Csodálatos korban élünk. A tudomány sorban igazolja az ősi bölcsességek igazságait. A legmodernebb találkozik a legrégibbel. Én a Jóskönyv írása során döbbenten rá, hogy az ötezer éves Ji csing, a Változások könyve tartalmazza a genetika és a számítástechnika alapjait...

Jin és jang – kettős spirál –, 0 és 1, információ az alapja mindennek. És 64 kodon és 64 bit alkot mindent a természetben és a világhálón, épp úgy, mint a Ji csingben a 64 sorsformáló jósjelet.

Forrás: Thinkstock

Ezek „teremtési minták”. „Isten gondolatai.”

A boldogságkutató Csíkszentmihályi flow-elmélete nem más, mint a taoizmus életbölcselete – mai, tudományos nyelven. A tajcsi vagy az aikido régóta ismeri és alkalmazza. A posztmodern kvantumfizika pedig bevonta a fizikai világ kutatásaiba az emberi tudatot (vagyis a pszichológiát), és igazolja a Védák „májá” elméletét, vagyis azt, hogy tudatunk a valóságot nem látja, hanem alkotja, a saját varázstermészete szerint. Hihetetlen, de így van!

Az anyag mint a „tudatunkon kívül lévő objektív valóság” fogalma megszűnt. Az igazi „ezotéria” ma a tudomány. Nobel-díjas tudósok íróasztalán, síremlékén ősi, keleti szimbólumok vannak. Bell, David Bohm, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Heisenberg, Feynmann, Oppenheimer, Einstein gondolati bázisát találhatjuk meg a Védák, az Upanisádok és Buddha eszméiben.

Fölmerül a kérdés: találkozik-e valaha a vallás és a tudomány? Véleményem szerint így, ahogy most elmondtam, soha. Mert a vallás a hit alapján áll, a keleti bölcselet azonban tudáson. A HIT (sráddhá) nem játszik fontos szerepet a Védákban. A „véda” szó jelentése: LÁTÁS, MEGISMERÉS, TUDÁS.

A taoizmusban és buddhizmusban is ez a döntő. Maga a „buddha” szó megvilágosodott Tudást jelent. Értelmet. A zsidó, a muszlim és a keresztény vallások főszava azonban a HIT. Ez egy előre vételezett bizonyosság, és nem kísérletileg bizonyítható tudás. Nagy titok ez is, lényegi fogalom, az emberi lét alapszava, de nem válik „tudománnyá”. (Nem véletlen, hogy a tudomány úttörői valaha eretnekeknek számítottak.)

Forrás: Thinkstock

Ha igazi tudást akarsz hallgatni, nézegesd a YouTube-on a kvantumfizikusok előadásait. Nem könnyű, mert érthetetlen nyelven beszélnek. Én beletanultam kissé, és boldogan hallgatom őket – rájöttek arra, amit valaha mindenki tudott. Ha pedig haladni akarsz a korral, javaslom, hogy foglalkozz Nikola Tesla kutatásaival – közel az idő, amikor az indiai prana (világenergia) és akasha (világéter és kozmikus memória) fogalmai is életünk részévé válik.

Csodák között jár a tudomány.

Ugyanakkor az egész emberiségre veszedelmes tudás birtokába került. Ez ugyanis mágikus, teremtő tudás. Isteni tudás. Élni vele iszonyatos felelősséget jelent.