Az Eduline információi szerint a középszintű matematikaérettségi első részében a többi között logikai feladatokat kell megoldaniuk a kedd délelőtt vizsgázó diákoknak.

A portál azt írta: az érettségi feladatsor első részében van még sorozat és statisztikai feladat is, utóbbinál terjedelmet és mediánt kérnek. A feladatok között szerepel továbbá százalék- és térfogatszámítás, valószínűség-számítás, valamint egy komplexebb, kombinatorikát, valószínűség-számítást és halmazelméletet magába foglaló feladat is. 

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt


A köznevelési államtitkárság tájékoztatása szerint középszinten 1252 helyszínen 77 236 vizsgázó, emelt szinten 84 helyszínen 3696 diák ad számot tudásáról. Matematikából középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, míg emelt szinten angol, francia, német és spanyol nyelven vizsgázó is van.

A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 perces. A diákok először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldják meg.  Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, ez az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlik. A II/A rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A II/B. rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, ezek közül a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.


A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli vizsga két részből áll, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. 
A vizsgázók közép- és emelt szinten is használhatnak függvénytáblázatot (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt.


A feladatok megoldásának értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik. Szerdán a vizsgák a történelem írásbelikkel folytatódnak.