Még anyukád gondolatában, majd méhében voltál, amikor a védőnő már figyelt rád. Aztán végigkísérte, ahogyan felcseperedsz. És persze újra felbukkan, amikor te vársz babát. Most megtudhatod, pontosan milyen teendőket lát el szolgálatuk, amely 2015-ben lesz százéves.

2015-ben lesz százéves a védőnői szolgálat, mégsem vesztett lendületéből, jelentőségéből. Kicsit sem „öregedett” meg: folyamatosan megújuló, komplex prevenciós feladatait ma is jól képzett, diplomás szakemberek látják el.

Erre szükség is van, hiszen a védőnők a család életének szinte minden időszakában részt vesznek, a várandóság kezdetétől a fiatal felnőttkorig. Sőt nővédelmi feladataik kiszélesedésével akár nagymama korig is gondozzák a nőket, édesanyákat és gyermekeiket. Ott vannak a kórházban, a születés után elsőként találkoznak az édesanyával és a kisbabával, ők értesítik a körzeti védőnőt, hogy az általa gondozott várandós anyuka babája megszületett. Emellett fontos szerepük van a szoptatásra való felkészítésben is. Feladataik a későbbiekben is szerteágazóak.

Forrás: Thinkstock

Vigyázó szemek

Bábiné Szottfried Gabriella, aki korábban húsz éven át gyakorolta védőnői hivatását, elmondta, hogy a problémák korai felismerésében a védőnőknek kulcsszerepük van. Ők azok, akik eleinte hetente, később havonta találkoznak a családdal, annak otthonában is. „Családlátogatás és védőnői tanácsadás keretében – pontos gondozási terv alapján – célirányos gondozást és szűrést végeznek, feladatuk a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek optimális fejlődésének segítése. Tevékenységük kiterjed a kicsi fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtására is. Fokozott figyelemmel kísérik és segítik az eltérő fejlődést mutató gyermekeket és családjukat. Emellett köznevelési intézményekben, az iskolaorvossal együttműködve többek között szűrővizsgálatokat is végeznek, egészségfejlesztő tevékenységet látnak el.”
Példaként említette, hogyha a kisbaba fejlődésében eltérés mutatkozik, például rohamosan hízni kezd, vagy nem gyarapodik a súlya kellőképpen, a védőnő felismeri és jelzi azt. A védőnő az első lépcsőfoka annak, hogy a gyermek időben, megfelelő szakellátásba kerüljön. Sokszor viszont elég egy-egy jó tanács is, hiszen – a fenti példánál maradva – lehet, hogy csupán egy kis hozzátáplálásra vagy az édesanya étrendjének megváltoztatására van szükség.

Családi kitekintő

Bábiné védőnőként gyakran veszélyeztetett kismamákat látogatott meg. Évekkel ezelőtt még nem volt jellemző az automata vérnyomásmérők családi használata, ezért ilyenkor vitte magával a készüléket, hogy a vérnyomásproblémával küzdő kismama állapotáról aktuális információkat kapjon. Ilyenkor volt, hogy más családtag vérnyomását is megmérte. Előfordul ma is, hogy a családdal együtt élnek a nagyszülők, és bár ez konkrétan nem védőnői feladat, szükség esetén megmérik az ő vérnyomásukat is, nekik is adnak életvezetési tanácsot – meséli. Mint mondja, az ilyen helyzetek inkább a kisebb falvakra jellemzőek. Ott a védőnők nem ritkán segítenek egy-egy cukorbeteg családtag vércukorszintjének mérésében is. Ez sem tartozik konkrétan a védőnői feladatok közé, de a prevenció és a hivatás melletti elkötelezettség miatt ez természetes.

Forrás: Thinkstock

A közelmúltban a védőnők feladatköre tovább bővült: pozitív nemzetközi példákat alapul véve védőnők által végzett méhnyakszűrő program indult, amelynek célja, hogy elérje és a méhnyakszűrésen való részvételre megnyerje a 25 és 65 éves kor közötti nőket. A Védőnői Méhnyakszűrő Program – a védőnők részvételével – „közel viszi” a szűrést a kistelepülésen élő nőkhöz. A program sikerességét igazolja, hogy olyan nőket is megnyertek a szűrésre, akik korábban tíz, vagy annál több éve nem voltak nőgyógyásznál.

Hamarosan hungarikum?
2014 tavaszán elindult a védőnői szolgálat hungarikummá nyilvánítása, amelynek indokoltságát az adja, hogy Európa országai hasonló ellátórendszereiben nincs ennyire komplex, a lakosság szinte teljes spektrumát érintő prevenciós ellátás. A Hungarikum Bizottság már tárgyalta a kezdeményezést, a kiemelt nemzeti értékek közé – a Magyar Értéktárba – már föl is vették a Védőnői Szolgálatot. A hungarikummá nyilvánításról 2015. év elején dönt a bizottság, a cím elnyerése a Védőnői Szolgálat 100 éves jubileumát ünneplő évben a hivatás méltó megkoronázása lehet.