Közel száz évvel ezelőtt az egész ország egy krimibe illő esetről beszélt. Szokatlan körülmények között találtak rá az Egyedpusztán lévő uradalom 67 éves urára. Már a ravatalon feküdt Egyedi Artúr a szerettei gyűrűjében, amikor a detektívek ellepték a Kerepesi temetőt és lefoglalták a testét. Hiába ámultak és kiabálták a rokonok, hogy ez kegyeletsértés, a törvénynek engedelmeskedniük kellett.

1924. október 7-e éjjelén lovas kocsi érkezett Geley Frigyes 32 éves körorvos házához. A Csorna melletti Egyedi-kastélyból küldtek érte Froreich Ernő üzenetével, amely mindössze egy mondat volt: „Nagyon nagy baj van". A doktor azonnal útnak indult. Évek óta ő volt az egyik legrégibb magyar versenyistálló tulajdonos, Egyedi Artúr családjának orvosa. Amikor megérkezett, Egyedi veje félrehívta, hogy négyszemközt beszélhessen vele.

Szörnyű szégyen esett rajtunk, nagy baj érte a családot – mondta -, rendkívül szeretném, hogy mindent elkövessen, hogy erről ne tudjon meg senki, semmit

- idézi Geley vallomását Szabó László: Bűnügyi panoptikum című könyve.

Froreich, aki a ház 67 éves urának egyik lányát vette el feleségül, apósa szobájába vezetette a kastélyba kéretett vendéget. A spaletták be voltak zárva. A szoba jobb oldalán, a mosdó mellett, a hátán feküdt az idős földbirtokos.

Az Egyedi-kastélyForrás: Fortepan

A nyakánál fogva lógott a mosdóról. Úgy feküdt, hogy feje a sarok felé fordult, teste pedig rézsút kifelé feküdt. A hálóing kissé fel volt hajtva. Azt láttam, hogy a mosdó érintetlen. (...) Odamentem a hullához, ráhajoltam a szívére, majd a pupillareflexét figyeltem, és megállapítottam, hogy meghalt.

Megforgatta Egyedi Artúr holttestét és megállapította, hogy a nyakán ott van az akasztási barázda, az arcán pedig horzsolást látott. Vérfoltokat is látott, ami nem volt meglepő, mivel az idős versenyistálló tulajdonosnak gyakran eleredt az orra vérre. Megállapította, hogy öngyilkosság történt, ezzel hazament. Froreich is visszatért a saját szobájába. Egyedi Artúr holtteste ott maradt, ahol megtalálták.

Froreich ErnőForrás: Friss Ujság

Öngyilkosság vagy gyilkosság történt?

Gedey éjjel felriadt. Azon gondolkozott, miért nem törölte az orrát a keze közelébe eső zsebkendőbe Egyedi, és miért nem égtek csonkig a gyertyák. Alig várta, hogy reggel visszatérjen a kastélyba. Amikor megérkezett, egyenesen Egyedi Artúr szobája felé vette az irányt, és közben intézkedett, hogy jöjjenek a hullamosó asszonyok, akik a kérésére megmosták a holttestet. Azzal a ronggyal tisztogatták, amire felakasztva találták az idős urat. Az orvos gyanakodva nézte a rongydarabot. Úgy tűnt neki, hogy valaki véres kézzel kicsavarta. Lehet, hogy mégsem öngyilkosság volt?

Egyedi Artúr holttestét koporsóban vitték fel Budapestre. A család ugyanis úgy rendelkezett, hogy a fővárosban temetik el és nem várnak a szertartással. Néhány nappal a halála után már szerették volna eltemetni. Éppen elindultak a Kerepesi temetőbe, hogy végső búcsút vegyenek a „zsugori, de jólelkű" apóstól, apától, férjtől, amikor detektívek érkeztek. A rendőrök közölték, hogy lefoglalják Egyedi Artúr földi maradványait. A rokonok megdöbbentek és kegyeletsértést kiabáltak, de a törvénynek engedelmeskedniük kellett.

