Az iskolára készülés akkor a leghatékonyabb, ha a gyermek számára észrevétlenül történik, és minden pillanatát játéknak éli meg. Ebben mi is segíthetünk a megfelelő eszközökkel, játékokkal.

Közvetlenül az iskola előtt

Ha a gyermek elérte az öt-hatéves kort, el kell kezdeni készülődni, hogy hamarosan ő is az iskolapadot koptatja. A nagycsoport már intenzív felkészülést jelent az iskolakezdésre, az itt végzett faladatok jelentős része a későbbi zökkenőmentes iskolakezdést és tanulást hivatott biztosítani.

Thinkstock

A sikeres iskolakezdéshez a különböző képességek megfelelő érettsége szükséges. A képességek az életkor előrehaladtával mindenkiben önállóan fejlődnek, de különböző módon és időben. Minden korban minden területnek megvan a fejlődési üteme. Az óvodáskor nagyon érzékeny időszak, hiszen ebben a fejlődési szakaszban a különböző részképességek igen intenzíven fejlődnek. Ha ekkor megfelelő környezeti támogatást biztosítunk, akkor a képességek jó ütemben tudnak kibontakozni. Ha azonban a feladatok megoldásánál a szülő problémát észlel, érdemes szakemberekkel - óvónővel, logopédussal, fejlesztőpedagógussal - megbeszélni az esetleges teendőket.

Mikor nevezhetünk egy gyermeket iskolaérettnek?

Iskolaérettség alatt fizikai és lelki jellemzők összességét értjük, amelyek a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlenek.

Testi, fizikai jellemzők:

- az életkornak megfelelő testi fejlettség: körülbelül száztíz centiméteres magasság és tizennyolc kilogrammos súly, megnyúlt végtagok, fogváltás;
- jobb terhelhetőség (az agy mérete is megnő);
- fokozottabb testi erő, fejlettebb koordináció.

Értelmi, képességbeli elvárások:

- koncentrált figyelem (az iskolában szükséges, hogy a gyermek körülbelül 20 percig képes legyen egy dologra tudatosan figyelni, ki tudja szűrni az esetleges külső, zavaró tényezőket);
- a bal vagy jobb kéz egyértelmű használata (lateralizáció: az egyik agyfélteke domináns működését jelzi);
- magasabb szintű gondolkodási műveletek végrehajtása: például csoportosítás különböző tulajdonságok alapján (forma, szín, nagyság szerint), a mennyiségek ismerete (kisebb, nagyobb, sok, kevés);
- fejlettebb emlékezet (a gyerek legyen képes megjegyezni, elmondani és akár hosszabb idő elteltével is felidézni rövid verseket, meséket, mondókákat);
- érthető beszéd, tiszta hangok, életkornak megfelelő szókincs.

Thinkstock

Szociális készségek:

- együttműködő készség (például közös feladatok megoldásánál vagy a közös játéknál), kudarc, vereség elviselése;
- önuralom, önfegyelem;
- nyitottság és motiváltság az ismeretek befogadására;
- önállóság az önkiszolgáló funkciók területén (a gyerek legyen képes önállóan öltözködni, befűzni a cipőjét).

Miben tud segíteni egy készségfejlesztő játék?

Készségfejlesztő játékokkal az értelmi, képességbeli elvárásoknak megfelelő szintet tudunk kialakítani, illetve arról is azonnali jelzést kapunk, ha a gyermek valamilyen területen elmaradást mutat. A készségfejlesztő tanulójátékok fejlesztik a koncentrációt, a magasabb szintű gondolkodási műveleteket (például csoportosítás, mennyiségek ismerete, rész-egész viszony). Érdemes a játékok közül hazai fejlesztésűt is választani. Szerencsés, ha a feladatok azt a jelkészletet használják, amellyel később a gyermek majd az iskolában is találkozik.

Felejtsd el a cumit! - A legcukibb ajándékok babalátogatóbahttp://www.life.hu/anyaskodj/kisbabadvan/20120910-a-legcukibb-ajandekok-ha-babalatogatasra-mesz.html Így ösztönözd gondolkodásra a kicsit - Fejlesztőjátékok az óvodás korosztálynakhttp://www.life.hu/anyaskodj/ovisoklettetek/20120917-fejlesztojatekok-az-ovodas-korosztalynak.html