A feminista mozgalmak legnagyobb eredménye a női választójog

választás Anglia női szavazati jog női választójog szüfrazsett Magyarország feminizmus feminista mozgalom
Clock icon
Cikkünk több mint egy évvel ezelőtt frissült utoljára, a benne szereplő információk elavultak lehetnek.
A feministák a 19. század közepétől kezdve harcoltak a nők egyenjogúságért, melynek első állomása a választójog megszerzése volt. Angliában erre 100 éve került sor először. Az akkori brit feminista mozgalmak nagy alakjain túl, bemutatjuk a magyarországi helyzetet is.

Millicent Fawcett (1847-1929) – A békés kampány híve

Fawcett energiáit, elsősorban a nők felsőoktatási lehetőségeinek javítására irányuló küzdelemben összpontosította. A NUWSS ( National Union of Women's Suffrage Societies) elnöke a nők választójogát békés és jogi eszközökkel kívánta elérni. Azonban voltak olyan tagok, akik a „hangosabb, erőszakosabb" megközelítésben hittek. Az egyik ilyen, Emmeline Pankhurst volt, aki 1903-ban kilépett a NUWSS-ból, és megalapította a WSPU-t (Women's Social and Political Union), melynek mottója ez volt: "Tettek, nem szavak".

Millicent Fawcett, a békés kampány híve Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

Emmeline Pankhurst letartóztatják a Buckingham-palota előtt, miközben egy petíciót próbált meg átadni V. György brit királynak 1914 májusában.

A híres szüfrazsett azonban így is elérte célját, hiszen ezután számos újság írt róla. A nagy nyilvánosságot kapott eset után többen is csatlakoztak és/vagy támogatták a mozgalmat.

100 évvel ezelőtt a férfiak magukat felsőbbrendűnek tartották, és egész egyszerűen féltek attól, hogy miként hathat a nők szavazati joga a hagyományos családmodellre.

Emmeline Pankhurst letartóztatják a Buckingham-palota előtt Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

Emmeline Pankhurst 1913

A szüfrazsettek széles csoportja igen agresszívan próbálta kiharcolni a nők egyenlő jogait; ablakokat törtek be, gyújtogattak, a parlament elé láncolták magukat. Ezek gyakran csak azért történtek, hogy a média egy napra se feledkezzen meg a feminista törekvésekről.

Emmeline Pankhurst 1913-ban Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

A WSPU kiemelkedő tagjai, Annie Kenney és Christabel Pankhurst.

Több mint 1000 nőt tartóztattak le a WSPU „kampánya" során. Előtte soha nem került ennyi nő börtönbe politikai okok miatt.

Sok fogvatartott nő a szabadon engedését kérte, miután ezt a kormány megtagadta, éhségsztrájkba kezdtek. A válasz drasztikus volt; kényszerrel egy csövet dugtak le a gyomrukba, és azon keresztül táplálták őket.

A WSPU kiemelkedő tagjai, Annie Kenney és Christabel Pankhurst Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

Mabel Capperet feminista aktivistát 1912-ben letartóztatták a Bow Streeten. A WSPU színeit viseli, mely a lila, fehér és a zöld.

Mabel Capperet feminista aktivistát 1912-ben letartóztatták a Bow Streeten Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

Velük ellentétben a másik nagy női mozgalom, a NUWSS nem szüntette meg tevékenységét a háború kitörésekor. A háború alatt is tovább folytatta a női szavazati jog bevezetését, felhasználva erre a háttérország, azaz az otthon maradt nők támogató erőfeszítéseit. A háború alatt például több mint egymillió nő dolgozott lőszergyárakban. A nők foglalkoztatási aránya 1914 és 1918 között 23,6% -ról 46,7% -ra nőtt. Az Egyesült Királyságban – mint sok más hasonló háborúban részt vevő országban – a nők dolgoztak azokban a munkakörökben is, melyeket korábban csak férfiak tölthettek be – például busz- és villamosvezető, ellenőr, postai dolgozó, rendőrtiszt, tűzoltó.

Egy női munkás egy brit lőszergyárban, az első világháború alatt.

Lassan elkezdett mérséklődni a nyilvánosság ellenállása a nők szavazati jogával kapcsolatosan.

1918. február 6-án, a 30 év feletti brit nők megkapták azt, amiért annyit küzdöttek, jogot arra, hogy szavazhassanak.

Persze nem volt elég elérni ezt az életkort, sok egyéb feltételhez kötötték - többek közt házassághoz -, így a brit nők csupán 40%-a élhetett a szavazati joggal. Ám, ez csak a kezdet volt. 10 évvel később a korhatárt csökkentették, és a törvény végül biztosította, hogy szavazáskor a nőknek ugyanolyan jogaik legyenek, mint a férfiak.

