.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

aprocska 2015-12-13 10:51

Kedves Nora, szeretn?m tudni miet t?nt ell a ?letenbol egy baratom es vissza e jon.
60.03.19 Kom?rno

2015-12-13 15:40

Kedves aprocska!
Tess?k elfogadni azt a d?nt?st, ha valaki ellent?tes ir?nyba indul el, mint amerre ?n haladni szeretne. Az?rt z?r?dnak le kapcsolataink, hogy ?jak ?p?ljenek helyett?k.
Sz?p est?t!
N?ra

pp23 2015-12-10 11:17

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megk?rdezni, hogy a j?v? ?vre vonatkoz?an l?that?-e olyan v?lt?s, v?ltoz?s a mag?n?let /h?zass?g, p?rkapcsolat, gyerekek/ ter?let?n, amire ?rdemes tudatosan odafigyelni, felk?sz?lni?Szolnok,1963.02.16.14.20.Nagyon k?sz?n?m.

2015-12-13 15:34

Kedves pp23!
Teljesk?r? elemz?seket ezen a f?rumon nem k?sz?tek.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p napot ?s csod?s ?nnepeket!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Smiley 2015-12-04 04:41

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy a j?v? ?vben siker?l-e k?lf?ld?n dolgoznom (ak?r hosszabb t?von)? 83.11.01 reggel 9.05p Szeged.
K?sz?nettel:
Kata

2015-12-09 19:05

Kedves Kata!
Ha megteszi a sz?ks?ges l?p?seket, akkor igen.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

R?ma 2015-12-02 16:14

Kedves N?ra! Szak?tott velem cs?ny?n egy szeretet bar?tom, azt k?rdezn?m, vissza tal?l-e m?g hozz?m? Szeretn?m!!!

2015-12-09 19:03

Kedves R?ma!
Sok igazs?g van abban, hogy minden ?t R?m?ba vezet, de tess?k elfogadni azt a d?nt?st, ha valaki m?gis ellent?tes ir?nyba indul el.
Sz?p est?t!
N?ra

solaris 2015-11-26 21:22

Kedves N?ra!
Abban szeretn?m a tan?cs?t k?rni, hogy mi lehet asztrol?giai szempontb?l a probl?ma, hogy az ?letemben ?gy semmi sem m?k?dik igaz?n, sok az elakad?s ?s a lelki gyenges?g. V?ltozhat ez vagy ?gy van elrendelve ?s minden er?fesz?t?s ellen?re sem lesz jobb a helyzet?
Nagyon k?sz?n?m ?s v?rom v?lasz?t! Sz?v?lyes ?dv?zlettel!
SZ. D.:1973-03-19, 10 ?s 11 h k?z?tt. Debrecen

2015-11-29 14:09

Kedves solaris!
Az ?let?t ?n ir?ny?tja, nem az asztrol?gia.
Nem, semmi sincs k?telez?en elrendelve, - ez egy nagyon komoly f?lre?rt?s.
Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
?n nem j? helyen ?s nem j? id?ben er?lk?dik bizonyos t?m?kkal, feladatokkal, tennival?kkal ?sszef?gg?sben. Erre val? az asztrol?giai elemz?s, mely el?revet?ti, hogy mikor, hol, milyen k?r?lm?nyek k?z?tt ?rdemes bizonyos ?gyeket "er?ltetni", hogy azok g?rd?l?kenyEBBEN menjenek, ?gy a megval?s?t?suk is LEHETs?ges legyen.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Lolita 2015-11-24 18:30

Sz?p napot!
1969.03.22 6.54,Duna?jv?rosban sz?lettem.
Szeretn?m megk?rdezni ,hogy ebben az ?letemben m?g megtal?lom a p?rom?
K?sz?nettel:Lolita

2015-11-29 14:02

Kedves Lolita!
Ha nem mozdul ki s?rg?sen a komfort-z?n?j?b?l, akkor semmi nem fog t?rt?nni. Jelenleg ?s a k?zelj?v?ben is kiz?r?lag ?n?n m?lik, tesz-e valamit az?rt, hogy v?ltoz?s t?rt?njen ezen az ?letter?leten.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Lolita 2015-11-24 18:26

Sz?p napot!
1969.03.22 6.54,Duna?jv?rosban sz?lettem.
Szeretn?m megk?rdezni ,hogy ebben az ?letemben m?g megtal?lom a p?rom?
K?sz?nettel:Lolita

2015-11-29 14:01

Kedves Lolita!
Ha nem mozdul ki s?rg?sen a komfort-z?n?j?b?l, akkor semmi nem fog t?rt?nni. Jelenleg ?s a k?zelj?v?ben is kiz?r?lag ?n?n m?lik, tesz-e valamit az?rt, hogy v?ltoz?s t?rt?njen ezen az ?letter?leten.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

juditka51 2015-11-19 09:58

Kedves N?ra! Azt szeretn?m k?rdezni, hogy mikorra v?rhat? , a p?rkapcsolatom rendez?d?se - k?sz?nettel: Judit 1951.03.10 (kb 23-24 ? k?z?tt) Gy?ngy?s

2015-11-25 15:40

Kedves juditka51!
M?g, ha f?jdalmas is, ?m ideje fel?bredni ?s szemben?zni a t?nyekkel. ?n szeretne valamit idealiz?lni hossz? h?napok, s?t, ink?bb b? 2-3 ?v ?ta. K?rbevette ezt a f?rfit szeretettel, t?r?d?ssel, a m?sik f?l pedig legink?bb csak elvett / elvitt, - id?t, energi?t, szeretetet, de alig rakott bele a k?z?sbe.
A p?rkapcsolat?nak a "rendez?d?se" legink?bb egy sz?tv?l?ssal fog "rendez?dni". Most ez elfogadhatatlan az ?n sz?m?ra, amit ?n meg?rtek, de majd a k?s?bbiekben meg?rti, hogy az elenged?sb?l sz?rmazik majd a legnagyobb haszna.
Azzal az indokkal NE legyen egy?tt valakivel, hogy NE legyen egyed?l.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

mandala 2015-11-19 09:13

Kedves N?ra!
1973.11.09-?n sz?lettem debrecenben kb. 15,30-kor. V?llalkoz? vagyok de szeretn?m b?v?ten a tev?kenys?gi k?r?met. Anyagilag meg?ri-e?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
Sz?p napot k?v?nok.

2015-11-25 15:25

Kedves Mandala!
Igen, m?r r?gen meg kellett volna tenni ezt a l?p?st.
A t?ma: eg?szs?g, eg?szs?gtudatoss?g, szellemis?g
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

kiv?ncsif?ncsi 2015-11-18 11:42

Kedves N?ra!
Meg szeretn?m tudni, hogy van-e m?g es?lyem k?z?s gyermekre az ?j p?rkapcsolatomban, ?s l?tsz-e arra mutat? jelet, hogy biztons?gban vagyok ebben a kapcsolatban ?s arra, hogy az el?z? kapcsolatb?l sz?letett gyermekem ?szint?n j?l ?rzi-e mag?t ebben az "?j" csal?dban? 1978.06.14-?n sz?lettem.
K?sz?n?m, ha v?laszolsz
?dv?zlettel

2015-11-25 15:04

Kedves kiv?ncsif?ncsi!
Ahogy a bevezet?ben is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Alapvet?en sosem determin?lok gyermekkel, gyermekv?llal?ssal kapcsolatban semmit, a k?rd?s megv?laszol?s?t egy fogantat?si napt?r fogja el?seg?teni, amir?l oldalamon olvashat b?vebben: http://szatmarinora.hu
Tov?bbi sz?p est?t!
N?ra

Skorpi? 2015-11-16 22:25

Kedves N?ra.November 9,?n ?rtam.De akkor m?g egyszer.
1973.10.26.?jjel f?l 1-kor Moh?cson sz?lettem.Az lenne a k?rd?sem mi v?rhat? a j?v? ?vben munka hely ?gyben ?s a p?r kapcsolatommal.
K?sz?nettel!

2015-11-17 20:42

Kedves Skorpi?!
Folyamatosan sz?tforg?csolja az energi?it. M?r biztos, hogy mindenf?l?t tanult, de egyiket sem vitte magas szintre. Mindenben a k?z?pszer?s?gig jut. Id?szer? lenne j?t tennie ?nmag?val. Jel?lj?n ki egy utat, ?s azon jusson el messzire. M?sk?pp nem fog boldogulni ?gy, hogy az el?gedetts?ggel t?ltse el.
Tov?bbi sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

ajn59 2015-11-11 20:09

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni hogy mikor fogom, illetve j?v? tavasszal megfogom-e tudni csin?lni a konyhafel?jit?st ?s a lak?sb?vit?st? Ugyanis mindig akad?lyok voltak ?s vannak jelenleg is k?r?l?ttem a csal?dban. M?r egy ?ve megcsin?ltam a terveket de egyszer?en nem j?n ?ssze. A konyh?t se tudom hogy milyen legyen ami tetszene. Fogom-e biztosan tudni? Nagyon szeretn?m m?r. Dunabogd?nyban sz?lettem 1956. 08.26 hajnal 3 ?s 4 ? k?z?tt. Pontos id?t sajnos nem tudok.

2015-11-17 20:33

Kedves ajn59!
Nem ink?bb az a probl?ma, hogy nem is ?rzi j?l ott mag?t, ahol van/?l? T?n?dj?n el ezen, ?s akkor meg?rti, mi?rt t?nnek fel folyamatosan "ban?lis akad?lyok".
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Dreampear 2015-11-11 13:07

Kedves N?ra!
Szeretn?m megtudni, hogy mikor lesz p?rkapcsolatom:
Hatvan, 1987.03.18. 16:00
K?sz?n?m

2015-11-17 20:19

Kedves Dreampear!
Az asztrol?gia nem j?sl?s, nincsenek a k?pletekben d?tumok.
Amig nem engedi el a (nagyon) r?git, addig nem fog j?nni ?j.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

In? 2015-11-10 00:18

Dr?ga N?ra ! V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
Sz?lettem 1951 j?lius 8,13 ?ra k?r?l Ipolyhidv?gen
P?rkapcsolatomra szeretn?k v?laszt kapni,hogy ?rdemes-e folytatni.Valamint a p?nz?gyi helyzetem hogy alakul ?

2015-11-17 20:17

Kedves In?!
Azt nem d?nthetem el, hogy ?rdemes-e folytatni egy kapcsolatot, - mert ez nem az ?n hat?sk?r?m. (Nem szabad ilyet tennem, mert etik?tlan)
Az ?n k?plet?ben gyakorlatilag nincs jel olyan kapcsolatra jelenleg, ami biztons?got ny?jt? j?v?k?pet mutatna.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Bani 2015-11-09 09:01

Szeretn?m megtudni mi lesz a fiammal 1984.12- 09. 22 ?rakor j?tt a vil?gra. Nem tudom m?r hova forduljak seg?ts?g?rt, sajnos alkohol probl?m?i vannak, t?bbsz?r megpr?b?lt m?r meghalni. gy?gyszert szedett be . Gy?ny?r? csal?dja van . Dolgozni se akar,mert 2 h?nap ut?n elege lesz mindenb?l ?s otthagyja a munk?t! Kihez tudn?k fordulni aki seg?tene neki a probl?m?j?t megoldani

2015-11-09 11:34

?szint?n h?l?s vagyok mindig a sorsnak az?rt, ha a sz?l? szereti a gyermek?t, figyel r?, ?s igyekszik sz?m?ra t?masz, mank?, titkos seg?t? lenni.
Kedves Anyuka!
A fia NEM ELK?TELEZETT a saj?t probl?m?j?nak a megold?s?ban.
Aki NEM ELK?TELEZETT a saj?t probl?m?j?nak a megold?s?ban, azon nem lehet seg?teni.
Ez nem az ?n "hib?ja".
Minden j?t!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Kisbog?r 2015-11-06 07:32

Kedves N?ra!
Arra lenn?k k?v?ncsi, hogy van-e es?lyem saj?t gyermekre ?s mikor?
1988.09.30. 08:00 Gy?r
V?lasz?t el?re is nagyon k?sz?n?m!

2015-11-09 12:03

Kedves Kisbog?r!
A t?ma gy?ny?r?, a k?rd?s ?rthet?, de soha nem mondok ki egy?rtelm? igeneket vagy nemeket, - egyszer?en etikai okokb?l.
B?ven van ideje a gyermek?ld?sra.
A kapuk nyitva vannak, - tess?k pr?b?lkozni.
A J?n?s napt?r sokat seg?thet, ha megvan a konkr?t elhat?soz?s. R?szletek az oldalamon.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Beki 2015-11-05 19:56

Kedves N?ra!
?v elej?n j?tt?nk ?ssze a p?rommal. Minden j?l alakult, Vele teljes lett az ?letem, ?gy ?reztem megtal?ltam a nagy ?-t, akit mindig is kerestem. ?gy ?reztem, ? is szeret, hiszen a tettei ?s a szavai is ezt bizony?tott?k. Nem is olyan r?g viszont szak?tott velem mondv?n, nem ?rzi szerelmesnek mag?t.
?n nagyon szeretem ?t, igyekszem tiszteletben tartani a d?nt?s?t, id?t adni neki. A k?rd?sem az lenne, lehet?nk-e Mi m?g egy p?r?
?: 1987.02.14. 22 ?ra Debrecen
?n: 1990.06.23. 14:16 Debrecen
K?sz?n?m el?re is a v?laszt!

2015-11-09 12:00

Kedves Beki!
Elment.
Engedje el.
? m?r m?s vizeken evez, s tal?n m?r ezt ?n is tudja :-(
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

csill?mp?ni 2015-11-03 17:54

Kedves N?ra !
K?rdeztem ?nt?l egyszer v?lasz?t k?tkedve fogadtam ?s igaza lett.
Nagy volt az elhat?roz?som ?s a v?g?n elfogyott a mun?ci?m.
Pedig tudjuk hogy v?ge nem m?k?dik , pedig sokat tettem ?rte.
K?lt?zni szeretn?k .Lesz e r? lehet?s?gem tavasszal.. egyszer....
1962.07.01 Ny?rb?tor
K?sz?n?m sz?pen a f?radoz?s?t.
?dv?zlettel.

2015-11-09 11:57

Kedves csill?mp?ni!
Sz?ks?ges lenne, mert a tov?bbl?p?s?t,?j kapcsolat lehet?s?g?t tolja el, ha nem teszi.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

In? 2015-11-03 10:51

Dr?ga N?ra !
El?re is k?sz?n?m v?laszodat. P?rkapcsolatomra szeretn?k v?laszt kapni...hogy ?rdemes-e folytatni.Valamint a p?nz?gyi helyzetem hogy alakul.
Sok sikert ?s Sz?p napot k?v?nok.

2015-11-09 11:42

Kedves Ina,
ahogy a bemutatkoz?s r?szben is szerepel: Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?kelni kell a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat. (k?vetkez? leveledben a k?rd?st is ism?teld meg k?rlek)
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Skorpi? 2015-11-01 09:20

Kedves N?ra!
1978.11.13- ?n sz?lettem 18 ?rakor Debrecenben.
?rdekl?dni szeretn?k, hogy az ?n megl?t?sa szerint van- e valaki, aki t?bbet ?rez ir?ntam puszta szimp?ti?n?l, illetve lesz- e a dologb?l valami? M?r egy ?ve "j?tszunk" egym?ssal, hol k?zeledik, mosolyog, stb., hol pedig menek?l el?lem. Sajnos ? sem f?ggetlen. Mi a menek?l?s?nek oka? Volna- e k?z?s j?v?nk, vagy hagyjak fel a rem?nnyel, hogy valaha engem v?laszt?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
Tisztelettel:
Skorpi?

2015-11-05 12:22

Kedves Skorpi?!
Az asztrol?gia nem j?sl?s, ez e k?rd?s pedig ilyen jelleg? t?m?t feszeget.
Rendezze a jelenlegit, addig nem tud tov?bbl?pni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

harmony 2015-10-29 19:42

Kedves Nora,
Szuletesi asztrologiai kepletemben az otodik haz - mely noi kepletben a terhesseget, anyasagot is jelenti - uresen all, ez utalhat a terhesseg hianyara? Nagyon szeretnek gyereket, lehetseges a kozeljovoben? Adataim : 1976 - 01-23 , 19:30 Torda, Romania. Halas koszonettel Harmony

2015-11-03 15:38

Kedves Harmony!
A sz?let?si radix h?zai azt mutatj?k meg, hogy mely ?letter?letek kiemelten fontosak ebben az ?let?nkben. Az ?res h?z nem azt jelenti, hogy az nem fontos, hanem a fejl?d?s?nk (szellemi, testi, ment?lis) nem ahhoz az ?letter?lethez van hozz?rendelve. Jen Spiller asztrol?gus szerint, amelyik h?z ?res, nem ?ll benne plan?ta, ott lehets?ges, hogy m?r teljes?tve lett a karma az el?z? ?letben, vagy ?pp egy k?vetkez? inkarn?ci?ban akad majd vele dolgunk.
Az 5. h?z (csak r?szben) jel?li a gyermeket, s ha ez a h?z ?res, nem a gyerek t?ma lesz az, ami ?lettel t?lti fel az egy?nt. ?ltal?nos szab?lyk?nt elmondhat?, hogy azokra az ?letter?letekre ?rdemes ?sszpontos?tani, amelyekben bolyg?k ?llnak, mert egyr?szt ezeken a ter?leteken kereszt?l juthatunk hozz? ?rt?kes megtapasztal?sokhoz, - fejl?d?s?nket ezzel el?seg?tve -, m?sr?szt itt tudunk energetiz?l?dni, kiteljesedni. Term?szetesen kiv?telek vannak, de ehhez r?szletes elemz?s sz?ks?ges.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

bagoly 2015-10-29 16:50

Kedves N?ra!
Hivatalos jogi ?gybe szeretn?k bele v?gni, vagyis beperlem a bankomat, mert nagyon etik?tlan m?don j?rt el. Ezt a neh?z ?gyet sikeresen letudom-e z?rni? Mert bizony lassan a l?tfenntart?sunk forog kock?n....
Kecskem?t,1961.02.10.
K?sz?nettel.......

2015-11-03 15:27

Kedves bagoly!
Az oldalunk jog?sza minden bizonnyal t?bbet tud ebben az ?gyben seg?teni, mint ?n, ?rjon neki b?tran.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

b?zse 2015-10-29 10:19

Kedves N?ra.
1958.05.19.sz.p?cs este 20-?ra kb. a k?rd?sem p?rkapcsolatos lenne...van a munkahelyemen egy f?rfi aki nekem bej?nne... a megl?t?som szerint ?n sem vagyok neki k?z?mb?s. hogyan tov?bb, van r? es?ly? v?lasz?t nagy tisztelettel ,meg k?sz?n?m.

2015-11-03 15:24

Kedves B?zse!
J?het egy ?j kapcsolat, a kapu nyitva van.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

manoka75 2015-10-27 21:41

Kedves N?ra.
1975.02.07.?n sz?ettem Budapesten.
Egyszer m?r k?rdeztem ?nt?l hogy lesz e munk?m ?s igaza lett. Nem ?ltem t?tlen ?s v?rtam a s?lt galambot hanem egyzercsak j?tt az ?ll?s lehet?s?g.
De valoj?ban azt szeretn?m most ?nt?l megk?rdezni van e kil?t?s olyan munk?ra ami tiszta ?s a gerincbetegs?gem miatt valami irodai ?ll?sra r? l?t e, mivel rokkantositottak. Hivatalosan m?g munkan?lk?l vagyok.
Ezenkiv?l megmarad e a p?rkapcsolatom a 11 ?ve egy?tt ?l? p?rommal akivel egyre nehezebb a kapcsolatunk. ? l?pne n?ha de nem tud hova.
Sz?val lesznek e boldog ?vek.
De tal?n ami a legfontosabb ?s ink?bb els?sorban erre v?rn?k v?laszt ha nem k?s?, hogy 93 ?ves nagymam?mnak m?r nem sok van tudjuk h?tra de hogy m?gis l?t e olyat k?rem mondja el hogy k?r?lbel?l mire sz?mithatunk. Hirtelen le???lt f?l ?v alatat lefogyott. Mindent megtesz?nk ?rte de mindig csak azt l?tjuk hogy nem m?k?dik valami jol.
K?rem v?rom s.o.s en a v?lasz?t. K?sz?nettel. Manoka

2015-11-03 15:19

Kedves manoka75!
Id?zek a leveledb?l:
"Hirtelen le???lt f?l ?v alatat lefogyott. Mindent megtesz?nk ?rte de mindig csak azt l?tjuk hogy nem m?k?dik valami jol."
K?rd?sem: a Nagymam?t megk?rdezte k?z?letek b?rki is arr?l, hogy szeretne-e maradni ezen a f?ld?n, ezen a l?ts?kon?
Szerinted mi?rt fogy? Az ?regs?g?n, betegs?g?n t?l az?rt, MERT EL AKAR MENNI. Term?szetesen ?rthet? a csal?d azon reakci?ja, hogy itt akarj?tok tartani, mert szeretitek, de ideje lenne az ? ?rdek?t is szem el?tt tartani. Tal?n ? messze nem akar annyira itt maradni, mint amennyire azt Ti szeretn?tek...
Tess?k ezen elt?n?dni, ?s j? d?nt?st hozni.
N?ra

Niki 2015-10-27 19:13

Kedves N?ri!
Tavaly ?s ebben az ?vben is rengeteg munk?t, energi?t fektettem be, amelynek eredm?nye id?ig 0+ vesztes?gek. Energi?m fogyt?n.
Irtad, hogy j?v?re a Saturnus lesz uralkod? jobb vagy rosszabb kil?t?sok lesznek 2016-ban?
Sz?l adatok. 1964.09.30. Kecskem?t
El?re is k?sz?n?m.
?dv?zlettel Niki

2015-11-03 15:13

Kedves Niki!
K?rlek, seg?tsd a munk?mat azzal, hogy el?rulod, hogy ?rtam azt, hogy a Szaturnusz lesz az uralkod? 2016-ban?
Ahogy a bemutatkoz?s r?szben is szerepel: Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?kelni kell a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat. Teljes k?r? elemz?seket itt nem k?sz?tek, l?gy kedves konkretiz?lni a k?rd?sedet.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gab 2015-10-27 15:08

Kedves N?ra!
?gy ?rzem, lakhelyet kellene v?ltanom, ?j ?letet kezdenem m?s v?rosban. J?l ?rzem? Miskolc vagy Pest j?r az eszemben. Vagy maradjak a biztons?gos, megszokott k?rnyezetben? Itt nem l?tok es?lyt t?rsat tal?lni.
Sziksz? 1975.08.19. kb. 00:05
El?re is k?sz?n?m v?laszod!
Gabriella

2015-11-03 15:06

Kedves Gab!
Ahhoz tov?bbra is tartom magam, hogy senki helyett nem d?nthetek, merre menjen, mit csin?ljon. Asztrol?giai k?pletekben nincsenek helys?gnevek, viszont a lehet?s?g a k?lt?z?sre igen, - ennek kapuja nyitva van.
A probl?m?t az is fokozza, hogy ?n eld?nt?tte: "Itt nekem nem terem bab?r"
?gy nem is fog, hisz eleve negat?v gondolatokkal ?ll a p?rkeres?shez.
A 2016-os esztend? - f?leg a melegebb ?vszakok - kedveznek az elk?telez?d?snek.
Sok sikert, sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

BeBe91 2015-10-26 20:07

Kedves N?ra!
1991.05.29.-?n sz?lettem, Miskolcon, este 22:30-kor.
?gy ?rzem, hogy egy helyben toporgok, semerre nem halad az ?letem, sem p?rkapcsolati, sem munkahelyi t?ren.
?rdekl?dni szeretn?k, hogy p?rkapcsolatilag ?s munka?gyileg mire sz?m?thatok (m?r v?gre) el?rel?that?lag?
Megtisztel? v?lasz?t h?l?san k?sz?n?m!!

2015-10-27 16:09

Kedves BeBe91!
A le?rtak megfelelnek a val?s?gnak, ?s k?nnyen lehet, hogy m?g 2,5 ?vig alig v?ltozik valami, ha mindig hagyja sodortatni mag?t az ?rral.
Fiatal, er?s, eg?szs?ges, biztosan vannak amb?ci?i, - mi?rt nem ?l a lehet?s?geivel? Mi?rt kapaszkodik olyasmibe, amir?l pontosan tudja, hogy nem jut el?r?bb ?ltala? Kil?pni a komfort-z?n?b?l ?nnek kell. Ezt senki nem fogja megtenni ?n helyett. Rajta, itt az id?. A v?ltoz?s f?jdalmas, de garant?ltan eredm?nyes.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

szoffi 2015-10-26 10:48

Kedves N?ra!
?rdekelne ,hogy mit hoz 2016 sz?momra munka ?s p?rkapcsolat ter?let?n... jelenleg egyik sincs. Sok helyre beadtam m?r az ?n?letrajzomat, de nem igaz?n jeleztek vissza, vagy nekem nem volt megfelel? az ?ll?s. A p?rkapcsolatban sem vagyok t?l szerencs?s, mindig mell?fogok.
Sz?let?si id?, hely: 1985. janu?r 8. 23:58 Feh?rgyarmat.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.

2015-10-27 16:03

Kedves Szoffi!
Lejjebb kell adni az elv?r?sokb?l, akkor is, hogyha ?gy v?li, enn?l lejjebb m?r nem lehet. Re?lisan kell tekinteni a helyzet?re, k?pzetts?g?re, v?gzetts?g?re. Ha ?n nem helyezi lejjebb azt a fr?nya m?rc?t, akkor majd Szaturnusz r? fogja k?nyszer?teni 2016-ban. Min?l k?s?bb realiz?l?dik ez a l?p?s, ann?l t?bb negat?v tapasztalat ker?l a birtok?ba.
Sz?p napot!
N?ra
www.szatmarinora.hu

Mona 2015-10-24 00:16

Kedves N?ra!
Tavasszal voltam N?lad asztrol?giai elemz?sen, melyen t?bbek k?zt a p?rkapcsolatom is sz?ba ker?lt. Sajnos alig egy hete, okt?ber 15-?n szak?tott velem a bar?tom, 1 ?v egy?ttj?r?s ut?n. Nem v?ltunk el haraggal, ?s m?g tartjuk a kapcsolatot interneten kereszt?l. Az ok: nem ?rzi mag?t k?szen egy komoly kapcsolatra. Azt is mondta, hogy nem tudja, hogy szeret-e engem. (De lehet ezt nem tudni?) ?n viszont nagyon j?l tudom, hogy szeretem. A k?rd?sem term?szetesen az, hogy visszaj?het-e hozz?m?
El?re is nagyon k?sz?n?m a v?laszod!
?n: Budapest, 1989.06.21. 15:00
A volt p?rom: Budapest,1990.10.21. 9:00

2015-10-24 10:27

Kedves Mona!
K?sz?n?m leveled. Eml?kszem r?d, minden szempontb?l csod?s csajszi vagy, de arra is eml?kszem, hogy jeleztem ennek a kapcsolatnak a v?g?t. Ugyanakkor biztattalak, hogy ?ld meg, mert sokat tanulhatsz bel?le ?s az is biztos, hogy nem leszel ez ut?n sem mag?nyra k?rhoztatva.
?n ?gy v?lem, hogy lehet r?vidt?von j?v?je, de a tart?ss?gra nincs garancia. (nincsenek meg azok a f?nysz?gek, amik ?pp erre utaln?nak). Persze, hogy f?j, de engedd, hogy szabad legyen, mert ez az egyetlen m?dja annak, hogy t?nyleg tiszt?zza az ?rz?seit ?nmag?val.
A 2016-os esztend? sz?p lesz, de m?sk?pp, m?shogyan...
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Vanda 2015-10-22 18:30

Kedves N?ra!
Al?bbiakban k?ld?m a hi?nyz? adatokat: Debrecen, 1979.04.05.; 20:40
El?re is k?sz?n?m!
?dv?zlettel!

