Már hirdetik a cégek a nyári diákmunkákat – sok fiatal szeretne zsebpénzre szert tenni vagy éppen a következő évi tandíjra gyűjt így. Nem árt azonban az óvatosság: rengeteg cég él vissza azzal a ténnyel, hogy a tinédzserek nincsenek tisztában a jogaikkal. 

A diák munkavállalók, de közülük is leginkább a 15-18 év közötti fiatalok a legtájékozatlanabbak a munka világában. A hiányos munkajogi ismereteik miatt így fokozottan ki vannak téve azoknak a hátrányoknak, amelyek a szándékos vagy a tudatlanságból fakadó jogellenes foglalkoztatásból származnak” - árulja el dr. Végh Lajos, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) vezető főtanácsosa. Legtöbbször feketén foglalkoztatják a diákokat, munkaidejük rövidsége miatt általában nem kötnek a diákokkal munkaszerződést, munkaidejük alatt nem iktatnak be szüneteket, illetve nem biztosítanak megfelelő helyet annak eltöltésére. De sok fiatal például azt sem tudja, hogy a ki nem vett szabadságok után is jár bér.

Forrás: Thinkstock
Magyarországon a munka törvénykönyve alapján a diákok 16 éves koruktól vállalhatnak munkát, illetve az iskolai szünetek alatt már 15 éves koruktól is dolgozhatnak azok, akiknek szülei vagy törvényes képviselői ehhez hozzájárulásukat adták.

A nyári szünidő alatti munkavégzés legális formája az, ha az adott diák és az őt időszakosan foglalkoztató cég között munkaszerződés van érvényben, amiben szerepelnie kell a munkavállaló nevének és lakcímének, a munkabérnek, a munkakörnek, illetve a munkavégzés helyének is. Az sem árt, ha a közvetlen felettes neve is szerepel a szerződésben. Erre azért van szükség, mert sokszor ha egy diák bekerül egy céghez, az ottani alkalmazottak előszeretettel osztanak ki számára olyan feladatokat, ami nem az ő hatáskörébe tartozna.

Juli, 17
Tavaly egy céghez mentem nyári munkára. A szokásos: kávéfőzés, fénymásolás, pakolgatás. Aztán egy napon nem hittem a szememnek-fülemnek: odatettek elém egy kb. 2000 darabból álló papírstócot, amin ügyfelek adatai voltak, és azt kérték tőlem, hogy adószám szerint tegyem őket sorrendbe. Itt felálltam és eljöttem.

Munkaközvetítővel biztonságosabb

Nagy hiba az apróhirdetéseket böngészni, és onnan választani munkalehetőséget, ráadásul azt, amelyik a legnagyobb jövedelmet ígéri. A „túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” örök érvényű mondás általában itt is igaz. Sőt, sokszor előfordul az, hogy munkaszerződés hiányában a cég adott esetben nem fizeti ki a munka végeztével a diákot - itt sem volt, nem is ismerjük felkiáltással. Éppen ezért - és ez minden munkahelyre igaz - érdemes a munka ideje alatt bizonyító erejű fotókat készíteni, amivel később elkerülhető lehet, hogy bér nélkül hoppon maradunk. A legnagyobb biztonságot a bejegyzett munkaközvetítők illetve a diákszövetkezetek jelentik, hiszen az őket foglalkoztatni kívánó munkáltató egy szűrőn már átesik. Itt szervezett keretek között végezhető a munka, mindig készül munkaszerződés, amelyben rögzítve vannak a jogok és kötelezettségek. A munkaközvetítők által nyújtott munkalehetőségek azonban korlátozottak, és mivel hatalmas a túljelentkezés, viszonylag szigorú szempontok szerint szűrik a jelentkezőket. Ennek köszönhetően előfordulhat, hogy hiába jelentkezik egy diák már tavasszal azzal az igénnyel, hogy nyáron dolgozni szeretne, ha nem rá esik a munkáltatók választása, munka nélkül maradhat. És habár a jogtiszta diákszövetkezetek legális munkát kínálnak, előfordul olyan cég a piacon, aki a reális órabér több mint felét megtartja magának - így viszonylag kedvezőtlen órabérért közvetít munkát a diákok számára. Éppen ezért fontos, hogy a diákszövetkezetet is alaposan leinformáljuk.

