Bizonyos jellemvonások láttán nagyon gyorsan rásütjük valakire, hogy nárcisztikus, anélkül, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, pontosan mit is jelent ez. Egy kis túlzásba vitt magamutogatás még egészen biztosan nem meríti ki a nárcizmus fogalmát. Ha nárcizmusról beszélünk, komoly személyiségzavarról van szó, ami leginkább a környezetében élők életét keseríti meg. Nézzük is, hogyan! 

A nárcizmus eredete és mitológiája

A nárcisztikus szó a görög mitológiából származik. Narcissus egy önmaga szépségébe szerelmes ifjú volt, aki órákat töltött a folyónál saját tükörképének csodálatával. De hiába próbálta magához ölelni tükörképét, ez nem sikerülhetett neki, s ezzel ugyanazt a fájdalmat élte meg, amit a nimfa, akit kikosarazott, és aki miatt ez az átok sújtotta. Másnapra eltűnt és a helyen, ahol tükörképét próbálta elérni, csak néhány sárga szirmú virág maradt. Narcissus azóta az önimádat jelképe.

A túlzott önzés fogalma egyébként a történelemben már igen korán megjelent. Az ókori görögök hübrisznek hívták e tulajdonságot, amely például a görög hősök esetében pozitív jelentéstartalommal bírt. Pszichológiai értelemben csak viszonylag későn kezdték alkalmazni. A nárcizmus kifejezést Sigmund Freud alkotta meg a görög mitológiai alakra, Narcissusra utalva. Freud úgy gondolta, hogy egy bizonyos szintű nárcizmus mindannyiunkban születésünktől fogva jelen van, a mértéke teszi egészségessé vagy kórossá. 

A nárcisztikus személyiségzavar létező rendellenesség

A szakemberek szerint a nárcisztikus embereket általában kora gyermekkorukban éri pszichés sérülés, és ez megakadályozza, hogy egészséges énképük alakuljon ki. Gyakran bántalmazó szülő mellett alakul ki, sok esetben egész gyerekkorukban azt sulykolták beléjük, hogy nem jók semmire, mindenre alkalmatlanok. Később ez fordul át az úgynevezett nárcisztikus dühbe, a legkisebb ellentmondást, kritikát sem tűrik, ugyanis ez a gyerekkori élményeiket hozza náluk a felszínre. Ha nem érzik a feltétlen szeretetet, gyakran agresszióval reagálnak, ami szintén a gyerekkorukban átéltek hatása. Leggyakrabban a hozzájuk közelállókat büntetik, nagyon nehéz velük együtt élni, ám bizonyos viselkedésterápiás módszerek hatékonyak lehetnek számukra. A gondot az okozza, hogy nincsen betegségtudatuk, így kikérik maguknak a terápia lehetőségét is. 

Caravaggio Narcissus című festménye (1594-96)Forrás: Wikipedia/Caravaggio

Jellemvonásaik

Hotchkiss a nárcizmus hét fő bűne címen állított össze egy listát, amelyben pontról pontra leírja a nárcisztikus emberek jellemzőit. 

Szégyentelenség: A szégyen az, ami a kóros nárcizmus mögött rejlik. Ezt az érzést nem képesek egészséges módon feldolgozni.

Mágikus gondolkodás: A nárcisztikusok tökéletesnek látják magukat, ehhez torzításra és illúzióra van szükség: ez a mágikus gondolkodás. Alkalmazzák a projekciót is, hogy a szégyent másokra vetítsék.

Arrogancia: Úgy tudják visszanyerni önbecsülésüket, ha másokat leértékelnek.

Irigység: Úgy biztosítják felsőbbrendűségi érzésüket másokkal szemben, hogy azok képességeit lekicsinylik.

