A monogámia – hiába része a társadalmi normánknak – csupán egyike a sokféle kapcsolatrendszernek. A nyugati és keresztény kultúrákban a monogám párkapcsolatra vagyunk berendezkedve, ehhez igazítottuk a jogrendszerünket is, mégis rengeteg ember érzi egyfajta börtönnek. A nyitott kapcsolatoktól kezdve a poliamor életstílusig számtalan módon kapcsolódhatnak egymáshoz az emberek a szó intimebb és behatóbb értelmében. Tegyünk rendet a fejekben!

Etikus nem monogám párkapcsolati formákról abban az esetben beszélhetünk, ha annak jellegébe, szabályaiba mindkét – bizonyos esetekben több – fél beleegyezett, méghozzá kényszerítő erő nélkül. Bár a most következők sokak számára furcsák lehetnek, nem szabad elfelejteni, hogy igen sokfélék vagyunk, különböző vágyakkal, igényekkel.

Nyitott kapcsolat

Az egymással párkapcsolatban állók egyik vagy mindkét fele lehetőséget kap arra, hogy szexuális kapcsolatot létesíthessen másokkal is – külön-külön. Fontos, hogy ebben az esetben nincs szó az alkalmi partnerekkel kialakított érzelmi kötődésről.

A párkapcsolatban élők lehetőséget kapnak arra, hogy szexuális kapcsolatuk legyen másokkal isForrás: Shutterstock

Sok esetben ez egy kényszermegoldás arra, hogy magunk mellett tartsuk csapodárabb természetű párunkat. Amikor nem tudjuk ezt tiszta szívvel, féltékenység nélkül elfogadni, azt nem lehet mellérendelt párkapcsolatnak nevezni, és érzelmi sérüléssel, a párkapcsolat megromlásával, felbomlásával fenyeget.

Monogamish (Édeshármas- vagy többeskedvelők)

A felek monogám kapcsolatban élnek egymással, nincs külön partnerük, együtt azonban szívesen vesznek részt szexuális kalandokban más emberekkel. Ennek igen sokféle formája lehet, az édes hármastól kezdve egészen a gruppenpartikig. Ami itt elengedhetetlen, hogy ezeken mindig együtt vesznek részt a felek.

Ezt a nem monogám párkapcsolati formát sokan használják alkalmi jelleggel a hosszú ideje tartó kapcsolat szexuális részének frissítésére, de vannak, akik már az elejétől kezdve hódolnak ennek a szenvedélynek.

Swinging (Párok csak párokkal)

Az előző csoport kötöttebb formája, amelyben a párkapcsolatban élő felek kiválasztanak egy mindkettőjüknek szimpatikus párt, és csak velük létesítenek időnként szexuális kapcsolatot. Ez tehát megadja az érzelmi intimitás, a baráti viszony lehetőségét is. Természetesen ez jelenthet alkalmi – vagyis nem fix – párokkal kialakított szexuális kapcsolatot is, de semmiképp sem mennek bele kalandokba egyedül vagy egyedülállókkal.

A párkapcsolatban élő felek kiválasztanak egy párt és csak velük létesítenek időnként szexuális kapcsolatotForrás: Shutterstock

Poliamoria (Többszerelműség)

A poliamoria azt jelenti, hogy valakinek egyszerre több partnerrel van/lehet szerelmi kapcsolata, és az ő partnereinek is lehet több másik párkapcsolata – mindez a résztvevők beleegyezésével. Erről többet is megtudhatsz egy korábbi cikkünkből. Röviden annyit érdemes tudni róla, hogy ebben már nem csupán a szexuális gyönyörszerzésről van szó, itt érzelmek, szerelmek alakulnak ki több ember között egyfajta kapcsolati hálót képezve.

Hierarchikus poliamoria

Ez az előzővel ellentétben kijelöl egy elsődleges partnert – általában a házastársat, élettársat – és ehhez kapcsolódnak más romantikus szálak. Tehát az elsődleges partnerre több idő és energia jut, mint a többire, ő van a fontossági sorrend elején.

Polifidelitás (Több ember iránti elköteleződés)

Általában zárt jellegű – jogilag nem elismert – csoportházasságok tagjai közötti hűség jellemzésére használt fogalom. A poliamoriával megegyező módon itt is több szerelmi kapcsolat áll fenn, de csak a csoporton belül, külső személlyel nem.

Több szerelmi kapcsolat áll fenn, de csak a csoporton belül, külső személlyel nemForrás: Shutterstock

Kapcsolati anarchia

A résztvevők spontán alakítják kapcsolataikat, nem használják a „szerelmem”, „kedvesem”, „barátom” szavakat, mivel úgy érzik, ezek mind csak a felsőbb hatalmak korlátozó eszközei. A szabályozás és a korlátozás a lehető legtávolabb állnak az ilyen kapcsolatban lévő felektől. Szabados életet élnek a saját szabálytalanságukban.

Poligámia

Lényegében egyszerre jelent érzelmi és szexuális kötődést több fél irányába, akikkel a lehető legszorosabb a kapcsolat, azaz házasok. A többférjűség vagy többnejűség Magyarországon törvénysértő és büntetendő.