A Life.hu Csajfesztre nyereményjátékkal is készültünk. Posztolj a Life.hu-val kapcsolatos szelfit az Instagramra a Life.hu Csajfeszt ideje alatt, és nyerj Life.hu ajándékcsomagot!

Május 29. és június 1. között rendezzük a Life.hu Csajfesztet Budapesten, a Corvin negyedben. Reméljük, minél több fotón viszontláthatjuk majd, mennyire jól érzitek magatokat. Ahhoz, hogy nagyobb kedvetek legyen fotózni, a Life.hu Csajfeszt után kisorsolunk négy ajándékcsomagot, amelybe egy Maybelline körömlakkot, egy Life.hu bögrét, egy meglepetéskönyvet és egy Clinique terméket rejtettünk.

Forrás: Life.hu

Mit kell tenned?

1. Kövesd a Life.hu-t az Instagramon is, keresd a LIFE_HU felhasználót.

2. Ahhoz, hogy lássuk a Life.hu Csajfeszten készült fotókat, nyilvános Instagram-profillal kell rendelkezned. Ha privát a profilod, négy napra állítsd át!

3. A fotón szerepelnie kell neked és valamilyen Life.hu-val kapcsolatos tárgynak, amelyet a helyszínen látsz (logó, világító oszlop, Hogyan legyek jó nő? plakát) vagy személynek (például közös fotó valamelyik Life.hu sztárszerzővel). Szelfinek számítjuk azt is, ha csak valamelyik testrészed (például a kéz- vagy a lábfejed) látszódik a képen.

4. A legfontosabb: készíts fotót a Life.hu Csajfeszten és használd a #lifecsajfeszt hashtaget a fotód feltöltésekor, mert a képeket csak így találjuk meg.

5. Figyelem! Csak azok között sorsolunk, akik 2014. május 29. 00.00 és 2014. június 1. 00.00 között posztolnak az Instagramra.

A legjobb fotókat megjelentetjük a Life.hu oldalán (illetve az Origo.hu és a Freemail.hu) felületein is.

A sorsolás időpontja: 2014. június 2., hétfő 12.00

A hétfői sorsolást követően a négy nyertes nevét (nicknevét) az Instagramon tesszük közzé. Ha hétfőn meglátod a neved a kép alatt az Instagramon, jelezd az info@life.hu címen, hogy eljuttathassuk neked az ajándékcsomagot!

Nyereményjáték szabályzat
1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (1067 Budapest, Dob utca 76., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő "Life.hu Csajfeszt" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").
 
2. A játékban való részvételhez 2014. május 29. 00.00 és 2014. június 1. 00.00 között posztolnod kell az Instagramra. A legjobb fotókat megjelentetjük a Life.hu oldalán (illetve a Life.hu Facebook oldalán, az Origo.hu és a Freemail.hu felületein is). A Nyereményjáték 2014. május 29-től június 1. 00.00-ig tart. A Játékos az Instagramra posztolásával és e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
 
3. A Nyereményjáték nyereményét a Life.hu ajánlotta fel, amely 4 darab ajándékcsomag.
 
A sorsolás időpontja és helyszíne: 2014. június 2. 12.00, Origo Zrt., 1076 Budapest, Dob utca 76.
 
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
 
5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
 
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül (június 3. 12.00-ig) nem elérhető, illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
 
7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai az Instagramon és e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
 
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a vetítés helyszínén és időpontjában adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon és a Life.hu Instagram oldalán közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
 
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
 
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 
11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 462 1310
e-mail cím: info@life.hu