Az összehasonlító irodalomtudomány, a fordításelmélet és a magyar irodalom 19. századtól 21. századig tartó időszakának neves kutatója volt.

Kutatási területe a regényelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és a magyar irodalom 19. századtól a 21. századig. A szerkezeti elemzés és a befogadás esztétika meghonosításában vállalt nagy szerepet. A tudós 73 éves volt - írja az Origo

Forrás: Wikimedia Commons

Munkásságát 1995-ben Alföld-díjjal, 1997-ben A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2003-ban Széchenyi-díjjal és 2008-ban Nemes Nagy Ágnes-esszédíjjal ismerték el. Szegedy-Maszák Mihály 1993-tól levelező, majd 1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.