2015-10-24 10:16

Kedves Vanda!
Igen, b?tran, ak?r nagyobb t?vols?g felv?llal?s?val is.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

tavaszinapsutes 2015-10-21 22:05

Kedves N?ra!
Mikor l?tszik boldog, harmonikus kapcsolat?K?sz?n?m: 84.09.20 (n?)

2015-10-24 10:31

Kedves tavaszinapsutes!
Mit vagy hajland? megtenni egy harmonikus kapcsolat?rt?
Sz?p napot!
N?ra

Vanda 2015-10-19 18:27

Kedves N?ra!
Hossz? ?vek ut?n saj?t d?nt?s alapj?n felmondtam a munkahelyemen ?s most keresem az igaz?n nekem val? munkahelyet, amelyben sikeres lehetek. Szeretn?k ?rdekl?dni, hogy t?mogatott-e az elk?pzel?sem a "fentiek" ?ltal is...?n igyekszem mindent megtenni e t?ren.
Sz?l.d?tum: 1979.04.05

2015-10-19 19:12

Kedve Vanda!
K?rlek, hogy p?told a hi?nyz? adatokat, id?zem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
K?sz?n?m!
N?ra

Angyalka 2015-10-17 21:22

Kedves Szak?rt?.Egy k?l?n?s k?rd?ssel fordulok ?nh?z.Elveszett p?r napja egy kedves cic?nk Mir m?r. A csal?d minden tagja ?t keresi.Van r? es?ly hogy haza j?n vagy m?r elpusztult.Tudom lenne ett?l fontosabb k?rd?s is amit k?rdezhetn?nk de nekem most ez a legfontosabb.Segit? v?lasz?t el?re is k?sz?n?m.1967.7.11.?ra,percet sajnos nem tudok adni.?dv.

2015-10-19 10:16

Kedves Angyalka!
Rem?lem, az angyalok seg?tenek ?s utat mutatnak a cic?d fel?.
Kitart?st k?v?nok!
N?ra

bagoly 2015-10-16 15:17

Kedves N?ra!
Jelenleg dolgozom, hat?rozott... van lehet?s?gem maradni? Nagyon szeretn?m mert nyugd?jas ?veimhez az?rt m?g hi?nyzik p?r ?v...
Kecskem?t, 1961.02.10 1545 perc
K?sz?nettel.....

2015-10-19 11:29

Kedves bagoly!
A v?lt?s "k?nyszer? lehet?s?ge" ott lebeg a feje felett, ak?rcsak Damokl?sz kardja.
?n a probl?ma gy?ker?t m?shol keresn?m. J? ideje nem tett a szellemi fejl?d?s?rt, a tud?sa gyarap?t?s??rt. Ebbe kellene s?rg?sen id?t ?s energi?t fektetni. Mi?rt? Mert meg?ri :-) R?ad?sul minden k?r?lm?ny adott, hogy befogadja az inform?ci?t ?s azt megfelel?en a maga jav?ra ford?tsa, gyorsan hasznos?tsa. Van r?gi, m?g be nem teljes?lt ?lma, itt az ideje, hogy elkezdje a megval?s?t?st. (a bagoly a tud?s ?s a b?lcsess?g szimb?luma!)
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Szomsz?dok 2015-10-14 23:51

Hogyan tov?bb??? Mikor, kivel leszek v?gre megint boldog? Egy?ltal?n leszek m?g boldog?" ?"-ben b?zhatok, mit akar "?"? A "harmadik" mit akar, mit akar t?lem, mit akar "?"-t?l, mi az igazi ?nje, meddig tart?
?n: 1956.11.23. "?": 1958.03.10. A "harmadik": 1965.02.27.

2015-10-19 10:12

K?sz?n?m level?t.
Szeretn?m felh?vni a figyelm?t arra, hogy egy lev?l meg?r?s?nak vannak alapvet? norm?i, t?bbek k?zt etikai ?s etikett szab?lyai.
Illetlens?g ?s udvariatlans?g ismeretlennek ?gy levelet ?rni, hogy elfelejti megsz?l?tani, vagy egy?ltal?n odavetni a m?siknak, hogy "hell?".
V?g?l az elk?sz?n?st is teljesen jelent?ktelennek tartja.
Lehet, hogy ?n?k fel? ez ?gy szok?s, az ?n h?zam t?j?n nem.
Minden j?t!

Morote 2015-10-13 00:11

Kedves N?ra!
ezen a h?ten a horoszk?p m?g mindig a m?lt hetit mutatja, mind heti, mind napi n?zetben. A heti ?sszefoglal?b?l l?tszik, hogy van ?j.
Ezeket ?gy vettem ?szre, hogy a horoszk?pokat minden nap n?zem m?r h?napok ?ta, elk?peszt?en stimmelnek a jelenlegi ?lethelyzeteimre, sok seg?ts?get adnak.
K?sz?nettel,
Morote

2015-10-13 08:01

Kedves Morote!
K?sz?n?m level?t.
Az ?r?s val?ban az ?n munk?m, de a felt?lt?s ?s az online oldalon val? megjelen?s nem hozz?m tartozik. M?ris jelzem a szerkeszt?s?gnek a hib?t.
Sz?p napot!
N?ra

Kir?lyl?ny 2015-10-10 10:51

Kedves N?ra!
Jelenleg nem dolgozom. R?szmunkaid?s ?ll?sban gondolkodom, ?rdekelne hogy mikor tal?l meg. Illetve szeretn?m megtudni, hogy mikor k?sz?nt be a szerelem az ?letembe.
K?sz?n?m a seg?ts?g?t!
1981.11.14. 1?ra 20 perc

2015-10-14 12:44

Kedves Kir?lyl?ny!
Nem a munka tal?lja meg ?nt, hanem ford?tva. ?j ter?leten, ismeretlen terepen kellene pr?b?lkozni.
Tal?n 2016 hozhat fordulatot.
Er?teljesen jelen van k?plet?ben gyermek vagy gyermekekkel kapcsolatos folyamatos elfoglalts?g, amely biztos, hogy ideje java r?sz?t lek?ti.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Boci 2015-10-08 08:47

Kedves N?ra!
Az lenne a k?rd?sem hogy ?ssze tudunk-e k?lt?zni hamarosan a p?rommal? H?napok ?ta keres?nk megfelel? h?zat de nem sok sikerrel sajnos!
Hatvan, 1976,02,08, 9:35-kor sz?lettem
K?sz?n?m v?lasz?t!
?dv?zlettel

2015-10-14 15:02

Kedves Boci!
Ad?s-v?tel ter?n kev?sb? l?tom j?nak a mostani ?s a k?vetkez? id?szakot, sok a buktat?, a b?rl?s hat?rozottan jobb d?nt?snek t?nik, ne siessenek el semmit, ez sem megy egyik pillanatr?l a m?sikra, - akkor se, ha m?r szor?t az id?.
Esetleg b?v?ts?k a keres?si k?rt, ?n ebben l?tok megold?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Adrienn 2015-10-07 22:06

Kedves N?ra!
Val?ban nem volt egy?rtelm?en megfogalmazva a k?rd?sem, ne haragudjon. Most azon agyalok, hogy ?v v?g?n lej?r a lak?stakar?kom. Rossz d?nt?s lenne j?v?re lak?sv?s?rl?sban gondolkodnom? Belev?gjak?
1983.08.29.-?n sz?lettem.
K?sz?n?m v?lasz?t!
Sz?p napot k?v?nok!
Adrienn

2015-10-08 07:54

Kedves Adrienn!
Kifejezetten j? d?nt?s!
Megfontolts?got javaslok, okos d?nt?st, ?s semmik?ppen ne ny?jt?zzon jobban, mint ameddig a takar?ja ?r. De t?nyleg! J?het t?l cs?b?t? aj?nlat, k?r?ltekint?s kell!
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Breki 2015-10-06 22:34

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, hogy vajon a jelenlegi p?rkapcsolatom eset?ben v?rhatom-e azt, hogy komolyabbra fordul a k?zelj?v?ben? L?that? esetleg egy?tt?l?s/?sszek?lt?z?s a "k?pletemben"? "T?relem r?zs?t terem?" :-)
Budapesten sz?lettem, 1974.09.04., hajnali 1 ?rakor.
V?lasz?t el?re is nagyon k?sz?n?m!

2015-10-13 08:46

Kedves Breki!
Sokat kell v?rni. ?rdemes?
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

sztanik 2015-10-06 16:58

Kedves N?ra ?n 1968.01.27.?n sz?lettem 0 ?ra 5 perckor Budapesten,?s az lenne a k?rd?sem,hogy egy hete lesz?kitett?k a viz?nket,?s most nagyon meg vagyok ijedve,hogy mikor tudjuk helyre?llitani a helyzetet mert 3 kisl?nyunk van F?rjem janu?rban strokot kapott t?pp?nzen volt,tegnapig p?nteken der?l ki a c?ge vissza veszi e ?n meg gyeten vagyok,nagyon nem ?llunk anyagilag f?nyesen,ez?rt k?rem segits?gedet,k?sz?n?m sz?pen.Bea

2015-10-13 08:40

Kedves Bea!
Cser?ljenek szerepet. ?n menjen dolgozni, a f?rje maradjon otthon a gyerekekkel. Meglep? gyorsas?ggal lehet kim?szni a g?d?rb?l.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Adrienn 2015-10-04 15:34

Kedves N?ra!
Kicsit agg?dom, ?gy ?rzem egy helyben toporgok az ?letemmel, a karrieremmel, ?s a p?rkapcsolatommal kapcsolatban. Pedig lassan elj?n a bab?z?s ideje (fur?n ?rzem ?s k?sz?l?k r?), de nem tudom merre l?pjek. Tudom, a m?nak kell ?lni, ?s ?n igyekszem ?s boldog vagyok, m?gis valami nyugtalan?t.
Tudd esetleg valami apr? tan?ccsal seg?teni nekem? 1983.08.29.-?n sz?lettem.
K?sz?n?m v?lasz?t!
Sz?p napot k?v?nok!
Adrienn

2015-10-06 07:58

Kedves Adrienn!
Mi a k?rd?s?
Az, ami nekem fontos, nem biztos, hogy ?nnek is az.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

julcsi 2015-10-04 12:01

kedves,nora,erdekelne,hogy,mikorkapom,meg,a,lakast, 19050 12 09 en,szulrtem,koszonom

2015-10-06 08:00

Kedves Jutka!
K?sz?n?m level?t.
A t?ma dr. Kamar?s P?ter ?gyv?d ?r szakter?let?hez tartozik, k?rem, a k?rd?s?t neki tegye fel, megtal?lja ?t a szak?rt?k k?zponti oldal?n: http://www.life.hu/szakertok/index.html
Minden j?t!

B?be 2015-10-03 18:14

Mire sz?mithat?k p?rkapcsltilag az elk?vetkez? idoszakban? 1969 06 23 reggel 08?ra 30perc.V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.?dv B?be

2015-10-06 08:07

Nem l?tok jelenleg elk?telezetts?get az ?let?ben. Az?rt nem boldogul a szerelem bonyolultnak t?n? ?tveszt?iben, mert ?nmag?val sem el?gedett. ?gy hogyan szeresse ?nt b?rki? Amit sug?rzik kifel?, az ?rkezik befel?. A lehet?s?g adott, de ha nem mozdul ki a komfort-z?n?j?b?l, akkor nem fog v?ltozni semmi. A j?v? esztend? kifejezett kedvez?, de a lovag nem j?n h?zhoz.
Form?ljon egy kicsit ?nmag?n, - BEL?L ?s csak ut?na k?v?l.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gyerek 2015-10-01 15:05

Van-e k?z?s j?v?nk?8 ?ve ?lek egy?tt a mostani p?rommal, gyermek?nk nem sz?letett. Szeretn?k most m?r igazi csal?dot ?s gyermeket v?llalni, de agg?lyaim vannak a p?rommal kapcsolatban. Nem igaz?n akar elhelyezkedni dolgozni, pedig amit megcsin?l abban nincs kivetni. M?just?l Aug-ig k?lf?ld?n dolgozott, amit ott hagyott, mert mindig van valami probl?m?ja az adott munkahelyen. Ezt megel?z?en 9 h?napig nem dolgozott, emiatt sokat veszekedtem vele. A m?sik probl?ma az, hogy 2 ?nje van, vagy nagyon kedves ?s seg?t?k?sz, vagy olyan mint a pokr?c. ?lland?an panaszkodik. T?bbsz?r k?rte m?r, hogy menjek vele ki k?lf?ldre ?s majd ott egy?tt keress?nk munk?t. Van-e k?z?s j?v?nk ?s merjek-e vele k?z?s gyermeket v?llalni, amit szerintem nem is igaz?n akar (neki m?r van 2 gyereke az el?z? h?zass?g?b?l), menjek ki vele k?lf?ldre dolgozni vagy hagyjam az eg?sz kapcsolatunkat keresek itthon m?sik t?rsat? Mi lehet az ?n ?let feladatom? ?: 1968.02.27. 22:15 perc Szfv?r. ?n: 1980.09.26 17:05 perc Szfv?r

2015-10-06 08:09

Teljes k?r? elemz?st ezen a f?rumon senkinek nem k?sz?tek.
K?sz?n?m a meg?rt?st, sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Marcsi 2015-09-29 13:05

A v?lasz a kor azt jelenti b?zhat?k m?t?tben???

2015-09-29 16:15

K?sz?n?m ISM?TELT level?t.
Szeretn?m felh?vni a figyelm?t arra, hogy egy lev?l meg?r?s?nak vannak alapvet? norm?i, t?bbek k?zt etikai ?s etikett szab?lyai.
Illetlens?g ?s udvariatlans?g ismeretlennek ?gy levelet ?rni, hogy elfelejti megsz?l?tani, vagy egy?ltal?n odavetni a m?siknak, hogy "hell?".
V?g?l az elk?sz?n?st is teljesen jelent?ktelennek tartja. M?R M?SODJ?RA.
Lehet, hogy ?n?k fel? ez ?gy szok?s, - az ?n h?zam t?j?n nem.
Minden j?t!

Marcsi 2015-09-29 07:26

K?rdezn?m,hogy a t?rdprot?zis m?t?ten probl?ma mentes lesz????

2015-09-29 09:36

Sok sikert!

VIR?G 2015-09-28 22:53

j? ?stet NORA ! r?gota szeretni tudni lesz e v?ltoz?st az ?letemben, egyebkent mit v?r engem k?vetkez? id?ben, lesz e utaz?st, l?tni fogom e csal?domot? El?re is k?sz?n?m .Vir?g.

2015-10-02 19:52

Kedves Vir?g!
K?sz?n?m megtisztel? level?t.
Ahogy a bemutatkoz? anyagban is ?rtam, nem foglalkozom j?sl?ssal.
Milyen v?ltoz?sra v?r? Mit tesz meg ez?rt? A v?ltoz?st mindig az egy?nnek kell kezdem?nyeznie, az nem j?n mag?t?l.
Az asztrol?gia k?pes el?re jelezni az egy?nt k?r?l?lel? tendenci?kat, felt?rni az egy?n lehets?ges megnyilv?nul?sait, de az asztrol?gia vagy a Life coach sziszt?ma nem fog ?n helyett cselekedni.
Mi?rt nem l?tja a csal?dj?t? Mi ennek az akad?lya?
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra

Pearl 2015-09-26 18:46

Kedves N?ra!
K?rd?seim a k?vetkez?k lenn?nek:
Alakulhat-e komoly p?rkapcsolat egy Zs. nev? f?rfivel?Ha igen,milyen ?t vezethet hozz?? Sz?l. d?tumom: 1982.04.08. Az ? sz?l. d?tuma: 1971.08.20.
M?sik k?rd?sem az lenne,hogy mikor siker?l eladnom az ingatlanomat,illetve mit kellene m?g tennem ennek ?rdek?ben?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2015-09-29 16:19

Kedves Pearl!
K?sz?n?m ism?telt level?t.
Ahogy m?r j?lius 22-?n is meg?rtam:
A k?ld?tt adatok nem el?gs?gesek. Szinasztri?hoz mindk?t f?l k?plet?nek fel?ll?t?sa sz?ks?ges.
Tov?bb?, ahogy a bemutatkoz?s r?szben is szerepel: Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?kelni kell a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Nyuszif?l77 2015-09-25 16:07

Kedves D?ra!
Az ?cs?m j?v?je ?rdekelne,/l956.nov.19-?n sz?letett/,p?rkapcsolata ill.
munkahely ter?let?n.
Megtisztel? v?lasz?t v?rom ?s k?sz?n?m.
?dv?zlettel:
Vivi

2015-09-29 10:03

Kedves Vivi!
Nem adok inform?ci?t harmadik szem?lyr?l.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

omega 2015-09-25 09:01

Kedves Szak?rt?!
Mikor lesz jobb nyugodtabb ?letem, munkahelyem?? Sz?l.:1958.11.05. reggel. 8 ?ra

2015-09-29 10:02

Kedves ?gnes!
Vissza kell k?rdezzek: mit tesz az?rt, hogy nyugodtabb ?lete ?s munkahelye legyen?
Amit ?n gondolok:
- nem fejlesztette mag?t az elm?lt sok-sok ?vben
- beragadt egy adott szinten, ?gy nem v?letlen, hogy abb?l nem tud kimozdulni
- magas elv?r?sokat t?maszt munk?val, anyagiakkal, munkalehet?s?ggel ?sszef?gg?sben
- nem veszi figyelembe, hogy a vil?g egyszer?en elhaladt ?n mellett
Ha a fentiek seg?tenek kirakni a hi?nyos puzzle-t, akkor k?nnyebb? v?lik a tov?bbl?p?s. Komoly bels? munk?ra ?s m?g komolyabb beismer?sekre lesz sz?ks?g.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

N?ri 2015-09-24 19:59

Kedves N?ra!
?n : Si?fok 1977.04.11 15:10
?letem harmadik legfontosabb p?rkapcsolata sz?nhet meg a napokban! A p?rom 19870518 12:00 Ny?regyh?za! Hiszek a feng shui-ban,k?rem seg?tene lesz-e k?z?s j?v?nk vagy elv?lunk v?gleg? Nem tal?lkoztam m?g senkivel,akivel ennyire passzoltunk volna! Nagyon el vagyok keseredve, nem j? egyed?l...K?rem sz?pen....

2015-09-29 09:50

Kedves N?ri!
El akar menni? El... akkor hagyni kell. A ragaszkod?ssal t?bbet ?rtasz, mint amennyit haszn?lsz. M?g lehet kicsit h?zni ?s vonni, ?m Te is tudod, hogy ennek semmi ?rtelme. Biztos, hogy volt m?r v?l?sod (ny?g?s, jogi proced?r?val). Im?dod az ?llatokat. Megl?tod az apr? j? dolgokat. N? vagy, okos ?s sz?p.
Ideje, hogy magaddal foglalkozz. El?sz?r is szeresd tenmagad, mert mindig m?sokat szerett?l, magadat h?tt?rbe szor?tva emiatt.
V?ltozni ?s v?ltoztatni csak Te tudsz a saj?t ?leteden, s am?g nem ?nmagadra koncentr?lsz, hanem m?sokra, m?sok j? l?t?re, addig a saj?t ?leted z?rzavaross?ga nem fog megsz?nni.
Sok sikert.
Ne feledd, 2016 a lez?r?s ?ve, ?rtam r?la cikket itt a Life.hu-n. Ami menni akar, azt hagyd elmenni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Holdl?ny 2015-09-22 16:06

Kedves N?ra! T?bb ?ve vagyunk egy?tt partneremmel, sz?m?thatok-e a kapcsolatunk elm?ly?l?s?re, esetleg egy?tt?l?sre, gyerekre?
1972.02.28. 10,05 ?ra sz?l.id?
K?sz?n?m!

2015-09-24 10:39

Kedves Holdl?ny!
?n alapvet?en egy j? ?s kiegyens?lyozott ?lethelyzetet l?tok, - n?mi t?relmetlens?ggel f?szerezve. (ami persze ?rthet?)
A v?gyott gyermekkel kapcsolatban vannak fenntart?saim.
K?rdezd meg, hogy ? mit szeretne. A v?lasz?nak tartalma nem lehet negat?v.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Anetta 2015-09-18 13:20

Kedves N?ra!
A k?rdesem a k?vetkez?! Megismerkedtem egy n?lam fiatalabb f?rfival, ?rdekel, hogy van e k?z?s j?v?nk, az am?gy sem egyszer?en indult kapcsolatunknak!
Sz?lettem: Gy?r, 1977.07.28. 04:30
A p?rom adatai: Komarno, 1986.06.30.
Valamint m?g egy k?rd?sem lenne! Alkalmas e az id?szak most nekem a munkahelyv?lt?sra?
K?sz?n?m!

2015-09-21 23:18

Kedves Anetta!
Mit jelent a k?z?s j?v?? K?z?s munk?t? Bar?ts?got? Szerelmet?
...?s, ami megk?rd?jelezi ezt az eg?szet: Te teljesen f?ggetlen vagy (?s itt nem az 1986-os sz?let?s? szem?lyre utalok)?
Munkahelyv?lt?sra a k?s? ?sz, t?l kedvez?.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Adrienn 2015-09-18 12:46

Kedves N?ra!
1981.07.02
Ma j?tt el az a nap mikor feladtam.
Nem ?nsajn?latb?l,sem elkeseredetts?gb?l irok.
Azt l?tom akit gyermekkor?ban er?s traum?k ?rtek abb?l norm?l ?letet ?l? ember nem lesz.
Ugy ?rzem sok mindent tettem hogy egy pozitiv ?letet fel?pitsek de a balszerencse mindig k?zbesz?lt.
Elfogyott az er?m. Nem vagyok gyenge n?. Legy?z?tt az ?let-
?DV. Adrienn

2015-09-21 23:10

Kedves Adrienn!
Mindenki a maga sors?nak kov?csa. Van m?rt?r ?s van h?s. Mindenki maga d?nti el, mely oldalra ?ll.
Minden j?t!
N?ra

Pottyosbogre 2015-09-16 08:28

Kedves N?ra!
Sz?let?si id?, hely: 1989.11.01., 19:30 (ottani id? szerint), Zalau.
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy a kisl?nyomat meg kell-e majd oper?lni, vagy an?lk?l is sikeres lesz a kezel?s?
A k?vetkez? gyermek?nk vajon fi? lesz vagy l?ny?
K?sz?n?m a v?laszt!

2015-09-21 23:06

K?sz?n?m level?t.
Javaslom, hogy k?rdezze meg a gyermek kezel?orvos?t, minden bizonnyal seg?ts?g?re lesz.
A fi?/l?ny k?rd?s megv?laszol?s?t pedig egy fogantat?si napt?r fogja el?seg?teni, amir?l oldalamon olvashat b?vebben: http://szatmarinora.hu
Tov?bbi sz?p est?t!
N?ra

juicsi 2015-09-16 07:39

1950 12 9 szuletem.kedvesnoralakast.szeretnek,veni,ojat,hogy,a,birosogon,elvett,lakast.,az,ugyvednek,decenberben,odatam,a,penzt.megmindig,nincs,lakasom.kerdesem,mikor,lesz,monta,hogy,oktoberbe,de,en,nemhiszekneki,kerdesem,mikor,lesz.koszonom20

2015-09-16 22:54

Kedves Jutka!
K?sz?n?m level?t.
A t?ma dr. Kamar?s P?ter ?gyv?d ?r szakter?let?hez tartozik, k?rem, a k?rd?s?t neki tegye fel, megtal?lja ?t a szak?rt?k k?zponti oldal?n: http://www.life.hu/szakertok/index.html
Minden j?t!

B?bebaba 2015-09-12 20:42

Kedves N?ra, pontot tett?nk p?rommal egy neh?z kapcsolatra, nem tudom eld?nteni, hogy v?glegesen, vagy ideiglenesen. V?rjak, vagy engedjem el...? 1967. 06.08. 9.55 Bp, ?n 1968.08.15. 16.55 Bp. V?lem?nyedet el?re is k?sz?n?m tisztelettel.

2015-09-16 22:34

Kedves ?va!
K?sz?n?m leveled.
"V?rjak, vagy engedjem el..." - ezt nem d?nthetem el helyetted. Ennek a s?ly?t nem v?llalom ?t t?led.
...egy?bk?nt pedig pontosan tudod, mi a helyes ?t, mely ir?nyba kell menned. Az id?h?z?s ?rt neked.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Katko 2015-09-07 21:39

Kedves N?ra!
Kisbab?t szeretn?nk a p?rom 1977. 07. 05-?n ?n pedig 1981.07.02-?n hajnal 4-kor sz?lettem. Azt szeretn?m k?rdezni, hogy lehet-e k?z?s gyermek?nk ?s ha igen, mikor lesz a legalkalmasabb id? a fogantat?shoz?
V?laszodat el?re is k?sz?n?m! Sz?p est?t Neked! Katko

2015-09-07 23:41

Kedves Katko!
A gyermekv?llal?s nem k?teless?g, hanem lehet?s?g ?s felel?ss?g. A lehet?s?g van benne a k?pletben, de hogy az egy?n h?nyat v?llal ?s mikor, no ?s kivel... az saj?t d?nt?s k?rd?se.
A d?nt?s meghozatala ut?n nagy seg?ts?g lehet egy fogantat?si napt?r elk?sz?t?se, melyr?l oldalamon olvashat tov?bbi inform?ci?kat. (id?ig?nyes feladat)
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Claude 2015-09-07 12:50

Kedves N?ra!
Arra lenn?k k?v?ncsi hogy a k?zelj?v?ben "sorsd?nt?" esem?ny l?tszik- e az ?letemben?
V?lasz?t k?sz?n?m.

2015-09-07 23:34

Kedves Claude!
J?sl?ssal nem foglalkozom.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Bogy? 2015-09-06 20:44

Kedves N?ra!
Ingatlanelad?s el?tt ?llok. MIndenk?ppen el szeretn?m adni a h?zamat az elk?vetkez? 1-2 h?nap sor?n. Most ?rkezett r? egy aj?nlat r?, de nagyon alacsony ?rr?l. Elfogadjam v lesz m?g szeptember-okt?berben jobb lehet?s?g?
K?sz?n?m sz?pen az ?tmutat?st!
1981.11.14. 1:20 perc K?rmend

2015-09-07 23:33

Kedves Bogy?!
?n nem d?nthetem el, mit fogadjon vagy utas?tson el.
Nagy kiugr?s, "h?ha" aj?nlatnak minim?lis az es?lye.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Bambi 2015-09-05 08:43

Kedves N?rika!
Mikor lesz az ?letemben, v?gre eg?szs?g, nyugalom, boldogs?g?
(1954 01.07 16 ?ra 49 perc Szeged )
?lland?an csak feladatok, ?s k?zdelem, m?g most is nyugd?jasan?
V?rom a v?laszt, tisztelettel, ?s k?sz?nettel
Bambi

2015-09-07 23:30

Kedves Bambi!
Mikor lesz a feladatok ?s a k?zdelem helyett m?svalami f?kuszban? ?n ?r?kk? a rosszra koncentr?l ?s arra, mikor j?n a k?vetkez? gond, megoldand? probl?ma. Ha alapjaiban v?ltoztatja meg a n?zeteit, ?s meg?rti, hogy "minden rosszban van valami j?", m?r azzal sokat nyer. Ha pedig eljut oda, hogy a c?lt helyezi k?z?ppontba, nem pedig az odavezet? - ak?r g?r?ngy?s utat -, akkor a v?geredm?ny ?r?mteli lehet?s?ge megsemmis?t? csap?st fog m?rni a pillanatnyi gondokra, teend?kre.
Gondolkodjon egy kicsit pozit?vabban.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

?gota 2015-09-04 08:02

Kedves N?ra!M?jusban kezdtem egy ?j helyen dolgozni.A munka el?g d?c?g?sen halad.?rdemes tov?bb folytatnom?
1978.01.02.Siofok 16:52 perc
K?sz?n?m v?lasz?t!

