1. Az adatkezelő neve: Origo Zrt.

2. Az adatkezelő címe: 1117 Bp., Gábor Dénes út 2/d.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 40130

4. Elérhetőség: info@life.hu

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:
A.  A felhasználó által kötelezően megadott adatok: e-mail cím, felhasználónév, jelenlegi testsúly, elérni kívánt testsúly, magasság, helység, , a felhasználó mennyit szeretne fogyni (választással), munkahelyi aktivitás (választással), szabadidős aktivitási szint (választással), a felhasználó mennyi időt fordít edzésre hetente, milyen sportágat űz (választással), milyen étrendet követ (választással).

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint 3. feles direkt marketing szolgáltatások nyújtása, valamint az adatok Origo Zrt. origo direkt (http://origodirekt.hu/), az optimail (http://optimail.hu/) és iWiW DM adatbázisaival való összekapcsolása.

B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő vagy a profilban a felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelésének célja az életmódprogram hatékony igénybevétele valamint belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

C. A life.hu/ez-zsir használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik az Origo Média és Kommunikációs Zrt. által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek illetve 3. feles direkt marketing szolgáltatások esetén, amíg a felhasználó arról le nem iratkozik. .

B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti

C. A life.hu/ez-zsir használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított legalább 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát. A törléskor a létrehozott profil teljes tartalma elvész.

11. Személyre szabott reklámok: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.A. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. A life.hu/ez-zsir fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak célzott (perszonalizált) reklám leveleket, valamint a levél végén található reklámot küldjön.

12. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Magyarország területén a Dataplex Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A life.hu/ez-zsir fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@life.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@life.hu e-mail címen.