A huszadik század egyik legkiemelkedőbb alakja. Posztumusz Kossuth- és Baumgarten-díjas költő. József Attila életét a csalódások, és a szomorúság nagyban beárnyékolja, melyet egy idő után már nem tudott kezelni. 1937. december 3-án, 32 évesen a balatonszárszói vasútállomáson egy vonat elé vetette magát. Életműve a mai napig lenyűgöző, és nem egy kortárs költőt inspiráltak a versei. Összeszedtük a tíz legszebb versrészletet, melyek közül a mai napig szívesen idézünk.

"A szívem hoztam el. Csinálj vele
Amit akarsz. Én nem tudok mást tenni
És nem fáj nekem semmi, semmi, semmi,
Csak a karom, mert nem öleltelek."

"Ha nem ölelsz, falsz, engem vernek
a fák, a hegyek, a habok. 
Én úgy szeretlek, mint a gyermek
s épp olyan kegyetlen vagyok: 
hol fényben fürdesz, azt a termet
elsötétítem - meghalok."

Forrás: Facebook/Attila József

"Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz."

"Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 
de mi férfiak maradjunk
és a nők a nők - szabadok, kedvesek
s mind emberek, mert ez egyre kevesebb..."

"Fölszív a vágy, mint patakot a hőség.
Mind mélyebbről bugyog e szerelem.
El nem apadnék, nehogy keserű könnyed
gyűljön tengerré szilaj öleden." 

"Mert kétféle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert büntetés jár érte az uralkodó földi hatalmak különös gondoskodása folytán. (...) A másik fajta az a bűn, melyet akaratlanul elkövet az ember, és akkor is megbán elkövetője, ha nem büntetik érte. Ez az eredendő bűn. Bűn az ellen, akit szeretünk."

"Halál, terítsd rám köntösöd, hisz fázom,
Gonosz szélvész s vihar dúl bennem és süvölt,
A vágy-sakálsereg az égre fölüvölt
S bús esten meztelen bőrig megázom."

"A Nap lement. És én még várok, várok.
Terád várok. Nem jössz? És sírdogálok:
Szívemre a bánat halk csöppekben csurog."

"Ha víz volnék, hát volnék pocsolya.
Ha tűz volnék, hát volnék hamuja."

"Ó, úgy szeretnék eggyé lenni véled!
Hogy folyna eggyé vérem és a véred,
Mint szélvész ültén két fáradt folyam."