2015-09-05 20:00

Kedves ?gota!
Azt nem d?nthetem el, hogy folytassa-e vagy sem (mert az nem az ?n feladatom). Nem l?tom az alapvet? v?ltoz?st, viszont, ha keres, ?s lehet?s?get ad mag?nak az ?jra, fog tal?lni olyat, ahol az ?r?k?s anyagi bizonytalans?g ?s kisz?m?thatatlan j?v?k?p helyett stabil talaj lehet a l?ba alatt.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Csaszi 2015-08-31 00:59

Kedves Nora!
Erdeklodnek hogy alakul a szerelmi parkapcsolatom folytatasa ?
Szuletesi adatom :1968 07 31.

2015-09-05 19:57

Kedves Csaszi!
Legyen kedves pontos?tsa az adatait.
?ra, perc ?s hely is sz?ks?ges.
K?sz?n?m

gabriella672 2015-08-30 09:43

Kedves N?ra!
A k?rd?sem a k?vetkez? volna a jelenlegi munkahelyemen lesznek-e v?ltoz?sok ami engem ?rint , ?s ha lesznek akkor pozit?v vagy negat?v ir?nyba ?rintenek engem? 1967. 05. 10.
K?sz?n?m v?lasz?t el?re is !

2015-09-05 19:53

Kedves gabriella672!
Erre a k?rd?sre 2015. m?jus 22-?n m?r v?laszoltam, ?s most sem tudok ?nnek m?st ?rni, minthogy:
A gy?gy?t?s, mint "k?pess?g" vagy "lehet?s?g" biztosan k?zel ?ll ?nh?z, - vagy ilyen ter?leten dolgozik, vagy eleve ezzel foglalkozik. A v?lt?s lehet?s?ge adott, de a t?m?t?l ne t?volodjon el.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Picur 2015-08-30 00:11

Kedves N?ra,
Milyen v?ltoz?sokra sz?m?thatok a szerelemben az elk?vetkez? h?napokban, szak?t?s vagy ?j, komoly kapcsolat v?rhat?-e?
Adatok: Budapest, 1969.01.24. reggel 6.00
Lehet-e a horoszk?pb?l l?tni, hogy milyen jegy sz?l?tte lesz a p?rom?
K?sz?n?m sz?pen a v?laszt ?s a seg?ts?get!

2015-09-01 12:27

Kedves Picur!
Z?rzavar ?s k?t malaomban ?rl?s helyett tess?k hely?re tenni a most f?gg?ben l?v?, ?s sehov? nem vezet? ?gyeket.
Am?g nem csin?l rendet az ajt?ban, nem tiszt?tja ki a koszt ?s a felesleget, nem engedi be a f?nyt, hogy sz?ll?thana a sors oda ?j b?tordarabot?
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Kifli 2015-08-28 08:22

Kedves N?ra!
?let?r?m aktivista? :-) ?n is szeretn?k ez lenni :-)
Az a k?rd?sem, hogy mikor lesz vagy lehet p?rkapcsolatom?
Volt egy hossz? "nem p?rkapcsolatom", amit tavaly le kellett z?rnom. Most az elm?lt k?t h?tben volt ?jra fell?ngol?s kett?nkben, de ism?t lez?rtam - enn?l sosem fog jobban menni. Ennek ellen?re igyekszem ?s nyitott szemmel j?rok, hogy egy igazi t?rsra leljek, nagyon v?gyom r?. Egy kis biztat?st szeretn?k kapni t?led, hogy lehets?ges, ebben k?rem a seg?ts?gedet.
1980.12.13.-?n sz?lettem Kerepestarcs?n, reggel 8 ?ra 10 perckor. K?sz?n?m a v?laszod!

2015-09-01 12:23

Kedves Kifli!
?let?r?m van benned is, csak el?t?rbe kell(ene) helyezned.
Alapvet?en nyitva van a kapu egy p?rkapcsolat el?tt, viszont az is igaz, hogy hajlamos vagy az ?szehasonl?gat?sra. Amikor j?n valaki, elkezded hasonl?tgatni valakihez. Mindegy, hogy ez ut?bbi kicsoda (ak?r testv?r, egy r?gi kedves, sz?l? vagy j? bar?t is lehet)... ez hiba. Minden lehet?s?get kezelj egyedik?nt, ?s k?l?nlegesk?nt, ad?dik a k?zelj?v?ben t?bb is.
Aki mer, az nyer.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

aprocska 2015-08-26 19:38

Kedves Nora! 1960 marcius 19 ido? Komarom SlovakiaSzertnem megtudni hogy lesz e komolyab parkapcsolatom a kozeli jovobe. Szep estet

2015-08-28 20:47

Kedves aprocska!
Pontatlan adatokkal a v?lasz is pontatlan lehet.
12:00-ra be?ll?tott sz?let?si k?plet azt ?zeni, hogy el?sz?r is tanulja meg ?nmag?t szeretni.
Az?rt nem boldogul a szerelem bonyolultnak t?n? ?tveszt?iben, mert ?nmag?val sem el?gedett. ?gy hogyan szeresse ?nt b?rki? Amit sug?rzik kifel?, az ?rkezik befel?. A lehet?s?g adott, de ha nem mozdul ki a komfort-z?n?j?b?l, akkor nem fog v?ltozni semmi.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra

csill?m 2015-08-25 09:16

1962.07.01.15.45 / Ny?rb?tor /
Kedves N?ra !
V?get ?rt sajnos..szeretn?k k?lt?zni ! Van e r? es?lyem.
K?sz?n?m !

2015-08-28 21:12

Kedves csill?m!
Van, ha kompromisszumkokra is k?szen ?ll. Egyed?l nem lesz el?g er? / p?nz / lehet?s?g. Ak?r sz?l?i vagy rokoni seg?ts?g is sz?ba ker?lhet.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Zsuzska 2015-08-24 17:20

Kedves N?ra! F?rjemnek ?s any?somnak van egy k?z?s ingatlanuk, id?n meghirdett?k elad?sra, sajnos eddig nem volt komoly vev?, ?rdekl?dni szeretn?k , hogy id?n van-e m?g lehets?ges vev? az ingatlanra. F?rjem 1966.08.05 , 16.00h-kor sz?letett , Tatab?ny?n, 1969.02.08 . 21.-00h-kor Sz?nybe , Any?som 1943 szept 21.?n

2015-08-28 20:39

Kedves Zsuzska!
Ingatlan ter?n siker csak komoly kompromisszummal ?s lemond?ssal j?het l?tre a k?zelj?v?ben.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csill?m 2015-08-24 12:47

Sz?let?si id?pont 2015.07.01 15.45 ./ k?lt?z?s! /
Kedves N?ra !
Szeretn?k elk?lt?zni a jelenlegi p?romt?l..mit mondanak a csillagok lesz r? es?lyem,nagyon szeretn?m.
K?sz?n?m

2015-08-28 20:37

Kedves Csill?m!
Legyen kedves ?s seg?tsen abban, hogy ki vagy mi sz?letett 2015.07.01-j?n? Sajnos sz?momra nem egy?rtelm?.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Dius 2015-08-24 09:48

Kedves N?ra!
1993. j?lius 21-?n sz?lettem 00:20kor,T?keterebesen. A h?ten cs?t?rt?k?n p?t ?llamvizsg?ra megyek. Szeretn?m tudni, milyenek aznap az es?lyek arra,hogy sikeresen megcsin?ljam a vizsg?t. Seg?ts?g?t el?re is k?sz?n?m! Tov?bbi sz?p napot k?v?nok! :)

2015-08-24 20:37

Kedves Dius!
A 14. Holdnap alapvet?en kedvez a nagy kih?v?soknak, a r?gebb ?ta h?z?d? ?gyek lez?r?s?nak ?s ?j dolgok elind?t?s?nak. B?zzon ?nmag?ban, a tud?s?ban ?s ny?g?zze le a vizsg?ztat?kat.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

G?mbi 2015-08-23 14:48

Kedves N?ra! 1967.08.12.-?n sz?lettem Debrecenben hajnali 3.?ra 45-kor szeretn?m megk?rdezni mikor a legalkalmasabb elkezdeni a fogy?k?r?t,hogy sikeres legyen.k?sz?n?m!

2015-08-24 20:32

Kedves G?mbi,
Teliholdkor, - legk?zelebb augusztus 29-?n lesz.
Sz?p est?t!

G?mbi 2015-08-23 14:44

Kedves N?ra! Kisfiam szeptemberben kezdi az ?t?dik oszt?lyt 2004.10.20.-?n sz?letett Budapesten 7.47.perckor szeretn?m megk?rdezni min v?ltoztassak ,hogy jobban szeresse a sulit. k?sz?n?m egy agg?d? anyuka

2015-08-24 20:30

Kedves G?mbi!
Kisfi?nak valamif?le "szakasod?sra" lenne sz?ks?ge. Az ? egyetlen "probl?m?ja", hogy sok ter?leten kellene j?l teljes?tenie, ami felszabdalja az energi?it. Mik?zben, ha lenne egy k?zponti, ?ltala is szeretett t?ma, azzal j?l boldogulna. T?n?djenek el ezen.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

benzsamin 2015-08-20 22:12

j? estet N?RA!Ap?rom tiz ?ve mozg?ss?r?lt ,mellkasatol lefele lebenult,kerekesskocsival k?zlekedik.Lesz ebb?l valtoz?st? k?sz?nem.

2015-08-24 20:25

Kedves benzsamin!
?szint?n megtisztel?nek ?rzem, hogy hozz?m fordul egy ilyen komoly, egyben s?lyos probl?m?val. ?m a kedvese kezel?orvosa minden bizonnyal meg tudja v?laszolni ezt az orvosi k?rd?st. ?n nem.
K?sz?n?m meg?rt?s?t!
Szatm?ri N?ra

Agi69 2015-08-20 18:40

Kedves Nora! Jelenleg nincsen parkapcsolatom,szeretnem megtudni,hogy mikortol szamithatok,egy tartos,komoly parkapcsolatra?Sz.ad.69.1.16.9;36(Romania\Szatmarnemeti).Valaszodat nagyon szepen koszonom Agi

2015-08-24 20:23

Kedves ?gi!
Mikor fogod v?gre magadat szeretni? Az?rt nem boldogulsz a szerelem s?r? rengeteg?ben, mert magaddal sem vagy el?gedett. ?gy hogyan szeressen b?rki? Amit sug?rzol kifel?, azt vonzod be. A lehet?s?g adott sz?modra is, de ideje elfelejteni a r?gi kudarcot ?s megal?ztat?st. Ne abb?l indulj ki, kezdj tiszta lappal. ?gy k?nnyebb lesz.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra

Reni 2015-08-20 14:19

Kedves N?ra!
Szeretn?m miel?bb eladni a lak?somat ?s csal?di h?zat venni, vagy elcser?lni. Elind?tottam az elad?st ?s m?r n?zegetem a k?n?latot is. Azt szeretn?m k?rdezni, hogy siker?l-e ny?lbe?tni a cser?t v. v?s?rl?st m?g ezen az ?sz?n? Sz?let?si id?: 1960.10.26. 08.00.
K?sz?n?m el?re is a v?laszt. R.

2015-08-24 13:15

Kedves R.!
?n ?gy l?tom, hogy ez az elad?s nem kiz?r?lag az ?n d?nt?se, - a m?sik f?l mit gondol ugyanerr?l a t?m?r?l? Egyet ?rt? El?sz?r a c?lokat kellene tiszt?zni, hogy mindenki sz?m?ra megfelel? legyen az ir?ny.
Alapvet?en nyitva vannak a kapuk ezen a t?ren.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Zsuzska 2015-08-18 16:58

Kedves N?ra! 1966.08.05 Tatab?nya, 16.00 R?bert, 1969.02.08 .Sz?ny, 21.h 00 F?rjem?knek van egy nagyobb ingatlanuk, szeretn?nk eladni, de eddig nem igen volt jelentkez?, mikor sz?m?thatunk val?s ?rdekl?d?kre illetve elad?sra ?

2015-08-24 12:58

Kedves Zsuzska!
K?sz?n?m level?t. Legyen kedves pontos?tani, hogy a k?t k?l?nb?z? sz?let?si d?tum ki?, - sz?momra ez nem egy?rtelm?.
?s kik azok a "f?rjem?k" - kik a t?bbiek?
K?sz?n?m az egy?rtem?s?t?st.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Manka 2015-08-16 19:17

Kedves N?ra ! Sajnos a sz?let?sem -?ra,perc-d?tumot nem tudom megadni, mert a sz?leim nem eml?keznek, a k?rh?z a szem?lyzet leterhel?s?re hivatkozva-amit teljesen meg?rtek- nem tudja teljes?teni.Annyit tudok, hogy a reggeli ?r?kban sz?lettem. K?rd?sem az lenne, hogy lehet-e ?gy k?rdezni ?nt?l? Tisztelettel: Mariann

2015-08-19 17:12

Kedves Mariann!
Ha ?nnek nem probl?ma, hogy a v?lasz is pontatlan lehet, akkor b?tran.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
(olyan nincs, hogy nem keresik ki a sz?let?si adatlapj?t, joga van hozz?, szem?lyes adatnak min?s?l)

pitypang 2015-08-13 10:57

Kedves N?ra!
1982.10.28-?n sz?lettem Budapesten.Jelenleg nagyon neh?z anyagi helyzetben vagyunk ?s a lak?sunk is vesz?lyben van,de igyeksz?nk mindent megtenni,hogy itt maradhassunk az a k?rd?sem,hogy a k?zelj?v?ben rendez?dni fog a helyzet?nk ?s itt maradhatunk a lak?sunkba?Sz?p napot k?v?nok Pitypang

2015-08-19 17:09

Kedves Pitypang!
Ahogy a bemutatkoz?sn?l is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

akyne 2015-08-12 23:15

Kedves N?ra!
19810215-n B?k?scsab?n 10.30kor sz?lettem, ?rdekl?d?m hogyan alakul a mag?n?letem?
j? ?jt, akyne

2015-08-13 00:39

Kedves akyne!
Legyen kedves pontos?tsa, mit jelent az, hogy mag?n?let.
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Norbert78 2015-08-12 19:13

Kedves N?ra!
1978.12.16?n sz?lettem Koml?n, 18.20kor, 18. 30kor s?rtam f?l.
A k?rd?sem az lenne, hogy a k?zelj?v?ben R?m tal?l-e a szerelem?
El?re is k?sz?n?m a v?lasz?t!

2015-08-13 00:36

Kedves Norbert!
Nem a szerelem tal?lja meg ?nt, hanem ford?tva.
Keresse kicsit akt?vabban. Mozg?s, sport, t?rsas?gi ?let - ezek egyik?nek, vagy valamely kett? kombin?ci?j?val ?sszef?gg?sben j?n a lehet?s?g.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Cecil 2015-08-12 11:47

Kedves N?ra!
1956 06.26.-?n sz?lettem Miskolc mellett egy kis faluban az esti ?r?kban/sajnos pontosan nem tudom h?ny ?rakor/.
Alb?rletben lakunk,szeretn?nk egy m?sik lak?sba k?lt?zni,
vagy ?nkorm?nyzati lak?st b?relni.Jelenleg m?g dolgozom,de nagyon keveset keresek.Siker?l e egy jobb munkahely ?s egy m?sik lak?s?
?n mindent megteszek hogy siker?lj?n.
A v?laszt k?sz?n?m.

2015-08-19 17:05

Kedves Cecil!
Pontatlan adatokkal a v?lasz is pontatlan lehet.
1956.06.26. este 19:00 ?s 22:00 k?z?tti id?szakban t?rt?nt sz?let?ssel nem ?rz?kelem a "nagy el?rel?p?s" lehet?s?g?t, ann?l ink?bb bonyolult ?s nem igaz?n pozit?v kimenetel? jogi / hivatalos ?gy(ek) l?t?t. Ez ut?bbi ak?r egy ingatlannal ?sszef?gg? negat?v v?lasz is lehet, vagy a munkahelyv?lt?ssal kapcsolatos rem?nyek folyamatos akad?lyba ?tk?z?se.
Minden j?t ?s sok er?t k?v?nok!
N?ra

Kati 2015-08-11 14:30

Kedves N?ra!
Van/volt....egy nagy szerelmem,de sajnos janu?rban elment k?lf?ldre -?gy n?z ki, hogy v?gleg. Megval?sul-e az a tervem, hogy megl?togatom? Valamikor ?sszel...? Mert ezt szeretn?m ?sszehozni:) Net?n van rem?ny a folytat?sra Vele? -hogy ?n is kint maradok k?s?bb?
K?sz?n?m sz?pen, szeretettel
Kati (Budapest, 1960.01.25. 13? 30p)

2015-08-13 00:28

Kedves Kati!
Nem akarom ?ltatni.
Nem "l?tok" semmit, semmilyen kapcsolatot, csak v?gyat ?s lez?r?st.
Nincs akad?lya egy k?lf?ldi ?tnak, de a marad?ktalan el?gedetts?get ?s boldogs?got nem v?lem felfedezni a k?plet?ben a jelzett id?szakra, - ?rzelmekkel, szerelemmel ?sszef?gg?sben k?l?n?sen nem.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Margar?ta 2015-08-11 10:06

Kedves N?ra !
Szeretn?m megk?rdezni marad/e a munkahelyem vagy megsz?nik?
sz?lettem : Nagykanizsa 1956 10 . 01
K?sz?n?m sz?pen!

2015-08-13 00:22

Kedves Margar?ta!
Legyen kedves pontos?tsa az adatait.
K?sz?n?m

R?zsa 2015-08-11 06:29

? 1977.06.07.-?m sz?letett G?d?ll?n ?n 1973.12.19. kisk?nhalason.
K?rd?sem van e k?z?s j?v?nk?

2015-08-12 13:52

K?sz?n?m level?t.
Elment. Engedje el.
(?s k?rem, legk?zelebb tiszteljen meg azzal, hogy legal?bb k?sz?n nekem)
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

pitypang 2015-08-10 18:07

Kedves N?ra!
Szerinted mi ?sszeill?nk vagy csak egym?s idej?t fecs?relj?k?
1986.04.27. (?n) ?s 1978.05.27. (p?rom)
Nagyon szeretem, r?g?ta egy?tt vagyunk, de nagyon lassan haladunk el?re (?sszek?lt?z?s... gyerek...) Nem sz?vesen v?ln?k meg t?le, de nehezen egyeztet?nk.
K?sz?n?m sz?pen!

2015-08-10 21:00

Kedves pitypang!
Ahogy a bemutatkoz?sn?l is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
A k?t k?pletet d?li k?z?pid?re ?ll?tva legal?bb 9, legfeljebb 11 ?ve kezd?d?tt, - ez t?nyleg r?g?ta tart :-)
A f?rfi oldal?r?l nem l?tom az elk?telez?dni v?gy?st (azaz a f?ggetlens?gr?l val? lemond?si sz?nd?kot - am?g nincs gyerek, addig nem kell felel?ss?get v?llalni). Tal?n kellene neki n?mi inspir?ci?...
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Mack? 2015-08-09 09:51

Kedves Nora!
1973.12.19. Kiskunhalason sz?lettem 5.28kor
Szeretn?m megkerdezni vissza kapom e P?tert?

2015-08-10 20:53

Kedves Mack?!
Nem, hisz nem a sors tehet arr?l, hogy P?ter elment, - ?gy a sora nem is tudja ?t visszaadni.
Ez P?ter d?nt?se volt, ?nn?n sz?nt?b?l t?vozott. ?n pedig volt annyira bel?t?, hogy teret engedett P?ter akarat?nak.
Most ideje lesz teret engedni saj?t mag?nak ?s egy ?j szerelemnek.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mack? 2015-08-09 09:36

Kedves N?ra!
1973.12.19. 5.28 Kiskunhalason sz?lettem szeretn?m megk?rdezni vissza kapom e a sorstol P?tert?

2015-08-10 20:53

Kedves Mack?!
Nem, hisz nem a sors tehet arr?l, hogy P?ter elment, - ?gy a sora nem is tudja ?t visszaadni.
Ez P?ter d?nt?se volt, ?nn?n sz?nt?b?l t?vozott. ?n pedig volt annyira bel?t?, hogy teret engedett P?ter akarat?nak.
Most ideje lesz teret engedni saj?t mag?nak ?s egy ?j szerelemnek.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

rasher 2015-08-07 18:40

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m k?rdezni, hogy fiamnak (Gy?ngy?s, 1994. 05.25. 17 ?ra 52 perc) van-e lehet?s?ge a k?vetkez? egy-k?t h?napban j?l fizet? munk?t tal?lni? Vagy ink?bb tanuljon m?sik szakm?t?
K?sz?n?m v?lasz?t.

2015-08-08 07:31

Kedves rasher!
A gyermek?nek meg kellene jelenleg el?gedni az "?tlagossal". M?g ?gy sem szerezett igaz?b?l semmilyen jelent?s ?let- ?s munkatapasztalatot. Ha a mostani kih?v?sok el?l megfutamodik, megint a null?r?l indul.
Nem kellene ?t ekkora nyom?s al? helyezni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Reni 2015-08-07 18:06

Kedves N?ra!
Munkahelyv?ltoztat?son gondolkodom, amit most egy-k?t h?ten bel?l meg kellene tennem, mivel t?l soknak ?rzem a rajtam l?v? terheket m?r n?h?ny ?ve. Beadtam egy p?ly?zatot a szomsz?d v?rosba, nem tudom, van-e realit?sa. Most l?pjek vagy v?rjak m?g? H?rom gyermek?nk van, a p?nzre nagy sz?ks?g van.
A p?rommal nagy v?ls?got ?l?nk ?t, m?g nem tudom, mi lesz a v?ge. Teh?t a k?rd?s tulajdonk?ppen: maradjak a p?rommal, de v?ltsak munkahelyet? vagy maradjak a munkahelyemen, de k?lt?zzek el? vagy mindkett?t tartsam meg? vagy mindkett?t hagyjam el? Tudom, hogy nekem kell d?nteni, de m?gis mit mutatnak a csillagok? Egy?ltal?n, j? helyen vagyok?
K?sz?n?m a v?laszt el?re is.
Adataim: 1960.10.26. reggel 8 ?ra, Gy?ngy?s

2015-08-08 07:28

Kedves Reni!
K?rd?sei - minden ir?nia n?lk?l - kardin?lisak, ?s nem ?n fogom eld?nteni, ?nnek mi a j? vagy ?pp a helyes.
Ha valaki nem ?rzi j?l mag?t valahol, akkor ott nincs j? helyen. ?m, mostan?ban ?n sem tett eleget az?rt, hogy a dolgok j? mederbe terel?djenek.
A munkahelyv?lt?ssal ?nmag?ban semmi nem old?dik meg, hisz nem az?rt ?rzi tehernek, mert t?nyleg van ?n?n extra s?ly, hanem az?rt, mert otthon nem m?k?dnek a dolgok, ?s ez?rt sokkal kevesebbet b?r cipelni.
?n mit szeretne?
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

marianne75 2015-08-06 16:42

Kedves N?ra ?rdekl?dn?k egy k?lf?ldi pasival kapcsolatban aki sz?momra sokat jelent. k?rd?sem : val?ban el j?n szeptember v?g?n Budapestre az ?r ahogy ?rta ?s l?trej?n a tal?lkoz? ha r?szemr?l mindent megteszek ez?rt ? illetve val?ban ?szinte velem lehet hogy val?ban szeret ahogy ?rja a level?ben szerelmes lenne ..?n marianna 75.11.30 ? pedig ciro :1954.k?sz?n?m sz?pen el?re a v?lasz?t.

2015-08-08 07:15

Kedves marianne75!
Ahogy a bemutatkoz?sn?l is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Liszeszita 2015-08-05 08:05

Kedves N?ra!
1954 m?jus 8-?n este 21,30-?s 22,30 ?ra k?z?tt sz?lettem Budapesten a J?nos k?rh?zban.
A k?rd?sem jelenleg nincs munk?m munkan?lk?li vagyok, lesz-e munk?m
?s rendszeres havi j?vedelmem?? nagyon fontos lenne, hogy eltudjam magam tartani.
K?sz?nettel:
Mart?nez Ildik?

2015-08-08 07:11

Kedves Ildik?!
A v?ltoz?st ?nnek kell kezdem?nyeznie. M?shol m?s form?ban, m?s jelleg? feladatot kellene megpr?b?lni elv?llalni. Merjen b?tor lenni. Merjen kock?ztatni. Ha nem mozdul ki a komfort-z?n?b?l, nem fog sikerrel j?rni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Skorpi? 2015-08-04 15:06

Tisztelt N?ra!
Szeretn?m tudni,hogy alakul a p?nz?gyi ?s lak?shelyzetem?
1989 11.21.-?n sz?lettem Miskolcon19.30 -kor.
Jelenleg Budapesten ?lek.

2015-08-08 07:09

K?sz?n?m level?t kedves SKorpi?!
?n mit tesz az?rt, hogy alakuljon a p?nz?gyi vagy lak?shelyzete? (mit jelent az, hogy lak?shelyzet? Ezt nem tudom ?rtelmezni.)
Legyen kedves konkr?t, j?l megfogalmazott k?rd?st feltenni.
K?sz?n?m!
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Lujzika70 2015-08-04 10:43

?dv?zl?m!
Abban szeretn?m a seg?ts?g?t k?rni (1970.03.03. 22.00. G?d?ll?), hogy mikorra siker?l abb?l az ?ll?v?zb?l kit?rn?m, amiben 2008 ?ta toporgok. 40 ?vesen elkezdtem f?iskol?ra j?rni, tavaly lediplom?ztam, munkahelyet v?ltottam, most mesterk?pz?re j?rok (rem?lem j?v?re azt is sikeresen elv?gzem), de a munk?mban nem ?rzem, hogy a helyemen lenn?k. ?rzem, hogy sokkal t?bb van bennem. A csal?dom rendben van, boldog is vagyok, csak a munk?mban nem tal?lom meg ?nmagam ?s a kiteljesed?semet. V?rhat? v?ltoz?s, vagy marad minden ?gy, nyugodjak bele?
A m?sik k?rd?sem, lesz unok?m? ?s kb. mikorra v?rhat?, ha igen?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
Tov?bbi sz?p napot!

2015-08-08 07:06

Kedves Lujzika70!
Nem az a k?rd?s, hogy mikorra siker?l, hanem, hogy mi?rt nem siker?l.
Mert val?j?ban f?l a v?ltoz?st?l, ez az igazi ind?ttat?s. V?gyik r?, de f?l. Am?g f?l, addig marad az ?n ?ltal megnevezett ?ll?v?z.
Legyen b?trabb, okt?bert?l tal?n a b?trs?g is nagyobb teret kap.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

erzsebet45 2015-08-04 08:47

Kedves N?ra!V?rhat?-e kedvez? id?szak csal?dom sz?m?ra, a megold?sra v?r? probl?m?k pozit?v kimenetel?re,?

2015-08-08 07:00

Kedves erzsebet45!
Mivel nem k?dlte el a k?rt ?s sz?ks?ges adatokat, ?gy nem tudok v?laszolni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Dallancska 2015-08-01 22:07

Kedves Szatm?ri N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, megbirk?zom-e szakmai neh?zs?geimmel, valamint ingatlanomat sikeresen ?rt?kes?tem-e, vagy esetleg m?s tervei vannak a Mindenhat?nak?1963.01.21.03.45

2015-08-08 06:58

Kedves Dallancska!
Legyen kedves fel?l?rni a Mindenhat? terveit ?s a saj?t ?let?nek ir?ny?t?s?t tartsa k?zben.
Szakmai t?ren ideje lenne ?tgondolni a v?ltoz?s, v?ltoztat?s lehet?s?g?t. Az, hogy ?n ezt megtesz-e vagy sem, a saj?t d?nt?se.
Ingatlan ter?n siker csak kompromisszummal j?het l?tre a k?zelj?v?ben.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Andika 2015-07-28 14:49

?dv?zletem!?rdekl?dn?k hogy alakul a p?rkapcsolatom?Eg?szs?g?gyileg mire sz?m?tsak?Lesz e valaha gyermekem?A v?lasz?t k?sz?n?m,sz?p napot k?v?nok!

