A TEDx videója nagy port kavart. Mindenki a gyermekek iránti szexuális vonzódás „felmentéséről, megértéséről", és egy újfajta szerveződésről, a MAP-ról beszél. Arról azonban szinte senki, hogy mi a különbség a pedofília és a gyermekek szexuális zaklatása között, valamint arról, hogy a MAP mit is jelent a gyakorlatban. Tegyük helyre a dolgokat!

„A pedofília gondolat, nem pedig cselekvés."

A TED olyan nonprofit szervezet, amely ötleteket terjeszt elő, általában rövid, erőteljes beszélgetések formájában. A TEDx program ennek egy kevésbé erőteljes formája, melynek célja a közösségek, szervezetek és magánszemélyek közötti kommunikáció elindítása.

Ezen a bizonyos TEDx előadáson – melyet azóta hivatalos oldalukról töröltek az előadó kérésére, mivel többen megfenyegették -, a würzburgi egyetem egyik kutatója, Mirjam Heine előadásának lényege, hogy a pedofíliára, mint normális szexuális orientációra kellene tekinteni. Úgy véli a pedofília csupán gondolat, érzés, mely nem egyenlő a cselekvéssel, ezt a különbséget pedig el kell fogadni.

Mirjam Heine különbséget tesz aközött, aki csak fantáziál a kiskorúval történő szexről, és aközött, aki azt meg is tesziForrás: Youtube

meg kell különböztetni a gyermekek szexuális zaklatását és a pedofíliát. Nem szabad fokoznunk a pedofilok szenvedését azzal, hogy kizárjuk őket, hibáztatva és gúnyolva.  

A kutató eszerint legalizálná a pedofíliát?

A gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazás szinte minden társadalomban bűnnek, elítélendő cselekedetnek minősül. Mirjam Heine különbséget tesz aközött, aki csak fantáziál a kiskorúval, fiatalkorúval történő szexről, és aközött, aki azt meg is teszi. Egy kutatásra is hivatkozik, mely szerint az érintettek csupán 20-30 százaléka jut el odáig, hogy a kiskorúakkal kapcsolatos vágyait a valóságba is átültesse. Azonban emiatt, a fogalmi zavar miatt a fennmaradó nagyobb százalék is – aki nem molesztált gyermeket – bélyeget kap, mely mindennapos megaláztatással jár. A kutató ezt szeretné letörölni róluk.

Forrás: Dreamstime
Gyermekpornográfia a társadalom és a jog szemében

Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: "Ez alapján azok sem követnek el bűnt, akik felhasználásukkal támogatják a gyermekpornográfia létjogosultságát?" Arról ugyanis nincs statisztika, hogy a nem gyermekmolesztáló pedofilok hány százaléka elégíti ilyen formán a vágyait.

A kihasznált ártatlansággal egy korábbi cikkünkben már részletesen foglalkoztunk. Olvasd el!

Pedofil szerveződés, vagy csupán egy új fogalom?

A MAP (Minor-Attracted Person) elnevezés olyan emberekre utal, akik szexuálisan vonzódnak a beleegyezési korhatár alatti korosztályhoz, de nem tartoznak bele azok, akik szexuális bűncselekményeket követtek el kiskorúak ellen. A MAP fogalom tehát a törvény- és gyermektisztelő pedofilokat jelöli. Egy reddit felhasználó kifejti, hogy ő is ebbe a kategóriába sorolja magát. Pedofil, mivel gyermekekhez vonzódik, de tudja, hogy bárminemű közeledés tiltott a számára, nem néz se illegális képeket, se videókat, melyeken gyerekek szerepelnek, csupán a fantáziájában játszik el a gondolattal, és a médiában látható gyerekek képeit csodálja. Ez a kategória lehet tehát az, amelyre Mirjam Heine utalt.

Fontos tisztázni, hogy a pedofíliát, mint szexuális orientációt senki se maga választja. Ez egy betegség, mely pszichiátriai kezelésekkel, intelligenciával és hatalmas önfegyelemmel kordában tartható, de „kiirtani" nem lehet az adott személyből.