Egy női munkás egy brit lőszergyárban, az első világháború alatt Forrás: Tom Marshall (PhotograFix)

Magyarországon többször is tárgyalta a Parlament a nők szavazati jogáról szóló indítványokat, de elfogadásáig rögös út vezetett. Lapozz és tudj meg mindent az I. Világháború végén történt, nőket érintő jelentős változásokról.

Magyarország és a női választójog

Az 1848. évi V. törvénycikkben még ez szerepel: a hazaárulók, a csempészek, a gyújtogatók, a gyilkosok, és a nők nem kaphatnak választójogot. A kiegyezés után, többször is a Parlament elé került a női szavazati jog kérdése, de lényegi előrelépés egészen a századforduló környékéig nem történt. Ekkor kezdett ugyanis megváltozni a nők megítélése hazánkban is – 1985 után például lehetősége volt egyetemi képzésben a nőknek is bölcsésznek, gyógyszerésznek és orvosnak tanulni.

Glücklich Vilma pedagógus és Bédy-Schwimmer Rózsa újságíró Forrás: Wikipédia

1904. december 18-án megalakult hazánkban a Feministák Egyesülete

– melynek alapítója Glücklich Vilma pedagógus, egyik legismertebb vezetője pedig Bédy-Schwimmer Rózsa újságíró volt. Saját újságjuk is volt, a Nő és Társadalom. Ez a mozgalom remekül összefoglalta és megfogalmazta a nők akkori helyzetét, valamint remekül érvelt a női szavazati jog mellett. 1906-ban felmérést végeztek a női választójoggal kapcsolatosan, mely során politikusokat, jogászokat és egyéb közéleti személyeket kérdeztek meg. Tisza István gróf így nyilatkozott:

Álláspontjával azonban nem osztozott az összes férfi. Giesswein Sándor néppárti, majd keresztényszocialista politikus például teljesen indokoltnak tartotta, hogy a nők is kapjanak választójogot.

Giesswein Sándor Forrás: Wikipédia

Látszik tehát, hogy a férfiak körében is voltak, akik támogatták a magyar feminista mozgalom ezen törekvését. Az egyesület saját kiadású újságjában, 1909. július 1-én jelentette meg, „Miért kell a nőknek választójog?" címmel, a 31 pontból álló politikai programját. Törekvéseiket az I. Világháborúban sem tették félre. Rendszeresen írtak a nők háború alatti helyzetéről, a napi küzdelmeikről.

Az első valódi áttörést, Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter törvénytervezete jelentette.

Az 1917. december 21-én benyújtott választójogi törvény-javaslatában megadta volna a választójogot minden 24. életévét betöltött, írni-olvasni tudó magyar állampolgár nőnek, aki elvégezte a 4 elemit, vagy gyermekes hadiözvegy, vagy egy, legalább 2 éve fennálló tudományos, művészeti egyesület tagja. A törvénytervezetet hosszú hónapokon át, egy 48 tagú bizottság tárgyalta. 1918. június 7-én kimondták, hogy nem támogatják a női választójogot. Ezt követően az ügyben képviselőházi vita kezdődött, melynek során Vázsonyi Vilmos 13 beszédet mondott. A július 17-én elhangzott beszéde volt a legjelentősebb, ebből idézünk egy részletet:

Vázsonyi Vilmos Forrás: Wikipédia

Sajnos az érvelései nem találtak többségi egyetértésre, ugyan a Wekerle-kormány bevezette az új választójogi törvényt, de a nőket kihagyta belőle.

1918. október 31-én új időszámítás kezdődött; az új, Károlyi-kormány programjában a nőknek is kívánt szavazati jogot adni – a magyar történelemben először -, a tervezet 1919 márciusában el is készült, de életbelépését a proletárdiktatúra meggátolta. 1919. március 21-én megalakult a Tanácsköztársaság, mely a választási törvény módosításait is magával hozta. Immár nő és férfi egyaránt szavazhatott, ha betöltötte a 18. életévét. Ám az áprilisi választás egyrészt nyílt, másrészt ténylegesen szabad választás nélküli volt - hiszen csak a Magyarországi Szocialista Párt tagjai indulhattak el rajta. Tehát hiába kaptak választójogot a nők, ténylegesen nem értek el vele semmit.

A Tanácsköztársaság azonban 1919. augusztus elején megbukott, helyét a Friedrich-kormány vette át. Programjában többek közt a titkos és általános szavazójog is szerepelt, mely november 17-én, az 5985.számú kormányrendelettel hatályba is lépett.

A választójog feltételei:

betöltötte a 21. életévét (ennek az életkornak a betöltése előtt is választójoga van annak, aki 1918. november 1. előtt, legalább 12 héten át harctéri katonai szolgálatot teljesített)
6 év óta magyar állampolgár
fél év óta ugyanabban a községben lakik vagy ott lakása van

A nőkre is ugyanezek vonatkoztak, de esetükben az írni-olvasni tudás is feltétel volt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.