A nemzetközi hírű budapesti Zsidó Nyári Fesztivál - mely idén augusztus 27. és szeptember 5. között kerül megrendezésre - fő helyszíne továbbra is a páratlan szépségű Dohány utcai zsinagóga. Emellett helyszín lesz a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, az Uránia Filmszínház, a Puskin Mozi, a Goldmark terem és a Frankel utcai zsinagóga.

www.zsidonyarifesztival.huA Life.hu olvasói számára nyereményjátékot hirdetünk, amelynek keretében 5 darab páros belépőjegyet sorsolunk ki A Zsidó Nyári Fesztiválra néhány rendezvényére 2011. augusztus 22. és 26. között. A következő rendezvénekre sorsolunk jegyeket:

Budapest Bár koncert - Régi dalok új hangokkal
2011. szeptember 01. csütörtök 19:00 óra
Dohány utcai zsinagóga

Vidám a szívem - kortárs sanzon est
2011. szeptember 01. csütörtök 19:30 óra
Rumbach utcai zsinagóga

Idan Raichel Project
2011. szeptember 04. vasárnap 19:00 óra
Dohány utcai zsinagóga

A Budapest Klezmer Band és a Vujicsics Együttes koncertje
2011. szeptember 05. hétfő 19:00 óra
Dohány utcai zsinagóga

Minden nap megírjuk, hogy épp melyik jegyekért megy az aznapi játék. A nyereményjátékban való részvételhez nem kell mást tenned, mint a Life.hu Facebook oldalán az ezzel a cikkel posztolt kérdésre válaszolni a poszt alatt kommentben mindig a kérdés feltevése utáni nap 10 óráig. A játék 2011 augusztus 25-én 10 órakor indul és 2011 szeptember 1-jéig tart. A játék meghosszabbítva szeptember 2-ig!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


1.  A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő Zsidó Nyári Fesztivál nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").

2. A játékban való részvételhez a Life.hu Facebookon oldalán az ezzel a cikkel posztolt kérdésre kell válaszolni a poszt alatt kommentben mindig a kérdés feltevése utáni nap 10 óráig. A Nyereményjáték 2011 augusztus 25-én 10 órakor indul és 2011 szeptember 1-jéig tart. A kérdésre kommentben választ küldő személy ("Játékos") a komment küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.

A Nyereményjáték kérdései az alábbiak:
1. Melyik volt a kedvenc cikketek a héten?
2. Kiket alakított át eddig Lakatos Márk?
3. Kikkel készített eddig nálunk interjút Szili Nóra?
4. Müller Péter cikkek linkjét küldjétek kommentben!
5. Franco Marco cikkek linkjét küldjétek kommentben!

3. A Nyereményjáték nyereményét a Szervező ajánlotta fel, amely az alábbi: 5 darab páros belépő a Zsidó Nyári Fesztiválra.

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik.  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)

5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. A telefonos értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá  a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
Telefonszám: (06-1) 371 3497
e-mail cím: info@life.hu