A bécsi Secession művészegyesület Gustav Klimt nevével fémjelzett korai szakaszának kiemelkedő alkotásaiból láthat kiállítást még pár napig a nagyközönség a Szépművészeti Múzeumban.

Nuda Veritas
Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei 1895-1905
Rajzok és metszetek
Szépművészeti Múzeum
2010. szeptember 23.-2011. január 9.


A mintegy kétszáz műalkotást, nagyrészt rajzokat és sokszorosított grafikákat bemutató tárlat törzsanyagát a bécsi Albertinából érkezett művek adják, amelyek osztrák, svájci, amerikai és japán köz- és magángyűjtemények további rajzaival és néhány kiemelkedő festménnyel egészülnek ki. A kiállításon a látogatók a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének alkotásaival is találkozhatnak: részben a Secession tagjainak, részben pedig azoknak a külföldi kortárs művészeknek a munkáival, akik egykor nagy hatást gyakoroltak bécsi kollégáikra.A nagyszabású kiállítás része annak a sorozatnak, amellyel a Szépművészeti a modern művészet kialakulásáról kíván a lehető legteljesebb képet adni. A Gustave Moreau, Alfons Mucha és Ferdinand Hodler műveit bemutató, valamint a Degas-tól Picassóig című kiállítást követően a most nyíló tárlat is a képzőművészet 19. század végi, 20. század eleji megújulásának fontos fejezetét tekinti át.

A bécsi Secession kezdeti éveit minden bizonnyal az osztrák művészettörténet leglenyűgözőbb és hatásában leggazdagabb időszakának tekinthetjük. Ezen időszak legszembetűnőbb vonása az egyes művészek - főként Klimt - és az egyesület egészének fejlődését is alapvetően jellemző radikalizmus. A kiállítás koncepcióját és a kiállított tárgyak kiválasztását is e radikalizmus okainak keresése motiválta, akárcsak azt a törekvésünket, hogy történetiségében próbáljuk meg bemutatni az "ifjú" Secessiont.

A Szépművészeti Múzeum kiállítása e művészetileg termékeny időszaknak főként a grafikai tevékenységéből mutat be gazdag válogatást, de néhány kulcsfontosságú mű erejéig a festmény és a szobrászat műfajára is kitekint.

(támogatott cikk)