Most néhány kattintással értékes kozmetikai ajándékcsomagot nyerhetsz, és még a Life.hu legfrissebb híreiről sem maradsz le!

Nincs más dolgod, mint feliratkozni a Life.hu hírlevelére, és máris részt veszel a sorsoláson, melynek keretében hetente gazdára talál három értékes ajándékcsomag a Lush jóvoltából, melyek illatos, kényeztető finomságokat rejtenek.

Fotó: Szabó Balázs/Life.hu

A Life.hu hírlevelére itt iratkozhatsz fel - kattints!

(A Life.hu hírlevél sorában az Előjegyzés oszlopban jelöld be, hogy kéred a hírlevelet, majd az oldal alján add meg a neved, valamint azt az e-mail címed, melyet a leggyakrabban nézel, és amelyre szeretnéd, hogy érkezzen a hírlevél. Ezután már csak írd be az előbbi mezők alatt található képen látható szöveget, kattints az Ok gombra, majd az e-mail címedre érkező automatikus válaszlevélben erősítsd meg a feliratkozási szándékod.)

A játékban azok is részt vesznek, akik már korábban feliratkoztak a Life.hu hírlevelére. A játék 2012. július 13-tól augusztus 6-ig tart, a sorsolásra hétfőnként kerül sor. A nyerteseket aznap e-mailben értesítjük. 

Fotó: Szabó Balázs/Life.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 76-78., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő Hírlevél nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").

2. A Nyereményjátékban a 2012. július 13. és augusztus 6. között a Life.hu hírlevélre való feliratkozással lehet részt venni, a feliratkozó ("Játékos") a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül regisztráló a Nyereményjátékban nem vesz részt.

3. A Nyereményjáték nyereményét az LUSH Hungary Kft. (szh.: 1055 Budapest, Szent István krt. 1. Cg.01-09-699085) ("Nyeremény Felajánló") ajánlotta fel, amely az alábbi:
12 db LUSH VERY BERRY ajándékcsomag (tartalma: Strawberry Feels Forever masszírozó testápoló (75 g) , The Comforter habfürdő (200 g), Happy Blooming fürdőtömb (65 g), Blackberry Bath Bomb fürdőgolyó, Sultana of Soap szappan (100 g).)
Minden héten 3 db csomagot sorsolunk ki.

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

5. A Szervező a nyereményt a sikeresen regisztráló Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai elektronikus üzenet útján értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
• amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
• a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-mail címére saját vagy partnerei termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban - különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére - ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az info@life.hu címre küldött külön e-mailben tehet meg.

A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei: Telefonszám: (06-1) 371 3497 e-mail cím: info@life.hu