1873. november 17-én egyesítették Pestet Budával és Óbudával. Ennek örömére egy csodás galériát osztunk meg veletek! 

A 19. század első felében mind kulturálisan, mind gazdaságilag fejlődés kezdődött, majd az 1848-as forradalom kirobbanáskor a forradalmárok Pest-Budát tették meg az ország fővárosának. A kiegyezés után az egész ország fejlődésnek indult, így időszerűvé vált egy egységes főváros létrehozása. 1873. január 9-től szeptember 11-ig 16 ülésen dolgozták ki a megvalósítás menetét. 1950. január 1-jén a főváros környékén lévő települések hozzácsatolásával létrejött az úgynevezett Nagy-Budapest, melynek lakossága a 80-as években már elérte a 2,1 millió főt. 

/1511/142__20151117121342