2015-07-29 09:40

K?sz?n?m level?t!
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

GY?ngy 2015-07-25 21:02

Kedves N?ra !
Van egy ?res h?zhely?nk ,Mikor tudjuk eladni??
Adataim sz?lettem Nagykanizsa 1956 10 01 20.30 sz?lettem h?tf?n

2015-07-29 09:58

Kedves Gy?ngy!
Sem napt?r, sem ?ra, sem d?tum nincsen az asztrol?giai k?pletekben.
Ez esetben nem az a k?rd?s, hogy mikor tudja eladni, hanem az, hogy mikor ad lejjebb az ig?nyeib?l, rem?nyeib?l. Amint cs?kken az ?r, ?rkezik a vev?.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

kati 2015-07-25 14:55

Kedves Nora!
Nemetorszagban elek es a parkapcsolattal lenne kerdesem h j?n e valaki vagy maradok egyed?l? masik kerdesem h valtsak e munkahelyet?
nagyon nagy k?sz?nettel. katt33
sz?l id?:1967 10.27. ejjel 1. 00 Sajoszentpeter(Miskolc)

2015-07-29 09:38

Kedves Katalin!
A k?rd?seit tekintve vannak annak jelents?ge, hogy ?n hol ?l?
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Csillag 2015-07-25 11:00

Kedves N?ra!
Szeretn?m megtudni, hogy ?rdemes-e k?zdenem a h?zass?gom?rt, lehet-e boldog, k?z?s j?v?nk, vagy jobb lenne-e mindkett?nknek, ha k?l?n utakon folytatn?nk? Van-e a f?rjem ?let?ben esetleg m?sik n?, ?s ha igen, vele milyen m?ly a kapcsolata? Ha esetleg v?get ?r a h?zass?gunk, tal?lok-e ?j t?rsat, akivel boldog lehetek? ?s a legfontosabb: lesznek-e gyermekeim?
Sz?let?si adataim: Szombathely, 1979.09.04., 13.15
K?sz?nettel v?rom v?lasz?t:
Csillag

2015-07-29 09:55

K?sz?n?m level?t!
?n nem d?nthetek ?n helyett, hogy menjen vagy maradjon.
K?rd?sei m?lys?ge ?s mennyise r?szletes elemz?st ig?nyelek, ezt ezen a f?rumon nem tudom biztos?tani ?nnek.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

GY?ngy 2015-07-25 09:45

Kedves N?ra !
Nyugd?jask?nt 4 ?r?ban dolgozom , egy v?llalkoz?sn?l .Sajnos egy ?j v?llalkoz? nyerte meg ezt a v?llalkoz?st . A k?rd?sem maradhatok tov?bb
dolgozni az ujj v?llalkoz?n?l . Vajon tov?bb foglalkoztat e ????
El?re is K?sz?n?m ?

2015-07-29 09:52

Kedves Gy?ngy!
Mivel nem k?dlte el a k?rt ?s sz?ks?ges adatokat, ?gy nem tudok v?laszolni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Szoffi 2015-07-23 11:17

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megk?rdezni ?nt?l, hogy jelentkeztem egy tv-s ?ll?sra , amihez kik?t?s volt a diploma. B?r 4 ?vig j?rtam egyetemre, voltam enn?l a bizonyos tv-n?l is kommunik?ci?s k?pz?sen, de az egyetemet nem fejeztem be, ?gy nincs meg a diplom?m. Nem tudom, hogy felvesznek-e?
Feh?rgyarmat, 1985.01.08 23:58
K?sz?nettel Szoffi

2015-07-29 09:35

Kedves Szoffi!
Szomor? h?rem van. Egyetlen asztrol?giai k?pletben sincsen benne, hogy valakit hov? vesznek fel, mi lesz a c?g neve, milyen poz?ci?t fog bet?lteni ?s mennyit fog keresni.
Az asztrol?giai k?plet tendenci?kat jelez, de azt nem, hogy az egy?n ?l-e a lehet?s?geivel, net?n ellen ?ll azoknak.
A kommunik?ci?, mint ir?ny j? v?laszt?s, de lehet, hogy picit lentebb l?v? l?pcs?fkr?l kellene megkezdeni a felfel? t?rekv?st.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Judit 2015-07-23 01:04

Kedves N?ra!
Augusztus 15-?n telik le 4 h?napos hat?rozott idej? munkaszerz?d?sem. Sz?besz?d szerint lehet, hogy p?r embert szeptemberben visszah?vnak ism?t 4 h?napra. El?g fur?n ?rzem magam, mert az emberek t?bbs?g?vel kij?v?k, de t?bbekn?l nagyfok? sunyis?got ?rtek. Meg szeretn?m k?rdezni, hogy a f?n?keim milyen v?lem?nnyel vannak r?lam, esetleg szeptemberre visszah?vnak? Ha nem, akkor el tudok majd helyezkedni? Hogy alakul ?ll?skeres?sem? Nagyon sz?pen k?sz?n?m! Judit (Budapest, 1977.04.09. reggel 8 ?ra 45 perc)

2015-07-29 09:23

Kedves Judit!
Nem l?tok tart?san munkan?lk?li id?szakot.
Sok sikert!
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

www.szatmarinora.hu 2015-07-22 18:47

Kedves N?ra !
A v?lasz?val egyid?ben csupa-csupa pozit?v vizsg?lati eredm?nyt kaptam, a p?romt?l ?s a fiaimt?l pedig sok-sok szeretetet, biztat?st.
K?sz?net ?nnek ?s egy nagy szeretet?lel?s!
Minden j? k?v?nok.
Anna

2015-07-29 09:21

K?sz?n?m pozit?v tartalm?, kedves szavait!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Christina 2015-07-22 11:55

Kedves Nora!
Ezuton szeretnem megegyszer megkoszonni a segitsegedet, sokat segitett, ezaltal tisztabbal latom mar a helyzetemet!
Nagyon koszonom es minden jot kivanok! :)
Udvozlettel,
Christina

2015-07-29 09:20

Minden j?t!

CAKE 2015-07-22 10:31

Kedves N?ra!
K?sz?n?m v?lasz?t. Pontos?tom a k?rd?semet: V?rhat? pozit?v v?ltoz?s a munka ter?let?n?
Adataim: 1978-12-20 13:15 V?c
V?lasz?t nagyon k?sz?n?m!
?dv: Cake

2015-07-29 09:20

Kedves Cake!
Ha tesz ?rte itt ?s most: igen
Az id?h?z?s sokat ?rthat.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Christina 2015-07-21 13:55

Kedves Nora!
Eloszor is koszonom a valaszat!
Tobb, mint 3 eve Nemetorszagban elek es dolgozom, a munkahelyemmel es kolegakkal nem, de a fizetesemmel elegedett vagyok! Nem erzem boldognak magamat es azt erzem, hogy hamarosan valtanom kellene (egy even belul)!
A kerdesem az lenne, hogy mikor lenne celszeru valtani(a csillagok allasa szerint) es milyen iranyban? Azt erzem, hogy eloszor hazamennek par honapra nyelvet tanulni, majd kimenni Amerikaba!
Nagyon erdekelne a velemenye, mert nagyon tanacstalanul allok ebben a jelenlegi helyzetben! :(
Adataim: Szul.hely,ido: Veszprem, 1975.01.04. 9:30h
Koszonom-koszonom! :)

2015-07-22 10:44

Kedves Christina!
V?gre egy konkr?t ?s j?l megfogalmazott, k?r?l?rt k?rd?s. K?sz?n?m!
H?rom r?szre osztom a v?laszt:
- maradni ott, ahol van: ez egy?ltal?n nem rossz d?nt?s, csup?n munkahelyet kellene v?ltani m?g az id?n (?sz nagyon kedvez ennek).
- hazaj?nni: f?lresiker?lt v?laszt?s, megb?n?s, menek?l?s b?rmerre
- tengerent?l: elhamarkodotts?g, gyors megb?n?s. Viszont, k?s?bb m?g ?jra sz?ba ker?lhet ez a lehet?s?g.
Ideje egy kicsit a szerelemmel is foglalkozni, mert az fel?l?rhat m?g az id?n minden tervet.
Most ne a sz?v, hanem a j?zan ?sz d?nts?n.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
(Skype-on ?s Viber-en is el?rhet? vagyok)

Angel 08 2015-07-20 23:05

Kialakulhat -e komoly p?rkapcsolat egy bizonyos Zs. nev? f?rfivel? Mi sz?ks?ges hozz? (pl. kitart?s) ? Vagy egy?ltal?n ? mit ?rez ezzel kapcsolatban? V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
Adatok: 1982. 04. 08. Ny?regyh?za

2015-07-22 10:33

A k?ld?tt adatok nem el?gs?gesek. Szinasztri?hoz mindk?t f?l k?plet?nek fel?ll?t?sa sz?ks?ges.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

bogy? 2015-07-17 18:00

?dv N?ra!Egy k?rd?sem lenne ?nh?z ,Lombikosok vagyunk 3 ?ve pr?b?lkozunk ?s szeretn?m tudni hogy a j?v?ben anyai ?r?m?k el? n?zek e vagy nem?El?re is k?sz?n?m!1974.04.10.Simleu-Silvaniei22:10

2015-07-22 10:28

Kedves bogy?!
A t?ma gy?ny?r?, a k?rd?s jogos, de soha nem mondok ki egy?rtelm? igeneket vagy nemeket, - egyszer?en etikai okokb?l.
B?ven van ideje a gyermek?ld?sra.
A kapuk nyitva vannak, - tess?k pr?b?lkozni.
Seg?tettem m?r bab?t "?sszehozni" lombikos mam?nak, - nem is egynek. Keressen meg.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Panka 2015-07-17 14:47

Kedves N?ra!
Az ?letem alakul?s?ra lenn?k k?v?ncsi egy-k?t sz?ban, hogy mi az amit l?t.
1990. 06. 26. 11:00

2015-07-22 10:22

Kedves Panka!
Legyen kedves pontos?tsa k?rd?s?t.
Az asztrol?gia nem j?sl?s, ezen a fel?leten pedig senkinek nem tudok r?szletes elemz?st k?sz?teni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Cake 2015-07-17 08:42

Kedves N?ra!
megszeretn?m k?rdezni, mi v?rhat? az ?v h?tral?v? r?sz?ben a karrier ?s a szerelem ter?let?n?
Adataim: V?c, 1978-12-20 13:15
V?lasz?t nagyon k?sz?n?m!

2015-07-22 10:19

Kedves Cake!
Legyen kedves pontos?tsa k?rd?s?t.
Az asztrol?gia nem j?sl?s, ezen a fel?leten pedig senkinek nem tudok r?szletes elemz?st k?sz?teni, f?leg nem k?t, igen jelent?s ?letter?lettel ?sszef?gg?sben.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

nyilaskos 2015-07-17 00:53

Kedves N?ra!
Kertes h?zban n?ttem fel, de t?rsammal imm?r nyolc ?ve lak?sban lakunk. Am?g a gyermekeim nem sz?lettek meg ezzel tal?n nem is volt gondom. De k?r?lbel?l 4 ?ve, mintha megsz?llt volna valami er?s elhat?roz?s ?s v?gy egy ?j, ?lhet?bb otthon ir?nt. Sok er?fesz?t?st tettem egy csal?di ?gyben, ami seg?thet esetleg ebbe az ir?nyba elmozdulni. Teh?t, ilyen hossz? bevezet?s ut?n a k?rd?sem az lenne, hogy k?zeledem-e a c?lomhoz, egy ?lhet?bb otthonhoz (lehet, ?gy nem t?l konkr?t, ez?rt ink?bb le?rom: kertes h?z a v?gyam).
1977.04.17-?n sz?lettem 22.03-perckor, Budapesten.
El?re is k?sz?n?m a f?radts?g?t,
Tisztelettel,
Nyilaskos

2015-07-22 10:15

Kedves Nyilaskos!
2016-ban minden felt?tel adott.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Ani 2015-07-16 11:34

Kedves N?ra!
4 ?ve elv?ltam, gyemekemet egyed?l nevelem.3 ?ve van internetes ismeretts?gb?l kapcsolatom.? az idej?t megosztja az anyja ?s k?zt?nk.Sz?leim nem fogadj?k el.Lehet-e ebb?l h?zass?g, csal?d?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
Ani
B?k?scsaba, 1979. 10. 02. 23.45

2015-07-22 10:08

Kedves Ani!
?n mit szeretne? H?zass?got ?s csal?dot, vagy a sz?leinek megfelelni?
Az els? f?rj??rt sem rajongtak a sz?l?k, ez a kapcsolata mi?rt lenne m?s a szem?kben?
"? az idej?t megosztja az anyja ?s k?zt?nk." ?n nem sz?n az idej?b?l a sz?leire? Dehogynem, h?t ?rtse meg ?s fogadja el, hogy a f?rfinak ez fontos.
A k?zelj?v?ben nem l?tom a letisztul?st ?s az ?szinte elk?telez?d?s gyors ?s l?tv?nyos megjelen?s?t.
Szinasztri?hoz mindk?t f?l adatai sz?ks?gesek.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

www.szatmarinora.hu 2015-07-15 18:14

Kedves N?ra !
K?rem seg?tsen ! Szeretn?m megtudni ?nt?l, hogy van-e es?lyem arra, hogy meggy?gyuljak ? Mit tehetek annak ?rdek?ben, hogy a p?rom ?s a csal?dom a lehet? legkevesebb aggodalommal v?szelje ?t ezt az id?szakot.
K?sz?nettel: Anna
1953.06.14. 16.30. Szentes

2015-07-22 10:02

Kedves Anna!
Neh?z k?rd?st feszeget, felel?tlen ?g?retet hogyan tegyek?
Mindenkinek van es?lye a gy?gyul?sra, ?nnek is!
Tudom ?s l?tom a k?plet?b?l, hogy alapvet?en nem akar teher lenni a csal?dja sz?m?ra, de ?n j? ember, h?t fogadja el azt, amit a szerettei adhatnak.
Biztos vagyok abban, hogy van fi? gyermeke. Az ? szeretete l?tk?rd?s. ? sokat adhat a gy?gyul?shoz, - fogadja el.
Pr?b?ljon ki alternat?v technik?kat, engem is megkereshet, seg?thetek az elenged?s megtanul?s?ban.
Minden j?t ?s sok er?t k?v?nok!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Juti 2015-07-15 15:47

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megtudni,mikor j?n az ?letembe ?j, igazi szerelem?
Sz?lettem: Esztergom, 1986.01.02. 3h30min.
V?lasz?t k?sz?n?m!

2015-07-22 09:56

Kedves Juti!
Amig nem z?rja le a m?ltat teljes m?rt?kben, addig ?nmaga g?tolja az ?j lehet?s?g meg?rkez?s?t. Ne h?trafele n?zegessen, hanem el?re.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Vir?g 2015-07-15 09:07

Kedves N?ra,
1982.05.11.-?n 18 ?rakor sz?lettem Sz?kesfeh?rv?ron.
Azut?n szeretn?k ?rdekl?dni,hogy lesz-e gyermekem ?s mikor v?rhat?.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
?dv?zlettel:Vir?g

2015-07-22 09:52

Kedves Vir?g!
A gyermekv?llal?s nem k?teless?g, hanem lehet?s?g ?s felel?ss?g. A lehet?s?g van benne a k?pletben, de hogy az egy?n h?nyat v?llal ?s mikor, az saj?t d?nt?s k?rd?se.
A d?nt?s meghozatala ut?n nagy seg?ts?g lehet egy fogantat?si napt?r elk?sz?t?se, melyr?l oldalaom olvashat tov?bbi inform?ci?kat.
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Zsuzsi 2015-07-13 17:18

Kedves N?ra!
Arra lenn?k k?v?ncsi,hogy a k?zelj?v?ben mely id?szak lenne alkalmas sz?momra munkahely v?ltoztat?sra?Megtegyem-e egy?ltal?n?K?sz?nettel!
1975.10.03. P?cs, 18:30

2015-07-15 12:16

Kedves Zsuzsi!
M?r most ?rdemes keresg?lni, jelent?s fordulat szeptember, okt?berben t?rt?nhet. Ha ez elmarad, akkor a j?v? ?v tavasz?n ism?t remek lehet?s?gei ad?dnak.
Azt, hogy egy?ltal?n v?ltson-e, ?n nem mondhatom meg, hisz akkor ?n d?nt?ttem a sorsa felett, nem pedig ?n.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Emilia 2015-07-13 14:37

Kedves N?ra,
Csak egy k?rd?s adataim alapj?n: az ?letem j? fel? halad?
Adataim: 1961.11.15. 11?ra 30 perc Szabadka
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m.
Emilia

2015-07-15 12:12

Kedves Emilia!
Vissza kell k?rdeznem: mit jelent az, hogy j??
K?nnyen lehet, hogy ?nnek ?s nekem nem ugyanazt. Pontos?tsa k?rd?s?t.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Angyal 2015-07-11 20:25

Kedves N?ra!
?rdekl?dn?k, hogy mikor k?sz?nt be az ?j szerelem az ?letembe?
1981.11.14.1 ?ra 20 perc
K?sz?n?m sz?pen!

2015-07-15 12:10

Kedves Angyal!
Sz?vszor?tva, de azt kell mondanom, ?n nem l?tom z?ros hat?rid?n bel?l ?j, egyben megb?zhat?, el?gedetts?get hoz? kapcsolat kialakul?s?t.
Tal?n 2016 hozhat fordulatot.
Ann?l ink?bb jelen van k?plet?ben gyermek vagy gyermekekkel kapcsolatos folyamatos elfoglalts?g, amely biztos, hogy jelent?s idej?t lek?ti.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

P?rizs 2015-07-11 17:10

Kedves N?ra! Szeretn?m megk?rdezni, hogy az idei ?vben mit l?tsz az eg?szs?gemmel, ?s a szerelmi ?letemmel kapcsolatosan? V?laszodat
el?re is k?sz?n?m! Debrecen, 1973.11.27. 2 ?ra 30 perc.

2015-07-15 12:05

Kedves P?rizs!
Az eg?szs?g?re ford?tson t?bb figyelmet, mint eddig.
Mit szeretne tudni a megl?v? kapcsolat?val ?sszef?gg?sben? Ha mindk?t f?l t?bb id?t ?s energi?t szentel a m?siknak, sok jelenlegi hi?nyoss?g p?tolhat?.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

jdttkcs 2015-07-06 12:52

Kedves N?ra!
?rdekl?dni szeretn?k a j?v?mmel, f?leg a karrieremmel kapcsolatban!
K?sz?n?m, egy ?rdekl?d? :)

2015-07-07 20:36

K?sz?n?m level?t.
Nem tudok seg?teni.
A k?rdez?s felt?telei megtal?lhat?ak a le?r?sban, - fent.
(teljesk?r? elemz?st sem k?sz?tek itt senkinek)
Sz?p est?t!

Lili 2015-07-05 21:54

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, hogy mit l?tsz az idei ?vben a szerelmi ?letemmel kapcsolatban. Van egy kiszemeltem, esetleg lehet k?z?tt?nk valami a j?v?ben? Vagy esetleg m?s? 1995.08.19. 10:03 Ny?regyh?za
El?re is k?sz?n?m v?laszodat! Minden j?t!

2015-07-07 20:34

Kees Lili!
Az asztrol?giai k?pletekben nincsenek nevek, f?nyk?pek, vagy olyan egy?rtelm? ismertet?jelek, amelyek ?ltal meg?llap?that? egy szem?ly kil?te.
A lehet?s?g nyitva van a szerelem meg?rkez?s?hez, b?r az ?sz sokkal kedvez?bb, mint a ny?r.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Lajos 2015-07-04 12:16

Kedves Nora! A horoszkopok nagyon azt irj?k nekem,hogy a szerelmem elakar engem hagyni.Szeretn?m megtudni hogy t?nleg igaz,vagy az eny?m marad? 1969.05.01.12.ora 30.perc ?dv:Lajos

2015-07-05 17:55

Kedves Lajos!
K?sz?n?m ism?telt level?t.
?n sosem birtokolta a szerelm?t, sosem volt az ?n?. ? egy ?n?ll? l?ny, kezelje ?gy, ?s akkor ?n mellett marad.
Sz?p napot!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

D?vid 2015-07-02 15:27

Kedves N?ra!
Nemr?g szak?tottam a kedvesemmel. A k?rd?sem az lenne, hogy van m?g rem?ny az ?jrakezd?sre, illetve hogyha nem, lesz m?g ilyen nagy szerelem az ?letemben?
Budapest, 1973.06.11 20.20
K?sz?nettel,
D?vid

2015-07-05 17:12

Kedves D?vid!
K?sz?n?m level?t.
Ez a szerelem visszat?rhet m?g - ?tmenetileg! - az ?let?be, de tart?ss?gra, kiegyens?lyozotts?gra, el?gedett, egyben b?k?s napokra aligha sz?m?that.
Hamarosan ?n is ?rezni fogja, hogy a tov?bbl?p?se t?bb ?r?m?t hoz, mint a m?lton val? r?g?d?s.
Sok sikert!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Gsztg 2015-07-02 14:36

Kedves N?ra! Jelenlegi p?rkapcsolat tart?ss?g?r?l szeretn?k k?rdezni, illetve lesz-e k?z?s gyermek?nk.
1982.12.18. 23.00 Szeksz?rd

2015-07-05 18:13

Kedves Gsztg!
Szinasztri?hoz mindk?t fel sz?let?si k?plete sz?ks?ges. A gyermekv?llal?s nem k?teless?g, hanem lehet?s?g. A lehet?s?g van benne a k?pletben, de hogy az egy?n h?nyat v?llal, az saj?t d?nt?s k?rd?se.
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
-------------------------------------------------------
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Lara 2015-07-02 13:59

Kedves N?ra !
Szeretn?m tudni, hogy ebben az ?vben dolgozni fogok-e ? Hol ?s mit esetleg?
1983.08.21. 13:00 Kecskem?t
V?rom a mihamarabbi v?laszt !

2015-07-07 20:28

Kedves Lara!
Jelenleg is dolgozik "valamit", csup?n nem teszi bele a kell? energi?t, id?t ?s er?fesz?t?st.
Ezen ?sszetev?k n?lk?l nem fog el?r?bb jutni. Csin?lja kicsit akt?vabban.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

zoli 2015-07-01 12:26

?risten, ennyi h?ly?t...

2015-07-07 20:23

K?sz?n?m level?t.
Mindenki cipeli a maga keresztj?t.
?n is.
Minden j?t!

terasz 2015-07-01 04:45

1949.m?jus 9.Budapest.19 ?ra 43 perc.
El fogom ?rni, a nagy ?zleti sikert?

2015-07-05 16:57

K?sz?n?m level?t.
Szeretn?m felh?vni a figyelm?t arra, hogy egy lev?l meg?r?s?nak vannak alapvet? norm?i, t?bbek k?zt etikai ?s etikett szab?lyai.
Illetlens?g ?s udvariatlans?g ismeretlennek ?gy levelet ?rni, hogy elfelejti megsz?l?tani, vagy egy?ltal?n odavetni a m?siknak, hogy "hell?".
V?g?l az elk?sz?n?st is teljesen jelent?ktelennek tartja.
Lehet, hogy ?n?k fel? ez ?gy szok?s, - ugyanakkor ?szint?n b?zom abban, hogy ?zletfeleivel, v?s?rl?ival kedvesebben ?s odaad?bban fog b?nni, akik ?ltal az ?zleti siker meg?rkezhet.
Sok sikert hozz?!

Cili 2015-07-01 04:38

Kedves N?ra,
p?rkapcsolatr?l ?rdekl?dn?k, ?s arr?l, hogy van-e m?g esetleg saj?t gyermekre es?lyem. Lak?ssal kapcsolatos k?rd?sek is rendez?sre v?rnak. 1971. 08. 04. 6:10, Veszpr?m
V?laszodat el?re is k?sz?n?m.

2015-07-02 12:13

Kedves Cili!
Igen, van bizony, m?g b? 1,5 ?vig nyitva a kapu. Tess?k akt?van pr?b?lkozni.
Emell? remek seg?t? lehet egy fogantat?si horoszk?p, - r?szletek az oldamon.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Axmarb? 2015-07-01 00:21

V?rhatok m?g nyugalmat?
Az ?j menyemet szeretettel fogadtuk, ?s meg is kedvelt?k. K?s?bb j?tt?nk r?, hogy nem egy igazmond? alkat. M?ra ?gy ?ll a helyzet?nk, hogy teljesen megzavarodtunk, nem tudjuk mi igaz,?s mi csak mese, ha mond valamit. Nem tudom hogy verg?dj?nk ki ebb?l a kellemetlen helyzetb?l. M?r a fiunkat is ellen?nk ford?totta.
sz:1943.12.18. Az ?r?t ?s a percet nem tudom.

2015-07-05 16:51

K?sz?n?m level?t.
Szeretn?m felh?vni a figyelm?t arra, hogy egy lev?l meg?r?s?nak vannak alapvet? norm?i, t?bbek k?zt etikai ?s etikett szab?lyai.
Illetlens?g ?s udvariatlans?g ismeretlennek ?gy levelet ?rni, hogy elfelejti megsz?l?tani, vagy egy?ltal?n odavetni a m?siknak, hogy "hell?".
V?g?l az elk?sz?n?st is teljesen jelent?ktelennek tartja.
Lehet, hogy ?n?k fel? ez ?gy szok?s, - ugyanakkor ?szint?n b?zom abban, hogy a meny?t megtiszteli egy kedves ?s ?szinte k?sz?n?ssel, amire biztos, hogy ?rkezni fog egy kedves ?s ?szinte v?lasz.
Sok sikert hozz?!

Lajos 2015-07-01 00:08

Kedves Nora! azt szeretn?m megtudni,miresz?mithatok szerelmi t?ren ebben az ?vben? el?re is k?sz?n?m Lajos 1969.05.01.Debrecen.az or?t ?s a percet nem tudom.

2015-07-02 12:07

Kedves Lajos!
Nem tudok seg?teni. T?bb ezer opci? van arra, hogy mit mutat egy egy?ni k?plet, ha a Hold ?s az aszcendens teljesen m?shol ?ll. 24 ?r?n bel?l ez irre?lisan sok lehet?s?g.
- Ha k?rh?zban sz?letett, akkor minimum 50 ?vig t?rolj?k a sz?let?si adatlapokat, azon kell tov?bbi inform?ci?nak lennie, k?rje ki.
- L?tezik id?korrekci?, amelyet nagyon sz?vesen megcsin?lok, de nem itt, hisz minimum egy, de ink?bb k?t ?r?s id?intervallumot ?lel fel. Teljesk?r? elemz?s eset?n ez a szolg?ltat?som ingyenes.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

sanyi 2015-06-30 20:30

Kedves Nora!Szeretn?m megk?rdezni mire sz?m?thatok szerelemter?n? K?sz?n?m a v?laszt ! Elek S?ndor 1969.10.20 Budapest 4 .ker?let 08:30-09:00 k?z?tt sz?lettem :-)

2015-07-02 12:04

Kedves Sanyi!
Legyen kedves pontos?tsa a k?rd?s?t. A "szerelem tere" igen t?g k?r.
Mire k?v?ncsi pontosan?
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Marg? 2015-06-30 11:47

Kedves N?ra a k?rd?sedre megk?ld?m az adataimat ?n 1964 okt 2 sz?lettem Hevesen ?r?t percet nem tudok a p?rom sz?let?s d?tuma 1967 .julius .13 sz?letet Kiskunhalason ?dv marg?

2015-07-02 11:56

Kedves Marg?!
Nem tudok seg?teni. T?bb ezer opci? van arra, hogy mit mutat egy egy?ni k?plet, ha a Hold ?s az aszcendens teljesen m?shol ?ll. 24 ?r?n bel?l ez irre?lisan sok lehet?s?g, plusz mindez szorozva kett?vel, hisz szinasztri?t kell k?sz?teni.
- Ha k?rh?zban sz?letett, akkor minimum 50 ?vig t?rolj?k a sz?let?si adatlapokat, azon kell tov?bbi inform?ci?nak lennie, k?rje ki.
- L?tezik id?korrekci?, amelyet nagyon sz?vesen megcsin?lok, de nem itt, hisz minimum egy, de ink?bb k?t ?r?s id?intervallumot ?lel fel. Teljesk?r? elemz?s eset?n ez a szolg?ltat?som ingyenes.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Lajos 2015-06-30 00:32

Kedves Nora! azt szeretn?m megtudni,miresz?mithatok szerelmi t?ren ebben az ?vben? el?re is k?sz?n?m Lajos 1969.05.01.

