Mindenki irigykedik a sztárok makulátlan bőrére, pedig ők is időt és pénzt nem sajnálva érik el, hogy az idő előrehaladtával arcuk ne veszítsen fiatalos megjelenéséből. Most a Life.hu olvasói is részesülhetnek egy exkluzív kezelésben, melyet Madonna is előszeretettel használ! 

Az Oxygen-express arckezelés során anti-aging szérumot és hidratáló hyaluronsavat magas nyomású tiszta oxigén segítségével juttatják a bőr mélyebb rétegeibe. Így nemcsak a bőr, de a bevitt hatóanyagok is telítődnek tiszta oxigénnel. Az oxigén-terápia segíti a smink alkalmazását is, mert a bőr felületét simává és hidratálttá varázsolja anélkül, hogy bőrpírt vagy bármilyen negatív elváltozást okozna. A kezelés fájdalommentes, sőt nagyon kellemes, így szívesen választják azok a hölgyek is, akik idegenkednek a drasztikus beavatkozásoktól, de látványos eredményt szeretnének elérni. 

Az oxigén segítségével a bőrbe juttatott szérumok olyan aktív összetevőket tartalmaznak, melyek segítenek megfiatalítani a bőrt, látványosan feltölteni a mélyebb arcvonásokat és ráncokat. A kezelés hatása az alkalmazás után még sokáig tart, előidézve a sejtregenerálódást.

A Life.hu olvasói számára nyereményjátékot hirdetünk, amelynek keretében hetente 2 darab Oxygen-express arckezelést sorsolunk ki 4 héten át. A nyereményjátékban való részvételhez nem kell mást tenned, mint helyesen válaszolni a Life.hu Facebook oldalán naponta feltett kérdésekre.

A játékban való részvételhez minimum heti egy kérdésre beküldött válasszal lehet részt venni, viszont aki minél több kérdésre válaszol egy héten, annál nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.

Az aktuális héten hétfőtől péntekig a Life.hu Facebook oldalán feltett 5 kérdésre a megfejtést küldd el az info@life.hu e-mail címre telefonszámod és neved megadásával 2011. 05. 29. 24 óráig.
Jelige: Oxygen-express arckezelés 

Nyerteseink


1. hét: Ujj Erzsébet, Pajor Laura
2. hét: Balogh Éva, Vámossy Brigitta
3. hét: Pitzer Zsuzsanna, Osvald Szandra
4. hét: Horváth Andrea, Darányi Nikolett

További információ: www.oxynergy.hu 

A játékosok a játékban való részvétellel, azaz a megfejtés elküldésével elfogadják a lenti nyereményjáték szabályzatot, továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, az Origo Zrt. és nyeremény felajánlója, az Oxynergy Paris Referencia Szalon hírlevelet küldjön a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre.


NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT1.  A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő Oxygen-expressz arckezelés nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező"). 

2. A Nyereményjátékban a 2011. 05. 02. 10 óra és 2011. 05. 29. 15 óra közti időtartamban a Nyereményjátékban feltett alábbi kérdésekre az info@life.hu e-mail címre küldött megfejtéssel lehet részt venni, a megfejtést beküldő ("Játékos") az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.  A Szervező válasz e-mailt nem küld.  A Nyereményjáték kérdései a Life.hu Facebook oldalán találhatók.  

3. A Nyereményjáték nyereményét az Oxygen Beauty System Kft. (2096 Üröm, Magyar u. 5. cégjegyzékszáma: 13-09-131414) ("Nyeremény Felajánló") ajánlotta fel, amely az alábbi:  8 db Oxygen-express arckezelés  Beváltás helye: Oxynergy Paris Referencia Szalon, 1133 Budapest, Kárpát u. 14.  www.oxynergy.hu 

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik.  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); 
- a Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

5. A Szervező a nyereményt a helyes választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 3 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.). 

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai telefonhívás útján értesítik. A telefonos értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.  

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertes által egyeztetett időpontban adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét. 

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából; 
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
- a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-mail címére saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az info@life.hu címre küldött külön e-mailben tehet meg. 
- a Szervező a Játékos adatait (nevét, e-mail címét és mobilszámát) átadja a Nyeremény Felajánlónak, annak érdekében, hogy a Nyeremény Felajánló saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival információkat, hírleveleket, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az info@oxynergy.hu címre küldött e-mailben tehet meg. A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
Telefonszám: (06-1) 371 3662  e-mail cím: info@life.hu


Madonna fiatalságának titka: az oxigénterápiahttp://www.life.hu/szepulj/borapolas/20110329-arcfiatalitas-oxigenterapiaval.html