Ez az új elnevezés lehetőség számukra, hogy elfogadják magukat és büszkék lehessenek arra, hogy bár a vágyuk adott, azt képesek visszaszorítani. A társadalmi kirekesztettség sokszor útjukat állja abban, hogy segítséget kérjenek – például részt vegyenek egy megelőző terápiában. Persze, nagyon könnyű félresöpörni ezt a kérdést annyival, hogy aki egy gyermek iránt érez szexuális vonzalmat, az jobban teszi, ha véget vet az életének, hiszen folyamatos potenciális veszélyforrást jelent. Ha azonban megértjük, hogy a nem bűnelkövető pedofilok is lehetnek remek emberek, akik segítséggel meg tudják fékezni vágyaikat, már is értelmet nyer a MAP.

A MAP elnevezés olyan emberekre utal, akik szexuálisan vonzódnak a beleegyezési korhatár alatti korosztályhoz, de nem tartoznak bele azok, akik szexuális bűncselekményeket követtek el kiskorúak ellenForrás: Shutterstock

A pedofília már régóta pszichiátriai, azaz mentális betegségnek számít

Maga a kifejezés tehát, önmagában még nem jelent bűnelkövetést. Ez egyfajta szexuális deviancia, más néven parafília. Az, hogy mi számít a normálistól eltérő szexuális viselkedésnek, kortól, társadalmi szokásoktól, attitűdtől és hagyományoktól is függ. A szexuális devianciák listája tehát időről időre változik, bővül.

Van azonban egy másik „gyűjtemény" is. A DSM 5 – avagy az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott legfrissebb, 2013-as kézikönyv, mely a pszichiátria által mentális betegségnek minősített zavarokat tartalmazza – a szexuális devianciák közül nyolcat sorol fel. Különbséget tesz parafília és parafíliás zavar közt: parafíliás zavarként azokat a parafíliás állapotokat határozták meg, amik feszültséget és szenvedést okoznak a benne szenvedő egyénnek, vagy amik kielégítése másokra nézve fizikai vagy pszichológiai veszélyt jelentenek.

Parafíliák, melyeket a DSM 5 mentális zavarnak tart:

  • exhibicionizmus (nemi szervek nyilvános mutogatásának kényszere)
  • fetisizmus
  • frotteurizmus (nyilvános helyen, a másik beleegyezése nélkül történő „odadörgölőzés")
  • pedofília (a serdülőkor előtti gyermekekhez való szexuális vonzódás)
  • szexuális mazochizmus
  • szexuális szadizmus
  • transzvesztitizmus
  • voyeurizmus (más meztelenségének, nemi aktusának titkos megfigyelése iránti vonzódás)
A kiskorúak, illetve fiatalkorúak iránti érzett szexuális vágy nem egy, hanem négy kategóriába sorolhatóNepiofília – a 6 éven aluli gyermekek iránt érzett szexuális vonzalom, ezt ritkán emelik ki, mint külön parafíliát, általában a pedofília alá sorolják

Pedofília – a serdülőkor előtti - átlagosan 12 év alatti - gyermekek iránt érzett szexuális vonzalom

Hebefília - a serdülőkorúak - átlagosan a 11-14 éves fiatalok - iránt érzett szexuális vonzalom

Efebofília – a tartósan – idősebb korban is - a 15-19 éves fiatalokhoz való szexuális vonzódás

Magyarországi „pedofil-törvény"

Hazánkban a szexuális aktusba való beleegyezési korhatár a betöltött 14. életév, de bizonyos esetekben ez lehet 12 is. 2013 óta, ha egy 14-18 év közötti létesít szexuális kapcsolatot egy 12-14 évessel, az nem minősül megrontásnak.

A 2018. január elsejével hatályba lépett Btk. módosítás szerint, akit már ítéltek el kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt, többé nem dolgozhat olyan munkahelyen, ahol gyermekekkel kerülhet kapcsolatba. Továbbá a 12 év alatti gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tétele 10-ről 20 évre emelkedik.

Lapozz és olvasd el többek közt, hogy mit éreznek a mindennapokban a kisgyermekek iránt vonzódó férfiak.