2015-06-30 11:20

Kedves Lajos!
Ahogy a bevezet? anyagban is jeleztem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Margo 2015-06-29 15:57

Szia azt szeretn?m k?rdezni mi lesz a v?ge a h?zas?gomnak ?s m?rt t?rt?nek velem rossz dolgog

2015-06-30 11:18

K?sz?n?m leveled.
Ahogy a bevezet? anyagban is jeleztem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Mindenki a maga ?let?nek kov?csa. A "rossz" dolgok sosem t?rt?nnek v?letlen?l, ?s persze minden rosszban van valami j?.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

H?zlak? 2015-06-28 20:55

Kedves N?ra!
Lak?sv?s?rl?st tervez?nk,m?r a lak?s tulajdonosaival is besz?lt?nk minden OK? lenne, de arra kell v?rni, hogy az egyik tulajdonos ?llami tulajdon? lak?st v?s?rolna, de ezeknek a lak?soknak jelenleg sz?netel az ?rt?kes?t?se. Arra lenn?k k?v?ncsi hogy v?rhat?an hamarosan feloldj?k e
az ?rt?kes?t?si tilalmat, ?s v?gre siker?l mindkett?nknek a v?rt lak?shoz hozz?jutni.
Sz?lettem Szolnokon,1949.08.26-?n. Sajnos a napot ?s ?r?t nem tudom.

2015-06-30 11:14

Kedves H?zlak?!
Nem tudok seg?teni pontos adatok n?lk?l.
Ahogy a bevezet? anyagban is jeleztem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Lia 2015-06-23 23:04

Kedves N?ra!
Az ?rdekelne, hogy az anyagi helyzetemben lesz- e a k?zelj?v?ben pozit?v v?ltoz?s?
1970.03.22
K?sz?nettel, Lia

2015-06-26 23:47

Kedves Lia!
Ahogy a bevezet? anyagban is jeleztem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Inci 2015-06-23 18:55

Kedves N?ra!
Megszeretn?m k?rdezni, hogy csal?di h?zunkat, amit t?bb ?ve ?rulunk ebben az ?vben meg j?n-e r? az ?j tulajdonos, vagy m?r itt ?lj?k le a F?rjemmel az ?lt?nk h?tral?v? r?sz?t.
Sz?let?si adataim: 1956 08. 12. Ajka D?li 12. ?ra.
K?sz?n?m megtisztel? v?lasz?t. Inci

2015-06-26 23:43

Kedves Inci!
Amint lejjebb adnak az anyagi ig?nyekb?l, ann?l hamarabb kopogtat ajtajukon a v?s?rl?.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Barna medve 2015-06-23 15:22

Kedves N?ra!?rdekl?dn?k a munkahellyel kapcsolatba.Mikor lesz?

2015-06-24 16:38

N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

barna medve 2015-06-23 15:16

?dv?zl?m N?ra!?n 32 ?ves vagyok a p?rkapcsolatomr?l szeretn?k megtudni,hogy meddig tart.

2015-06-24 16:38

N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

amoor 2015-06-23 14:22

Kedves N?ra!
1983.01.28.-?n 15.36.-kor sz?lettem Sikl?son.
Azt szeretn?m megk?rdezni, hogy kedvez?-e a csillag?ll?s a k?zelj?v?ben a gyermekv?llal?shoz?
K?sz?nettel:
Adrienn

2015-06-24 16:37

Kedves Adrienn
M?r r?g?ta aktu?lis.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
fogantat?si napt?rr?l itt: www.szatmarinora.hu

Mara 2015-06-23 06:13

Kedve N?ra!
2009-ben elv?ltam. lesz-e m?g h?zass?ggal v?gz?d? kapcsolatom?
K?sz?n?m V?lasz?t!
Ajka,1959. 08. 16. 11 ?. 35 perc.

2015-06-23 15:43

Kedves Mara!
?n nem ismerek olyan asztrol?giai rendszert, amelyben lenne egy?rtelm? jelz?s, konstell?ci?, f?nysz?g, bolyg??ll?s, uralkod?s, elnyom? vagy er?s?t? helyzet, ami megmondja konrk?tan: egy kapcsolat megpecs?tel?dik-e egy h?zass?gi pap?rral.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Tita 2015-06-20 20:13

1968.09 .29 sz?lettem...szeretek egy f?rfit akivel most viszonyom van..
lesz e ebb?l kapcsolat ?szeret e ? is?
k?sz?n?m sz?pen

2015-06-22 10:06

Ez m?r most is egy kapcsolat.
Egy olyan kapcsolat, ami egy harmadik ember becsap?s?n alapszik.
Figyelj oda a karm?dra, nem j? ir?nyba haladsz.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Kicsil?ny 2015-06-18 12:11

Kedves N?ra!
Lassan egy ?ve ?lek k?lf?ld?n, ?s nem tal?ltam eddig ?ll?st azt szeretn?m k?rdezni, hogy ?n l?t r? lehet?s?get, hogy tal?ljak a k?zelj?v?ben itt kint a szakm?mnak megfelel? ?ll?st? Illetve jelenleg p?rkapcsolati probl?m?nk is van a p?rommal, van r? lehet?s?g, hogy javuljon, hogy olyan legyen mint a veszeked?sek el?tt? Sz?let?si id?pontom: 1988.02.01 8:30
K?sz?n?m sz?pen a v?lasz?t!
Sz?p napot!

2015-06-24 16:35

Kedves Kicsil?ny!
Igen, b?rmikor tal?lhat, ha lejjebb ad az ig?nyeib?l. Picit lentebbr?l kell kezdeni az ?p?tlez?st, ?s sikerrel fog j?rni. Ha ragaszkodik az "elveihez", nem fog egyr?l a kett?re jutni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

cicababa 2015-06-18 09:13

megtal?lja a fiam a boldogs?got?

2015-06-22 10:15

Sok sikert hozz?!

Edina 2015-06-17 08:28

?dv?zl?m.Balczern? Tur?czy Edina vagyok,1976.03.14.-?n sz?lettem Eger ben.2015.05.19-?n elv?ltam hivatalosan,k?v?ncsi lenn?k a j?v?mre eg?szs?gemre.k?sz?n?m sz?pen :-)

2015-06-20 08:51

Kedves Edina!
Teljesk?r? elemz?seket ezen a f?rumon senkinek nem k?sz?tek. Tegye fel egy darab, konkr?tan megfogalmazott k?rd?s?t.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Fincsike 2015-06-17 06:58

Kedves N?ra!41 ?ve ?lek egy rossz szerencs?tlen h?zass?gban, a f?rjem nagyon durva,t?bbsz?r megvert fiata koromban,egy gyermekem van m?r ?n?ll? m?gsem merek elv?lni?Mindenki s?t ?n magam sem ?rtem mi?rt,Mi?rt?Meddig tart ez az ?llapot?Mikkor lesz v?ltoz?s az ?letemben?V?rom kedves seg?t? szavait!?dv?zlettel:Gy.?.n?

2015-06-17 07:34

Kedves Fincsike!
Nem tudok seg?teni. ?n nem elk?telezett a saj?t probl?m?j?nak a megold?s?ban. Hagyja mag?t sodortatni az ?rral 41 ?ve. Hagyta, hogy ?ss?k. Beleengedte mag?t egy rossz, szerencs?tlen h?zass?gba. Nem tett semmit a v?ltoz?s?rt.
Ha elk?telezett? v?lik a saj?t probl?m?j?nak a megold?sa ir?nt, keressen meg. Fogok tudni seg?teni. Erre nincs instant megold?s. Ehhez komoly bels? munka kell.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

T?nd?r 2015-06-16 23:02

Szia Nora,
1998.07.14-?n sz?lettem (Miskolc) az egyik oszt?lyt?rsam r?g?ta tetszik, ?s ?rdekelne hogy van r? es?ly hogy a j?v?ben egy?tt legy?nk? Vagy ha vele nem is akkor mennyi id? m?lva tal?lom meg az igazit?
?dv, Chanel

2015-06-17 07:36

Kedved T?nd?r, Chanel!
K?sz?n?m leveled. Etikai okokb?l nem v?laaszolok kiskor?aknak.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

bumbi 2015-06-16 15:08

Kedves N?ra!
Kisfiam 2015,02,13-?n sz?letett 9?ra 49perckor, az lenne a k?rd?sem, hogy rendelkezik-e valamilyen k?l?nleges velesz?letett k?pess?ggel vagy csak szimpla"?tlagos" ember lesz??? el?re is k?sz?n?m a v?laszt! :)

2015-06-17 07:38

Kedves bumbi!
Egy gyermek mindig egyedi k?l?nleges.
Sz?p napot!

Laci 2015-06-15 14:49

Meg szeretn?m k?rdezni,hogy az elk?vetkezend? id?szakban lesz-e p?rkapcsolatom,p?rom?

2015-06-22 10:11

Sok sikert c?ljai el?r?s?hez!

T?thv 2015-06-15 13:24

Kedves N?ra!
A mostani id?szak a bolyg??ll?sok alapj?n fontos "vizsgaid?szak". Nagyon nagy a t?tje, eredm?nye a minden vagy semmi. Ak?rmennyire agyalok, nem tudom mib?l kell vizsg?znom, ?s mikor cselekszem helyesen? Tudna nekem ebben egy kis ?tmutat?t adni? Mert el?gg? rossz passzban vagyok, ?s ha elbukom a vizsg?t, akkor ez az ?llapot sajnos csak s?lyosabb lesz. Nagyon kil?t?stalannak ?rzek mindent.
1966.08.21. 22:38 Szabadka
El?re is k?sz?nettel

2015-06-20 08:48

Kedves T?thv!
K?rem, hogy r?buszok helyett tegye fel konkr?t, c?lzott k?rd?s?t.
K?sz?n?m!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Utaz?s 2015-06-15 08:33

Kedves N?ra!1958.03.22.-?n sz?lettem Miskolcon 21.15-kor. J?nius 17-20 k?z?tt (Torino) ?s okt?ber 22-?n (Izrael) zar?ndok?tra utazom. J?l ?rzem, hogy valami rendk?v?li (misztikus) pozit?v ?lm?ny fog ?rni?
K?sz?n?m sz?pen a v?laszodat!
Szeretettel: ?gi

2015-06-18 23:27

Kedves ?gi!
Term?szetes jelens?g, hogy egy zarndok?ton az ember l?ny?t felemel? ?rz?sek ker?tik hatalmukba. Sok sikert ?s ?r?m?t az utakhoz!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Erzs?bet 2015-06-14 19:45

Szeretn?m k?rdezni ,hogy alakul mostan?ban a sorsom.Maradok Tiszt.Erzsi

2015-06-18 23:11

N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

anya 2015-06-14 01:22

1972.06.03 sz?lettem Feh?rgyarmaton este 10 ?s jjf?l k?z?tti id?ben !P?rkapcsolati t?ren lesz e pozitiv valami ?j ? vagy valami m?s munk?ban maradok e ott ahol vagyok ?s eg?szs?g t?m?ban tavaly volt egy s?lyos m?t?tem ebb?l kifoly?lag fel?p?ltem e vagy lesznek e nagyobb bajaim illetve v?rhat? e rosszabbod?s/ M?t?tek ,kezel?s stb )K?sz?nettel egy agg?d? anya

2015-06-18 23:22

Kedves agg?d? anya!
Eg?szs?g?gyi probl?m?ival kapcsolatban keresse fel orvos?t. ? minden bizonnyal ismeri ?nt, r?l?t fizikai ?llapot?ra, ?s meg tudja v?laszolni ezeket az (orvosi) szakmai k?rd?seket.
Tov?bb?:
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Ha hagyja mag?t sodortatni az ?rral, azzal kiz?r?lag ?rt ?nmag?nak.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

K?v?ncsi 2015-06-13 16:21

Kedves N?ra!
Veszpr?mben sz?lettem 1976.11.24-?n reggel 5:55 perckor.
Annyit szeretn?k tudni, hogy mit l?t jelenlegi kapcsolatommal ?s munk?mmal kapcsolatban (ut?bbiban v?rhat?-e felfel? jut?s).
K?sz?n?m!
Sz?p napot ?nnek!

2015-06-18 22:50

Kedves K?v?ncsi!
Nem l?tok semmit a jelenlegi kapcsolat?ban.
Munka ter?n egy v?lt?s remek lehet?s?gekkel kecsegtet.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Belle 2015-06-12 10:52

Kedves N?ra!
N?h?ny h?napja lett v?ge egy hossz? p?rkapcsolatomnak. Igyekszem tov?bbl?pni, ?s ?jra fel?p?teni magamat. Az a k?rd?sem hogy van es?ly a k?zelj?v?ben p?rkapcsolatra, vagy ez m?g korai lenne? R?n?zn?l a horoszk?pomra, hogy mire figyeljek, hogy el ne szalasszam a lehet?s?geimet?
Sz?let?si id?m: 1983.02.22. 12.00 M?t?szalka
K?sz?n?m a v?laszod!

2015-06-18 22:38

Kedves Belle!
Nem kell magadat fel?p?teni. K?szen vagy.
Van es?ly eg?szen j?, de ker?ld az ?j r?givel val? ?sszehasonl?tgat?s?t. Tudatosan, tudat alatt, de megteszed, ez h?tr?ny lehet. L?gy ?gyes!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

zsu 2015-06-11 15:16

f?rjem t?bb mint k?t ?ve hunyt el szeretn?m tudni hogy leszek e m?g szerelmes vagy hogy lessz e m?g p?rom

2015-06-17 07:40

Az elereszt?s neh?z feladat. Am?g ez nem t?rt?nik meg, aligha tud ?j, tiszta szerelemre lelni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

ellie 2015-06-09 21:18

Kedves Nora!
azt szeretnem k?rdezni, hogy mennyi id? m?lva fogom megtal?lni k?vetkez? partneremet?
Sz?l. adataim: 1967.07.11. 02:30. Nagyv?rad.
K?sz?nettel,
Ellie

2015-06-14 23:32

Kedves Ellie!
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Tami 2015-06-09 17:12

Szeretn?m megk?rdezni, hogy lesz e p?rom a k?zelj?v?ben, mert eddig sajnos sikertelen?l pr?b?lkozom ?vek ?ta.
1991.05.02-?n sz?lettem 11 ?rakor, Debrecenben.
?dv?zlettel, Feh?r Tamara

2015-06-14 23:29

Kedves Tami!
Az asztrol?gia nem j?sl?s.
?n valami olyasmi ut?n v?gyakozik, ami nem l?tezik. S?p?rje ki a fej?b?l a t?lz?sokat, ?s fogadja el az "?tlagost". T?l magasra tette az elv?r?sok m?rc?j?t, ?gy nem csoda, hogy azt f?rfi nem akarja megugrani. Pedig alapvet?en nincs g?tja a kivir?gz?snak.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Kalandor 2015-06-09 17:00

Szeretnek egy masodik gyermeket, de sajnos nem j?n ?ssze.
Sz?letesi adataim: 1976.10.31, 10.35-kor, Veszprem
Van a horoszkopom szerint eselyem meg ra?
Van egy kislanyom, aki 2004.08.04-en sz?letett 16.48-kor.
A parom 1974.03.25, 11.55-kor sz?letett Riedenburgban (Nemetorszag)
El?re is k?sz?n?m valaszat!

2015-06-10 09:47

Kedves Kalandor!
Alapvet?en a kapu nyitva van, tess?k akt?van pr?b?lkozni, emell? remek seg?t? lehet egy fogantat?si horoszk?p, - r?szletek az oldamon.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

indy 2015-06-09 16:40

Kedves N?ra,
1975.m?rcius 11-?n d?lut?n f?l kett?kor sz?lettem. Jelenleg el?g rosszul alakulnak a dolgaim: elvesz?tettem a munk?m (amit nem szerettem, de kereseti lehet?s?gk?nt belek?nyszer?ltem, hogy csin?ljam), p?rkapcsolati szinten is k?osz-kudarcok sora van, ?s a gyerekeim nevel?s?vel is ?gy ?rzem, folyamatos a kudarc. Tal?n valami nagy v?ltoz?s ?ll el?ttem? Vagy ez valami tart?sabb dolog lehet? El?re is k?sz?n?m sz?pen a v?laszt, ?dv?zlettel, Indy

2015-06-14 23:24

Kedves indy!
T?l sok k?rd?s, t?l nagy z?rzavar, komoly ?nismereti hi?nyoss?gok, - ezt csak szem?lyes konzult?ci? keret?ben v?llalom.
Rossz helyen van, v?ltani kellene s?rg?sen.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Mongyika 2015-06-09 16:15

Kedves N?ra!
1968. szeptember 9-?n sz?lettem Tiszal?k?n reggel 6 ?ra 30 k?r?l, a f?rjem 1966.m?rcius 21-?n Nyiregyh?z?n, kb d?lel?tt 11-kor. A k?rd?sem a k?vetkez?: ?n m?r k?lf?ld?n dolgozom, igaz nem ?lmaim ?llasa, de kezdetnek j?. A f?rjem is szeretne ut?nam j?nni. Van-e es?lye, hogy hamarosan ut?nam j?het ?s egy?tt lehet?nk ?
K?sz?nettel
Mongyika

2015-06-14 23:22

Kedves Mongyika!
?gy v?lem, az ?n "helyzete" m?g messze van a stabilt?l, ?gy egy ilyen komoly l?p?st nem c?lszer? elsietni.
A f?rj?n?l nem l?tom adottnak a k?r?lm?nyeket. "Hi?nyoss?gok" sokas?ga mutatkozik, t?bbek k?zt az "igen, t?nyleg akarok menni" ideol?gia. El?sz?r neki kell ?szinte, v?gleges d?nt?st hozni.
? nehezebben v?lt, b?r az biztos, hogy itthon is el?g nagy z?rzavar k?zep?n ?l.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Arany 2015-06-09 13:49

Kedves N?ra! ?rdekl?dn?k milyen lehet?s?gekkel sz?m?thatok p?rkapcsolat ter?n a k?zelj?v?ben? Sportos, akt?v ?letm?dot folytatok ?s minden alkalmat megragadok, hogy t?rsas?gban legyek, de valahogy nem ?gy alakulnak a dolgok, mint szeretn?m. M?s f?l ?ve ?lek egyed?l ill. feln?tt gyermekemmel. (sz?let?sem ideje: Bp. 64.03.26 9.45) K?sz?n?m a v?laszt

2015-06-14 23:04

Kedves Arany!
Augusztusig passz?v, ut?na akt?v id?szak k?vetkezik. Sok sikert!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Zseni 2015-06-08 21:23

Kedves N?ra!
P?rkapcsolatomban nagyon neh?z id?szakon megyek kereszt?l,szeretn?m megk?rdezni v?rhat? e v?ltoz?s ?s milyen? 1978.04.05. 16h10s Mez?k?vesden sz?lettem. K?sz?n?m v?lasz?t!

2015-06-12 12:07

Kedves Zseni!
Nem tudok seg?teni. ?n nem d?nthetem el, milyen v?ltoz?s t?rt?njen a p?rkapcsolat?ban. ?n mit lenne hajland? megtenni az?rt, hogy a dolgok j?ra forduljanak?
El kell d?nteni, mit akar el?rni. Tov?bbra ia hagyja, hogy ?n legyen saj?t ?let?nek a mell?kszerepl?je, vagy be?ll a sz?npad k?zep?re ?s f?h?ss? v?lik?
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Shara 2015-06-08 21:20

Kedves N?ra! ?ppen k?lt?z?s el?tt ?llok. A jelenlegi c?gn?l maradok, hasonl? munkak?rben, csak m?sik v?ros. A k?rd?sem az lenne, hogy j? d?ntèst hoztam-e amikor elvàllaltam? Gondolkozom ingatlan vàsàrlàsban is az ?j v?rosban, megfelel? ehhez az id?pont vagy vàrjak vele? 1984.03.09-èn hajnali f?l 4-kor sz?lettem Szentesen.
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
?dv?zlettel

2015-06-12 12:02

Kedves Shara!
Az elm?lt id?szakban biztosan nem hozott rossz d?nt?st, s?t, ?jabbakat ?s mer?szebb ?lmokat is id?szer? megval?s?tani.
Az ignatlanv?s?rl?ssal r??r.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Deb?ra 2015-06-08 11:16

59.07.17. sz?lettem jelenleg eg?szs?gi probl?m?kkal k?zd?k ?s munk?m sincs, a mag?n?letemben sem volt felh?tlen
Szeretn?m tudni az eg?szs?gem rendbe fog j?nni ?
Tal?lok munk?t?/koromban neh?z f?leg ezen a vid?ken/
Mag?n?letemben lesznek m?g gondok?
K?sz?n?m v?lasz?t
?dv?zlettel. Deb?ra

2015-06-12 12:00

Kedves Deb?ra!
Jelenleg olyan ?letszakasz?t ?li, amikor kiv?l keresi illetve v?rja probl?m?inak megold?s?t, pedig azok bel?lr?l fakadnak.
K?rd?sei egyenk?nt is nagyon fontosak, de a v?laszok r?szletes, teljesk?r? elemz?st k?v?nnak, ugyanis minden ?sszef?gg midennel.
Mit lenne hajland? megtenni az?rt, hogy rendez?dj?n az ?lete? Ezt a k?rd?st kell megv?laszolnia s?rg?sen. Kapaszkod?t kell keresnie. Amig nem t?z ki ?j c?lokat, semmi nem fog v?ltozni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

nanny 2015-06-08 05:59

Szeretn?m megk?rdezni lesz-e p?rom.
1954 m?jus 8-?n sz?lettem este 21,30-22,30 k?z?tt, Budapesten a J?nos k?rh?zban. sajnos ?zvegy vagyok /2011-ben meghalt a f?rjem/.
Most ?rzem ?gy hogy nagyon egyed?l vagyok. Van 2 gyerekem ikrek egy fi? ?s egy l?ny, m?r nagyok a fi? k?lf?ld?n dolgozik, a l?nyomnak van egy 3 ?ves kisl?nya az unok?m.
munkan?lk?li vagyok ez is fruszt?l, b?r m?r 8 ?ve ?gy van, mert kil?ptem amikor a f?rjem beteg lett, hogy vele legyek mindig, am?g ?l. Nem is b?ntam meg.
k?sz?n?m a v?lasz?t ?dv?zlettel: mart?nez Ildik?

2015-06-08 07:53

Kedves nanny!
Mivel a gondalatokat jelenleg nem k?vetik tettek, ?gy neh?z lesz partnerre lelni. A v?ltoz?st ?nnek kell kezdem?nyeznie.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

viko 2015-06-07 12:27

Kedves N?ra,
Szeretn?m megtudni, a k?pletemben l?that?-e a gyerek? Nagyon szeretn?k gyereket de eddig sajnos nem siker?lt.
1974.09.02. De.10:00 Miskolc
K?sz?n?m!
Viko

2015-06-07 13:44

Kedves viko!
Egy horoszk?pk?pletben nem a gyermek l?that?, hanem ennek a lehet?s?ge vagy valamif?le g?tja. Mert a szabad akaratot a horoszk?p sem tudja fel?l?rni.
Alapvet?en a kapu nyitva van, tess?k akt?van pr?b?lkozni, emell? remek seg?t? lehet egy fogantat?si horoszk?p, - r?szletek az oldamon.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

zsanmil 2015-06-04 19:05

Kedves N?ra!
Hat ?ve elv?ltam, az?ta k?t p?rkapcsolatom volt.
Szerettem h?zass?gban ?lni, csal?dban.
A gyermekem m?r t?bbnyire kirep?lt, ?li a saj?t kis ?let?t.
Mit kell tennem, miben kell v?ltoznom, hogy ?jra t?rsra tal?ljak?:-)
Vagy mindig a bizonytalant ?s a v?ltoz?st kell meg?lnem?
Sz?l:Gy?r, 1969.01.31.d?lut?n /tal?n 15.30h fel?/
Az aszcendensem Oroszl?n,ez biztos.
Tisztelettel !

2015-06-10 09:56

Kedves zsanmil!
Amit ?n l?tok, az nem biztos, hogy egyezni fog a e v?lem?nyeddel, de v?g?lis engem k?rdezt?l.
?gy v?lem, j?val kevesebb id?t sz?nsz ennek a t?m?nak, mint amennyit ez meg?rdemelne. "z ?ltalad eml?tet "bizonytalan" a Te d?nt?sed. ?t lehet ford?tani bizonyoss?gra. Keresd magad a lehet?s?g?t az ismerked?snek, most ?s ak?vetkez? id?szakban nem j?n h?zhoz a kedves, de keres?ssel meg fogod tal?lni, fel tudod magadra h?vni a figyelmet. Az ?j ?s ismeretlen k?r?lm?nyek adj?k a siker alapj?t.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

Csillumillu 2015-06-04 15:34

Kedves N?ra! M?sf?l ?ve ?lek p?rkapcsolatban egy l?nnyal. Eddigi ?letem legnagyobb szerelm?vel tal?lkoztam aki a legboldogabb ?s a legboldogtalanabb napokat ?ltem ?s ?lek ?t. Igazi hull?mv?lgy. Se Vele se n?lk?le. Legyen kedves megn?zni, hogy mit l?t a sz?let?si d?tumunkb?l:
Eny?m 1973 03 29 13.30 Gy?r
Timi 1976 08 15 11 Budapest
K?sz?n?m sz?pen, Tov?bbi sz?p napot
?dv?zlettel:
Csillumillu

2015-06-08 07:44

Kedves Csillumillu!
"Legyen kedves megn?zni, hogy mit l?t a sz?let?si d?tumunkb?l" - teljesk?r? elemz?st ezen a tan?csad?i f?rumon nem k?sz?tek senkinek.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Minden j?t!

Tyrion 2015-06-04 07:59

Kedves N?ri!
A seg?ts?gedet szeretn?m k?rni. 5 ?ve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, szeretn?k v?ltani. T?bbsz?r pr?b?lkoztam vele, de nem j?rtam sikerrel. Lesz-e r? es?lyem a k?zelj?v?ben?
A m?sik k?rd?sem, hogy egy ismer?s?mmel, akit nagyon kedvelek, ?gy ?rzem a bar?ts?gn?l t?bbet ?rz?nk egym?s ir?nt. Lesz-e ebb?l kapcsolat, vagy marad a bar?ts?g?
?n 1967.12.31.-?n sz?lettem Szegeden 21,30-kor.
Ismer?s?m: 1982.12.16. 14,10 H?dmez?v?s?rhely
V?laszodat el?re is k?sz?n?m!

2015-06-07 14:12

Kedves Tyrion!
Munkahelyv?lt?s: kock?zatokkal teli id?, j?v?re kedvez?bb felt?telek.
Kapcsolat: nem ?l v?letlen?l most is kapcsolatban?
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

katoca 2015-06-03 11:04

Kedves Nora!
azt szeretnem tudni, hogy lesz e meg par ill. partner kapcsolatom?
1942. o8 14 Balatonlelle
koszonom

2015-06-07 13:23

Kedves katoca!
Ahogy a bemutatkoz?sn?l is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
A 24 ?r?s id?intervallum t?ls?gosan t?g. L?tezik id?korrekci?, de ahhoz ?letesem?nyek sz?ks?geltetnek, minimum 2-3 ?r?s ?sszetett munk?t ig?nyel, ?gy ennek a tan?csad?i f?rumnak a k?zeg?ben nem tudom elv?gezni.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

b?be 2015-06-02 11:47

1953. 08. 17. 13-10 Budapest, szeretn?m tudni, v?r m?g r?m szerelem ebben az ?letben? k?sz?n?m v?lasz?t, ?dv. B?be

2015-06-07 13:46

Kedves B?be!
Az "ebben az ?letben" teljesk?r?, r?szletes elemz?st ig?nyel, ezen a f?rumon nem tudom ezt ?nnek biztos?tani.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Petra 2015-06-02 10:37

Kedves N?ra.
1992.11.14-?n sz?lettem Sziksz?n (az id?pontot sajnos egy?ltal?n nem tudom)
Szeretn?m megk?rdezni, hogy a p?rommal val? kapcsolatomnak, (aki 1983-11.18-?n sz?letett Miskolcon) milyen kil?t?sai vannak, illetve hogy hogyan alakul az ?n ?s a p?rom kapcsolata a saj?t csal?dommal.
Nagyon sz?pen k?sz?n?m, tov?bbi sz?p napot!