Forrás: Thinkstock

Itt is a jó kapcsolatok számítanak

Ha a szülőknek jó kapcsolataik vannak, megnyílnak az ajtók a cégeknél a gyerek számára. Ha ismerős szárnyai alá kerül a gyerek, nagy valószínűséggel nem élnek majd vissza a lelkesedésével, betartják a munkaidejére vonatkozó megállapodást és még a fizetségét is megkapja.

Zsolt, 54
Szerettem volna a fiamat nyári munkára küldeni. Részint azért, hogy legyen némi zsebpénze, részint azért, hogy kicsit kóstoljon bele abba a világba, ami nem csak a haverokból és az ökörködésből áll. Először munkaközvetítőnél próbálkoztunk, de onnan rövidesen el is hajtottak, mondván, nagyon magas a túljelentkezés, a munkalehetőségek viszont korlátozottak. Ekkor én magam kezdtem el különböző weboldalakat nézegetni, hátha találok neki valamit. Szerencsénk volt: az egyik multiplex moziban éppen diákokat kerestek jegykezelőnek, így sikerült végül munkát találni. Itt az volt a szerencsénk, hogy a fiam néhány nappal korábban betöltötte a 18. életévét - hiszen mozikban is csak nagykorú diákokat foglalkoztatnak.

A legnépszerűbb, itthon végezhető diákmunkák

Az árufeltöltés, a takarítás, a kertészkedés, az irodai és éttermi kisegítő munkák, illetve a nyári főszezonban számos strand, élményfürdő keres diákokat az öltözőkabinok őrzésére, vagy animátori munkavégzésre.

Viki, 19 éves
Tavaly Görögországban voltam nyári munkán, az egyik munkaközvetítő segítségével jutottam ki egy 5 csillagos szállodába animátornak. Itt nem volt munkaidő meghatározva, gyakorlatilag reggeltől estig dolgoztunk, iszonyú fárasztó volt az az egy hónap, amit ott töltöttem. Ráadásul nagy volt a stressz is, hiszen ha bármi baj történik egy gyerekkel az egyik programon, az a mi felelősségünk volt. Rendesen kifizettek a hónap végén, de idén biztosan másféle munka után nézek.

Külföldi munkavégzés

Sokan meggondolatlanul, akár nyelvtudás vagy meglévő tőke nélkül utaznak a nyári szezonban külföldre annak reményében, hogy majd ott hamar találnak munkát. Sajnos sok esetben ezek az álmok meghiúsulnak és előfordul az is, hogy munkalehetőség és pénz hiányában még a hazautazás is gondot jelent. Ha valaki külföldön szeretne a nyári időszakban dolgozni, akkor is érdemes közvetítő cég bevonásával munkát keresni. Itt alapfeltétel a minimum egy, de inkább két nyelv magas fokú ismerete és általában csak 18 éven felüliek gondolkozhatnak ilyen munkában. Leggyakrabban szállodai takarítói vagy animátori munkában reménykedhetünk, ami igen fárasztó, de végül a fizetség nem marad el.

Forrás: Thinkstock

A diákmunka hátránya - más szemmel

Sokan ágálnak az ellen, hogy a nyári időszakban az egyes cégek diákokat alkalmaznak, ezzel ugyanis sok esetben a valódi munkavállalók elől veszik el a munkát a gyerekek. Míg régen a diákokat kisegítő munkára alkalmazták, vagy a nyári szabadságolásokat hidalták át a segítségükkel, addig manapság már a legtöbb diák valódi munkakört tölt be - a cégek számára a kevesebb járulékkifizetés az állam felé illetve a klasszisokkal kevesebb munkabér miatt vonzóbb lehetőség fiatalokat alkalmazni, akár időszakosan is.

Ha probléma adódik
Amennyiben a munkáltató nem tartja be a munkavállalókkal szemben a jogszabály szerinti vagy a megállapodásban, a munkaszerződésben rögzített kötelezettségeit, munkaügyi bírósághoz lehet fordulni. Ezek a perek azonban hosszabb ideig is eltartanak, a fiatalkorúak pedig nem rendelkeznek olyan jártassággal, hogy érdekeiket megfelelően érvényesíteni tudják.
Jó tudni - a munkakörről
A fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, ami hátrányos következményekkel járhat testi alkatára, illetve fejlettségére. Jogszabály határozza meg azokat a munkaköröket, amelyekben a fiatal munkavállaló nem, vagy csak meghatározott munkafeltételek biztosítása esetén, illetve előzetes orvosi vizsgálat alapján foglalkoztatható. A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, illetve készenlétre nem vehető igénybe.