Gyerekként mind vártuk a december elsejét, hogy végre felfedje magát az adventi naptár, amely minden napra rejtett valami apró kis meglepetést, egészen karácsonyig. Természetesen szuperek az előre gyártott, apró kis csokikat rejtő dobozok is, de mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy te mit álmodtál meg a gyermeked számára.

Korábban már adtunk ötleteket az adventi kalendáriumokat illetően, most szeretnénk, ha lefotóznád azt, ami nálatok lóg/áll/függeszkedik. Természetesen csak akkor, ha szeretnél a karácsonyfa alá egy gyönyörű esti meséket tartalmazó könyvet. Hiszen a legjobb naptár gazdája Grimm meséivel lesz gazdagabb. 

Várjuk tehát az ötletes, szépen kivitelezett vagy épp szeretettel teli adventi naptárakról készült képeket.

Fotózd le az ötletes adventi kalendáriumotokat, és nyerj!Forrás: SMASHEDPEASANDCARROTS.COM, DECOHOLIC.ORG

Az elbírálás során természetesen nem éri hátrányos megkülönböztetés azokat az adventi kalendáriumokat, amelyeknél már pár „ablakocska" ki lett fosztva.

A játék menete

2018. december 1. és 9. között küldj egy fényképet a gyermekednek/gyermekeidnek készült adventi naptárról az info@life.hu e-mail címre "Adventi varázslat" tárggyal. December 10-én a Life.hu szerkesztősége összeül, és kiválasztja a nyertest. Az eredményhirdetés december 11-én lesz, ahol az általunk legjobbaknak tartott adventi naptárak mellett megmutatjuk azt az egyet is, amelyet egy csodaszép gyerekkönyvvel és egy kis Life.hu-s figyelmességgel jutalmazunk.

Nyeremény: Csodaszép altatómesék - Grimm meséi könyv és Life.hu ajándékcsomag

A játék ideje: 2018. december 1-9. éjfél

A nyeremény egy Csodaszép altatómesék - Grimm meséi könyvForrás: Life.hu
Nyereményjáték szabályzat
1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a New Wave Media Group Zrt. ( 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. ) cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő „Adventi varázslat" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője a New Wave Media Group Zrt.. (a továbbiakban: "Szervező").
2. A játékban való részvételhez adventi naptárat ábrázoló fényképeket kell küldeni az info@life.hu e-mail címre. A Nyereményjáték 2018.12.01-től 2018.12.09. éjfélig tart. A beküldő személy ("Játékos") az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött kép elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
3. A Nyereményjáték nyereményét a Life.hu ajánlotta fel, amely az alábbi: Csodaszép altatómesék - Grimm meséi könyv és Life.hu ajándékcsomag
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
5. A Szervező a nyerteseket a szerkesztőség tagjaiból álló zsűri alapján választja ki. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány.
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 371 3497
e-mail cím: info@life.hu