Az oktatási intézmények heteken belül kiküldik az értesítőket a diákok első öt hónapos teljesítményéről. Mennyire kell komolyan vennünk az elért eredményeket? Mennyire büszkélkedhetünk egy színjeles bizonyítvánnyal? Mit tükröznek a félévi jegyek? A kép jóval árnyaltabb, mint azt elsőre hinnénk.

Elsőként érdemes tisztában lennünk azzal, hogy két diák azonos tárgyból szerzett azonos jegye nem feltétlenül tükrözi ugyanazt a tudásszintet.

Nem csak iskolánként lehetnek eltérések az értékelések közöttForrás: MTI/Czimbal Gyula

Eltérőek lehetnek a követelményei egy falusi kis iskolának és egy „versenyistállóként” funkcionáló nagy múltú intézménynek. De nem csak iskolánként lehetnek eltérések az értékelések között. Ugyanazon a tanintézeten belül, tanáronként is különbözhet, kinél mennyi munkát kell belefektetniük a tanulóknak az érdemjegyekbe, hiszen míg az egyik pedagógus elnézőbb és lágyszívűbb, a másik több erőfeszítést kíván meg a diákoktól. Minden tanárnál máshol van az a bizonyos mérce, amit meg kell ugrani, mások az elvárásaik, más módszertannal dolgoznak, nem mellesleg más a természetük is.

Forrás: Shutterstock
Az év végi bizonyítványosztás eltűnt és öngyilkos gyerekeket hagyhat maga mögött

A bizonyítványosztáskor megugranak a diákok körében elkövetett öngyilkosságok és eltűnések. Sokan félnek megmutatni a nem az elvártak szerinti jegyeket tartalmazó „füzetet”, ezért egyszerűen nem mennek haza, vagy rosszabb esetben megölik magukat. Ezeken a végtelenül szomorú megoldásokon azonban nem szabad meglepődni, ismerve a fiatalokra nehezedő nyomást, a tanárok és a szülők hozzáállását. Olvasd tovább!

Ezzel összefüggően meghatározó lehet az is, hogy jön ki egymással a tanár és a tanuló. Míg az egyik órán a diák kis angyalként viselkedik, a másikon a körmeit aggatja és folyamatosan fogást keres a pedagóguson. Mi lehet ennek az oka? Egész egyszerűen az, hogy több tucatnyi személyiség szorul be egy-egy osztályterembe és míg egyesek remekül megértik és kiegészítik egymást, mások nem tudják elviselni a másik nyegle vagy éppen szögletes személyiségét. Természetesen a tanárnak ebben az esetben is törekednie kell arra, ne érződjön az osztályzatokon, hogy kivel szimpatizál vagy kit tud nehezebben elfogadni.

Ez azonban nem mindig sikerül. Amikor a pedagógus azon töpreng, hogy kit szólítson ki felelni vagy kinek az órai munkáját értékelje, alkalmanként szubjektív szempontokat is figyelembe vesz. Ha az osztály eminensén látja, hogy rettegve ül a padban, valószínűleg nem szólítja fel, hogy ne csússzon be neki – relatíve – rossz jegy. A rendbontó, fegyelmezetlen, zajongó diákok viszont gyakrabban számíthatnak számonkérésre. Néhány egyes kiosztásával ugyanis egyértelműen jelzi a pedagógus, hogy ki is irányít az adott tanórán. Emellett az is bevált gyakorlat, hogy a tanár a felszerelés vagy a házi feladat hiánya miatt ad elégtelen osztályzatot. Két közepes dolgozat és négy egyes az otthon felejtett tankönyvért nem igazán tükrözi hűen a gyerek tudását és teljesítményét.

A pedagógus alkalmanként szubjektív szempontokat is figyelembe vesz feleltetéskorForrás: Shutterstock

A pedagógusokon kívül egyéb szereplők is vannak a diákok életében, akik akaratlanul is hatással vannak az iskolai érdemjegyekre. Ilyen lehet többek között egy alkoholproblémákkal küzdő szülő, aki terrorban tartja a családot. A szülők válása, a nagyszülő halála, esetleg az anyagi kiszolgáltatottság egyaránt rányomhatja a bélyegét a gyermek teljesítményére. Emellett egy új szerelem vagy éppen egy párkapcsolati szakítás is elterelheti a diákok figyelmét a tanulásról. A kortárscsoportban jelen lévő feszültség vagy a (cyber)bullying is okozhat figyelemzavart és motiválatlanságot. Szélsőséges esetekben illegális, addiktív szerek is állhatnak a romló teljesítmény hátterében.

Ahhoz, hogy gyermekünk bátran megossza velünk félelmeit, kétségeit és az őt ért sérelmeket, elengedhetetlen, hogy olyan támogató légkört alakítsunk ki otthon, amelyben helye van az őszinte és nyílt kommunikációnak. Fontos, hogy tudjunk és akarjunk beszélgetni a gyerekünkkel. És ne csak arra korlátozódjon a közös társalgás, hogy megkérdezzük, mi volt az iskolában. A válasz nagy valószínűséggel úgyis csak annyi lesz: „semmi”. Ha az őszinte és önreflexív beszélgetést említettük, szülőként érdemes néhány kérdést feltennünk magunknak, mielőtt elcsüggednénk a félévi jegyek láttán. Lehet, hogy olyan elvárásokat fogalmazunk meg, amelyeknek gyermekünk nem igazán tud megfelelni? Nem azért, mert gyengébbek az értelmi képességei, mint azt szeretnénk, hanem azért, mert olyan tudományterületet próbálunk ráerőltetni, amelyhez sem kedve, sem affinitása.

Sok szülő olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyeknek gyermekük nem igazán tud megfelelniForrás: Shutterstock

Bárhogy is sikerüljön tehát az első félév, lényeges, hogy beszélgessünk csemeténkkel az iskolai teljesítményről (is). Kapjon visszajelzést arról, mennyire vagyunk elégedettek az érdemjegyeivel. Közben pedig biztosítsuk arról, hogy nem csak a kitűnő bizonyítványért vagyunk büszkék rá. Ha olyan tárgyból tudott javítani – vagy a rontást elkerülni –, amelynek a tanulása kihívások elé állítja, ismerjük el az erőfeszítéseit. Emlékeztessük arra, hogy mi sem tudtunk egyenletesen teljesíteni minden tantárgyból, hiszen nekünk is voltak kedvenc óráink és pedagógusaink és voltak olyanok is, ahol csak a túlélésre játszottunk. Ha nem egészen úgy sikerültek a jegyek, mint ahogy szerettük volna, beszéljük meg, hogyan tud év végén jobb jegyeket szerezni.

Ha anyagilag megengedhetjük magunknak, esetleg fogadjunk egy magántanárt vagy kérjük meg az egyik osztálytársat, hogy korrepetálja- Keressünk az interneten online kurzusokat. A javítási lehetőségek tárháza szinte végtelen. Ha a gyerekben megvan az elszántság és az akarat, hogy jobb jegyet szerezzen, a szülő pedig támogatja az erőfeszítéseit, minden bizonnyal sikerül javítania. Közben pedig biztosítsuk gyermekünket arról, hogy a szeretetünknek nem lehet feltétele az, hogy milyen bizonyítványt hoz haza az iskolából.