A csecsemő érzékszerveit játékosan fejleszthetjük. Az ingerszegény környezet hátráltatja a fejődést, a túl sok inger pedig megterheli a kicsit.

A babákkal való foglalkozás az egész napot áthat- ja. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor tudato- san fejleszthetjük a kicsi érzékszerveit játékosan.

Arra azonban ügyelni kell, hogy ne terheljük túl a babát. Készen vásárolt játékok és úgynevezett készségfejlesztő foglalkozások helyett a napi ru- tinba építsük be érzékszervei fejlesztését.

Hallás

A halk zene jó hatással van a csecsemőre. Meg- nyugtatja, zenei érzékét fejleszti. Csak rövid ideig hallgasson a kicsi zenét, egy idő után zavarja a pihenésben. A csönd és a zenei hangok váltako- zása is fejleszti hallását.

A csörgő hangját is ismertessük meg vele. Ügyel- jünk arra, hogy ne legyen túl közel hozzá a csörgő, mert akkor megijedhet.

Pelenkázás, öltöztetés közben énekelhetünk rövid, egyszerű, dallamokat. Ne gondoljuk, hogy unni fogja, ha minden nap ugyanazt a dalt hallja. A cse- csemők és a kisgyermekek nagyon szeretik az ismétlődő dolgokat. Az éneklés, akárcsak a zene, legyen halk, ügyeljünk, hogy hangerő erősödése ne ijessze meg a gyermeket.

Nyereményjáték
Játssz velünk és megnyerhe- ted a 2 db babáknak szóló relaxáló cd egyikét, ha válaszolsz kérdésünkre.

Milyen hatással van a babára a zene?
a., megnyugtató
b., élénkítő
c., zavaró

A helyes megfejtéseket 2010. október 31-ig várjuk, "Nyere- ményjáték" megjelöléssel.

A nyerteseket e-mailben értesítjük, és nevüket a babazo.blog.hu-n tesszük közzé.

A megfejtéseket ide küldjétek!

Beszéljünk a kicsihez, amikor bármilyen tevékeny- séget végzünk körülötte. Elsősorban mondjuk, hogy éppen most mit csinálunk. "Most pedig tiszta pelust kapsz."

A látás fejlesztése

Sétáljunk a babával a lakásban. Boldog lesz, hogy körülnézhet. Vigyük a világos ablakhoz, séta köz- ben beszéljünk hozzá, hogy éppen most hol va- gyunk.

A kiságy fölé akasztott színes műanyag játékok is fejlesztő hatásúak. Mozgásukat követi a baba a szemével. Ezek a játékok szívesek, hangot is ad- nak, ha sikerül a kezével vagy a lábával megérin- teni.

Színes kendőt is tehetünk a kiságy oldalához, de ilyenkor egy percre se hagyjuk magára a csecse- mőt, mert amikor már eléri, a szájába gyűrheti és megfulladhat.


Ne vigyük a kisbabát abba a helyiségbe, ahol TV van. A fények, a villogás a képek váltakozása nem a fejletlen érzékszerveinek és idegrendszerének való. Hamis az a nézet is, hogy még aludni is tud a baba a TV mellett. Évekkel később aztán csodál- kozik a szülő, hogy mitől ideges a gyermeke.

Az érzelmek fejlesztése

Mutassuk ki minduntalan szeretetünket simogatással, gyengéd mozdulatokkal, odabújással. Csak az a gyermek képes majd szeretetet kimutatni, aki erre mintát kapott születésétől fogva.

Küldjünk gyakran puszit a kezünkkel, mosolyogjunk sokat a babára. A dicséret is nagyon fontos: mindig dicsérjük meg a babát, ha valamit sikerült megtennie. Egy játék elérése, a kislabda megfogása nagy teljesítmény.