2015-06-07 12:56

Kedves Petra!
Javaslom, hogy keresse fel a k?rh?z adminisztr?ci?s r?szleg?t, mert minimum 50 ?vre megvannak n?luk a sz?letett gyermekek adatai, ?gy az ?ra ?s a perc inform?ci?k is.
Ha ez megvan, ?rjon ism?t.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

zsu 2015-06-01 16:01

Kedves N?ra,
szeretn?m k?rdezni, hogy vajon mi?rt nem tal?lom meg a p?romat? Lassan 2 ?ve ?lek egyed?l, pozit?v, vid?m ember vagyok, ?ltal?ban nem nyafogok ?s ?l?k otthon, v?rva, hogy sz?mba rep?l a s?ltgalamb, sokat j?rok bicajozni, kir?ndulni, szervezett csoportokkal, de egyed?l sem gond, ha ?ppen ahhoz van kedvem. Azt sejtem, hogy az ?tlagosn?l sokkal r?termettebb, sportosabb, beleval?bb n? vagyok, lehet, hogy ?ppen ez az oka? 1966. 02.11-?n sz?lettem Budapesten, valamikor d?lel?tt.
K?sz?n?m sz?pen a v?laszt

2015-06-07 12:54

Kedves zsu!
A 2valamikor d?lel?tt" meglehet?sen t?g fogalom, nagy a t?ved?s lehet?s?ge. A sz?let?si k?pletet 10:00-ra ?ll?tottam be, ennek f?ny?ben v?laszolok.
A lez?rt kapcsolat m?g nem lett teljes m?rt?kben eleresztve. ?rzelmi k?t?d?s ugyan m?r nincs, m?gis az ?r szem?lye alapot ad az ?sszehasonl?tgat?shoz. Azt l?tom "hib?nak", hogy hozz? viszony?tva keresi a k?vetkez?t.
Szerintem a f?rfiak igenis szerteik a r?termett n?ket, ?s a kapcsolati h?z nem arra utal, hogy mag?nyra lenne k?rhoztatva. Ez a ny?r hozhat pozit?v v?ltoz?st.
Sok sikert!
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

sziszi 2015-05-29 20:00

a multkori k?rd?semn?l -elmaradtak az adatok ,amit most p?tolok. 1958.05.19.-h?tf? 20?ra- p?cs.
Kedves N?ra mi az ami m?g v?rhat? a tov?bbiakban ? p?rkapcsolat ter?n. v?lasz?t nagyon k?sz?n?m - sziszi.

2015-06-05 15:24

Kedves sziszi!
el kell engedni azt a f?lelmet, hogy "nehogy megt?rt?njen velem ugyanaz, amit m?r egyszer megesett"
?n m?g indig r?g?dik a m?lton, ami - j? h?r! - egyetlen akad?lya a tov?bbl?p?snek. Engedje el a k?ts?geit, fogadja el, hogy t?rt?nt, ami t?rt?nt, ?s akkor j?het egy ?j kapcsolat, a kapu nyitva van.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

monika50 2015-05-29 18:20

Tisztelt N?ra.
Szeretn?m a tan?cs?t k?rni,hogyan tudn?m el?rni,hogy a fiamnak,nagyobb ?nbizalma legyen?! Sokmindent megbesz?l?nk,de nagyon agg?dom,mert a Szerelem sem akar bej?nni az ?let?be ?s egyre hat?rozatlanabb. A sz?let?si ideje,1984.10.12. 11 ?ra 35 perc Debrecen. V?lasz?t el?re is k?sz?n?m ?s tov?bbi j? munk?t ?s nem utols? sorban j? eg?szs?get kiv?nva,maradok tisztelettel, Moni

2015-06-04 01:47

Kedves Moni!
Sehogy, - ?s higgye el, ezt minden ir?nia n?lk?l mondom. A fia feln?tt ember, mag?nak kell r?lelnie a saj?t ?tj?ra.
Az, hogy ?n ennyire agg?dik, teljesen norm?lis. L?tom a gyermek k?plet?ben, hogy ?nnek ?ri?si a szoci?lis ?rz?kenys?ge, j? anya, figyelmes, t?r?d?, - alkalmank?nt t?ls?gosan is. Biztos, hogy ilyen jelleg? munk?t is v?gez, ?gy hazavisz ebb?l a "gondoz?i" v?n?b?l.
A fi?t ne "?poltjak?nt" kezelje, engedje, hogy orra bukjon, elcs?sszon, f?jjon neki. ?gy fog feln?ni.
A szerelem pedig akkor j?n, amikor annak ideje van, ne agg?djon, nincs messze.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu

mylza 2015-05-29 13:47

Nemr?gen v?ltam el.Vajon siker?l megtal?lnom a p?rom.1951.03.03.?dv?zlettel;Mylza

2015-06-04 01:31

?n nem l?tom azt, hogy ?n "nemr?gen" v?lt el. Az elm?lt h?napokban, vagy b? 1-2 ?ves id?intervallumban biztosan nem.
Ideje lenne t?ll?pni a m?lton. Elfogadni, megbocs?tani.
Emellett ?gy l?tom, egy vagy t?bb gyermek?vel is meg kellene v?gre b?k?lnie.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Zsokica 2015-05-28 19:50

A f?rjem 14-h?napja elhunyt. Szeretn?k arra v?laszt kapni ,hogy lesz az ?leteben m?g egy ,meg?rt? f?rfi?
V?laszt k?sz?n?m!

2015-06-03 14:12

Mit jelent az, hogy "meg?rt?"?
Ahogy a bemutatkoz?sn?l is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

zsuzsika 2015-05-28 16:19

Kedves N?ra, szeretn?m megk?rdezni. mikor tudom eladni az ingatlanomat?. Melyik ?vben.

2015-06-03 14:14

Kedves zsuzsika!
Nem vagyok j?sn?, az asztrol?gia pedig nem j?sl?s.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Tusika 2015-05-28 09:00

Kedves N?ra!
Azt szeretn?m megtudni,hogy alakul a p?rkapcsolatom.K?sz?nettel
1971.01.02.18:00

2015-06-01 16:46

Kedves Tusika!
Szabadna megk?rdeznem, hogy milyen p?rkapcsolat? Ha m?gis van kapcsolatod, akkor abban Te vagy jelen, a m?sik f?l aligha.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

csepyke18 2015-05-28 07:20

Kedves N?ra!
A mostani menyasszonyom olyan szinteken hanyagol ?s nem tesz semmit a p?rkapcsolatunk?rt, hogy bele?r?l?k. Nem tudom, mi v?rhat r?m p?rkapcsolati t?ren ha megyek ?s mi, ha maradok. Esetleg tudn?l erre valami v?laszt adni? Elk?pzelhet?, hogy m?gsem tudjuk megoldani a gondokat ?s nem ? lesz a feles?gem?
?n: P?cs, 1985.02.28. 10:00
?: P?cs, 1987.05.10. 10:00
Mindketten 10:00-kor sz?lett?nk; nem el?r?s.

2015-06-04 01:16

Kedves csepyke18!
K?sz?n?m, tudok olvasni ?s sz?veget ?rtelmezni.
Te mit teszel a kapcsolat?rt? Min lenn?l hajland? v?ltoztatni, hogy jobb legyen a k?tel?k? Mit jelent az, hogy "hanyagol"? Mi?rt nem besz?lsz vele err?l a probl?m?r?l, a k?telyeidr?l?
Ez a kapcsolat nem mostan?ban indult, minimum 5-6 ?ve tart, ?s kb. 5 ?ve is volt fordul?pont.
Az, hogy kit veszel feles?g?l nem az ?n d?nt?sem.
A gondok megold?s?hoz K?Toldali kompromisszum kell, ?pp ugyanannyi a tennival? ?s a felel?ss?g mindk?t f?l eset?ben.
Sikeres rendez?d?st k?v?nok!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Vir?g 2015-05-27 12:16

Kedves N?ra!
Van a k?rnyezetemben egy f?rfi, aki ?rdekel. Arra lenn?k kivancsi, hogy ?tjaink a munk?n k?v?l a mag?n?letben is keresztezik-e egym?st vagy sem. (1979.06.19) K?sz?nettel

2015-06-01 16:40

Kedves Vir?g!
Mint, ahogy a le?r?sban is szerepel: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Szinasztri?hoz mindk?t f?l adatai sz?ks?geltetnek.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Baba 2015-05-27 11:53

Kedves N?ra! El?g messze ?l?nk egym?st?l a p?rommal, meg szeretn?m tudni, hogy val?j?ban ?ssze tudunk-e k?lt?zni, ?s egy?ltal?n mikorra v?rhat? ez az id?pont. Teljesen bizonytalan vagyok most mindenben, ez?rt k?rn?m a v?lasz?t. Nem tudom eld?nteni, mit hogy tegyek. K?rem segitsen. K?sz?n?m.
?n: 1959.08.12. 12 ?ra
Feri: 1959. febru?r 18.

2015-06-03 14:09

Kedves Baba!
?n sem fogom eld?nteni, hogy ?n mit tegyen. Az nem az ?n feladatom.
A k?t k?plet ?sszevet?se ut?n (felt?telezve, hogy a K?rp?t-medenc?ben sz?lettek, a f?rfi k?plet?t 12:00-ra ?ll?tottam be) ?n mag?ra a kapcsolat l?t?re sem l?tok egy?rtelm?, j?l megfoghat? jeleket. Amit l?tok, az egy fel?letes, ?s nagyon tudatosan megl?v? t?vols?gtart?s, mert a f?rfinak ?gy k?nyelmes.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

regina 2015-05-27 09:06

Kedves N?ra!
1972.02.24-?n 13 ?ra 15 perckor sz?lettem Budapesten. Szeretn?m megk?rdezni, hogy az idei ?vben v?rhat?-e nagyobb v?ltoz?s a munka valamint a p?rkapcsolat ter?n?
Valamint r?g?ta ?rlel?dik bennem , hogy ?r?ssal foglalkozzak,erre van-e valami utal?s a k?pletemben?
K?sz?n?m! ?dv?zlettel: Regina

2015-06-01 16:35

Kedves Regina!
Ha teszel a v?ltoz?s?rt, akkor igen, minden es?ly megvan arra, hogy ?sszel fontos ?s el?remutat? dolgok t?rt?njenek veled munka ter?leten.
Az ?r?s komoly id?t ?s energi?t ig?nyel, ?s a megval?s?t?shoz r?g?s ?t vezet. Ha elindulsz, akkor sz?z akad?lyra sz?m?ts, ?s csak a sz?zegyedik ut?n j?het siker.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
b?vebben r?lam: www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

Bubu 2015-05-27 06:24

Kedves N?ra!
Lak?s elad?s el?tt ?s ezzel p?rhuzamosan v?s?rl?s el?tt vagyok.
A k?rd?sem mikor lesz aktu?lis ?s mit kell tennem, hogy sim?n menjen
mindk?t akci?.
A sz?lt?sem id?pontja:
1954 o5. 08. este 21,30 ?s 22.30 k?z?tt sz?lettem, Budapesten a J?nos k?rh?zban.
K?sz?nettel:
Mart?nez ildik?

2015-05-30 17:19

Kedves Ildik?!
K?sz?n?m k?rd?s?t.
Alapvet?en j?k a tendenci?k ad?s-v?telhez, szerz?d?sk?t?shez, beruh?z?shoz. Felt?tlen?l fontosnak tartom kiemelni, hogy a szeptemberi id?szakban neh?z, bonyodalmakkal teli pillanatok nehez?thetik mindennapjait, ?gy ekkor k?l?n?s k?r?ltekint?ssel j?rjon el, ?gy minden probl?m?t el tud ker?lni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
r?lam t?bbet:
www.szatmarinora.hu

eszmeralda 2015-05-26 19:51

Kedves Nora,szeretnem megkerdezni hogy melyik honapban tudom eladni az ingatlanomat ?Judit 1970 07 09 valamikor reggel 7 korul.Elore is koszonom valaszat szep napot.

2015-05-26 22:56

Kedves eszmeralda!
K?sz?n?m level?t, k?rd?s?t.
Ilyen k?rd?sre egyszer?en nem l?tezik asztrol?giai v?lasz. Esetleg egy j?sn? biztos t?bbet tudna ?n?rt tenni, mint ?n. Az asztrol?gia nem j?sl?s.
K?sz?n?m figyelm?t ?s meg?rt?s?t.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Fr?zia 2015-05-26 15:40

Kedves N?ra!
T?bb mint 10 ?ve ?zvegy vagyok. Volt egy nagy szerelem m?g az ?letemben, de sajnos nem j?l v?gz?d?tt. Az?ta sem vagyok k?pes ?jabb kapcsolatra, mert valami m?g mindig fel? h?z, pedig tudom, hogy ?rtelmetlen a dolog. Nem tudom lesz-e m?g valaki az ?letemben. T?rsas l?ny vagyok csak el?g bizalmatlan. 1958. 05. 08-?n sz?lettem Budapesten. Sajnos az ?r?t nem tudom

2015-05-29 23:40

Kedves Fr?zia!
K?sz?n?m level?t.
?n egy ?rtelmes, intelligens asszony, ?s tudja, hogy bizalom n?lk?l semmilyen tartalmas emberi kapcsolat nem ?p?l fel. ?n mit szeretne? Mi a v?gya? T?nyleg rem?nykedik egy kapcsolat kialakul?s?ban ?s tart?ss?g?ban? Akkor tegyen ?rte, ?s a m?lton val? r?g?d?s helyett tekintsen a j?v?be. Itt az ideje a tetteknek.
Sz?let?si id?korrekci?t itt nem tudok ?nnek k?sz?teni, az egy - ak?r - t?bb ?r?t is fel?lel? munka, amihez sok adatra van sz?ks?g.
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
------------------------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

zsuzsamuzsa 2015-05-26 13:41

Kedves N?ra! Neh?z id?szakot ?l?nk a p?rommal. Meddig tart m?g ez az id?, ?s milyen v?gkifejletre sz?m?thatok? Van egy 3 ?s egy 2 ?ves gyermek?nk. A p?rom sz?let?si adatai: 1972.07.10. Duna?jv?ros, kora hajnali ?r?k. Az ?n adataim: 1972.05.24. Duna?jv?ros, szint?n kora hajnali ?r?k (kb 4 ?ra k?r?l). K?sz?n?m a v?lasz?t!!! :-) Zsuzsa

2015-05-29 23:27

Kedves Zsuzsa!
K?sz?n?m level?t.
Mit jelent az, hogy "neh?z id?szak"? Mi az, ami neh?z? Munka? P?nz? Eg?szs?g?
A "v?gkifejlet" teljesk?r?, r?szletes elemz?st ig?nyel, melyet itt nem k?sz?tek el senkinek. Bizony lenne mit kielemezni azzal kapcsolatban, hogy „Mit kell tennem az?rt, hogy …”, vagy „Miben kell fejl?dn?m, hogy..."
K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?pet ?s j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu
-------------------------------------------------------
N?h?ny tiszt?z? r?szlet az asztrol?gi?val kapcsolatban:
Mire val? az asztrol?gia? - Az asztrol?gia a bolyg?k, ?gi esem?nyek emberekre gyakorolt hat?s?t vizsg?l? tudom?ny.
Az asztrol?gia csak tendenci?kat jelez, NEM j?sl?s. Az ember akarat?val ir?ny?thatja sors?t, ?s ez MINDEN esetben fel?l?rja az aktu?lis bolyg??ll?sokat, tranzitokat. Az ember d?nti el, hogy halad az ?let ?rj?val, vagy hagyja mag?t sodortatni. A sz?let?si horoszk?pban jel?lt tendenci?k ?rv?nyes?lnek... ?gy, ahogy azt az ember haszn?lja. A szabad akarat gyakorl?sa teljes m?rt?kben az egy?nt?l ?s az ? d?nt?s?t?l f?gg. A b?lcs ember k?pes ir?ny?tani a maga sors?t. Az asztrol?gia k?pes tendenci?kat, k?r?lm?nyeket, er?hat?sokat jelezni, pontosan felv?zolni, ?gy az ember k?nnyebben felk?sz?lhet arra, mik?nt tud megfelelni a pillanatnyi feladatoknak. A bolyg?k csak utat mutatnak, nem pedig k?nyszer?tenek.
Alapvet?en mag?nak az egy?nnek a feladata eld?nteni, mik?nt ford?tja a maga jav?ra a planet?ris helyzetek hat?sait. Ez saj?t akaraterej?t?l f?gg.
Egyetlen komoly asztrol?gus sem tulajdon?tja a sorsot ?s az ?let esem?nyeit k?zvetlen?l a bolyg?k, csillagok hat?s?nak, ?s sosem ?ll?tja, hogy az ?gi hat?sok kiz?rj?k vagy ellehetetlen?tik a szabad akaratot.

sziszi 2015-05-23 09:31

Kedves N?ra! A h?zass?gomnak v?ge, a k?rd?sem - j?n e az ?letembe egy kapcsolat? 58.05.19- v?lasz?t k?sz?n?m sz?pen .

2015-05-27 13:32

Kedves sziszi!
Ahogy a le?r?sban jeleztem: "Az elk?ld?tt k?rd?shez minden esetben mell?keld a sz?let?si ?v, h?nap, nap, ?ra, perc ?s hely adatokat."
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mira 2015-05-22 13:34

Tisztelt N?ra!
1976 07 16-?n Budapesten sz?lettem 12?ra 30 perckor. K?rd?sem az lenne hogy lesz-e mostan?ban komoly, boldog p?rkapcsolatom?
K?sz?nettel:Mira

2015-05-27 13:26

Kedves Mira!
Meg kell k?rdeznem, mit jelent az, hogy komoly ?s boldog? Mit szeretn?l, mi t?rt?njen? Mit gondolsz, eddig mi?rt nem volt "komoly ?s boldog" kapcsolatod? Mit tett?l eddig ?nmagad?rt ?s egy "komoly ?s boldog" kapcsolat?rt? Mit lenn?l hajland? most megtenni ez?rt? Mir?l mondan?l le, mit v?ltoztatn?l meg? Mi alapj?n v?logatt?l eddig? Mi?rt nem siker?ltek az eddigiek?
Sz?pen k?rlek, MOST azonnal nyiss a vil?g fel?, a s?ndiszn? oldalad aligha lel t?rsra.
Ha nyitsz, akkor m?r a ny?r komoly meglepet?st tartogat neked. Indult m?r kapcsolatod ny?ri id?szakban, de az az ?lethelyzet, ami most ad?dik, egyszer t?rt?nik meg, egyszer tudsz vele ?lni, ?s azonnal mondj igent. Akkor is b?lints minden megkeres?sre, randi megh?v?sra, ha olyan f?rfit?l ?rkezik, aki els?re nem dobogtatja meg a sz?ved.
Ha egyed?l nem megy, keress meg.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Regency 2015-05-21 08:33

Az ?letem nem ?ppen naps?t?tte, ?r?mteli boldogs?gban telt eddig.
Mindenem a k?t gyermekem volt, nemcsak az eg?sz ?letemet, hat?rtalan szeretetemet, de minden m?st is emberfeletti er?vel megteremtettem nekik. A kisebb volt ?letem ?rtelme, aminden, az ?letc?lom(a nagyobbik sajnos elkanyarodott--alkohol fel?), de betoppant egy nagy ?, aki ?gy ?tform?lta kissebb fiamat, hogy most olyan, mint egy kiford?tott s?ndiszn?! ?gy ?rzem magam mint egy k?re ejtett kar?csonyi d?szg?mb...minden elsz?llt: a rem?ny, ?letc?l, m?kszemnyi ?r?m sincsen.. Szeretn?m megtudni vajon j?n valami v?ltoz?s j? lenne ak?r egy barlangban is, csak EGYED?L lehetn?k!! J?ra fordulhat-e m?g a kereser?s?gb?l a sorsom? Bp:1952.05.13
K?sz?n?m sz?pen, ?dv?zlettel!

2015-05-27 13:19

Kedves Regency!
Az ?n sors?nak ?n a kov?csa, az, hogy j?ra fordul-e, az ?n tettein, tervein, kitart?s?n, akarat?n m?lik.
Az a megl?t?som, hogy ?n egyetlen dologhoz k?ti a boldogs?g?t, a rem?ny?t, az ?letc?lj?t: a fi?hoz.
A fia feln?tt ember, ?n?ll? ?letet ?l, ?s az egyetlen dolog, amit ilyenkor egy szeret?, odaad? anya (?pp, mint ?n) tehet, hogy ezt meg?rti, elfogadja ?s - m?g esetleges nem tetsz?s ellen?re is -, de t?mogatja.
Kiz?r?lagos ?letc?l nem lehet a gyermek, - legyen az b?rmilyen kor?. ?n ?n?ll? l?ny, a boldogs?g pedig bel?lr?l fakad.
?n jelenleg a m?lt koncain r?g?dik, s a j?v? r?m?lmait sz?v?geti (v?lt boldogtalans?g, egyed?ll?t, rem?nyvesztetts?g), – okkal, ok n?lk?l. ?pp ennek az el?z? k?t t?nyez?nek a kombin?ci?ja az, amivel minden esetben saj?t maga g?tolja a boldogs?g ?llapot?nak el?r?s?t.
Neh?z feladat, de amint k?pes lesz elengedni mag?t?l a k?nyszeres t?preng?st ?s k?pzelg?st (ez nagyon fontos!), ?s 100 sz?zal?kosan beleengedi mag?t a jelen pillanatba ?s meg?li azt, ami MOST van, akkor azonnal r? fog d?bbenni arra, hogy nem l?tezik boldogtalans?g. Ha MOST ?l, a jelen pillanat teljess?g?ben, akkor tal?lnia kell valami olyat, ami ?r?m?t okoz.
A legjobb ?s legt?bb, amit MOST ?nmag??rt tehet az, hogy meg?li a jelent, a pillanatot, az apr? ?r?m?t, ami megadatik, ?s akkor - ha lass? l?ptekkel is -, de elindul valamilyen ?j c?l ir?ny?ba.
Minden esem?ny, feladat, gond, baj, kih?v?s, tennival? egy alkalom a n?veked?sre, a fejl?d?sre! Tekintsen ezekre ?gy, mint lehet?s?gekre a halad?shoz, a gyarapod?shoz. Minden, ami ?nnel t?rt?nik egy l?pcs?fok az ?letben.
T?zz?n ki ?nmaga el? ?J C?LOKAT MOST.
Olvasson, menjen ki a term?szetbe, ismerkedjen, szerezzen egy bar?tot, ?nk?nteskedjen, tegyen j?t. Ha j?t tesz m?sokkal, az visszaj?n. Olyan helyre koncentr?lja az energi?it, ahol azt j? sz?vvel fogadj?k.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Kl?ri 2015-05-19 07:38

Kedves N?ra!
M?r k?t ?s f?l ?ve tetsz?nk egym?snak Zoli koll?g?mmal. Az ? h?zass?ga mostanra lehetetlen?lt el teljesen, ?gy n?z ki, el fognak v?lni (nyilv?n nem miattam, hisz semmi sem t?rt?nt k?zt?nk, csak er?s ?sszetartoz?st ?rz?nk egym?s ir?nt ). M?r r?g elv?ltam ?s a gyerekemmel ?lek.
K?rd?sem: emelked?st, kiteljesed?st hozn?nk mindkett?nknek, ha a m?r akad?lymentes helyzetben ?sszej?nn?nk?
Zoli: 1980.01.31 06 ?ra Budapest
?n: 1970.07.11 14 ?ra Budapest
K?sz?nettel,
Kl?ri

2015-05-26 09:25

Kedves Kl?ri!
A k?t k?plet olyan, mint k?t p?rhuzamos vonal. Egy ?leten ?t k?pesek egy ir?nyba haladni, t?mogatni, er?s?teni, lelkes?teni a m?sikat, de ?ssze?rni sosem fognak.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

borso 2015-05-18 23:32

Kedves N?ra!
A sz?let?si ?r?mat illet?en bizonytalan vagyok, de val?sz?n?nek tartotta anyuk?m, hogy 16.30 k?r?l lehetett.Egy?bk?nt 1963. nov. 11-?n l?ttam meg a napvil?got.?rdekl?dni szeretn?k, hogy hosszas ?ll?skeres?st k?vet?en tal?lok-e v?gre, szerinted milyen munkater?leten ?s mikor egy megbecs?lt ?s j?l fizet? ?ll?st ?s ezt Budapesten, vid?ken vagy k?lf?ld?n l?tod megval?sulni?
Seg?ts?gedet el?re is nagyon sz?pen k?sz?n?m:Borso

2015-05-25 19:06

Kedves Borso!
Mivel neked ?s nekem jelenthet m?st a "megbecs?l?s" ?s a "j?l fizet? ?ll?s", ez?rt ilyen k?rd?sekre csak egy r?szletes, szem?lyes konzultc?i? keret?ben tudok v?laszolni.
Az idei ?v k?s? nyara, ?sze fordulatot hozhat, ha b?tor leszel ?s olyasmit is bev?llalsz, amit eddig sosem.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mack?l?ny 2015-05-18 19:28

Kedves N?ra!
Tavaly fenekest?l felfordult az ?letem,?j orsz?gba k?lt?zt?nk,?j tervekkel-rem?nyekkel.Az?ta minden a vissz?j?ra fordult,rossz-rossz h?t?n,megsp?kelve m?g egy kis rosszabbal.Olyan,mintha egyet el?re l?pn?nk,?s r?gt?n kett?t h?tra.Nem l?tom a kiutat... Sz?m?thatok arra,hogy ez megv?ltozik?V?lasz?t k?sz?n?m el?re is:Mack?l?ny
Sz?lettem Bp-en,1968.04.25.-?n,reggel 5 ?ra 20 perckor.

2015-05-25 17:44

Kedves Mack?l?ny!
?n sokkal nagyobb f?ba v?gta a fejsz?j?t, mint amekkor?t az a szersz?m kiv?gni k?pes. Ezt bel?tni, meg?rteni, elfogadni remek felismer?s ?s m?g ann?l is okosabb ?s b?lcsebb tett.
?gy v?lem, hiba lenne most megfutamodni, ?m lejebb adni az ig?nyekb?l, m?sik munk?t v?llalni, ?j ir?nyba indulni (nem hazaj?vetelre utalok) a j?zans?g ?s az ?les elm?j?s?g egy?rtelm? jele lehetne. Ne f?ljen ?jfent beleugrani az ismeretlenbe, mert a kit?z?tt c?l nincs messze.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

gabriella672 2015-05-18 17:16

Tisztelt N?ra!
Az a k?rd?sem volna , hogy a jelenlegi munkahelyemen javul-e a helyzet vagy ideje lenne m?st n?zni?
1967. 05. 10. -?n sz?lettem csak azt tudom hogy reggel 5-6 k?z?tt!
El?re is k?sz?n?m!

2015-05-22 06:59

Kedves gabriella672!
A gy?gy?t?s, mint "k?pess?g" vagy "lehet?s?g" biztosan k?zel ?ll ?nh?z, - vagy ilyen ter?leten dolgozik, vagy eleve ezzel foglalkozik. A v?lt?s lehet?s?ge adott, de a t?m?t?l ne t?volodjon el.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ginka 2015-05-17 13:52

Kedves N?ra ! Arra szeretn?k v?laszt kapni, hogy mi konkr?tan az aszcendensem ? Miut?n a sz?let?si id?pontomat nem tudtam, egy v?dikus asztrol?gus ?llap?totta meg, hogy 22.02 -kor sz?lettem, P?szt?n, 1947. 06.18-?n. K?v?ncsian v?rom a v?laszodat.