Amíg a földbirtokos holttestét törvényszéki orvosszakértők boncolták, nyomozás indult gyilkosság gyanúja miatt. A detektívek ellepték Egyedpusztát és mindenkit kihallgattak, aki ismerte a nagyurat. Megtudták, hogy a rokonok közül valakinek nyomós indítéka volt Egyedi Artúr meggyilkolására. Froreich Ernővel rendszeresen veszekedett az apósa.

A detektívek ellepték Egyedpusztát, és mindenkit kihallgattakForrás: Fortepan

Nem tartotta a lányához illőnek, és ellenezte a házasságukat, amit annak ellenére szerveztek meg, hogy ő nagyon nem akarta.

Ernőnek valóban nem volt annyi pénze, mint milliárdos apósának, ráadásul 1924 októberére teljesen el is szegényedett. Ennek ellenére az idős földbirtokos nem volt hajlandó anyagilag segíteni rajtuk. A nyomozás során az is kiderült, hogy Egyedi évekig nem állt szóba a lányával és a férjével, egészen addig, amíg meg nem született az első gyerekük. Vajon Froreichnek köze lehetett apósa halálához vagy valóban Egyedi Artúr ölte meg saját magát?

Két fekete folt

Miközben a detektívek ezen gondolkoztak, az orvos, aki már korábban jelezte a rendőröknek, hogy nem biztos az öngyilkosságban, újabb érdekes részletet elevenített fel a gyilkosság másnapjáról. Azt mondta, amikor a hullamosó asszony lemosta a férfit, szokatlan dolgot vett észre. Két fekete foltot látott az arcán. Hiába kérte, hogy tisztítsák meg rendesen, ezeket nem lehetett vízzel eltüntetni. Ezek ugyanis véraláfutások voltak. Geley leguggolt a holttest mellé és alaposan megnézte a nyomokat.

A hüvelykujját az egyik, mutatóujját a másik foltba illesztette. Pontosan beleillett mindkettő. Azonnal hívta az áldozat vejét és közölte vele: lehet, hogy Egyedi Artúrt megfojtották.

Fojtogatásra utaló nyomokat találtak a holttest arcánForrás: Budapesti Hirlap

Rögtön le kellett sütnöm a szememet, úgy nézett rám Froreich. Ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy neki valami köze van az öngyilkossághoz. 'Doktor úr, az istenért!' – kezdett könyörögni Froreich -, ne fújja fel a dolgot! Ne csináljon botrányt, mert abba belehal az anyósom és a feleségem is" – olvasható a Bűnügyi panoptikumban.

A doktor úgy döntött, nem fog szólni „ebben a rettenetes szituációban". Miután megegyeztek abban, hogy magas galléros inget kell ráadni azelőtt, hogy a koporsóba fektetik, az orvos azt mondta:
„Ugye milyen szörnyű az orvos helyzete? Nemrégiben Rábasebesen egy öregembert boncoltam, egy apóst, akit meggyilkolt a veje." - és amíg beszélt, azt figyelte, hogy reagál Froreich.

A férfi arca eltorzult. Az orvos ekkor már biztos volt benne, hogy a vejének köze van az idős férfi meggyilkolásához. A detektívek letartóztatták az áldozat egyik lányának fiát és a nagybirtokos feleségének komornáját.

Az előállítottak, nevezetesen dr. Froreich Ernő és Berta Erzsébet az éjszakát a főkapitányságon töltötték, a kora reggeli órákban Mészáros István rendőrfogalmazó legelőször Berta Erzsébetet hallgatta ki. A kihallgatás alkalmával az ügyben eljáró tisztviselők azt az impressziót szerezték, hogy Berta Erzsébet valószínűleg nem tettestársa és nem is részese a történteknek. A leány ugyanis a legnagyobb nyugalommal felel a hozzá intézett kérdésekre, ami szinte lehetetlen volna az esetben, ha Ielkiismeretét valami terhelné. Nagyon érdekes a leány kihallgatásánál az a körülmény, hogy minden olyan momentumot, ami a gyilkosság mellett szól, nemcsak nem igyekszik letagadni, hanem szinte szándékosan előtérbe helyezi, holott, hogyha bűnrészes volna, akkor kétségtelenül igyekeznék ezekét a momentumokat elhomályosítani. Berta Erzsébet szobaleány kihallgatásának legfontosabb momentuma a következő volt:

