A Life.hu és a Vidámpark közös nyereményjátéka, a "Legyen képed hozzá idén még utoljára - Vidámpark fotópályázat" lezárult.  A beérkező fotók közül 30 db alkotás került fel a Life.hu galériájába, amelyekre egészen május 20-ig voksolhattak az olvasók. A fotókra több, mint 100.000 szavazat érkezett, amit minden kedves olvasónknak köszönünk!

Az 2013. április 16-án induló fotópályázatra két héten át, vagyis 2013.április 29-ig küldhettétek be a nevezni kívánt fényképeket. Mivel idén 175 éves a Vurstli, ezért olyan fotókat is nagy-nagy érdeklődéssel vártunk, amelyek nem napjainkban, hanem 20-30 éve, vagy még régebben készültek.

Forrás: Vidámpark

Szavazás: május 9-től május 20-ig

A beérkező fotók közül a Life.hu szerkesztőségéből álló zsűri 30 db alkotást választott ki, melyek felkerültek a Life.hu galériájába. Az online felületen 2013. május 9-től május 20-ig voksolhattak az olvasók a fotókra. A fotókra két hét alatt több mint 100.000 szavazat érkezett, ami nem csoda, hiszen a fotók egytől egyig fantasztikusak voltak.

A legjobb 4 db fotót díjazzuk:

- az első, legtöbb szavazatot begyűjtő fotós nyereménye: 4 főre szóló családi belépő a Vidámparkba (4 db 1 főre szóló jegy)

- a következő 3 db, legtöbb szavazatot begyűjtő pályázó nyereménye: pályázónként 2 darab, 1 fő részére szóló napi utalvány a Vidámparkba.

S még ezen kívül is van egy jó hírünk: a legjobb 20 fotó kiállítás formájában is megtekinthető lesz  2013. június 1-től a Vidámparkban!

Szabályok:

1. A pályázatra kortól függetlenül bárki beküldheti a fotóját.

2. A pályázó nevét, életkorát mindenképpen kérjük feltüntetni, illetve lényeges a pályázó e-mail címe, telefonos elérhetősége, hogy a Life.hu tájékoztatni tudja a pályázót, amennyiben nyert.

3. Egy pályázó csakis kizárólag egy fotóval pályázhat.

4. A fotók mérete nagyfelbontású, minimum 2 Mb, maximum 5 Mb legyen.

5. A fotókon felismerhető legyen, hogy a Vidámparkban készült.

6. A fotók elektronikus úton küldhetők be, mivel nincs módunk a postai úton érkezett fotók visszaszolgáltatására.

7. E-mailben a nyeremeny@life.hu címre várjuk a pályázatokat. Fontos, hogy a levél tárgyában szerepeljen: "Legyen képed hozzá idén még utoljára - Vidámpark fotópályázat"!

8. Csakis a meghirdetett időpontban: április 16-29. között beérkező fotókat áll módunkban elfogadni.

A nyerteseket 2013. május 26-án, gyereknapon, a Life.hu oldalon hirdetjük meg.


NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A játékosok a játékban való részvétellel, azaz a Vidámparkban készül fotó, mint pályázat elküldésével elfogadják a lenti nyereményjáték-szabályzatot, továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, az Origo Zrt. és a Budapesti Vidám Park Zrt. hírlevelet küldjön a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre.

Részvételi feltételek

 
1. A felhívásra jelentkező (a továbbiakban: "Jelentkező") az jelentkezéssel elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
 
2. A Jelentkező a róla illetve a törvényes felügyelete alatt álló kiskorú személyről készült fényképeknek a felhívás kibocsátójának, az Origo Zrt.-nek (székhely: 1073 Budapest, Dob utca 76-78.; cégjegyzékszám: 01-10-044389, a továbbiakban: "Origo") történő megküldésével hozzájárul, hogy ezen fényképeket továbbá az Origoval jelentkezés során közölt egyéb személy adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak - ideértve különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt  - megfelelően kezelje. Jelentkező kijelenti és garantálja, hogy kiskorú személy esetén jogosult őt a Vidámpark pályázatra benevezni, illetve a beküldött fotók nem sértik más szerzői- és/vagy szomszédos jogi jogosultságát illetve személyiségi vagy egyéb jogait.
 
3. A Jelentkező a róla illetve a törvényes felügyelete alatt álló kiskorú gyermekről készült készült fényképeknek az Origo részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Origo az általa üzemeltetett weboldalakon nyilvánosságra hozza, bemutassa illetve közzétegye továbbá ezen médiumokon keresztül a nyilvánossághoz közvetítse és ennek érdekében többszörözze.

4. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 76-78., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő  "Vidámpark fotópályázat" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Nyereményjátékban 2013. április 16-29. között a játék fent említett feltételeinek megfelelő pályázat beküldésével lehet részt venni, a megfejtést beküldő ("Pályázó") a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött pályázat elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

3. A nyereményjáték nyereményét az Origo Zrt. (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 76-78., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) ajánlotta fel, amely az alábbi:
1. hely: 4 fő részére családi belépő, összesen: 4 db
2-4. hely: páros belépő, összesen: 3db

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki magáról vagy törvényes felügyelete alatt álló kiskorú személyről a Vidámparkban készült fényképet küld be és aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
 - a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
- a Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

5. A nyereményt a fotót belküldő olvasók közül a legtöbb szavazatot kapók kapják. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest választ. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül választásra, akik közül a legtöbb szavazatot kapók sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai elektronikus üzenet útján értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
 
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt postai úton kézbesíti a nyertesnek. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét. A beküldött kép szerzői jogaival kapcsolatos esetlegesen okozott károkért a pályázó vállalja a felelősséget.
 
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kézbesítése, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából:
 
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje
- a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-mail címére saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az nyeremeny@life.hu címre küldött külön e-mailben tehet meg.
- a Játékos adatait (nevét, e-mail címét és mobilszámát) a Szervező megőrzi annak érdekében, hogy a Szervező saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival információkat, hírleveleket, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos a nyeremeny@life.hu címre küldött e-mailben tehet meg.
 
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
 
10. A név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 
11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei: telefonszám: 06-1 371 3497, e-mail cím: nyeremeny@life.hu