A VIVA Második Randi című műsora hétről-hétre segít olyan fiataloknak, akiknek nehézséget okoz a randizás. Az utolsó adásban a műsorvezető, Iszak Eszti a belevaló Dér Henit kérte meg arra, hogy segítsen Jessicának, akinek egy meglepetésvendéget is szerveztek.

A VIVA Második Randi című műsorában Iszak Eszti és meghívott sztárvendégei igyekeznek felkészíteni a segítséget kérő fiatalokat, hogy a legelőnyösebb oldalukat mutathassák. Jessica azért fordult a csapathoz, mert kevés önbizalma miatt nehezen boldogul ismerkedéskor. Neki Dér Heni segített, de volt egy meglepetésvendég is a műsorban. Emlékszel, kit hívtak még meg Iszak Esztiék?

Forrás: Facebook/Dér Heni

Kivel lepte meg Iszak Eszti Jessicát?
a. Mező Misivel
b. Fluor Tomival
c. Vastag Csabával

Ha megvan a helyes választ, akkor azt az info@life.hu e-mail címre küldheted el. A nyereményjáték augusztus 12-ig tart. A helyes megfejtéseket augusztus 17-én délután 5 óráig várjuk, a sorsolásra augusztus 19-én kerül sor. Már egyetlen helyes válasz is elegendő a nyeremény megszerzésére, ami nem más mint egy szépségtanácsadással egybekötött átalakítás, ami magában foglal egy ruhavásárlási utalványt is!

Támogatott tartalom

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (1037 Montevideo utca 9., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő "Második randi" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője a Viacom Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság; (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; adószám: 22702432-2-43) (a továbbiakban: "Szervező").
2. A játékban való részvételhez a VIVA TV 'Második randi' című, 2016.08.12-ig heti rendszerességgel (péntekente 18:00-kor) sugárzott tévéműsorhoz kapcsolódó, Life.hu felületen közétett heti kérdésre adott helyes választ és annak betűjelét az info@life.hu e-mail címre kell elküldeni. A Nyereményjátékra helyes megfejtések 2016.08.17-én 17:00. -ig érkezhetnek.A sorsolás napja: 2016.08.19. Sorsolásba kerül az a Játékos, aki legalább 1 alkalommal helyes megfejtést küld. A többszöri (sorozatos) helyes válasz küldése nem többszörözi meg a nyerési esélyeket. A Szervező munkatársai a nyertessel a sorsolást követő 3 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot. Az e-mailben megfejtést küldő személy ("Játékos") az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
3. A Nyereményjáték nyereményét a Szervező ajánlotta fel, amely az alábbi: egy alkalom szépségtanácsadás/átalakítás (fodrász, stylist, sminkes) mely magában foglal egy 50.000 Ft értékű ruhavásárlási utalványt (mely a Mayo Chix üzleteiben váltható be) is.
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú, azaz 1 fő nyertest sorsol. A nyertesen túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
7. A nyertest a Szervező munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
8. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező ? az Origo Zrt. közbenjárásával - a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az Origo Zrt. és a Szervező kezelje.
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben az Origo Zrt. adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.