Május 15-e a család nemzetközi napja. A család fogalmát nagyon nehéz meghatározni, mert mind kulturális, mind tudományos szempontból több megközelítése is létezik, attól függően, mit kíván hangsúlyozni az, aki a családról beszél. Ráadásul manapság, jóval több típusával találkozhatunk, mint néhány évtizede...

Mi is a család?A család egy kis létszámú csoport, ahol a tagok között leszármazási, házassági vagy örökbefogadási kapcsolat áll fenn. A család ugyanakkor társadalmi, gazdasági, politikai egység, amelyet különféle érdekek (is) tartanak össze. Erős érzelmi kötődések jellemzik és ez az első, legszűkebb kör, ahonnan a gyermek alapvető értékrendje, a kötődésminták és identitásának alapjai származnak.

Klasszikusok
Hagyományos (nukleáris)
Ez az a típus, amelyre a legtöbben asszociálnak, ha a család szót hallják. A családot az anya, az apa és a gyerekek alkotják, a szülők házasok, egy háztartásban élnek, a gyermekek pedig vérszerintiek vagy hivatalosan örökbefogadottak. Sokáig csak az ilyen forma számított családnak, s bár ez a fajta együttélés sem feltétlenül működőképes, ideális körülmények között valóban az egyik legjobb modell lehetne a gyermekek fejlődése szempontjából.

A hagyományos családot az anya, az apa és a gyerekek alkotják, a szülők házasok, egy háztartásban élnekForrás: Shutterstock


Kiterjesztett
Ez a típus a szűk (anya, apa, gyerekek) családon kívül magában foglal más felnőtt rokonokat is, például nagyszülőket vagy valamelyik szülő nem házas testvérét. A köznyelv leginkább a többgenerációs meghatározást szokta használni erre a formára, bár nem mindig generációs együttélésről van szó. Évszázadokon keresztül ez a modell számított a leginkább elterjedt családformának, hiszen mindenkinek biztonságot, kényelmet és win-win helyzetet nyújtott az ilyen összetartozás. A fiatalabbak gondoskodtak az idősebbekről, az idősebbek pedig tudtak vigyázni a gyerekekre és segédkezni a nevelésükben.

Modern idők
Egyedülálló
Ez a típus nem egészen modern forma, hiszen régebben is léteztek özvegyek, akik nem házasodtak újra – igaz, ritkaságszámba ment, a társadalmi nyomás miatt -, s így egyedül nevelték az utódokat. A mai társadalomban azonban, amikor már sem a házasságon kívül született gyermek, sem a válás nem tabu, jóval több az olyan család, ahol egy szülő nevel egy vagy több gyereket. S bár a gyermeknek ideális körülmények között mindkét szülőre szüksége van, mégis sok esetben jobb egyedülállóvá válni, mint bántalmazó vagy egyéb módon destruktív, ám hagyományos családformában maradni.

A mai társadalomban jóval több az olyan család, ahol egy szülő nevel egy vagy több gyereketForrás: Shutterstock


Mozaik
Ez a típus szintén egyre gyakrabban megfigyelhető, mióta a társadalmi beidegződések lazultak a válás és az egyedülálló szülők kapcsán. Míg régebben csak két özvegy házasságával jöhetett létre ez a forma – hiszen sem a válást, sem pedig a leányanyák helyzetét nem ismerte el a társadalom -, ma már az elvállt és az egyedülálló szülők új házassága által alakul ki a legtöbb mozaik család és csak kisebb mértékben az özvegyek révén. A mostohacsalád szintén ebbe a típusba tartozik, itt azonban csak az egyik fél gyermekes, míg a másik gyermektelen „mostohaként" érkezik a családba.

Gyermektelen párok - a kakukktojás
Végül, de nem utolsó sorban, nem lehet megfeledkezni azokról a párokról sem, akiknek nincs gyermekük. A gyermektelenség oka lehet az, hogy nem akarnak gyermeket vállalni például rossz tapasztalataik miatt, félelemből vagy az életvitelükből adódóan, de az is, hogy hiába szeretnének, nem lehet gyermekük, az adoptálás lehetőségével pedig nem kívánnak vagy tudnak élni. Vajon ők csak házaspárok/párok vagy családot alkotnak?

Manapság nagyon sokféle család létezik, s bár ezeknek mások az előnyei és hátrányai, mind jól funkcionálhat, ha a légkör támogató, szeretetteljes és a felek közös tiszteletén alapul.