Valahányszor a tükörbe nézel, úgy érzed Kim Kardashian kiköpött mása vagy? Akkor most figyelj!

A mai nappal meghirdetjük A Nagy Kim Kardashian hasonmásversenyt! Ha te is hasonlítasz az örmény származású amerikai televíziós személyiségre, aki darázsderekáról, hatalmas tomporáról és szuperszexi dekoltázsáról vált híressé, és akit néhány évvel ezelőtt a világ legszebb fenekű nőjének választottak, ne habozz!

Küldd el egész alakos fotódat az info@life.hu e-mailcímre április 30-ig! 

Keressük Kim Kardashian hasonmásátForrás: Northfoto

És hogy mit nyer az, aki megtévesztésig hasonlít Kanye West feleségére? 

Egy stylist, egy sminkes, és egy fodrász segítségével kihozzuk belőle a maximumot és egy profi fotós egy fotósorozatot is készít majd róla. Ezen felül pedig lehetőséget adunk a bemutatkozásra a LifeNetwork tévécsatornán. És ki tudja, innen hová vezet az út.... A lehetőség adott.

Játssz velünk és nyerj! Hidd el, nem bánod meg. 

Az eredeti Kim Kardashian
2007-ben szerzett ismertséget magának, amikor egy nyilvánosságra került szexvideója miatt a bíróság 5 millió dollár kártérítést ítélt meg neki. Ugyanabban az évben az E! tévécsatornán bemutatták az ő és családja életét bemutató valóságshowt Keeping Up with the Kardashians címmel. A műsornak több folytatását is leforgatták Kourtney and Kim Take New York és Kourtney and Kim Take Miami címmel. 2010-ben Kim volt a legjobban kereső valóságshow-sztár mintegy 6 millió dolláros bevétellel.

Testvéreivel, Kourtneyvel és Chloéval egy D-A-S-H nevű butikláncot alapítottak, ahol ruházati cikkek mellett parfümöket is árusítanak. 2011. augusztusában Kim televíziós műsor keretében kötött házasságot Kris Humphries kosárlabda-játékossal, aki ellen 72 napi házasság után válópert nyújtott be. A válóper 2013. június 3-án fejeződött be. Kimnek 2013. június 15-én lánya született Kanye West rappertől, akinek a North West nevet adták. Kim Kardashian és Kanye West 2014. május 24-én összeházasodtak.

 

Játékszabályzat
1. A Játék

A Life.hu (üzemeltetője: Origo Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 9., Cg.: 01-10-044389) által szervezett Kim Kardashian hasonmásverseny játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott természetes személy (továbbiakban: "Játékos") vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját képet tölt fel az info@life.hu e-mail címre. A fotó feltöltésével a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: "Játékszabályzat") feltételeit.

2. A Játék időtartama

A Játék 2017. április 10 és május 8. között kerül megrendezésre.

3. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik.

A Játékban a Játékos kizárólag a saját fotójával játszhat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárja.

4. A Játék ingyenessége

A Játék a Játékos számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

5. Nyeremény

A Játék időartama alatt beküldött és jelen Játékban felhasznált képet a Szervező szerkesztősége a jelentkezési időszak folyamán kiválasztja és mint „legjobb Kim Kardashian hasonmás" jutalmazza az eredményhirdetést követő időszakban a nyertessel egyeztetett időpontban a versenyben meghirdetett nyereménnyel.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyereményben meghirdetett technikai feltételeket a Szervező viseli, azonban a Játékkal összefüggésben felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik (pl. utazási költség).

6. Kiválasztás

A kiválasztásra 2017. április 10 és május 8. között kerül sor a Játékosok közül a Szervező szerkesztősége által, szubjektív szempontok alapján történő kiválasztással.

A kiválasztás helyszíne: Szervező szerkesztősége – Budapest, Montevideo utca 9.

7. Nyertes értesítése

A nyertest a Szervező privát üzenetben értesíti másnap délig. Az itt elküldött elérhetőségeiket követően a Szervező összekötteti a nyertest a nyereményben partnerséget vállaló LifeNetwork tévécsatorna szerkesztőjével, akinél beváltható az ajándék.
A nyertest feltünteti a Szervező a www.life.hu oldalon, a nyertes képével és nevével együtt.

8. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására.

A fotó a Life.hu e-mail címre és oldalra való feltöltésével a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a #Kardashianhasonmas fotóját, a Játék céljából, valamint a Játék népszerűsítése (így különösen a Szervező saját honlapján a Life.hu URL alatt található honlapon a Játékban részt vevők fotóiból cikk és videó készítése) céljából a Játék befejezését követően visszavonásig kezelje.

A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info@Life.hu

Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerinti vagy a Játékos lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti Törvényszékhez fordulni.

9. Felelősség kizárása

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli.

Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

10. Felhasználási engedély

A jelen Játékszabályzat elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Játékos és a Szervező mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő, Játékos által készített és jelen Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók, kép- és hangfelvételek vonatkozásában. Ezen művek jelen Játékban történő felhasználásával a Játékos kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szervezőnek.

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.

A Szervező jogosulttá válik a Játékban felhasznált szerzői műnek minősülő képek, illetve videók saját honlapján, a Life.hu URL alatt található honlapon történő népszerűsítő cikkben, illetve videóban történő felhasználására, mindezt a LifeNetwork tévében is.

A Szervező jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni.

A Játékos a játékre való jelentkezéssel térítésmentesen hozzájárulását adja, hogy a jelen szabályzat hatálya alatt végzett tevékenységhez kapcsolódóan, illetve annak során készült valamennyi, róla készült képmás és hangfelvétel, illetőleg szellemi alkotás szerzői joga, értve ezalatt a vagyoni jogokat és a felhasználás, hasznosítás jogát a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között kizárólag a Szervezőt illetik időbeli és térbeli korlátozás nélkül.

Ennek megfelelően a Játékos a játékra történő jelentkezéssel térítésmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező rögzítetlen előadását, képmását és hangfelvételét nyilvánosságra hozza, – ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse; rögzített előadását, képmását és hangfelvételét korlátlan példányszámban többszörözze – ide értve a Műsor kép vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is - az előadását magában foglaló Műsort bármely módon sugározza, vagy más módon közönséghez, nyilvánossághoz közvetítse, hang, kép vagy egyéb már ismert hordozón példányszámtól függetlenül terjessze, ismételje, nyilvános előadás céljára értékesítse, a rögzítés jogát, valamint az itt megszerzett felhasználási jogokat más – akár televízió szervezet – részére átadja vagy átruházza; rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg, illetve a sugárzott művet az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetítse; az előadását filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben felhasználja, képmását, a műsorban rögzített előadását műsorszolgáltatási és műsorgyártó tevékenységéhez kapcsolódóan promóciós- és reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb hordozón megjelenítse.

11. Egyéb

A Játékos a játékre való rendelkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy kiválasztása esetén személyesen közreműködik a Műsor készítésében, ennek során a forgatókönyvnek, a gyártási diszpozíciónak és a rendezői instrukcióknak megfelelően, a tőle telhető legmagasabb színvonalon saját kreatív felelősségére teljesíti.

A Játékos a Műsor felvételének helyszínén pontosan, szereplésre képes állapotban köteles megjelenni. Amennyiben a Játékos – bármely ok miatt – nem jelenik meg, nem fellépésre alkalmas állapotban jelenik meg vagy teljesítményét nem az elvárható színvonalon nyújtja, azzal szerződésszegést követ el.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az általa a Játék során felhasznált fénykép a saját alkotása, azt korábban még nem hozta nyilvánosságra és a fénykép kizárólagos felhasználási jogaival ő rendelkezik, azaz a fénykép közzétételével nem sérti harmadik személy szerzői jogát.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban vállalt kötelezettsége megszegésével olyan fényképet szerepeltet a Játékban, amelynek nem ő a szereplője, illetve a fénykép közzétételével bárki személyhez fűződő jogát megsérti, e magatartásából eredő teljes polgári jogi kártérítési felelősség és szerzői jogi jogsértés következménye kizárólag a Játékost terheli, e körben a Szervező felelőssége kizárt.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Life.hu oldalra feltöltött fotóját vagy videóját a honlapján (www.Life.hu) minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett.

A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező és nem a játék során érintett közösségi oldalak számára adja át.

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi a honlapján (Life.hu) oldalán.