Jogosultság: Úgy érzik, hogy különleges bánásmódra jogosultak, előzékenységet érdemelnek, aminek oka, hogy magukat rendkívülinek látják. Ha valaki ezt kétségbe vonja, az illető a nárcisztikus egyén szemében kellemetlen, alkalmatlan embernek tűnik fel. Az akaratukkal szembeszegülés dühkitöréshez vezethet.

Kizsákmányolás: Másokat többféleképp kizsákmányolnak, anélkül, hogy az érzéseiket, érdeklődésüket tiszteletben tartanák. A másik embert gyakran alárendelt pozícióban tartják, amiből a menekülés nehéz, vagy épp lehetetlen.

Elvétett határok: Nem észlelik határaikat, azt, hogy a többi ember különálló, és nem saját maguk kiterjesztései. A többi ember azért létezik a nárcisztikusok szerint, hogy az ő igényeiket kiszolgálja. Akik ezt megteszik, azokat saját maga részének tekinti, ezeknek az embereknek eleget kell tenniük elvárásainak. A nárcisztikus emberek elméjében nincs határ önmaguk és a többi ember között.

(Forrás: Wikipedia)

A nárcizmus komoly személyiségzavar, ami a nárcisztikus ember környezetében élők mindennapjait nagyon megkeseríthetiForrás: Shutterstock

 

A férfiakra jellemzőbb

Egy kutatás arra világított rá, hogy a férfiak összességében nárcisztikusabbak, mint a nők. A University at Buffalo School of Management szakemberei 475 000 résztvevő adatait elemezték, és úgy találták, hogy a férfiak folyamatosan magasabb pontszámokat értek el az önimádatot vizsgáló kérdőíveken, mint a nők.

A nárcisztikus személyiségzavar felnőttek nagyjából 1 százalékánál van jelen, és az érintettek mintegy háromnegyede férfi.

Mivel a nárcizmus nem ritka jelenség, nagy eséllyel bárki belefuthat valakibe, akire ez jellemző.

Íme, néhány dolog, amikor nem árt, ha gyanút fogsz!

Ha az első pillanatban úgy érzed, megtaláltad az igazit, nyugodtan kételkedj. A nárcisztikus ember nagyon jó emberismerő, és pontosan tudja, mit kell mondania, tisztában van vele, hogy mit szeretnél hallani. Jellemzően már azonnal közös életet tervez, de ezt nem mindig tiszta érzelmek vezérlik, inkább csak fürdőznek a másik szeretetében és csodálatában. A kapcsolat elején igazi grállovagok, de nagyon gyorsan elkezdődik a másik személyiségének módszeres, szisztematikus bedarálása. Választottjuknak ez nem feltétlenül, de a másik családjának, barátainak ez azonnal feltűnik, így a nárcisztikus ember igyekszik párját teljesen elszigetelni élete addigi szereplőitől. Gyakran szakadnak meg ezáltal régi barátságok, vagy romlik meg gyerek-szülő viszony. 

Gyanús lehet, ha nincsenek barátai, és intő jel, ha nem bírja azt, hogy viccelődsz vele. A legártatlanabb poént képes totális támadásnak értelmezni, mindeközben ő nyugodtan megengedi magának, hogy másokat állítson maró gúnya céltáblájává. 

Számára nem létezik építő vita sem, ugyanis mindig neki van igaza. Akkor is, ha nincs. Ha valami baj történik vele, azért természetesen mindig más a hibás. Emellett ő az az ember, aki mindenhez is ért, legyen az tudomány, művészet, főzés vagy barkácsolás. Ha valami nem jön össze, akkor egészen biztosan az alapanyag volt vacak, és nem ő hibázott. 

Amikor a kapcsolat első szakasza lecseng, jellemző rájuk a verbális agresszió. Ő mindent jól csinál, te semmit, így szép lassan aláássa az önbizalmadat. 

Összefoglalva: egy nárcisztikus emberrel nagyon nehéz együttélni, ha felismeri a problémáját és segítséget kér, persze érdemes neki adni egy esélyt, de amúgy a legjobb, ha menekülőre fogjuk.