Kásler Miklós beszámolt róla, hogy szinte minden tantárgyat érintenek a változások: lesz, ahol különböző projektekkel lehet majd kiváltani az írásbelit.

Az emberi erőforrások minisztere szerint a 2023/24-es tanévtől életbe lépő módosítás „a megújult Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazítja az érettségi követelményrendszert, csökkenti az elvárt ismereteket, és jobban előtérbe helyezi az egyéni kreativitást és az aktív problémamegoldást" - írja a Pénzcentrum.hu.

A földrajz, kémia, biológia, fizika esetében saját kutatás alapján, tanév közben összeállított projektmunkát is készíthetnek a diákok, amit az érettségi vizsgán kell megvédeni. Ilyet kell bemutatni a következő érettségi vizsgákon is: állampolgári, gazdasági, közigazgatási ismeretek, mozgóképkultúra.

A jövő évi érettségizőknek fel van adva a lecke.Fotó / 123RF

Informatika helyett digitális kultúrából kell majd vizsgát tenni, ide tartozik majd az internetes etikett, az online zaklatás és adatvédelem témaköre is. A vizuális kultúra tárgy esetében is új vizsgakövetelmények lépnek majd életbe - digitális eszközhasználat, technikai kép, videó –, a középszintű vizsgán nem kell írásbeli vizsgát tenni, helyette egy portfoliót kell a vizsgázónak készítenie.

A magyar nyelv és irodalom vizsgát is érintik az újdonságok, hiszen itt a szövegértési feladatsorban nyelvtani ismeretek is lesznek, a történelem vizsgánál pedig a tantervhez igazodva növekszik a magyar történelem aránya, illletve korszakonként egyesítik a magyar és az egyetemes történelmet.