Gyakran érkezik postai úton egy-egy cégtől olyan megkeresés, amelyben valamilyen új szolgáltatásra vagy termékre hívják fel a figyelmed. Jó, ha tudod azonban, hogy az otthonodba - levél formájában -érkezett ajánlatok kiküldésének szigorú feltételei vannak, és bármikor nemet mondhatsz a postaládádba dobott borítékokra.

Személyiség, élethelyzet vagy aktuális lelki állapot kérdése, hogy ki hogyan fogadja a postai úton érkező ajánlatokat. Van, aki teljesen közömbösen, sőt akár kedvére való ajánlatot is találhat a levelek között, más azonban nem veszi jó néven az ajánlatokkal érkező küldeményeket. Megint más nem nagyon érti, hogyan jutnak a cégek éppen az ő postai címéhez, és az a kérdés is felmerülhet, vajon jogszerű-e az "ügyfél" előzetes megkérdezése, beleegyezése nélkül bármilyen jellegű ajánlattal kopogtatni az ajtón.

Forrás: Thinkstock

A Life.hu a cikk jogi partnere, a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda segítségével járta körül a postai DM (direct marketing) jelenséget, különös tekintettel az ügyfél jogaira.

Első alkalommal nem kell a belegyezésed?

Úgy tűnik, hogy nem, a postai úton küldött direkt marketing üzenetekre vonatkozó szabályok ugyanis némileg eltérnek a direkt marketingre vonatkozó általános szabályoktól. Bizonyos feltételek teljesülése esetén reklámüzenet ilyen módon a címzettek erre irányuló előzetes, kifejezett hozzájárulása hiányában is küldhető. A feltételek a következők:

- a címedet jogszerűen, nyilvános (lakcím) adatbázisból szerezték be
- a kiküldött küldemények száma meghaladja az 500 darabot
- a küldemények a címzett neve, címe és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmúak
- a küldemény csak hirdetést, reklámot tartalmaz.

Következmények nélkül megtilthatod

Amennyiben nincs ínyedre, hogy a címedre olyan küldemények érkezzenek, amelyeket te nem kértél, fontos információ lehet, hogy nemcsak hogy jogod van azokat visszautasítani (megtiltani azok kiküldését), de a cégnek erre fel is kell hívnia figyelmed, sőt biztosítani kell azt is, hogy ezt a tiltást te a lehető legkisebb utánajárás nélkül megtehesd. Egészen pontosan így szól a jogszabály:

"A fentiekben említett címzett reklámküldemények esetén biztosítani kell, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Ha a címzett a reklám küldését megtiltja, részére a továbbiakban direkt marketing üzenet nem küldhető. A megtiltás lehetővé tétele érdekében a címzettet minden esetben tájékoztatni kell arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklám küldését megtilthatja, a feladó ebből a célból köteles továbbá postai úton térítésmentesen feladható, könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesíthető címzett válaszlevelet (válaszküldeményt) helyezni a címzett reklámküldeménybe." Vagyis postafordultával ingyen és információk kutatása nélkül a legegyenesebb utat köteles biztosítani számodra a reklámküldemény feladója ahhoz, hogy ellentmondhass a belegyezésed nélkül érkező reklámoknak.

Az is gyakran előfordul, hogy nem ismeretlen cég, hanem például egy olyan szolgáltató keres meg egy új ajánlattal, amely céggel egyébként is kapcsolatban vagy, és például a számlázás miatt önként adtad meg a postai címedet. Ezzel kapcsolatban fontos tudnod,  hogy azért, mert megadtad a lakcímed az adott szolgáltatónak, a szolgáltató ettől még nem küldhet ki erre a címre postai direkt marketing levelet, ehhez ugyanis szükség lenne az erre vonatkozó hozzájárulásodra is.

Forrás: Thinkstock

A Posta szigorú feltételek alapján köt csak szerződést a DM közvetítésére

A postai direkt marketing leveleknek vannak formai szabályai is a postai szolgáltatásokról szóló rendelkezések szerint.

Ez alapján kizárólag olyan hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó, legkevesebb 500 címzettnek szóló postai küldemény továbbít, amely - a címzett neve, címe (és azonosító száma), valamint az üzenet jellegét nem módosító egyéb adatok kivételével - azonos tartalommal rendelkezik.

Arra is külön figyelnek, hogy ezeket a küldeményeket ellenőrizhető formában és helyszínen adják postára:
"Belföldi címzett reklámküldemény csak postai szolgáltató helyen adható fel, a feladás csak postai feladójegyzék kíséretében történhet."

Azt is egyértelműen jelezni kell a borítékon, hogy DM küldeményről van szó:

Címzett reklámok esetén további feltétel, hogy a küldemény címiratának bal oldali részén a postai küldemény kategóriájának az üzletszabályzatban meghatározott jelzését jól látható módon fel kell tüntetni. (Vagyis a küldemény címiratának bal oldalán "DM" feliratnak szerepelnie kell.)

A cikk jogi partnere a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Tisztelt Vásárló oldalán olvashatsz.