A nagyságos úr halálát megelőző este, amikor Egyedi úr már hálószobájába tért, Froreich azt az utasítást adta a cselédségnek, hogy éjszaka senkinek sem szabad belépnie Egyedi úr hálószobájába, még abban az esetben sem, ha csengetne. Ezt az intézkedést Froreich nem okolta meg és csak akkor vált gyanússá előttem, amikor másnap reggel holtan találtam Egyedi urat. Ez Berta Erzsébet vallomásának legsúlyosabb momentuma, amely Froreich Ernő ellen szól.

- olvasható Az Est című lap 1924. október 12-i számában, amely végigkísérte az ügyet.

Nem csak ez az újság, mindegyik címlapon hozta a krimibe illő rejtélyes halálesetet. Az Est 4 oldalas vezércikket szentelt ennek a kiemelt ügynek, amely az egész országot felkavarta. Olyannyira, hogy amikor Sopronból Budapestre hozták a gyilkossággal megvádolt Froreichet, a rendőri kíséretnek szó szerint könyökkel kellett utat törnie a kíváncsiskodók tömegében.

Sopronból Budapestre vitték a gyilkossággal megvádolt FroreichetForrás: Friss Ujság

Bolondnak mutatta magát

A 37 éves gyanúsított eleinte mindent tagadott, végül beismerő vallomást tett. Azt mondta, üvöltözött vele az apósa és neki támadt, ő csak megvédte magát. Próbálta úgy beállítani a gyilkosságot, mintha hirtelen felindulásból követte volna el, de a nyomozók megállapították, hogy előre kitervelte apósa halálát. Mintha csak egy Agatha Christie-regényben lenne, a gyilkos korábban érkezett a kastélyba, mint ahogy bejelentkezett a ház uránál. Egyedi erről mit sem tudott. Miközben szó szerint bujkált apósa elől, fiatal veje megfigyelte őt és előkészítette a gyilkosságot, amit elkövetett.

Amikor Froreich Ernőt bíróság elé állították, azt mondta, már nem emlékszik semmire és igyekezett beszámíthatatlannak tűnni. Remegett, csapkodott, kiabált, értelmetlen, oda nem illő válaszokat adott a bíró kérdéseire. A kirendelt elmeorvos szakértőt viszont nem tévesztette meg.

A doktor megállapította, hogy Froreich beszámítható és a gyilkosság pillanatában is az lehetett, vagyis tisztában volt tette súlyával. Azt mondta, csak színjáték, amit a tárgyalóteremben előadott.

Ennek ellenére meglepően enyhe ítélet született a Horthy-korszak egyik legnagyobb érdeklődését kiváltó bűnügyi történetében. Froreich Ernőt bűnösnek találták apósa meggyilkolásában, de mindössze 6 évet kellett börtönben töltenie. Eközben a földbirtokos három lánya között elosztották az öregember örökségét, amelyből egészen átalakították a birtokot. Teniszpálya és úszómedence várta Ernőt szabadulása után.

88 évvel Egyedi Artúr rejtélyes halála után is egy rejtélyes üggyel találták szembe magukat a nyomozók. Szentbalázs egy csendes kis falu Kaposvár mellett, de akkor felbolydult, amikor 2012-ben az egyik szentbalázsit brutálisan meggyilkolták, a testét pedig egy latrinába, vagyis udvari WC-be dobták. Sokáig azt hitték, hogy az asszony egyszerűen eltűnt, a Kiemelt ügyek nyomozói viszont rájöttek, hogy gyilkosság áldozata lett. A nyomozás szálai szeretteihez vezettek. Hogy ki és hogyan végzett az asszonnyal, és miért gondolta úgy, hogy a testét latrinába kell dobnia, kiderül pénteken, december 7-én 22.10-kor a LifeTV: Kiemelt ügyek Kovács Noémivel című bűnügyi magazinjából. Ismétlés: december 8-án, szombaton, 22.30-kor.