Kérjük, olvassa el a Life.hu fórum működési alapelveit, a Life.hu fórumban regisztrálni ezen feltételek elfogadásával lehetséges. A változtatás jogát fenntartjuk, erről a fórum főoldalán adunk tájékoztatást.

A Life.hu fórum hozzászólás lehetősége az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján tárhely szolgáltatásnak minősül, a Life.hu a fórum hozzászólásokat, véleményeket előzetesen nem ellenőrzi, nem szerkeszti, és nem monitorozza.

Bár alapelvként minden vélemény és hozzászólás megjelenhet, vannak többé-kevésbé tág morális, ízlésbeli és technikai korlátok, ezek érvényesülése érdekében a Life.hu ú.n. moderálási alapelveket tesz közzé.
Amennyiben a moderálási alapelvekbe ütköző hozzászólást vagy véleményt észlel, kérjük jelezze azt a moderátoroknak, az info@life.hu e-mail címen.
Az úgynevezett moderátoroknak joguk van egyes hozzászólások megjelenését felfüggeszteni vagy kitörölni vagy - többszöri, törlésre okot adó megnyilvánulás esetén - egyes felhasználókat kitiltani vagy akár kitörölni az adatbázisból. A moderátorok különleges jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók: joguk van módosítani topikok, csoportok címeit, törölni hozzászólásokat és teljes topikokat, büntetni más felhasználókat. Felelősségük viszont, hogy ezt a moderálási alapelveket betartva, átlátható szabály- és szokásrendszer szerint tegyék, döntéseiket az erre kinevezett topikban megindokolják, és csupán annyira avatkozzanak bele a társalgás menetébe, amennyire az elengedhetetlen a kulturált, egymás érzékenységét és jogait szem előtt tartó, technikailag áttekinthető kommunikáció elősegítésének érdekében.

A moderátoroknak kötelessége törölni minden olyan hozzászólást, amelyre jelzés érkezett és ami jogszabály ellenes, illetve ha a megjelent tartalommal kapcsolatban egy harmadik személy jogai megsértésére vagy jogszabály ellenességre hivatkozással megkeresi a Life.hu t. A moderátorok az [origo] munkatársai közül kerülnek ki. A moderátorok nem saját értékítéleteik alapján, hanem az előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik a hozzászólásokat a jelzést követően. A moderátor elsősorban nem a hozzászólásban képviselt vélemény helyes voltát hivatott mérlegelni. Mérlegelnie kell viszont a hozzászólás hangnemét, a hozzászólás vagy topik esetlegesen jogsértő vagy törvénysértésre buzdító voltát. Fontos, hogy a moderálás célja nem az, hogy ne alakuljanak ki éles vagy akár durva viták: a cél csupán az, hogy a vita helyét ne vegye át a puszta szitkozódás, egymás vagy közéleti szereplők rágalmazása (nem tévesztendő össze a heves kritikával, az természetesen mindenkinek joga!) vagy az öncélú trágárság (nem tévesztendő össze a dolgok nevén nevezésével, azt természetesen lehet!).

Néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék elkerülni, hogy hozzászólásaikat kimoderálják:
- Nem szabad sem másik felhasználó, sem bármely más ember személyiségi jogait megsérteni.
- Nem ugyanaz egyes személyeket és személyek csoportját (csoportjait) szenvedélyes kritika szenvedő alanyává tenni. Egy-egy vélemény elfogadható lehet egy konkrét személyt illetően, embercsoportoknál (például: szőke nők, MDF-szimpatizánsok, Britney Spears-rajongók, evangélikus vallásúak, hajléktalanok, brókerek stb.) azonban alacsonyabban van a léc.
- Nem szabad az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdító topikot, csoportot nyitni vagy ilyen hozzászólást közzétenni.
- A hozzászólásokban nem szabad semmilyen nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel-orientált weblapokat, felhívást, állásajánlatot is. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.
- Nem szabad más felhasználó vagy bármely közéleti szereplő nevével egyező vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználónevet választani. Az ilyen neveket a moderátorok törlik az adatbázisból. Nem szabad tehát például "Schmitt Pál" néven regisztrálni, de "schmittpal" vagy "schmitt_pal" néven sem - kivéve, ha az illető Schmitt Pál. Természetesen mindenki regisztrálhat a saját polgári nevén akkor is, ha ugyanazon a néven popsztár, miniszter, futballista vagy szappanopera-színész is ismert, és egészen addig használhatja is a nevet, amíg egyszer meg nem próbálja magát "a másik" Kovács Ákosnak kiadni. A Fórum szabályainak technikai értelemben vett megsértése esetén a moderátoroknak joguk van a szándékos rombolásra utaló jegyeket magán hordozó hozzászólásokat (pl. túl nagy file csatolása, programok csatolása, egy hozzászólás többször való elküldése, egy topik pl. tizenötször azonos címen való megnyitása stb.) törölni, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő felhasználó képbeillesztési, hozzászólási, topik- vagy csoportnyitási jogát megvonni, vagy a felhasználót kitiltani.

