Life.hu nyereményjátékában a Swing c. film CD-t nyerhetsz!

A szenzációs új magyar film, a Swing hamarosan a mozikban debütál, a hozzá tartozó hivatalos filmzene pedig 2014. december 10-én jelenik meg telis-tele jobbnál jobb dalokkal, világslágerekkel. A történet egy együttesről szól, amely három elkeseredett, teljesen különböző korú és eltérő háttérrel rendelkező nő találkozásából születik (Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Törőcsik Franciska). Egy esős éjszakán egymás mellé sodródnak, amikor egy kiöregedett dizőz (Törőcsik Mari) felkarolja őket és megalapítják a Swing Angels-t. A lányok az ötvenes évek női trióinak stílusában végighaknizzák a Balatont, miközben a magánéletük is fenekestül felfordul. A hihetetlenül szórakoztató és vicces vígjáték egyben egy fantasztikus zenés film is, amely remek hangulatával bármelyik korosztály számára élvezetes lehet.

A CD-n megjelenő zene a filmben elhangzó összes dalt tartalmazza, sőt Cserháti Zsuzsától a „Mennyit ér egy nő?” szintén felcsendül a lemezen Mohamed Fatima, Tóth Vera és Radics Gigi előadásában. A vége főcímdalnak a Lotfi Begi & Sean Darin által készített remixe is rákerült az albumra  bónusztrackként, melybe a rádiók már most beleszerettek, így számíthatunk rá, hogy egy újabb nagy sláger születik, megkoronázva ezt az izgalmas kiadványt.

Játssz velünk, és nyerd meg a 20 db CD egyikét!

Nem kell mást tenned, mint helyesen válaszolni az alábbi három kérdésre, és elküldeni a megfejtést a nyeremeny@life.hu címre december 18-án, 12:00-ig! A levél tárgya SWING CD legyen!

KÉRDÉSEK

Mi a Swing c. magyar film műfaja?
A/ Táncos komédia
B/ Zenés, romantikus komédia
C/ Koncertfilm

Nyereményjáték szabályzat
1.  A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik az Origo Zrt. (1067 Budapest, Dob utca 76., cégjegyzékszáma: 01-10-044389) által üzemeltetett www.life.hu weboldalon megjelenő "Swing CD" nyereményjátékra ("Nyereményjáték"), amelynek szervezője az Origo Zrt. (a továbbiakban: "Szervező").
 
2. A játékban való részvételhez a játékban feltett kérdésekre kell helyesen válaszolni, és a megfejtést az nyeremeny@life.hu e-mail címre elküldeni. A Nyereményjáték 2014. december 15-től december 18-án, 12:00-ig tart. A Játékos az e-mail küldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
 
3. A Nyereményjáték nyereményét a Swingfilm Kft. (1118 Bp., Muskotály u. 29.) ajánlotta fel, amely az alábbi:
20 db Swing c. film CD.
A sorsolás időpontja és helyszíne: 2014. december 18. 14:00, Origo Zrt., 1073 Budapest, Dob utca 76.
 
4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
 
5. A Szervező a nyereményt a megfelelő választ elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
 
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül nem elérhető, illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).
 
7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
 
8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a vetítés helyszínén és időpontjában adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.life.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.
 
9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:
- megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
- amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak illetve a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.).
A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.
 
10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 
11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei:
telefonszám: (06-1) 462 1310
e-mail cím: info@life.hu