2015-05-22 06:48

Kedves Ginka!
A B?borcsillag asztrol?giai rendszerben ilyen nincsen.
A nyugati asztrol?gia szerint Bak, - felt?telezve azt, hogy Budapesten sz?lett?l, illetve a K?rp?t-medenc?ben.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Kati 2015-05-16 22:06

Kedves N?ra!
?vek ?ta ?lek egy rossz h?zass?gban,boldogtalanul.V?gre d?nt?ttem.J?l d?nt?ttem?Megtal?lom a v?l?s ut?n az igazit?Boldog leszek v?gre?V?lasz?t k?sz?n?m:Kati(66.10.13.)

2015-05-21 09:16

Kedves Kati!
Az, amit az ember ?sz?nszer?en d?nt el, k?ls? nyom?s ?s r?hat?s n?lk?l, ami bel?lr?l fakad, az SOSEM lehet rossz d?nt?s.
"Boldog leszek v?gre?"
Tan?csad?k?nt tal?n t?l sokszor hallom ezt a k?rd?st, ?s ki kell jelentenem, az egyetlen dolog, amit mindenkinek elmondhatok ez:
Tal?n ismer?s az a b?lcselet, hogy a “boldogs?g bel?lr?l fakad“. Persze, elhinni m?r kev?sb? k?nny?, napi szinten be?p?teni az ?letedbe komoly feladat.
A boldogs?g forr?sa bel?l van, nem k?v?l, ?nnek a legnagyobb akad?ly az, hogy a m?lt koncain r?g?dik, s a j?v? r?m?lmait sz?v?geti (v?lt boldogtalans?g, egyed?ll?t), – okkal, ok n?lk?l. ?pp ennek az el?z? k?t t?nyez?nek a kombin?ci?ja az, amivel minden esetben saj?t maga g?tolja a boldogs?g ?llapot?nak el?r?s?t.
Neh?z feladat, de amint k?pes lesz elengedni mag?t?l a k?nyszeres t?preng?st ?s k?pzelg?st (ez nagyon fontos!), ?s 100 sz?zal?kosan beleengedi mag?t a jelen pillanatba ?s meg?li azt, ami MOST van, akkor azonnal r? fog d?bbenni arra, hogy nem l?tezik boldogtalans?g. (KI MERTE MONDANI? HOGY EL?G! EZ SZUPER!) Ha MOST ?l, a jelen pillanat teljess?g?ben, akkor boldognak kell lennie.
A legjobb ?s legt?bb, amit MOST ?nmag??rt tehet az, hogy meg?li a jelent, a pillanatot, az apr? ?r?m?t, ami megadatik, ?s akkor nem lehet boldogtalan.
Minden esem?ny, feladat, gond, baj, kih?v?s, tennival? egy alkalom a n?veked?sre, a fejl?d?sre! Tekintsen ezekre ?gy, mint lehet?s?gekre a halad?shoz, a gyarapod?shoz. Minden, ami ?nnel t?rt?nik egy l?pcs?fok az ?letben.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

moncsi 2015-05-16 09:20

Kedves N?ra! Szeretn?m megtudni, hogy lesz-e a szerelmemmel k?z?s gyermek?nk, igaz nem vagyok m?r fiatal, de legbel?l annak ?rzem magam :) szeretn?m ha fiamnak egy kistestv?re lehetne. (Eger,1971,04.22. 12:00)
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2015-05-21 08:40

Kedves moncsi!
A kapuk m?g nyitva vannak, alapvet? akad?lyok nem ?llj?k el a sz?nd?k ?tj?t.
Tov?bbi, seg?t? mank? lehet egy fogantat?si napt?r, r?szletek az oldalamon: www.szatmarinora.hu
Sz?p napot, minden j?t!
Szatm?ri N?ra

Martuska 2015-05-15 12:05

70 eves leszek,var meg ram boldogsag? Lesz meg parom? koszonom a valaszat.

2015-05-19 07:56

Tal?n hallotta m?r azt a b?lcseletet, hogy a "boldogs?g bel?lr?l fakad". Persze, elhinni m?r kev?sb? k?nny?, napi szinten be?p?teni az ?letedbe komoly feladat.
A boldogs?g forr?sa ott van ?nben, ?nnek viszont a legnagyobb akad?ly az, hogy a m?lt koncain r?g?dik, pedig ideje lenne ezen t?ll?pni. ?pp ennek az el?z? t?nyez?nek az eredm?nye az, amivel ?nmaga g?tolja a boldogs?g ?llapot?nak el?r?s?t.
Neh?z feladat, de amint k?pes lesz elengedni mag?t?l a k?nyszeres t?preng?st ?s k?pzelg?st (f?lelem az egyed?ll?t ?llapot?t?l, k?pzelt boldogtalans?g), ?s 100 sz?zal?kosan beleengedi mag?t a jelen pillanatba ?s meg?li azt, mi MOST van, akkor azonnal r? fog d?bbenni arra, hogy nem l?tezik boldogtalans?g. Ha MOST ?l, a jelen pillanat teljess?g?ben, akkor boldognak kell lennie, - hisz egy?bk?nt sincs jelenleg ?thidalhatatlan probl?m?ja, igaz? :-)
A legjobb ?s legt?bb, amit MOST ?nmag??rt tehet az, hogy meg?li a jelent, a pillanatot, az apr? ?r?m?t, ami megadatik, ?s akkor nem lehet boldogtalan.
P?rkapcsolati ter?leten nincs akad?lya egy ?j ?rkez?s?nek, de nem ? fog j?nni, hanem ?nnek kell keresni.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

zuzmara 2015-05-14 12:31

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni, hogyan alakul az ?letem?
Elv?lunk a f?rjemmel?
1974.07.30. 04.?ra 10perc. Budapest
K?sz?nettel,
zuzmara

2015-05-19 07:52

Kedves zuzmara!
Nem d?nthetem el senki helyett, hogy v?ljon-e vagy sem. ...?s nem is fogom megv?laszolni, hisz akkor ?N d?nt?ttem, nem pedig TE.
A "hogyan alakul az ?letem?" k?rd?s teljes k?r?, r?szletes elemz?st ig?nyel.
Sz?p napot, j? d?nt?st!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gabi 2015-05-12 14:56

Kedves N?ra!
A sz?let?si ?ra percem reggel 8 ?ra 57 perc ?s 1967.07.10. A lak?selad?ssal az anyagi terhek v?ltozn?nak, a fizet?sem akkor megkapn?m ?gy meg csak a fel?t ami a meg?lhet?shez sem el?g (40 eFt). A v?ltoz?sok?rt ?n magam teszek, hiszen t?lmunk?t is v?llalok. ?gy mit tudna tan?csolni?
K?sz?n?m megtisztel? v?lasz?t!
?dv?zlettel: Gabi

2015-05-17 23:23

Kedves Gabi!
Legink?bb egy munkahelyv?lt?s az, ami jelent?s el?nyt hozhatna, - anyagilag, erk?lcsileg, m?g az id?n.
A lak?selad?s az ?n d?nt?se, mindenesetre ne hamarkodja el, k?nnyen igent mondhat olyan aj?nlatra, ami messze van a kedvez?t?l.
Minden j?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Breki 2015-05-11 23:31

Kedves N?ra!
Neh?z szak?t?s (szadista bar?t, megcsal?s, 2 ?v hiteget?s, majd mikor kider?lt, hogy sose lesz?nk egy?tt, pszichi?tria) ut?n j?ttem ?ssze a mostani p?rommal. Azonnal nagyon megtetszett?nk egym?snak, ?s most 8 h?napja vagyunk egy?tt. Viszont az exeinkkel val? kapcsolataink mindkett?nket megviselt. A bar?tom ?ppen az ?t ?rt csal?d?sok miatt t?vols?gtart? velem. Pl. giccsesnek tartja a vir?gokat, a k?z a k?zben s?t?l?st, a n?vnapi k?sz?nt?st, a N?napot, valamint sose mondta m?g, hogy szeret. A t?vols?gtart? viselked?se miatt n?ha f?lek, hogy megism?tli mag?t a t?rt?nelem, ?s hasonl? megal?ztat?sokban lesz r?szem, mint az exem mellett. Sajnos el?fordult m?r, hogy t?lreag?ltam dolgokat emiatt, s?t, volt, hogy szak?tani akartam vele, de azt?n r?d?bbentem, hogy n?lk?le rosszabb lenne...
Mit mondanak err?l a kapcsolatr?l a csillagok? Maradjak, vagy keressek tov?bb?
?n: 1989.06.21 15:00 Budapest
?: 1990.10.21 9:00 Budapest

2015-05-17 09:10

Kedves Breki!
Tal?n hallottad m?r azt a b?lcseletet, hogy a "boldogs?g bel?lr?l fakad". Persze, elhinni m?r kev?sb? k?nny?, napi szinten be?p?teni az ?letedbe komoly feladat.
A boldogs?g forr?sa ott van benned, neked viszont a legnagyobb akad?ly az, hogy a m?lt koncain r?g?dsz, s a j?v? r?m?lmait sz?v?geted, - okkal, ok n?lk?l. ?pp ennek az el?z? k?t t?nyez?nek a kombin?ci?ja az, amivel magad g?tlod a boldogs?g ?llapot?nak el?r?s?t.
Neh?z feladat, de amint k?pes leszel elengedni magadt?l a k?nyszeres t?preng?st ?s k?pzelg?st (ez nagyon fontos!!!), ?s 100 sz?zal?kosan beleengeded magad a jelen pillanatba ?s meg?led azt, mi MOST van, akkor azonnal r? fogsz d?bbenni arra, hogy nem l?tezik boldogtalans?g. Ha MOST ?lsz, a jelen pillanat teljess?g?ben, akkor boldognak kell lenned, - hisz egy?bk?nt sincs jelenleg ?thidalhatatlan probl?m?d, igaz? :-)
Amik a "probl?ma" csoportba tartoznak, azokra mostant?l csak ?s kiz?r?lag kih?v?sk?nt tekints, innent?l kezdve pedig magukban hordozz?k a megold?st is.
A legjobb ?s legt?bb, amit MOST ?nmagad?rt tehetsz az, hogy meg?led a jelent, a pillanatot, az apr? ?r?m?t, ami megadatik, ?s akkor nem lehetsz boldogtalan.
Erre a fi?ra tekints ?gy, mint lehet?s?gre a fejl?d?sedhez. ? is egy l?pcs?fok az ?letedben. Persze, ez ford?tva is igaz. M?g nem n?tt fel hozz?d. Adj neki es?lyt, b?r... hossz? t?von szerintem m?s kik?t?t fogsz v?lasztani.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Trapi28 2015-05-11 19:12

Kedves N?ra!Arra lenn?k k?v?ncsi, hogy mikor j?n m?r el az ?letembe a nagy szerelem,mikor lesz gyerekem, illetve a munk?mban v?gre mikor leszek sikeres?( milyen fajta munka lesz az?).1975. j?nius 26.?n sz?lettem, 22. 30- kor, Veszpr?mben.El?re is k?sz?n?m a gyors v?laszt.

2015-05-17 08:51

Kedves Trapi28!
Ezen a fel?leten senkinek nem k?sz?tek ennyire r?szletes, teljesk?r? elemz?seket.
Szem?lyes konzult?ci?t aj?nlok.
Sz?p vas?rnapot!
Szatm?ri N?ra

Livi 2015-05-11 00:06

Tatab?nya 1959.09.05. 12?.10perc.
Siker?lhet-e hamarosan k?l?n ?letet ?lnem a f?rjemt?l, megval?sulhat-e az, hogy eg?szs?gesebb (sz?raz, napos) h?zban ?n?ll? egzisztenici?t l?tesitsek? Milyen tipus? munk?val kereshetn?m meg a sz?ks?ges j?vedelmet, vagy keresetkieg?szit?st? Valami teljesen ?jjal, pl. gy?gyit?s...? V?laszodat el?re is k?sz?n?m!

2015-05-17 08:48

Kedves Livi!
Teljesk?r?, r?szletes elemz?seket ezen a fel?leten nem k?sz?tek senkinek. K?sz?n?m a meg?rt?st.
Sz?p vas?rnapot!
Szatm?ri N?ra

any?cska 2015-05-10 19:05

Kedves N?ra. k?sz?n?m v?lasz?t. Azt szeretn?m tudni hogyan lehet,a m?sik f?l energi?it?l megszabadulni.?vek ?ta szenvedek de nem tudok v?ltoztatni pedig nagyon sok lehet?s?gem volt ?ltem is az adott helyzettel de valami mindig er?szakkal vissza vitt a kiindul? ponthoz.K?sz?n?n v?lasz?t

2015-05-15 13:41

Kedves any?cska!
Tudom, hogy vannak olyan szolg?ltat?k, akik instant m?dszereket ?rulnak j? dr?g?n, hogy a "m?sik f?l energi?it?l megszabad?ts?k" ?gyfel?ket.
?m, egyik?k sem t?j?koztatja az ?gyfelet, hogy neki is sokat kell tennie ez?rt. ...?s azt sem mondj?k el, mit ?s hogyan kellene megcselekedni. Erre remek m?dszer az ?ltalam kidolgozott asztro coach technika, ami a teljes ?s biztons?gos elenged?seket, az ?j utak megkeres?s?t t?mogatja. Ez kem?ny munka, de meg?ri id?t sz?nni r?.
Oldalamon olvashat r?la.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

mim?za 2015-05-10 09:58

Kedves N?ra ! Azt szeretn?m tudni a mag?nyos ?veim meddig tartanak m?g , Tal?lok -e valaha t?rsat az ?letben? Vagy a mag?ny lesz a v?gleges t?rsam ?s ebbe t?r?djek bele. A sz?let?si ?vem1951.1023 K?sz?n?m a v?laszod!

2015-05-15 13:36

Kedves mim?za!
Amikor valaki annyira ?rz?keny ?s z?rk?zott, mint ?n - nevet is ?gy v?lasztott mag?nak -, azt hogyan lehet megh?d?tani? Szeretni? Sehogy, hiszen nem is hagyja mag?t...
Nem, semmibe nem kell belet?r?dni. Term?szetesen a megfutamod?s is v?laszt?si lehet?s?g, de az nem a b?tor ember saj?tja. Keres-e t?rsat mag?nak? Vagy a mim?za v?rja, hogy t?rsa r?leljen?
Keresni kell, nyitni kell. Ez a feladat ?nre v?r.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Maska 2015-05-09 18:45

2015.junius 16.-an lesz a valoperunk.Elvalasztanak bennunket,nem lesz problema? Van a ferjemnek baratnoje? A valas utan nem maradok maganyos,egyedul? Koszonom szepen.Maska

2015-05-12 13:50

"Elvalasztanak bennunket,nem lesz problema?" - erre egy jog?sz biztosan tud v?laszolni, ?n nem vagyok az. K?sz?n?m a meg?rt?st.
"Van a ferjemnek baratnoje?" - ha erre a k?rd?sre v?laszolok, az miben v?ltoztatja meg az ?n v?lem?ny?t, viszonyul?s?t, sz?nd?kait?
"A valas utan nem maradok maganyos,egyedul?" - m?r most sem kell annak lennie. A mag?ny bel?lr?l fakad, nem kiv?lr?l.
Sok sikert k?v?nok a tervei megval?s?t?s?hoz!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gabi 2015-05-08 11:16

Kedves N?ra!
M?r kor?bban k?rdeztem, de sajnos nem kaptam r? v?laszt. Szeretn?m megk?rdezni, hogy jelenlegi anyagi m?lypontom mikor v?lik jobb?? Lak?s elad?sban gondolkodom, mert nagy a teher rajtam ez miatt. Ehhez szeretn?m k?rni megtisztel? v?lasz?t.
K?sz?nettel: Gabriella /1967.07.10/

2015-05-12 13:25

Kedves Gabi,
A bennem megb?v? Life coach v?lasza: Mikor ?s mit tesz az?rt, hogy jobb? v?ljon az anyagi helyzete? A gondolat m?g nem tett. Tegyen ?nmag??rt MOST!
A lak?selad?ssal mi v?ltozna? Mi lenne k?nnyebb?
A bennem megb?v? asztrol?gusnak viszont ?ra ?s perc adatokra is sz?ks?ge van a v?laszhoz.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

?rv?cska 2015-05-05 15:13

Kedves N?ra ! Azt szeretn?m megk?rdezni,hogy v?rhat? az ?letembe egy igazi,?szinte kapcsolat ?s ha igen kb. mikorra ?? El?re is k?sz?n?m !
1966.04.22 8.45 Csikszereda

2015-05-11 13:16

Kedves ?rv?cska!
Ilyen k?rd?sre sosem lesz v?lasz. Legal?bbis olyan biztosan nem, amiben Te rem?nykedsz. Az asztrol?gia lehet?s?g, nem pedig determin?ci?. Mily egyszer? lenne, ha azt mondhatn?m, hogy X. h? X-?n fogsz vele tal?lkozni. Igaz? Csakhogy f?lrebesz?ln?k, az pedig nem az ?n kenyerem.
Meg kell k?rdeznem, mit jelent az, hogy igazi ?s ?szinte? Mit szeretn?l, mi t?rt?njen? Mit gondolsz, eddig mi?rt nem volt "igazi ?s ?szinte" kapcsolatod? Mit tett?l eddig ?nmagad?rt ?s egy "igazi ?s ?szinte" kapcsolat?rt? Mit lenn?l hajland? most megtenni ez?rt? Mir?l mondan?l le, mit v?ltoztatn?l meg? Mi alapj?n v?logatt?l eddig? Mi?rt nem siker?ltek az eddigiek?
Lehet?s?gk?nt meg tudom neked mondani, hogy tavaly, az ?szi h?napok folyam?n volt m?r olyan id?szak, amikor megt?rt?nhetett volna az ?tt?r?s. A lelkedet neked kell megnyitnod, ?s legf?k?ppen ?s v?glegesen ELENGEDNI A M?LTAT, mert azt a mai napig nem tetted meg. Ha siker?l, akkor ak?r j?liusban vagy szeptemberben, okt?berben is j?hetnek olyan impulzusok, melyek kimozd?tHATnak a jelenlegi mag?nyoss?g ?llapot?b?l. Lehet?s?g, nem determin?ci?.
Ha egyed?l nem megy, keress meg.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Panka 2015-05-04 23:18

Kedves N?ra!
A sz?leim elv?ltak (kb. 3?ve), apuk?m interneten megismerkedett egy nagyon kedves, okos n?vel. M?r vagy f?l ?ve besz?lgetnek, de f?lnek tal?lkozni egym?ssal. Legal?bbis apu tart att?l, hogy a n?nek nem fog tetszeni, vagy ford?tva. Hogyan lehetne biztatni ?ket? N?v?rem felvetette, hogy szervezz?k meg nekik a tal?lkoz?t, el?sz?r tetszett az ?tlet, de ?n kicsit tartok att?l, hogy nem j?l s?lne el a dolog. ?n szerint nagyon rosszul venn? ki mag?t, ha a kiszemelt f?rfi l?nyai ?rn?nak, hogy ?sszehozzanak egy randit?
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2015-05-04 23:31

Kedves Panka!
Ez nem az ?n?k dolga. Mindennek oka ?s rendelt ideje van. K?t feln?tt emberr?l van sz?, akik el tudj?k d?nteni, mit akarnak. Ha nem, az is a kettej?k ?gye.
Minden j?t!

Tina 2015-05-04 14:04

Szia!
1985.09.19-?n sz?lettem a p?rom 1977.08.08-?n,a k?z?s j?v?nk ?rdekelne!El?re is k?sz?n?m a v?laszod,ami fontos sz?momra!

2015-05-04 23:32

K?sz?n?m a levelet.
Teljesk?r? elemz?seket ezen a fel?leten nem tudok biztos?tani senkinek.
A meg?rt?st ez esetben is k?sz?n?m.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Gyongyus37 2015-05-04 13:28

Szia N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni t?led ,hogy mikor lesz norm?lis p?rkapcsolatom!
Sajnos ez ki maradt az ?letemb?l!?s mi v?rhat? ezen a t?ren!
1969.06.27-?n sz?lettem.Debrecenben 18.00-kor
V?laszod k?sz?n?m!

2015-05-11 13:11

Kedves Gyongyus37!
Ilyen k?rd?sre sosem lesz v?lasz. Legal?bbis olyan biztosan nem, amiben Te rem?nykedsz. Az asztrol?gia lehet?s?g, nem pedig determin?ci?. Mily egyszer? lenne, ha azt mondhatn?m, hogy szeptember 3-?n, d?lut?n 4 ?rakor fogsz vele tal?lkozni. Igaz? Csakhogy f?lrebesz?ln?k, az pedig nem az ?n kenyerem.
Meg kell k?rdeznem, mit jelent az, hogy norm?lis? Mit szeretn?l, mi t?rt?njen? Mit gondolsz, eddig mi?rt nem volt "norm?lis" kapcsolatod? Mit tett?l eddig ?nmagad?rt ?s egy "norm?lis" kapcsolat?rt? Mit lenn?l hajland? most megtenni ez?rt? Mir?l mondan?l le, mit v?ltoztatn?l meg? Mi alapj?n v?logatt?l eddig? Mi?rt nem siker?ltek az eddigiek?
Lehet?s?gk?nt meg tudom neked mondani, hogy id?n is volt m?r janu?rban p?r kiv?l? h?t, amikor megt?rt?nhetett volna az ?tt?r?s. A lelkedet neked kell megnyitnod. Ha siker?l, akkor ak?r augusztusban vagy novemberben is j?hetnek olyan impulzusok, melyek kimozg?tHATnak a jelenlegi mag?nyoss?g ?llapot?b?l. Lehet?s?g, nem determin?ci?.
Ha egyed?l nem megy, keress meg.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ibi 2015-05-03 23:30

Kedves N?ra! Az?rt k?rek t?j?koztat?st, hogy van-e m?g lehet?s?gem
?j v?ltoz?sokra az ?letben. 1955-06-19 06:15
K?sz?nettel

2015-05-10 09:30

Kedves Ibi!
Term?szetesen van! Mindig van! A k?rd?s az, vajon mikor tesz ez?rt l?p?seket?
Az asztrol?gia nem tud ?n helyett cselekedni, ?m, ha megvannak a tervek, remek ir?nymutat?ja lesz annak, hogy az adott id?szakban hogyan, mik?nt lehet azokat megval?s?tani.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

bondgirl 2015-05-02 08:25

kedves Katalin !
Mi a gond velem,hogy a p?rkapcsolataim egy id? ut?n t?nkremennek.A most lez?rult kapcsolatom kb 10 ?vig tartott. Van -e k?z?s j?v?nk vagy feladatunk m?g?
?n:1971.03.10. 19 ?ra
?:1977.03.25. Hajnal

2015-05-07 12:07

Kedves bondgirl!
K?rem, keresse k?rd?s?vel Katalint, rossz helyre ?rkezett levele.
Minden j?t!

Terka 2015-05-01 18:46

Kedves N?ra,
gyermekem m?jusban sz?letett volna az Ikrek jegy?be, de el?bb ?rkezett ?s Kos jegy? l?nyom lett. Ilyen esetben melyik jegy lesz a domin?ns? Az, amelyikbe t?nylegesen sz?letett vagy az el?re kisz?molt, de nem megval?sult?
K?sz?n?m a v?laszt!
T.

2015-05-07 12:05

Kedves T!
Egyf?le Napjegy l?tezik. Az, amelyik idej?n a gyermek megsz?letett.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

b?be 2015-05-01 11:02

Szeretn?m k?rdezni kedves N?ra,nagy v?ltoz?sok el?tt ?llunk, k?lt?z?s ,stb, szeretn?m k?rdezni minden j?l siker?l-e, mert most m?g vannak egy kis probl?m?k.V?lasz?t Megk?sz?n?m.

2015-05-07 12:03

Kedves B?be!
?r?mmel seg?tek. Esetleg a sz?let?si adatait is megkaphatom, hogy l?ssam az asztrol?giai k?plet?t?
K?sz?n?m!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

manoka75 2015-04-29 20:51

Kedves N?ra!
Szeretn?m megk?rdezni ?nt?l hogy 2.?ve ?ll?stalan vagyok 2 gyermekem van ?s nem tal?lok munk?t magamnak mindig elutasit?sok j?nnek.
Lesz valamikor munk?m?
Vagy egy kis p?nz j?n a h?zhoz? Betegs?gek is vannak el fognak mulni?
FONTOS k?rd?sek v?rom v?lasz?t.
19750207. Budapest. 04.35.

2015-05-05 18:41

Kedves manoka75!
?n mit szeretne? Ha pozit?v v?ltoz?st, akkor m?jus ?s j?nius hava remek lehet?s?geket k?n?l ehhez, viszont elker?lhetetlen, hogy kil?pjen a komfort-z?n?j?b?l. Tegye meg, keressen m?sk?pp, m?shol, m?smilyen t?pus? ?ll?sokat ?s a siker sem fog elmaradni.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mokus 2015-04-29 18:43

Kedves Nora,ismet koszonom a valaszat.En nagyon szeretnem hogy visszajojjon.Jo volt eggyutt,sokat nevettunk,erdekes kapcsolat volt.Mar a megismerkedesunk is csodalatos volt.Nehez ket szoban elmeselni de reszketett mindkettonk keze amikor telefonszamot csereltunk.Eltelt par het,nem kerestuk egymast,egyszer viszont lattam.Rengeteget gondolok ra, sokat sirok is miatta.Valami nagy baj lehet velem hogy evek ota nokent nem szeret senki.

2015-05-04 23:38

Kedves M?kus!
Amig ?n sem szereti saj?t mag?t el?gg?, hogyan szerethetn? ?nt b?rki igaz?n ?s sz?vb?l?
Sz?p est?t!

Mese 2015-04-29 17:02

Kedves N?ra!
Van e es?ly ebben az ?vben arra, hogy ?jra v?rand?s legyek?
2008 ?ta k?zd?nk a m?sodik f?rjemmel az?rt, hogy legyen k?z?s gyermek?nk. Nekem m?r van kett? az el?z? h?zass?gomb?l, a f?rjemnek nincs.
M?r csak lombikkal lehet bab?nk (egy m?t?t miatt nincsenek petevezet?im), ?s a korom miatt kezdem elvesz?teni a rem?nyt. Fel kellene adnom?
Kunhegyesen sz?lettem 1975.07.09-?n reggel 6.30-kor.
K?sz?nettel: Mese

2015-05-04 23:36

Kedves Mese!
Soha, semmilyen rem?nyt nem szabad feladni. B?ven van ideje a gyermek?ld?sra.
A kapuk m?g nyitva vannak, - hozz?vet?leg 2 ?vig.
Seg?tettem m?r bab?t "?sszehozni" lombikos mam?nak, - nem is egynek.
Sz?p est?t!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Carol 2015-04-29 13:21

Kedves N?ra!
Nagyon r?g?ta ?lek egyed?l f?rjem hal?la ?ta.Kapcsolatban voltam 20 ?vig egy n?s F?rfival akinek szint?n elhunyt a Neje.Hi?ba nem m?k?d?tt egy?tt vele.Gyermekeim feln?ttek Le?nyom csal?dj?val egy?tt k?lf?ldre k?lt?ztek.Fiam nemsok?ra szint?n elhagyja az orsz?got.K?rdezem van egy?ltal?n rem?ny,hogy nem kell a h?tral?v? ?letem egyed?l le?lnem.Sajnos a koroszt?lyomnak megfelel? F?rfiak n?sek.Ismerked?si lehet?s?geim nagyon korl?tozottak.V?rom v?lasz?t.

