Vasárnap fellobbant az első gyertya lángja az adventi koszorúkon. Ezek lehetnek formabontók vagy épp tökéletesen hagyománytisztelők, a szépségük mégis abban rejlik, hogy kinek az asztalán állnak. Mi most a tiédre vagyunk kíváncsiak!

A karácsony egyben a csodás sütemények időszaka is, épp ezért két olvasónkat szeretnénk megajándékozni egy-egy, a maga nemében igazán különleges recepteskönyvvel: Enni való ajándékok és Cukormentes örömök.

Korábban már hoztunk igazán formabontó „koszorúkat", most mutasd meg, hogy te mivel várod az idén a karácsonyt! 

Nincs más dolgod, mint lefotózni az adventi koszorúdat, és elküldeni nekünk: mi pedig a két legkiemelkedőbb tulajdonosát megajándékozzuk.  

Fotózd le az adventi koszorúdat, és nyerj!Forrás: Shutterstock

A játék menete

2018. december 4. és 11. között küldj egy fényképet az adventi koszorúdról az info@life.hu e-mail-címre "Advent otthon" tárggyal. December 12-én a Life.hu szerkesztősége összeül, és kiválasztja a nyertest. Az eredményhirdetés december 13-án lesz, ahol az általunk legjobbaknak tartott adventi koszorúk mellett megmutatjuk azt a kettőt is, amelyeket egy-egy gyönyörű recepteskönyvvel és Life.hu-s figyelmességgel jutalmazunk.

Nyeremények:

1 db Alison Walker: Enni való ajándékok című könyv és Life.hu ajándékcsomag

Alison Walker: Enni való ajándékok (Corvina kiadó)Fotó: Life.hu

1 db Iklódi Dóra: Cukormentes örömök című könyv és Life.hu ajándékcsomag

Iklódi Dóra: Cukormentes örömök (Boook kiadó)Fotó: Life.hu

A játék ideje: 2018. december 4-11. éjfél

 

1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a New Wave Media Group Zrt. (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő „Advent otthon" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője a New Wave Media Group Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").
2. A játékban való részvételhez adventi koszorút ábrázoló fényképeket kell küldeni az info@life.hu e-mail-címre. A Nyereményjáték 2018. 12. 04-étől 2018. 12. 11. éjfélig tart. A beküldő személy ("Játékos") az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött kép elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
3. A Nyereményjátékban részt vehet minden internetfelhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
4. A Nyereményjáték nyereményét a Life.hu ajánlotta fel, amely az alábbi: Alison Walker: Enni való ajándékok, Iklódi Dóra: Cukormentes örömök.
5. A Szervező a nyerteseket a szerkesztőség tagjaiból álló zsűri alapján választja ki. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 napon belül nem elérhető, illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).
7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság, illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány.
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail-cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyiigazolvány-szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak, illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 371 3497
e-mail-cím: info@life.hu