Rajzolj, és menjetek ingyen a Vidámparkba! - A Life.hu és a Vidámpark közös gyermekrajzpályázata

nyereményjáték
Clock icon
Cikkünk több mint egy évvel ezelőtt frissült utoljára, a benne szereplő információk elavultak lehetnek.
"Én és a Vidámpark" témában rajzpályázatot hirdetett a Life.hu és a Vidámpark: öt darab, 4 főre szóló családi belépő és tíz napi utalvány várt a legkedveltebb rajzok készítőire.

Az április 23-án induló gyermekrajzpályázatra három héten át, május 11-ig küldhették be a kicsik alkotásait. A beérkező rajzocskák közül a Life.hu szerkesztőségéből álló zsűri harminc alkotást választott ki, melyek felkerültek a Life.hu Galériájába. Az online felületen 2012. május 15-től május 22-ig voksolhattak az olvasók a művekre.

A szavazás 2012. május 22-én éjfélkor lezárult. Ezúton gratulálunk a 15 legtöbb szavazatot gyűjtött nyertesnek, nevüket és alkotásaikat a Galériában láthatod. A nyertesekkel rövidesen felvesszük a kapcsolatot.


A legjobb 15 rajzot díjazzuk:

- az első 5, legtöbb szavazatot begyűjtő rajzoló nyereménye: egy darab, 4 főre szóló családi belépő a Vidámparkba,
- a következő 10, legtöbb szavazatot begyűjtő pályázó nyereménye: pályázónként egy darab, egy fő részére szóló napi utalvány a Vidámparkba.

Thinkstock
Thinkstock

A legjobb 30 rajz kiállítás formájában is megtekinthető lesz a Vidámparkban május 27-től.

A beküldési határidő lejárt

Nagyon köszönjük azoknak, akik május 11-ig elküldték gyermekük rajzát, ezután az időpont után azonban újabb rajzokat már nem áll módunkban elfogadni.

Szabályok:

A pályázatra 3 és 10 év közötti gyerekek rajzait várjuk, a pályázó gyermek életkorát mindenképpen kérjük feltüntetni, ahogy lényeges a pályázó gyermek neve, egy e-mail cím, valamint telefonos elérhetőség, hogy a Life.hu tájékoztatni tudja a pályázót, amennyiben nyert. Egy gyermek egy rajzzal pályázhat, de egy családból több rajz is érkezhet testvérektől.

A gyermekrajzok elektronikus és postai úton is beküldhetők.

- E-mailben az info@life.hu címre várjuk a pályázatokat. Fontos, hogy a levél tárgyában szerepeljen: "Én és a Vidámpark"!
- Akik a postai utat választják, azok csemetéjük alkotását az 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D címre, a Life.hu szerkesztőségébe küldjék, feltüntetve itt is, hogy "Én és a Vidámpark". A rajzokat mielőbb adjátok postára, hogy biztosan beérkezzenek május 11-ig. (Javasolt feladási határidő: május 7., hétfő reggel.)

Az eredményeket május 24-én, a Life.hu oldalon közzétesszük. Rajzra fel!

Nyeremények

A napi utalvány nem névreszóló, egy fő részére szóló egyszeri nappali, Vidámparkba történő belépésre jogosít, és magasságnak megfelelő karszalagra váltható a bejáratnál. A 4 fős családi jegy belépésére jogosító 4 darab utalványt tartalmaz, és ugyanúgy használható, mint a rendes utalvány.


A játékosok a játékban való részvétellel, azaz a gyermekrajz mint pályázat elküldésével elfogadják a lenti nyereményjáték-szabályzatot, továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, az Origo Zrt. és a nyeremény felajánlója, a Budapesti Vidám Park Zrt. hírlevelet küldjön a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő Gyermekrajz-pályázat nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Nyereményjátékban a 2012. április 23. és május 11. között a játék fent említett feltételeinek megfelelő pályázat beküldésével lehet részt venni, a megfejtést beküldő ("Pályázó") a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött pályázat elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

3. A Nyereményjáték nyereményét a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.) ("Nyeremény Felajánló") ajánlotta fel, amely az alábbi:

- 5 darab, 4 főre szóló családi belépő
- Tíz darab napi utalvány

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
- a Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

5. A Szervező a nyereményt a helyes választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai elektronikus üzenet útján értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;

- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
- a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-mail címére saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az info@life.hu címre küldött külön e-mailben tehet meg.
- a Szervező a Játékos adatait (nevét, e-mail címét és mobilszámát) átadja a Nyeremény Felajánlónak annak érdekében, hogy a Nyeremény Felajánló saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival információkat, hírleveleket, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos a vidampark@vidampark.hu címre küldött e-mailben tehet meg.

A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei: telefonszám: 06-1 371 3497, e-mail cím: info@life.hu

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.