Csütörtökön angolból vizsgáztak az érettségizők. Középszinten 180 perc, emelt szinten 240 percük volt a diákoknak a feladatok megoldására.

Angol nyelvből írtak érettségit ma a diákok országszerte a középiskolákban. Az írásbeli vizsga mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Középszinten a vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész, az "Olvasott szöveg értése" 60 perc időtartamú, a második írásbeli rész, a "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc állt rendelkezésre.  

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgaösszetevő következett, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora. 

Használhattak szótárt

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.Emelt és középszinten is az egyes vizsgaösszetevők értékelése egymástól független, és a feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.