Oscar Wilde szerint „A bigámia azt jelenti, hogy eggyel több feleségünk van a kelleténél – a monogámia szintén". Nemcsak a régi korok embereinek, de mai keresztényeknek is fejtörést okoz a házasság helyes értelmezése.

Egyszer a tanítványok az emberi gyarlóság mellett emeltek szót, és azt kérdezték Jézustól: ha a házasság végleges, és a tévedéseket nem lehet helyrehozni, nem jobb-e egyáltalán nem házasodni?

Jézus ezt felelte: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.

"A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek"Forrás: Shutterstock

Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel! 

A továbbiakban csak sejteti, hogy az igazi szentség azokban lakozik, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Azokban, akik nemcsak a válásnak, de a házasságnak is fölötte állnak. Az általa hirdetett tisztaság nem egyeztethető össze a testi vágyakkal. Talán éppen ezért lett misztérium a Teremtés könyvében, amikor Isten Ádám oldalbordájából teremtette Évát, de férjjé és feleséggé tette őket hogy ismét „egy test" lehessenek. Bármely ezt követő kikacsintás már az isteni egység megsértése, tehát házasságtörés. Ez a hittudomány igazi szerelmi paradoxona.