2015-05-04 13:47

Kedves Carol!
Hogy sz?l a mond?s? A rem?ny hal meg utolj?ra...
Az ?n eset?ben az a baj, hogy m?r a rem?nyt is eltemette. Ugyanis:
"a koroszt?lyomnak megfelel? F?rfiak n?sek.Ismerked?si lehet?s?geim nagyon korl?tozottak." Ebben gyakorlatilag az is belefoglaltatott, hogy "nekem azt?n m?r t?nyleg semmi es?lyem sincsen".
Tess?k azt a rem?nyt ?jra?leszteni, ?s megkeresni a m?dj?t annak, hogy ismerkedhessen. Biztos vagyok abban, hogy ?n egy csinos, ?letreval? asszony.
K?t lehet?s?ge van:
- vagy megszavaz mag?nak egy sz?p j?v?k?pet, tervet gy?r hozz? ?s igyekszik megval?s?tani
- vagy felkeres engem ?s az Asztro-coach technik?val ezt egy?tt megalkotjuk.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Picur 2015-04-29 13:00

Szia! Arra a k?rd?sre szeretn?k v?laszt kapni,hogy van egy bar?tom akit nagyon szeretetek ?s ? is engem,de van egy bar?tja aki terroriz?lja ?s nem engedi neki,hogy mi egy?tt ?lj?nk. Szerinted van ennek a kapcsolatnak es?lye,hogy a k?s?bbiekbe egy?tt ?lhet?nk? V?laszodat el?re is k?sz?n?m!

2015-05-04 07:58

Kedves Picur!
Kegyetlen leszek, ?s nem ?ltatlak.
K?rlek, pr?b?ld a bar?tn?d vagy egy teljesen kiv?l?ll? szem?ly szem?vel ?s gondolataival v?gigolvasni (re?lisan!), amit ?rt?l.
Vajon t?nyleg l?tezik olyan ember (adott esetben f?rfi), aki szeret egy n?t (?szint?n), ?s hagyja, hogy a bar?tja mondja meg neki, hogy egy?tt lehet-e a n?vel vagy sem?
Te mit mondan?l nekem, ha ?n ?lln?k el? ezzel a probl?m?val? Azt, hogy "kedvesem, becsapod magad!"
Ha ez a f?rfi hagyja, hogy egy m?sik szem?ly kontroll?lja az ? ?rzelmeit, akkor milyen es?lye lehet ennek a kapcsolatnak?
K?rlek, gondolkodj re?lisan.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Macskan? 2015-04-29 12:23

Kedves N?ra! Hossz? h?zass?g ut?n tervezem, hogy ?j ?letet kezdek. M?r r?g?ta megfogalmaz?dott bennem, hogy v?ltoztatnom kell, mert nem b?rom a jelenlegi ?lethelyzetemet. Mi?ta meghoztam a d?nt?st, folyamatosan olyan akad?lyokkal kell megk?zdenem, ami miatt nem tudom megl?pni amit szeretn?k. Van-e rem?nyem r?, hogy siker?l a v?lt?s nagyon r?vid id?n bel?l? A m?sik az, hogy van k?t f?rfi az ?letemben, akikkel kor?bban kapcsolatom volt, term?szetesen nem egyszerre, de ezeknek m?r v?ge, ennek ellen?re 2-3 ?v
?ta, felv?ltva visszat?rnek az ?letembe. Mi ennek az oka? Mi szerep?k lehet m?g az ?letemben? K?sz?n?m, ha ?rdemesnek tartasz a v?laszra!

2015-05-04 07:46

Kedves Macskan?!
"Mi?ta meghoztam a d?nt?st, folyamatosan olyan akad?lyokkal kell megk?zdenem, ami miatt nem tudom megl?pni amit szeretn?k. Van-e rem?nyem r?, hogy siker?l a v?lt?s nagyon r?vid id?n bel?l? "
Senki nem fogja helyetted teljes?teni ezt a feladatot. A fenti k?t mondat er?sen ellentmond egym?snak. Soha nem raknak a v?lladra nagyobb terhet ann?l, mint amennyit val?j?ban el is tudsz cipelni.
...vagy ink?bb nem mersz v?ltani? F?lve az ismeretlent?l, az ?j kih?v?sokt?l, az esetleges anyagi gondokt?l?
Milyen akad?ly az, ami miatt nem tudsz l?pni? Hogyan siker?lhetne valami r?vid id?n bel?l, ha minden g?t el?tt megtorpansz?
Az Asztro-coach techink?mmal pikk-pakk megold?dna a helyzeted, ?s nem vacill?ln?l tov?bb az adott t?m?val kapcsolatban.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

M?sa18 2015-04-28 21:40

Kedves N?ra! 1987.06.24-?n 10.45kor sz?lettem. A p?rom 1989.05.13?n (a pontos id?t nem tudom) a k?z?s utunk ?rdekelne. H?zasok vagyunk, egy bab?nk van. sz?ba ker?lt a munkahelyv?lt?s (katona, leszerelne), de ?n egyre jobban f?lek, h j? d?nt?s-e. K?zelebb szeretn?nk menni a csal?dunkhoz, messze lakunk t?l?k, ?s a katonas?g sok tekintetben nem ?sszeegyeztethet? a csal?ddal. k?sz?n?m

2015-05-04 07:32

Kedves M?sa18!
Te mit szeretn?l? Mi a priorit?s? Az, hogy a f?rjed katona mardjon ?s p?nzt keressen, vagy k?zelebb legyen a csal?d? Mi?rt nem ?sszeegyeztethet? a kett??
?n nem l?tom, hogy a k?vetkez? id?szakban b?rmilyen komoly "bajba" ker?ln?tek. A d?nt?st ?n nem hozhatom meg, de nektek mihamarabb meg kell hat?rozni, hogy merre mentek.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csillag 2015-04-28 20:43

Kedves N?ra! Nemr?g ?rt v?get egy hossz? kapcsolatom. Nagy csal?d?s volt ez nekem, mert t?bbnek, jobbnak l?ttam ezt a kapcsolatot, mint amilyen volt, vagyis amilyen lett. Kicsit szomork?s vagyok miatta, de igyekszem t?l?lni, ?s ?jra fel?p?teni magamat. Az a probl?m?m, hogy nem l?tom magam el?tt a j?v?t, ?s azt, hogy lesz-e m?g es?lyem boldog p?rkapcsolatra ebben az ?letben. ?s ?gy ?rzem, a koromn?l fogva, hogy fogy az id?m, ?s a lehet?s?gem. R?n?zn?l a horoszk?pomra, hogy mire figyeljek, hogy el ne szalasszam a lehet?s?geimet? Sz?lettem: Eger, 1964.11.24. d?lel?tt 1/2 11.
Nagyon k?sz?n?m.

2015-05-04 07:29

Kedves Csillag!
Egyetlen dologra kell figyelned: ki kell ny?lnod, mihamarabb!
Nem vagy elk?sve semmir?l, de ha eleve "id?snek" titul?lod magad, meg "fogy az id?m" t?pus? gondolatot ?ltetsz el a fejedben, akkor a kil?t?said is ilyenek lesznek.
Nem vagy mag?nyra k?rhoztatva, s?t :-)
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.ezoterikus.hu

Katalin 2015-04-24 11:48

Kedves N?ra! sokszor ?s r?g?ta megcsalt a f?rjem ,miut?n ?szre vettem ill .megtudtam ,megig?rte nem lesz ilyen t?bb! K?rd?sem: Vajon most is csal -e vagy az?ta megtette-e ?jb?l ill sz?nd?k?ban ?ll-e?

2015-04-24 11:58

Kedves Katalin!
Mit szeretn?l, mi legyen a v?lasz?
Ha azt ?rom, nem, - j? az es?ly arra, hogy ?gysem hiszed el. A bizalomveszt?s m?r megvolt, a k?k?n a csom? ottmaradt.
Ha azt ?rom, igen, - j? az es?ly arra, hogy darabjaira t?r?m az ?leted.
K?sz?n?m a meg?rt?sedet azzal kapcsolatban, hogy ezt nem v?llalom fel.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Nyusz?musz? 2015-04-23 06:46

Kedves N?ra!
Nagy v?ltoz?sok el?tt ?llok. Szeretn?m tudni, hogy pozit?vak lesznek-e a sz?momra? ?j munka van kil?t?sban de nem tudom eld?nteni elfogadjam-e?
Sz?lettem: Eger,1975.11.26. 2 ?ra 45 perckor
V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!
?dv!

2015-04-29 12:09

Kedves Nyusz?musz?!
?n sem tudom eld?nteni :-)
Ugyanis nem az ?n feladatom. Ha ?n d?nt?k, akkor elvettem a szabad akaratot t?led, ezt te sem akarod, biztos vagyok ebben.
A B?borcsillag asztrol?giai k?pleted szerint nem azt kell eld?ntened, hogy v?ltasz-e, (mert arra egy?bk?nt alkalmas ez az id?szak) hanem azt, hogy a v?lt?ssal egy?tt j?r? t?bblet id?t, energi?t bele tudod-e, ?s bele akarod-e fektetni a v?lasztand? munk?dba. Ezt d?ntsd el. Ha siker?l d?l?re jutnod, akkor nem ?rhet baj, hisz mindenre fel leszel k?sz?lve.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

?gi 2015-04-22 12:55

Bonyolult az ?let, de a k?rd?sem:
Jelenleg ugyan dolgozom, de v?ltani szeretn?k. Most a munkafelt?telek nagyon f?rasztanak, de viszont a fizet?s nem csek?ly. Mivel m?r engem is utol?rt egy-k?t kellemetlen dolog, - gondolok itt v?grehajt?sra, ?s t?rsaira- nekem ez ?gy nagyon klassz, m?r mint az anyagi r?sz?t illeti, de a t?bbi m?r nem elviselhet?.
Ha most v?ltok, akkor mennyire maradhat biztos a l?tfenntart?som, az anyagi helyzetem ? K?sz?n?m el?er is a v?laszt.

2015-04-29 09:32

Az ?let akkor bonyolult, ha azz? teszed. Mindenki a maga sors?nak kov?csa. Ne sodr?dj, hanem ?ssz ?rral szemben. L?gy er?s. Te mit szeretn?l? Biztosat, magasat, stabilat? Bizonytalant, keveset, ingatagot? Magadr?l gondolkodsz, vagy m?sok is t?led f?ggenek? Vannak gyerekeid vagy csak a magad ?let?t kell rednezned? A k?rd?st m?r meg is v?laszoltad, cselekedj e szerint :-)
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mokus 2015-04-22 11:33

Kedves Nora,
Meg csak azt szeretnem kerdezni hogy a volt parom visszajon-e? Mindenki ezzel biztatat.Jo lenne egy picit biztosabban is tudni.Visszafogadnam.
Koszonom es elnezest kerek ha a kerdesem tul gyerekes.

2015-04-29 09:27

Kedves Mokus!
Semmilyen k?rd?s nem nevezhet? gyerekesnek. Aki nem k?rdez, az tudatlan marad.
?n mit szeretne? ?n szerint j?rhat? ?t, hogy visszaj?jj?n? Kik biztatj?k? Nem ink?bb v?gasztalj?k? Ne csapja be mag?t hamis rem?nyekkel.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

any?cska 2015-04-21 18:33

Kedves N?ra! lehets?ges e hogy ne lehessen valakit?l megszabadulni ?rzelmileg akkor se ha azt az embert m?r semmi sem k?ti a m?sikhoz

2015-04-22 08:52

Kedves any?cska!
Igen, lehets?ges. "ha azt az embert m?r semmi sem k?ti a m?sikhoz" - ez lehet, hogy csup?n l?tsz?lagos, nem biztos, hogy val?ban ?gy van.
...?s igen, l?teznek olyan energi?k, melyeket a m?sik szem?ly m?k?dtethet. Lehet tenni ellene.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Bea 2015-04-20 22:55

Kedves N?ra!Nagyon ?rdekelne h kib?k?l?k e a p?rommal vagy ennek a kapcsolatnak t?nyleg v?ge..(sz.1993.06.13)V?lasz?t el?re is k?sz?n?m!

2015-04-23 13:21

Kedves Bea!
Az ?j utak ?s az ?j lehet?s?gek jelenleg sokkal kedvez?bbek, mint a m?lt ut?n val? v?gyakoz?s.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Angel 45 2015-04-20 10:34

Kedves N?ra! Szeretn?m megk?rdezni,hogy a sz?let?si horoszk?pom szerint a jupiter bolyg? ebben az ?vben melyik ?letter?leten t?mogat? 1970.04.18.reggel 8?ra 30 perckor sz?lettem Budapesten. V?lasz?t el?re is megk?sz?n?m.

2015-04-26 17:08

Kedves Angel 45!
Az ?ltalam prefer?lt B?borcsillag asztrol?gia (k?nai asztrol?giai ?g) teljesen m?s "alapanyagokb?l" dolgozik, mint a nyugati asztrol?gia.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Babika 2015-04-20 09:48

Kedves N?ra!
K?rd?sem az lenne hogy van egy peres ?gyem m?r 3.?ve ,mikor lesz ennek v?ge ?s ?n hogyan j?v?k ebb?l ki?
Jobb? teszi az ?let?nket?
K?sz?nettel:M?ria,75.05.31.Budapest 21.ker.szombat 15:30 perc.

2015-04-23 13:19

Kedves M?ria!
Milyen jelleg? ez az ?gy? Milyen t?m?hoz k?t?dik?
Asztrol?giailag nincsenek ilyen form?ban meghat?rozhat? d?tumok.
V?rom a v?laszt, k?sz?n?m!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mokus 2015-04-20 09:00

Kedves Nora,valaszat nagyon koszonom es azt kell mondanom tokeletesen igaza van.Minden szo amit leirt igaz.Valoban ereztem mar februarban hogy baj lehet de harcoltam,a magam modjan.Ami az igazi ferfit jelenti nalam az egy igazi tarsat jelent,aki biztonsagot ad,aki szeret, aki vegre pontot tesz az evek ota huzodo egyedulletre.Koszonom hogy remenyt adott,annak ellenere hogy sajnosmeg honapokig varnom kell.
Tisztelettel,Marcsi

2015-04-20 09:23

Kitart?s ?s minden j?t!

Anged?mon 2015-04-19 09:27

p?rkapcsolat ?rdekelne ....vajon megtal?lom? mire tan?t az ?let a mostani mag?nnyal? mert ?rzem,hogy magamat kellett megtal?lnom...ami hossz? ?t ugyan de haladok...csak m?r hi?nyzik egy t?rs....most m?r meg?rdemlem:) k?sz?n?m

2015-04-20 13:57

Kedves Anged?mon!
T?rekv?seidhez sok sikert k?v?nok, rem?lem, el?red a v?gyott c?lt.
Az asztro-coach tr?ningem pont erre ?p?l: megtal?lni ?nmagad. Ha megvagy, akkor semmi sem lesz m?r neh?z vagy el?rhetetlen.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Ari1959 2015-04-19 08:04

Kedves N?ra!
Munkahelyet szeretn?k v?ltoztatni . ( Igaz t?bb t?zezer forinttal kevesebb a fizet?s, de kevesebb a stressz is. ) . Siker?l-e?( Sz: 1959.05.18., 6.30 Esztergom)
V?rom v?lasz?t !
?dv?zlettel: Ari

2015-04-22 10:42

Kedves Ari!
Sok sikert!
Most csak az nem siker?l, amibe nem kezdesz bele :-)
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Csak?n 2015-04-19 01:39

Kedves N?ra!
Szeretn?m tudni, hogy mikorra v?rhat? pozit?v v?ltoz?s a szerelmi ?letemben? Illetve munkahelyen el?bbre jut?s v?rhat?-e?
K?sz?n?m v?lasz?t!
Hatvan, 1971.08.16. 9 ?ra nem tudom h?ny perc sajnos

2015-04-26 16:01

Kedves Csak?n!
Mit szeretn?l, mikorra t?rt?njen pozit?v v?tloz?s? Meg kell k?rdeznem - b?rmilyen f?j? -, hogy te mit teszel ez?rt? A sz?let?si k?pleted szerint j? ideje egy helyben toporogsz, nem nyitsz, nem mersz kil?pni a komfort-z?n?db?l.
A bizonytalans?g helyett ink?bb a biztosba kapaszkodsz. Hol van a r?d jellemz? b?tors?g? Mikor veszett el?
Munka ter?n m?r a ny?r eleje, legk?s?bb k?zepe hozhat komoly fordulatot. Teszel ?rte?
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

f?tyolka 2015-04-18 21:42

Kedves N?ra! Azt szeretn?m megk?rdezni, hogy mikor v?rhat? az ?letemben komoly p?rkapcsolat ?s mi?rt ilyen neh?z sz?momra ez a k?rd?sk?r? 1976 08. 01-?n sz?lettem reggel 6 ut?n p?r perccel Budapesten. K?sz?n?m.

2015-04-22 09:08

Kedves f?tyolka!
V?gre egy t?k?letes k?rd?s: "mi?rt ilyen neh?z sz?momra ez a k?rd?sk?r?"
Mert azz? teszed. T?lbonyol?tod. Te mit szeretn?l val?j?ban? Mit jelent neked egy komoly p?rkapcsolat?
Az ?ltalam prefer?lt B?borcsillag asztrol?giai k?pleted alapj?n egy meglehet?sen er?s, ?n?rv?nyes?t? szem?lyis?g vagy. Ez remek! P?rkapcsolati t?ren viszont ezek a tulajdons?gok, nem biztos, hogy nyer?ek. Ideje megfogalmaznod pontosan, ki vagy ?s mit akarsz el?rni. A ny?r olyan id?szakot hoz, amikor sok dolgot tiszt?n fogsz v?gre l?tni, ez?ltal pedig ?szt?l tavaszig bez?r?lag j?het a szerelem is.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

gyjudit 2015-04-18 18:18

Kedves N?ra! Szeretn?m tudni, hogy rendez?dik-e m?r v?gre a p?rommal (sz:1947. 08. 30)a kapcsolatom ?s az "elsz?rt" anyagi helyzetemmel kapcsolatban v?rhat?-e valami pozit?v v?ltoz?s a k?zelj?v?ben. V?lasz?t v?rom ?s el?re is k?sz?n?m - Judit ne(sz:1951.03.10)
Kedves N?ra! K?sz?n?m a v?laszt -akkor kieg?sz?tem- sz: 1951.03.10. kb. 23.30 (Gy?ngy?s). Az "elsz?rt" anyagi helyzetet ?gy ?rtem, hogy szem?lyi k?lcs?nt vettem f?l, kett?nk k?lts?geinek a fedez?s?re. A p?rom azt mondta, hogy a peres ?ton visszaszerzett nagyobb ?sszegb?l "t?bbsz?r?sen" visszakapom. De eddig lak?sfel?j?t?sra, csal?ddal kapcsolatos okokra, betegs?gre val? hivatkoz?ssal m?g nem l?ttam bel?le semmit.Ezut?n a kieg?sz?t?s ut?n v?rom sz?ves v?lasz?t: Judit

2015-04-19 14:48

Kedves Judit!
K?sz?n?m a kieg?sz?t?st. V?laszom f?jdalmas ?breszt? lesz: mit kapott ett?l a f?rfit?l mostan?ban ?g?reteken k?v?l? Mi a garancia arra, hogy a peres elj?r?s pozit?v kimenetel? lesz az ? sz?m?ra?
?n mit szeretne? ?ltatni ?nmag?t vagy kil?pni a f?nyre ?s megpr?b?lni tov?bbl?pni, ?j es?lyt adni ?nmag?nak?
Tess?k eld?nteni itt ?s most, melyik utat v?lasztja. Az egyik s?t?ts?gbe, a m?sik a f?nybe visz. Ha mer v?ltoztatni most, akkor az ?gi seg?ts?get is megkapja a n?veked?shez, ?s az ?v v?g?re minden rendben lesz.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Mokus 2015-04-18 17:11

Kedves Nora,
Marcsi vagyok,szulettem Aradon,1968.november 22-diken reggel 5orakkor,penteken.A kerdesem az lenne talalok-e en meg igazi ferfit,igazi tarsat?Mar nagyon el vagyok keseredve.Megismertem decemberben valakit,azt hittem vegre....,bar fiatalabb sokkal mint en,(1981.februar 5)ez nem tunt problemanak.3hete azomban szakitott velem.Nagyon faj.
Valaszat elore is koszonom.
Tisztelettel
Marcsi

2015-04-19 22:50

Kedves Marcsi!
A kor nem akad?lya semminek.
Mit jelent az, hogy "igazi f?rfi"? Lehet, hogy elt?r?en v?leked?nk err?l.
A decemberben megismert f?rfi?t ?n ruh?zta fel k?l?nleges "k?pess?gekkel ?s tulajdons?gokkal", olyan t?blettel, ami val?j?ban nem volt az ? ism?rve. Benne l?tot kapaszkod?t. Ez nem baj, ez is egy tapasztalat. A k?plete alapj?n ez a kapcsolat nem h?rom hete fejez?d?tt be, hanem j?val hamarabb, - ennek jeleit bizony m?r ?rezni kellett (volna) febru?rban.
Az idei esztend? utols? harmada remek lehet?s?get ?g?r tartalmas kapcsolat alapjainak let?tel?hez.
Sok sikert!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

L?via 2015-04-18 16:18

Kedves N?ra! Mikorra v?rhat? pozit?v v?ltoz?s az ?letemben, ?ltal?noss?gban k?rdezem? K?sz?n?m v?lasz?t, minden j?t k?v?nok!
1989.07.19. 23:00 ?ra, Miskolc

2015-04-18 16:24

Kedves L?via!
K?sz?n?m level?t.
?ltal?nos, teljes k?r? elemz?shez javaslom a szem?lyes konzult?ci?t: http://szatmarinora.hu/szolgaltatasok/horoszkop/
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra

gyjudit 2015-04-17 19:12

Kedves N?ra! Szeretn?m tudni, hogy rendez?dik-e m?r v?gre a p?rommal (sz:1947. 08. 30)a kapcsolatom ?s az "elsz?rt" anyagi helyzetemmel kapcsolatban v?rhat?-e valami pozit?v v?ltoz?s a k?zelj?v?ben. V?lasz?t v?rom ?s el?re is k?sz?n?m - Judit (sz:1951.03.10)

2015-04-18 15:59

Kedves Judit!
K?sz?n?m level?t!
Mit jelent az "elsz?rt" anyagi helyzet? Ki sz?rta el?
Pontos sz?let?si horoszk?p fel?ll?t?s?hoz ?ra, perc ?s hely adatok is sz?ks?gesek.
Sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Jevika 2015-04-17 08:23

Kapcsolatom a l?nyommal nagyon "hull?mz?". Nagyon ap?s ?s apja minden k?v?ns?g?t igyekszik teljes?teni, anyagilag is az apja tudd megfelel? t?mogat?st adni. K?rd?sem: egy apa tud-e gyereket az anyja ellen nevelni?

2015-04-18 15:54

Neh?z ilyen helyzetben b?rmilyen - k?l?n?sen j? - tan?csot adni, hisz ezekben az ?lethelyzetekben sok az ?rzelmi terhelts?g. R?ad?sul nekem is neh?z objekt?vnak maradnom, mert csak az egyik f?l v?lem?ny?t ismerem, mik?zben j? lenne hallani a m?sik felet is. Az ? szempontjait, okait, meg?rteni a l?p?seit. Nem ?hajtok igazs?got keresni, hanem k?pet kaphatn?k arr?l, hogy melyik f?lhez hogyan kell k?zel?teni, ?gy tal?n jobban meg?rthetn?m a k?l?nf?le szempontokat, - ?s nem utols? sorban a gyermek szempontjait. A gyermek van a legnehezebb helyzetben, mert pr?b?l alkalmazkodni, biztos igyekszik megtal?lni a neki legjobb poz?ci?t. ?s - teszik vagy sem! - ebben ? nem hib?ztathat?. (a lev?lb?l m?g az sem der?l ki, hogy ez egy h?zass?g vagy elv?ltak?)
Vajon hajland?ak-e megkeresni egy szakembert, aki seg?thet eligazodni? Vagy tal?n m?r r?g t?l vannak ezen?
J? lenne, ha az egyik (feln?tt) f?l elkezdene „enyh?lni” ?s kev?sb? ellens?gk?nt tekinteni a m?sik (feln?tt) f?lre. Ez a gyermekr?l is terhet vesz le, hisz kevesebb lesz a fesz?lts?g... Sokszor az indulatok miatt egyre kev?sb? m?k?dnek a kommunik?ci?s csatorn?k, ?gy egyre t?bb a vita, ?s egyre kev?sb? val?sz?n?, hogy a gyerek ?szinte lesz, mert nem tudja, ki ?s mi?rt fogja felkapni legk?zelebb a vizet.
Feladat: Kevesebb vit?t, t?bb szeretetet, minim?lisra cs?kkenteni az el??t?leteket, ?s ink?bb kezdjen el k?zeledni fel?j?k, tal?n k?nnyebben sz?t ?rtenek, ?s ism?t megismerhetik a m?sik ?rzelmi ig?ny?t, cs?kkenthetik a rossz reakci?kat. Tal?n a gyerekeknek is k?nnyebb lesz. Menni fog?
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Vica 2015-04-16 15:42

Kedves N?ra!
?rdekl?d?m,hogy a mag?nyos ?vek meddig tartanak m?g...Lesz m?g valaha komoly kapcsolatom? szerelem? Illetve van valami a k?pletemben amivel most hangs?lyosan foglalkoznom k?ne, amire felh?vn?d a figyelmem?
El?re is k?sz?nettel...
1966.08.21. 22:38 Szabadka

2015-04-18 15:36

Kedves Vica!
Az ?ltalam prefer?lt B?borcsillag asztrol?giai rendszer egy?rtelm?en arra h?vja fel a figyelmet, hogy b?r felteszi ezt a k?rd?st, de val?j?ban f?l egy ?j kapcsolat lehet?s?g?t?l. Mi?rt?
Ideje lenne a m?ltban megszerzett t?sk?ket kipiszk?lni, ?s nem a r?gi tapasztalatokkal elindulni a t?rskeres?s ?tj?n. Nem akarom ?ltatni, a v?gyott f?rfi nem fog h?zhoz j?nni. Ne f?ljen az ?jt?l. T?rjen el a megszok?sokt?l. Ez fog ?nnek eredm?nyt hozni. Lehet?s?gk?nt az idei ?v szeptembere ?s okt?bere, valamint a j?v? tavasz k?n?l remek lehet?s?get ismerked?sre, tart?s kapcsolat alapjainak let?tel?re.
Tov?bbi sz?p napot!
Szatm?ri N?ra
www.szatmarinora.hu

Cic? 2015-04-15 20:52

Szeretn?m megk?rdezni,hogy a p?rom aki 1958.04.22.?n sz?letett Budapesten, jelenleg beteg, ?ttudnom-e ?rni a sorsunkat ?gy,hogy eg?szs?ges legyen ?jra,?s vel?nk maradjon m?g hossz? ideig,vagy ez elrendeltett,hogy ezt kell ?t?lj?k,?s tal?n itt a v?g?
K?sz?nettel:

2015-04-16 09:06

Kedves Cic?!
K?sz?n?m megtisztel? leveled.
Hogy sz?l a mond?s? "Mindenki a maga sors?nak kov?csa." Ez a Ti esetetekben k?l?n?sen igaz. Te nem tudod ?t?rni a sorsotokat - az ?v?t k??n?sen nem! -, ha azt ? nem akarja, vagy nem tesz ?rte megfelel? l?p?seket. Neki is akarni kell v?ltoztatni, gy?gyulni, fejl?dni. Neked jelen pillanatban az egyetlen feladatod az, hogy erre biztasd! ?szt?k?ld, hogy higgyen mag?ban, az ?letben, a t?l?l?s ?s a gy?gyul?s lehet?s?g?ben. Te is tudod, vagy hallottad m?r sokszor, hogy a betegs?g jelens?ge alapvet?en bel?lr?l fakad, a l?lek f?jdalma jelenik meg fizikai form?ban. Meg kell keresni az okot, mi?rt t?rt?nik ez. Amig ez nincs meg, addig javul?s alapvet?en nem v?rhat?.
Sz?p napot ?s kitart?st k?v?nok!
N?ra
Asztrol?giai elemz?shez pontos adatokra, ?ra, perce ?s sz?let?si helyre is sz?ks?g van.

szakértőasztrológiacoach