A legtöbb szülő automatikusan behozza gyermeke életébe a csizmácskába csokit rejtő Mikulást, a karácsonyfa alá titkon ajándékot hozó Jézuskát, angyalkát. De mi történik, amikor kiderül, hogy ez az egész csak egy nagy átverés?

Éjszaka anya beoson a gyerekszobába, hogy az ablakban üldögélő cipőcskébe becsempéssze az apró ajándékot, a kis virgácsot és az édességcsomagot. Ekkor azonban a háta mögül hirtelen meghallja, „Anya!". Nem, ez nem egy horrorfilm nyitó jelenete, ez kérem maga az óriási lebukás. Egy 3 évesnél még megkezdődhet a magyarázkodás, hogy nem jól látta, te csak becsuktad a Mikulás után az ablakot. Nahát nézzenek oda, már benne is van a cipőjében a meglepi. De egy 5-6 éves furfangos kölyök esetén, ez már esélytelen próbálkozás. Nincs mese – szó szerint -, színt kell vallani. Ha pedig egy ködös sztori borul, megy az összes többi kitalált ajándékhozó is. 

Nincs se Mikulás, se JézuskaForrás: Shutterstock

Sokszor a gyermek akkor jön rá, amikor már elmúlik a szeméről az a bizonyos édes naivitás. Lényegében – tudta nélkül – felkészült már az igazságra. Persze nem mindegy, miként tálalod a dolgot. Ha a csupasz igazsággal tudsz csupán szolgálni, mely szerint ezt a felnőttek csak kitalálták, akkor az komoly síráshoz vezethet. De lehet ezt szépen is tálalni. Elmondhatod, hogy való igaz, nem a Mikulás és a Jézuska hozza az ajándékokat. Ezek anya, apa, a nagyi és az összes többi felnőtt szeretetének és törődésének egy-egy formái. Így próbálj az igazsághoz hozzáállni. Elmesélheted az igazi történetüket; Szent-Miklósról és Jézus születéséről is beszélhetsz. Így könnyebben el fogja fogadni, és nem éli majd meg traumaként.

Meglepő régi magyar karácsonyi hagyományok, szokások
A karácsonyt ma már szépen feldíszített fa és a szentestei töltött káposzta nélkül el se tudjuk képzelni. Ám régen teljesen másként nézett ki ez az ünnep - gyerekverés, gonoszűzés és koldulás. Olyan hagyományokat mutatunk, melyeket szinte biztos, hogy nem őrzöl. Nézd meg őket!

Ám a gyermek a barátaitól, az iskolában, egy felnőtt elszólásból is ráeszmélhet arra, hogy bizony évek óta átverjük. Bővebben a témáról Vépy Viktória pszichológust kérdeztük, aki érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmünket.

"A gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonság iránti szükséglet elsődleges kielégítője a szülő. A gyermek a szülő reakcióin keresztül tanulja meg azt, hogy mennyire bízhat meg a világban és más emberekben. Kiemelten fontos tehát, hogy a szülő-gyermek kapcsolatban a bizalom ne sérüljön.

A gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonság a legfontosabbForrás: Shutterstock

A szülők igyekeznek megvédeni a gyermeküket a világ veszélyeitől, vagy éppen kedvezőbb színben szeretnének feltűntetni bizonyos eseményeket, folyamatokat, aminek számos esetben kisebb füllentés, vagy jól definiálható valótlanság állítás lesz a következménye.

Még akkor is, ha a cél nemes, a bizalmi kapcsolatot rombolhatja, ha a gyermek folyamatosan csalatkozik a szülő állításainak érvényességében. Fontos tehát, hogy a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevétele mellett törekedjünk a hiteles kommunikációra: ne túlozzunk, ne állítsunk valótlanságot, ne ébresszünk alaptalan félelmet, vagy épp bizalmat tárgyakkal, élőlényekkel, vagy jelenségekkel szemben. A gyermek életkorának megfelelő szinten objektív érvekkel, tényszerű megállapításokkal érdemes operálni.

Törekedjünk a hiteles kommunikációraForrás: Shutterstock

Kisgyermek-, valamint óvodáskorban a kognitív folyamatok közül a képzeleti tevékenység kiemelt szerephez jut. Ebben az életkorban a gyermek gondolkodását olyan sajátosságok jellemzik, melyek hatására a valóság és a fikció közötti éles határvonal még nem rajzolódott ki. Ez az intenzív meseszeretet időszaka, amikor a gyermek még hisz a csodákban, és várja is azokat. A karácsonyi készülődéshez kapcsolódó rituálék nem csupán a tradíciók áthagyományozásában játszanak fontos szerepet, hanem az ismétlődés és kiszámíthatóság okán a biztonságérzetet is növelik.

Ebben az időszakban tehát a mesék a Mikulásról vagy a Jézuskáról, valamint az érkezésükhöz köthető családi szokások és rítusok megjelenítése pozitívan hathat a gyermeki lélekre. Fontos azonban, hogy semmi olyat ne mondjuk, vagy tegyünk ilyenkor, melyek akár véletlenszerű leleplezése súlyos csalódás forrásává válhatnak a gyermek számára.

Forrás: Vépy Viktória
Amit Viktória kiemelten fontosnak tart a későbbi időszakra nézve

Amennyiben a kezdetektől fogva bevonjuk őt: együtt készülődik a család, zajlik a bevásárlás, a sütés-főzés, készülnek a karácsonyfadíszek, az adventi koszorú, a rajz vagy levél a Mikulásnak és a Jézuskának, a gyermek maga is részesévé válhat a csodának. Így később könnyebben megérti majd az ünnep valódi lényegét, melyet nem egy külső erő, hanem a család maga tölt meg tartalommal.

Ha nem a titkolózás és a gyermek félrevezetése a szülői intenció, hanem ennek a mesevilágnak a közös építése, gazdagítása, akkor az óvodáskort követő természetes érési folyamatok okán megjelenő magasabb szintű kognitív folyamatok következményeként a gyermek sokszor a nélkül is megérti, hogy mi történik körülötte, hogy azt bárki direkt módon közölné vele. Így különösebb csalódás vagy a biztonságérzet sérülése nélkül léphet át abba az életkori szakaszba, amikor esetleg ő maga építi tovább ezt a világot a kistestvérével közösen.

Nem szabad a nagyobb gyermektől egyfajta cinkostársi szerepet elvárni a kisebb testvér érdekében. Az titokromboló hatású a családban, hiszen szövetséget alkot a titkot ismerők között, mely láthatatlan fallal rekeszti ki azokat, akik ennek az ismeretnek vagy tudásnak nincsenek birtokában. Ez egy családban nem lehet az az üzenet, melyet egy kisgyermeknek átadni kívánunk. Jóllehet, a gyermek sok mindent nem ért a világ működéséből, vagy a körülötte lévő személyek viselkedésének okáról, a problémát, a gondot, a diszharmóniát azonban érzékeli.

Ha tehát nem a titokra fektetjük a hangsúlyt, hanem a közös ünneplésre és a várakozás izgalmára, akkor könnyen kirajzolódnak azok a lehetőségek és tevékenységek, melyek kapcsán a család valamennyi tagja megtalálhatja a saját helyét és szerepét."

Ebből is jól látszik, hogy mekkora jelentősége van a családi hagyományoknak egy-egy ilyen ünnep alkalmával. Hiszen meg lehet őrizni a meglepetést, a varázst akkor is, ha már nem egy „fiktív" alak hozza az ajándékokat.