MONTÁZS – egy projekt a fogyatékos emberek életének könnyítéséért

Hamarosan zárul a MONTÁZS projekt, amely indulása óta a fogyatékos embereknek szolgáltat, értük fejleszt, megkönnyíti a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket, javítja életminőségüket.  A 2017. április 1-jén indult projekt 2022. február végén fejeződik be.

Forrás: shutterstock

A projekt egyik alappillére az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) országos hálózata. A fogyatékos emberek és családtagjaik az ország 22 városában fordulhatnak a fogyatékosságügyi tanácsadókhoz, akik speciális ismeretekkel, tudással rendelkeznek a fogyatékosságügy területéről, így naprakész információkkal segítenek a hozzájuk fordulóknak a mindennapi nehézségek leküzdésében.

Az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK) használó személyeknek, családtagjaiknak és a velük foglalkozó szakembereknek az ország 6 városában működő AAK-módszertani központok biztosítanak szolgáltatásokat 2019 óta. A központokban a kommunikációs képességek és készségek felmérése után lehetőség nyílik az AAK-eszközök és -módok kiválasztására, használatuk begyakorlására, valamint speciális eszközök kölcsönzésére is. 

A MONTÁZS projekt keretén belül 2021. június végéig működött a  Területi Autizmus Munkacsoportok (TEAM) modellprogram, célja és feladata a közszolgáltatást nyújtó intézményrendszer autizmus specifikus támogatása (köznevelés, egészségügy, szociális ellátás területén), melyet változatos tevékenységekkel biztosítottak: helyi stratégia kialakítása, konzultáció,  tanácsadás, esetmegbeszélés, előadások, workshopok; gyakorlati segítségnyújtás problémás helyzetek megoldásában; információátadás, módszertani tanácsadás biztosítása. Jelenleg hazai forrásból működnek tovább a munkacsoportok, az év végéig várják az intézmények, autista személyek és családtagjaik megkereséseit személyesen és online formában is.

A felnőtt logopédiai szolgáltatás is 2019-ben indult útjára azzal a céllal, hogy a beszéd- és nyelvi fogyatékos felnőttek számára a közszolgáltatások területén olyan lehetőség álljon rendelkezésre, melynek köszönhetően az érintettek alanyi jogon, térítésmentesen részesülhetnek terápiában a lakóhelyük közelében. A modellprogram 2 évig működött 13 városban 21 logopédussal, összesen 366 ember részesült logopédiai ellátásban. A szolgáltatást igénybe vevők 50%-ánál valamilyen agyi történés következtében kialakult hangképzési, beszéd- és/vagy nyelvi zavar indokolta a terápiát.

A mintegy 3,3 milliárd forint Európai Unió által biztosított forrásból gazdálkodó MONTÁZS projekt hiánypótló képzések kidolgozásával és térítésmentes megvalósításukkal növelte a szakterületek szakemberekkel történő ellátását. A közszolgáltatások számos területén tudásmegosztó, érzékenyítő tréningeken vehettek részt a területen dolgozó szakemberek. Ugyancsak a fogyatékosságügyi szakterületek szakmai fejlődését segíti a nemzetközi szakcikkek, előadások és szakkönyvek fordítása, kiadása, terjesztése. Ezek mellett saját szakmai kiadványokat, diagnosztikus és eljárási protokollokat állítottak össze a szakemberek, ami szintén jelentős támogatást jelent a szakterületnek.

A szolgáltatásokról, illetve a fogyatékos személyeket érintő aktualitásokról, igénybe vehető ellátásokról, szakemberekről naprakészen tájékozódhatnak az érintettek, családtagjaik és a velük foglalkozó szakemberek a számukra létrehozott és működtetett információs portálon, a www.efiportal.hu oldalon. 

Az eredményekről részletesebben a MONTÁZS projekt honlapján olvashat.