Gyors és jófej orvosként kezdte, azután igazi nemzetközi sztár lett… talán mint szmokingos betörő volt a legnépszerűbb. Futólag egy kávémárka számára is kikölcsönözte az arcát, de mostanában – bár a sármos mosolya nem kopik – egyre komolyabb. Amióta bármit megtehet, jótékony ügyeket szolgál, és bizonyítja, hogy mestere a szakmájának. Ír, játszik, rendez. George Clooney elmúlt ötven, és jó pasiból álompasivá vált: egyszerre helyes, jó fej, tehetséges – és még okos is!

Aki azt hiszi, hogy ilyen nincs, annak itt a bizonyíték: Clooney legújabb filmje, a Műkincsvadászok, melynek egyszerre főszereplője, forgatókönyv-írója, rendezője és producere.

Forrás: Intercom Zrt.


A háborús kalandfilm és vígjáték keverékéből létrejött mozi 1944-ben játszódik. Az amerikaiak már Európában vannak, de a németek nem adják meg magukat könnyen – és ha győzni nem tudnak, legalább meg akarnak gazdagodni. Amit lehet, elrabolnak és Németországba szállítanak Párizs és Róma múzeumaiból. A film hőse kis csapatot szervez, hogy megakadályozza a festmények és szobrok megszerzését. Ám az egység tagjai nem katonák: művészettörténészek, műgyűjtők és múzeumi szakemberek próbálnak sikert aratni, vagy legalább életben maradni veszélyes helyeken és veszélyes időkben.

Forrás: Intercom Zrt.

Clooney fantasztikus stábot toborzott: a csöppet sem katonás módszerekkel sikert arató társaságot Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, A némafilmessel híressé vált francia szépfiú, Jean Dujardin és Cate Blanchett játssza. Őket kísérve izgulhat és nevethet a néző. Mert ugyan lehet, hogy George Clooney komolyodik, de ahhoz még mindig nagyon ért, hogyan csináljon egy háborús történetből laza és pörgős kalandot…

Ha tetszett az előzetes, és érdekel a film, játssz velünk, és nyerd meg a 20 db páros belépő egyikét a február 18-ai, premier előtti vetítésére!

Azok között, akik nem nyernek mozijegyet, vigaszdíjként 3 db Műkincsvadászok c. könyvet is kisorsolunk!

Forrás: Intercom Zrt.

Nem kell mást tenned, mint helyesen válaszolni az alábbi négy kérdésre, és elküldeni a megfejtést a nyeremeny@life.hu címre február 16-án, 14:00-ig.

A levél tárgya MŰKINCSVADÁSZOK legyen!

Forrás: Intercom Zrt.

1. A Műkincsvadászok főszerepét George Clooney játssza. De más funkcióban is részt vett a film elkészítésében. Miben?
a) ő énekli a betétdalt
b) író, producer, rendező
c) alapötlet

2. A Műkincsvadászok izgalmas kalandjai a II. világháború idején, az ardenneki offenzíva alatt zajlanak. Vagyis mikor?
a) 1939. december
b) 1944. december
c) 1946. december

3. A Műkincsvadászok sztárszereposztásában helyet kapott az a francia színész, aki egy 2011-es, hatalmas sikerű francia film főszereplője volt – a film meg is kapta a legjobb idegen nyelvű film Oscarját. A címe?
a) Taxi 3
b) A némafilmes
c) Javíthatatlanok

4. A Műkincsvadászok sztárjai között ott van Cate Blanchett is, aki francia ellenállót alakít. Milyen nemzetiségű igazából az Oscar-díjas színésznő?
a) angol
b) francia
c) ausztrál

A sorsolás időpontja: 2014. február 16. 16:00. Egy játékostól csak egy megfejtést fogadunk el!

A vetítés helyszíne és időpontja: Február 18. (kedd) 19:00 WestEnd.

Sok sikert, és várjuk a válaszaitokat!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.  A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (1067 Budapest, Dob utca 76., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő "Megdönteni Hajnal Tímeát" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").

2. A játékban való részvételhez a megjelölt platformokon kell követni a Life.hu-t, és erről egy e-mailt küldeni a nyeremeny@life.hu e-mail címre. A Nyereményjáték 2014. február 11-től február 16. 14:00-ig tart. A Játékos az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.

3. A Nyereményjáték nyereményét a InterCom Zrt. (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23. I. emelet) ajánlotta fel, amely az alábbi: 
20 db páros belépő a Műkincsvadászok című film premier előtti vetítésére, a vetítés időpontja és helyszíne: 2014. Február 18. (kedd) 19:00, WestEnd.  
A sorsolás időpontja és helyszíne: 2014. február 16. 16:00, Origo Zrt., 1076 Budapest, Dob utca 76.
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik.  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) 

5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül (február 17-én 16:00-ig) nem elérhető, illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám. 

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a vetítés helyszínén és időpontjában adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: 
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából; 
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá  a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei: 
telefonszám: (06-1) 371 3605
e-mail cím: info@life.hu