A moderátorok a vétség súlyától függően kitilthatnak, vagy végleg törölhetnek egyes felhasználókat. Az első hiba esetén általában csak akkor tiltják ki őket, ha a vétség kiugróan súlyos. A Fórum szabályainak többszöri megsértése azonban kisebb vétségek esetén is kitiltást, további ismétlődés esetén pedig törlést vonhat maga után. A kitiltás időtartama 1-31 napig terjedhet. A kitiltás időtartama első esetben rövidebb (1-3 nap), majd minden újabb alkalommal hosszabb lesz.

A moderátorok a topikot indító felhasználó kérésére megváltoztathatják a topik címét vagy vitaindítóját, de csak akkor, ha a topik címe ettől tartalmát tekintve nem, vagy csupán árnyalatnyit változik.

A moderátoroknak a témakörök szerkezeti áttekinthetőségének megőrzése érdekében lehetőségük van összevonni az azonos témában indult topikokat.

Az összevonás előtt a moderátoroknak meg kell vizsgálni, hogy az azonos témában nyílt topikok megközelítésében vannak-e eltérések, illetve a különböző nézetű felhasználók más-más értelmezést adtak-e a témának. Ilyen esetekben a topikok más elbírálás alá kerülnek.

A moderátorok szívesen fogadnak hozzászólásokat az info@life.hu e-mail címre, amelyekben felhívják figyelmüket egy-egy problémás hozzászólásra. Ezért kérünk valamennyi hozzászólót, hogy ha ilyen megnyilvánulást lát, azonnal hívja fel rá a moderátorok figyelmét.

A moderátorok személyiségének jelentőségét csökkentendő, a törölt hozzászólásokat valamennyi moderátor látja, és joga van érvényteleníteni a másik moderátor beavatkozását. Fontos, hogy a csoportok tulajdonosai és adminisztrátorai (akik csoportjukon belül moderátori jogokat gyakorolhatnak) nem bírálhatják felül a fórum moderátorainak döntését! A moderátorok tévedhetnek, de a céljuk, hogy a Fórum megmaradjon a szabad kommunikáció egyik lehetőségének, eszközének - anélkül, hogy ezzel a szabadsággal bárki visszaélne.

A Life.hu fórumban minden topik, nyílt és zárt csoport moderált. Léteznek előre moderált topikok, mely esetben csak a már a moderátorok által jóváhagyott üzenetek kerülnek ki (ilyenből csak elvétve akad), illetve az utólag moderált témák, amikor is a hozzászólások utólag kerülnek feldolgozásra abban az esetben, ha jelzés érkezik rájuk (ez az általánosan jellemző).

A Life.hu fóruma regisztráció nélkül olvasható. Hozzászóláshoz azonban ingyenes regisztráció szükséges. A regisztráció feltétele a valós e-mail cím. A regisztrációs adatokkal a Life.hu nem él vissza - ezzel kapcsolatban lásd Adatkezelési elveinket (http://www.life.hu/legykepben/20101114-nyilatkozat-a-szemelyes-adatok-vedelmerol.html). A regisztrált felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a fórum használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. A Fórumokban megjelent hozzászólások sohasem tükrözik a Life.hu véleményét. A Fórumokban nem jön létre tanácsadói viszony sem a hozzászólók, sem pedig a hozzászólók és a Life.hu között. A hozzászólások sohasem tekinthetők szakértői véleménynek, ezek tartalmáért a Life.hu nem vállal felelősséget.

A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak Life.hu részére. A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Life.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, tilos más felhasználó adatainak (különösen az IP címek) gyűjtése, tárolása és továbbítása.

Még egy jó tanács:
A Magyar Köztársaság Alkotmánya