A munkaerőpiac egyik ijesztő vonása a pályakezdők elhelyezkedésének növekvő nehézségei. Az első állás megtalálása majdnem minden kezdő számára lényegesen meghosszabbodott, kitolódott. 

A fiatalok döntő többsége csak az iskola elvégzése után kezd ismerkedni a munkaerőpiaccal, keresi a kapcsolatot potenciális munkaadóival. Ekkor még sokan nincsenek tisztában saját erényeikkel, érdeklődési köreikkel, és jellemzően nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, képességekkel, amelyek meggyorsíthatnák elhelyezkedésüket, munkahelyi beilleszkedésüket.

Forrás: Thinkstock

A 22-es csapdája

A pályakezdők közül sokan panaszkodnak arról, hogy a legtöbb és vágyott állásokhoz a szakmai tapasztalat általában alapfeltétel. Egy pályakezdő azonban legfeljebb gyakornokként tud szert tenni szakmai tapasztalatra, amiért a cégek többsége egyáltalán nem vagy csak igen keveset fizet. sokan olyan munkahelyre adják be a jelentkezésüket, amelyhez iskolai végzettségük alapján túlképzettek, és esetleg szakmai érdeklődésüket illetően másfelé kacsingatnának szívesen. A lényeg: a havi fix bevétel.

A gyakornoki programok előnyei
Igaz, hogy egy cég gyakornoki programjában való részvétel csupán a szakmai fejlődés terén nyújt előrelépést és kevésbé anyagi téren, ám hosszú távon kifizetődő lehet néhány hónapot eltölteni egy nagyvállalati környezetben. Az itt töltött hónapok ugyanis szakmai tapasztalatnak számítanak és ezzel a tapasztalattal magunk mögött könnyebben kaphatunk munkát pályakezdőként. Sőt, sok esetben – ha megfelelő szorgalommal, kitartással, alázattal állunk a munkához - az adott cégnél lehetőséget biztosítanak az elhelyezkedésre.

Milyen egy jó pályakezdő?

Stabil egyéniség és megfelelő értékrenddel bír. Ez mindennél fontosabb, hiszen gondoljunk csak bele, amíg a szakmai tudást lehet fejleszteni, addig az emberi tulajdonságainkat, beivódott attitűdjeinket nem igazán. Éppen ezért ha valakivel megvan a közös hang, sokkal könnyebb integrálni a csapatba is. Tud csapatban dolgozni. Proaktív és magas szintű kommunikációs készséggel rendelkezik.

Forrás: Thinkstock

 Így segítenek a munkaügyi központok

Pályakezdő álláskereső az a személy lehet, aki a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, az illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési ellátásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. A munkaügyi szervezet által adható támogatások és szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a pályakezdő a munkaügyi szervezet nyilvántartásában szerepeljen.

A regisztrált pályakezdők elhelyezkedésének elősegítéséhez az alábbi támogatások adhatók, melyek az illetékes kirendeltségen igényelhetők:

Vállalkozóvá válás támogatása, abban az esetben, ha valaki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként, vagy őstermelőként oldja meg.

6 havi minimálbér folyósításának igénybevétele esetén elég, ha a munkaügyi szervezet nyilvántartásában szerepel az ügyfél

Első munkahely garancia programban való részvétel, amely az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.

Lakhatási támogatás annak érdekében, hogy az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében olyan munkalehetőséget is el tudjanak fogadni, amikor a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől távol esik.

A pályakezdők elhelyezkedését is elősegítő, szolgáltatásokat és támogatásokat komplexen nyújtó, uniós finanszírozású TÁMOP 1.1.2 és TÁMOP 1.1.4 munkaerő-piaci programokban való részvétel.